Върни се горе

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД 01-677/25.11.2020 г.
PDF файл, 612,6 KB, качен на 18.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г.

Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г.
PDF файл, 988,8 KB, качен на 18.12.2020

pdf document

Мотиви Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г.
PDF файл, 380,7 KB, качен на 18.12.2020

pdf document

Писмо вх. № 12-01-98/15.12.2020 г.
PDF файл, 1,2 MB, качен на 18.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-701/14.12.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.)

Заповед № РД-01-701/14.12.2020 г.
PDF файл, 628,8 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 397,0 KB, качен на 15.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-682/30.11.2020 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-682/30.11.2020 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед № РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед № РД-01-516/15.09.2020 г., Заповед № РД-01-550/30.09.2020 г., Заповед № РД-01-568/06.10.2020 г., Заповед № РД-01-605/16.10.2020 г., Заповед № РД-01-632/04.11.2020 г. и Заповед № РД-01-659/18.11.2020 г.
PDF файл, 663,7 KB, качен на 01.12.2020

pdf document

Заповед № РД-01-680/27.11.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.)

Заповед № РД-01-676/25.11.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.)

Заповед № РД-01-676/25.11.2020 г.
за изменение на Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-658 от 16.11.2020 г.
PDF файл, 489,4 KB, качен на 25.11.2020

pdf document

Мотиви
PDF файл, 397,0 KB, качен на 25.11.2020

pdf document