Върни се горе

30.12.2009 г.
Министерският съвет взе решение да предложи на Народното събрание да ратифицира подписаното  Споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България".
За първите две години от изпълнението на Програмата (2010-2011 г.), безвъзмездната помощ е на стойност 3 282 695 евро. Общата сума, която Глобалният фонд ще предостави на Министерството на здравеопазването за целия петгодишен период 2010-2014 г. възлиза на 9 470 376 евро. 
По линия на Програмата ще бъдат обхванати всичките 28 общини - областни центрове, с дейности по скрининг за риска от туберкулоза и  намаляване на броя на неоткритите случаи в страната. Целта е висококачествено диагностициране и терапия на заболяването и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза. Очаква се заболеваемостта от туберкулоза  в страната през 2014 г. да се понижи  от 38 на 100 000 души спрямо 2008 г. до 27 на 100 000 души. Основните целеви групи са общото население; лицата,  лишени от свобода; употребяващите инжекционно наркотици и лица с алкохолна зависимост; ромска общност; бежанци и търсещи убежище; деца на улицата и медицинския персонал. Като нови групи са включени имигрантите и младежите в риск, живеещи в специализирани институции. 
Предоставената безвъзмездна помощ ще подпомогне дейностите, свързани с превенцията и контрола на заболяването. Предвижда се значително подобряване на лечението на  случаите с туберкулоза - от 80 % през 2006 г. на повече от 85 % в края на изпълнението на Програмата през 2014 г. За същия период процентът на лицата, които са прекъснали лечението си ще бъде намален от 6 % на 3 %. За пръв път в страната ще се проведе национално проучване на лекарствената чувствителност на туберкулозата в България. Броят на обхванатите контактни лица на пациенти с туберкулоза ще се повиши до 9 900 годишно в сравнение с 3044 през 2007 г. 

                                     

                         

Сподели в: