Върни се горе

Заповед РД-01-446/13.09.2022 г.

Заповед РД-01-446/13.09.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-432 от 7.09.2022 г.
PDF файл, 419,3 KB, качен на 13.09.2022

pdf document

Заповед № РД-02-221/08.09.2022 г.

Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г. и Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.
PDF файл, 526,5 KB, качен на 08.09.2022

pdf document

Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г.

Заповед № РД-01-415/24.08.2022 г.
PDF файл, 460,9 KB, качен на 24.08.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 1,0 MB, качен на 24.08.2022

pdf document

Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.

Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г.
за изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г. и Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г.
PDF файл, 495,7 KB, качен на 23.08.2022

pdf document

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.
PDF файл, 420,8 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 916,4 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Заповед № РД-01-397/17.08.2022 г.

Заповед № РД-01-397/17.08.2022 г.
PDF файл, 571,2 KB, качен на 17.08.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 636,3 KB, качен на 17.08.2022

pdf document