Върни се горе

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г.

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

PDF файл, 606,1 KB, качен на 06.07.2021

pdf document

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г. (отменена със Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г.)

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.
PDF файл, 629,4 KB, качен на 05.07.2021

pdf document

Order РД-01-553/05.07.2021
PDF файл, 492,4 KB, качен на 07.07.2021

pdf document

Заповед № РД-01-548/30.06.2021 г.

Заповед № РД-01-548/30.06.2021 г.
PDF файл, 656,5 KB, качен на 30.06.2021

pdf document

Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-519/22.06.2021 г.

Заповед № РД-01-519/22.06.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г. и Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г.
PDF файл, 693,6 KB, качен на 22.06.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 397,4 KB, качен на 22.06.2021

pdf document

Заповед № РД-01-498/15.06.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.)

Заповед № РД-01-498/15.06.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-416 от 4.06.2021 г., допълнена със Заповед № РД01-467 от 14.06.2021 г.
PDF файл, 630,4 KB, качен на 15.06.2021

pdf document

Order РД-01-498/15.06.2021
for supplementing Order № РД-01-416 from 4.06.2021, supplemented by Order № РД01-467 from 14.06.2021
PDF файл, 299,3 KB, качен на 16.06.2021

pdf document

Заповед № РД-01-497/15.06.2021 г.

Заповед № РД-01-497/15.06.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г.
PDF файл, 640,2 KB, качен на 15.06.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 400,2 KB, качен на 15.06.2021

pdf document

Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.

Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г.
PDF файл, 717,0 KB, качен на 15.06.2021

pdf document