Върни се горе

Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г. - утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-356
PDF файл, 602,7 KB, качен на 26.06.2023

pdf document

Правилник за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха

Правилник за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 50, от дата 09.06.2023 г.
PDF файл, 238,4 KB, качен на 09.06.2023

pdf document

Заповед № РД-01-176/29.03.2023 г.

Заповед № РД-01-176/28.03.2023 г.
За утвърждаване образци на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК
PDF файл, 548,0 KB, качен на 29.03.2023

pdf document

Приложение № 1 - образец на ЕР ТЕЛК
DOCX файл, 38,2 KB, качен на 29.03.2023

docx document

Приложение № 2 - образец на ЕР НЕЛК
DOC файл, 142,5 KB, качен на 29.03.2023

doc document

Правилник за допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-140/10.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-140/10.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г., Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г., Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г. и Заповед № РД-01-120/02.03.2023 г.
PDF файл, 513,3 KB, качен на 13.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-59/02.02.2023 г. за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия

Приложение № 1 – Образец на заявление
PDF файл, 293,5 KB, качен на 10.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-120/02.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-120/02.03.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г., Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. и Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г.
PDF файл, 521,7 KB, качен на 06.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-118/02.03.2023 г.

Заповед № РД-01-118/02.03.2023 г.
PDF файл, 454,6 KB, качен на 02.03.2023

pdf document

Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-104/24.02.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г., Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г. и Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г.
PDF файл, 527,9 KB, качен на 24.02.2023

pdf document

Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-47/27.01.2023 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г., Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г., Заповед № РД-01-645/07.12.2022 г. и Заповед № РД-01-15/09.01.2023 г.
PDF файл, 520,6 KB, качен на 30.01.2023

pdf document