Върни се горе

30.05.2012 г.

Правителството прие промени в Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия.
С промените се допълват дейностите на МБАЛ – Варна и МБАЛ – Плевен, които са в структурата на ВМА, в съответствие с издадените от съответните здравни инспекции нови удостоверения за изпълнение на изискванията, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и на утвърдените медицински стандарти на тези болници.
 По отношение на МБАЛ – Варна се добавят нови дейности по трансплантация, както и по медицинските специалности ревматология, нефрология и ендокринология и болести на обмяната. По отношение на МБАЛ – Плевен нивото на компетентност на отделението по кардиология се променя от 1-во на 2-ро.

Сподели в: