Върни се горе

16 Януари 2013 г.

    Министерският съвет отпусна от сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402 (с постъпленията от бонуси) 13 200 лв. за лечението на 18-годишната Силвия Кирилова.  
    Средствата ще бъдат използвани за купуване в спешен порядък на медицински изделия, които не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и които са необходими за лечението. През 2007 г. на момичето е проведено оперативно лечение, химиотерапия и лъчелечение. През 2012 г. изследванията отчитат данни за туморно обусловена сирингохидромиелия. Това налага провеждане на оперативно лечение с цел постигане на гръбначна стабилизация.

Сподели в: