Върни се горе

Заповед № РД-01-59/02.02.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия

Приложение № 1 – Образец на заявление
PDF файл, 293,5 KB, качен на 10.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-120/02.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-120/02.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г., Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. и Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г.
PDF файл, 521,7 KB, качен на 06.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-118/02.03.2023 г.

Заповед № РД-01-118/02.03.2023 г.
PDF файл, 454,6 KB, качен на 02.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. и Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г.
PDF файл, 527,9 KB, качен на 24.02.2023

pdf document

Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г. и Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г.
PDF файл, 520,6 KB, качен на 30.01.2023

pdf document

Правилник за изменение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г. и Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г.
PDF файл, 695,6 KB, качен на 09.01.2023

pdf document

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.
За определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2023 г.
PDF файл, 727,8 KB, качен на 04.01.2023

pdf document

Приложение
XLSX файл, 154,5 KB, качен на 04.01.2023

xlsx document

Запове № РД-01-645/07.12.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Запове № РД-01-645/07.12.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г. и Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г.
PDF файл, 523,3 KB, качен на 08.12.2022

pdf document