Върни се горе

Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г. - за утвърждаване на списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-154/03.06.2019 г.

Заповед № РД-01-154/03.06.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.,
Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г., Заповед № РД-01-48/19.02.2019 г. ,Заповед № РД-01-52/25.02.2019 г. и Заповед №РД-01-88/01.03.2019 г.
PDF файл, 119,1 KB, качен на 03.06.2019

pdf document

Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Правилник за отменяне на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“

Заповед № РД-01-88/01.03.2019 г.

Заповед № РД-01-88/01.03.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.,
Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г., Заповед № РД-01-48/19.02.2019 г. и Заповед № РД-01-52/25.02.2019 г.
PDF файл, 97,5 KB, качен на 05.03.2019

pdf document

Заповед № РД-01-52/25.02.2019 г.

Заповед № РД-01-52/25.02.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.,
Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г. и Заповед № РД-01-48/19.02.2019 г.
PDF файл, 100,7 KB, качен на 25.02.2019

pdf document

Заповед № РД-01-48/19.02.2018 г.

Заповед № РД-01-48/19.02.2018 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г. и Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.
PDF файл, 104,8 KB, качен на 20.02.2019

pdf document

Заповед № РД-02-16/31/.01.2019 г.

Заповед № РД-02-16/31.01.2019 г.
PDF файл, 100,9 KB, качен на 08.02.2019

pdf document

Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.

Заповед № РД-01-20/30.01.2019 г.
за допълнение на Заповед № РД 01-146/29.05.2018 г., допълнена със Заповед № РД-01-227/01.08.2018 г., Заповед № РД-01-228/02.08.2018 г., Заповед № РД-01-243/23.08.2018 г., Заповед № РД-01-314/23.10.2018 г. и Заповед № РД-01-365/29.11.2018 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-371/05.12.2018 г.
PDF файл, 114,9 KB, качен на 05.02.2019

pdf document