Върни се горе

Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-189/28.04.2022 г.)

Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г.
PDF файл, 602,7 KB, качен на 30.03.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 199,6 KB, качен на 30.03.2022

pdf document

Order No. РД-01-152/30.03.2022
PDF файл, 336,6 KB, качен на 31.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-151/28.03.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г.)

Заповед № РД-01-151/28.03.2022 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-126 от 9.03.2022 г.
PDF файл, 608,4 KB, качен на 28.03.2022

pdf document

Order No. РД-01-151/28.03.2022
for the amendment of Order No. РД-01-126 of 09.03.2022
PDF файл, 375,1 KB, качен на 29.03.2022

pdf document

Заповед № РД-19-02/21.03.2022 г.

Заповед № РД-19-02/21.03.2022 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-19-01/14.01.2022 г.
PDF файл, 897,8 KB, качен на 22.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г.
PDF файл, 438,6 KB, качен на 17.03.2022

pdf document

Консолидирана версия на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.
Изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г., Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.
PDF файл, 392,2 KB, качен на 22.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-136/14.03.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-221/03.06.2022 г.)

Заповед № РД-01-136/14.03.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01- 519 от 22.06.2021 г., Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г., Заповед № РД-01-952 от 19.11.2021 г., Заповед № РД-01-992 от 03.12.2021 г., Заповед № РД-01-14 от 11.01.2022 г., Заповед № РД-01-43 от 27.01.2022 г. и Заповед № РД-01-101 от 22.02.2022 г.
PDF файл, 644,9 KB, качен на 15.03.2022

pdf document

Мотиви
PDF файл, 400,2 KB, качен на 15.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-131/10.03.2022 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (отменена със заповед Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г.)

Заповед № РД-01-131/10.03.2022 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г., РД-01-822/11.10.2021 г., РД-01-870/26.10.2021 г., РД-01-917/09.11.2021 г., РД-01-993/03.12.2021 г., РД-01-1001/07.12.2021 г., РД-01-1039/20.12.2021 г. и РД-01-37/25.01.2022 г.
PDF файл, 491,9 KB, качен на 10.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-126/09.03.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г.)

Заповед № РД-01-126/09.03.2022 г.
PDF файл, 1022,7 KB, качен на 09.03.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 774,7 KB, качен на 09.03.2022

pdf document

Order No. RD-01-126/09.03.2022
PDF файл, 525,4 KB, качен на 11.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г.

Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г.
PDF файл, 362,2 KB, качен на 09.03.2022

pdf document

Доклад на ГДЗИ
PDF файл, 774,7 KB, качен на 09.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-114/01.03.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-126/09.03.2022 г.)

Заповед № РД-01-114/01.03.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г., Заповед № РД-01-85 от 15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-109 от 25.02.2022 г.
PDF файл, 609,1 KB, качен на 01.03.2022

pdf document

Order No. RD-01-114/01.03.2022
PDF файл, 461,6 KB, качен на 01.03.2022

pdf document

Заповед № РД-01-110/25.02.2022 г.

Заповед № РД-01-110/25.02.2022 г.
За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г.
PDF файл, 364,9 KB, качен на 25.02.2022

pdf document