Върни се горе

Заповед № РД-01-954/19.11.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-954/19.11.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г.
PDF файл, 833,0 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Order № РД-01-954/19.11.2021
For amendment of Order № RD-01-733 dated 27.08.2021, amended by Order № RD-01-767 dated 10.09.2021, Order № RD-01-794 dated 24.09.2021, Order № RD -01-820 dated 08.10.2021 and Order № RD-01-874 dated 26.10.2021
PDF файл, 416,2 KB, качен на 22.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-952/19.11.2021 г.

Заповед № РД-01-952/19.11.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г. и Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г.
PDF файл, 613,5 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 195,5 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-950/19.11.2021 г

Заповед № РД-01-950/19.11.2021 г
За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-921 от 10.11.2021 г.
PDF файл, 544,5 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 197,3 KB, качен на 19.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-921/10.11.2021 г.

Заповед № РД-01-921/10.11.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г. и Заповед № РД-01-744/31.08.2021 г.
PDF файл, 1,1 MB, качен на 11.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-919/10.11.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-919/10.11.2021 г.
За поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г.
PDF файл, 356,5 KB, качен на 10.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-917/09.11.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-917/09.11.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г., РД-01-822/11.10.2021 г. и РД-01-870/26.10.2021 г.
PDF файл, 482,7 KB, качен на 10.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г.
PDF файл, 379,4 KB, качен на 09.11.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 448,2 KB, качен на 09.11.2021

pdf document

Заповед № РД-01-874/26.10.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-874/26.10.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г. и Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г.
PDF файл, 682,3 KB, качен на 26.10.2021

pdf document

Order № РД-01-874/26.10.2021 г.
For amendment of Order № РД-01-733 of 27.08.2021, amended by Order № РД-01-767 dated 10.09.2021, Order № РД -01-794 dated 24.09.2021 and Order № РД -01-820 dated 08.10.2021
PDF файл, 387,8 KB, качен на 27.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-870/26.10.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-870/26.10.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г. и РД-01-822/11.10.2021 г.
PDF файл, 551,4 KB, качен на 26.10.2021

pdf document