Върни се горе

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.
За определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2023 г.
PDF файл, 727,8 KB, качен на 04.01.2023

pdf document

Приложение
XLSX файл, 154,5 KB, качен на 04.01.2023

xlsx document

Запове № РД-01-645/07.12.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Запове № РД-01-645/07.12.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г. и Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г.
PDF файл, 523,3 KB, качен на 08.12.2022

pdf document

Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г.

Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г. и Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г.
PDF файл, 521,1 KB, качен на 24.11.2022

pdf document

Заповед № РД-01-586/14.11.2022 г.

Заповед № РД-01-586/14.11.2022 г.
PDF файл, 543,7 KB, качен на 14.11.2022

pdf document

Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г.

Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
За изменение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г. и Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г.
PDF файл, 670,3 KB, качен на 14.11.2022

pdf document

Заповед № РД-01-534/26.10.2022 г.

Заповед № РД-01-534/26.10.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-517 от 19.10.2022 г.
PDF файл, 419,3 KB, качен на 26.10.2022

pdf document

Заповед № РД-01-518/19.10.2022 г.

Заповед № РД-01-518/19.10.2022 г.
За утвърждаване на Програма за обучение по проблемите на ранното детско развитие, профилактиката и промоцията на здравето и първа медицинска помощ
PDF файл, 640,5 KB, качен на 20.10.2022

pdf document