Върни се горе

23 Август 2012

2,90 лева остава таксата, заплащана от здравноосигурени лица за всяко посещение при лекар и лекар по дентална медицина. Това предвижда одобреното от правителството постановление за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.
Съгласно последните промени в Закона за здравното осигуряване, приети от Народното събрание, се премахва обвързването на потребителската такса с минималната работна заплата, като се посочва, че размерът й се определя с акт на Министерския съвет.
Съгласно постановлението таксата за всеки ден болнично лечение за здравноосигурените лица е в размер на 5,80 лв. на ден, но за не повече от 10 дни годишно.
Сподели в: