Върни се горе

Заповед № РД-19-2/07.02.2024 г. за изменение на Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. за определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г.

Заповед
на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г., обучението на които трябва да започне не по-късно от 31.03.2024 г.
PDF файл, 759,2 KB, качен на 13.02.2024

pdf document

Заповед РД-01-64/09.02.2024 по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед
PDF файл, 381,8 KB, качен на 09.02.2024

pdf document

Заповед РД-01-41/31.01.2024 г.

Заповед за забрана за износ до 29.02.2024 г.
PDF файл, 608,8 KB, качен на 31.01.2024

pdf document

Заповед РД-01-25/19.01.2024 г. за допълнение на Заповед № РД-01-356/22.06.2023 г., допълнена със Заповед № РД- 01-377/ 10.07.2023 г., Заповед № РД-01-403/21.07.2023 г., Заповед № РД-01-412/27.07.2023 г., РД-01-470/22.08.2023 г.,

Заповед РД-01-25/19.01.2024 г.
PDF файл, 374,7 KB, качен на 22.01.2024

pdf document

Заповед № РД-01-14/12.01.2024 г. за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление и контрол на публичните предприятия към Министерство на здравеопазването по Закона за публичните предприятия

Приложение №1 – Образец на заявление.pdf
PDF файл, 289,4 KB, качен на 15.01.2024

pdf document

Заповед № РД-19-1/09.01.2024г.

Заповед № РД-19-1/09.01.2024г.
за определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2024 г., обучението на които трябва да започне не по-късно от 31.03.2024 г.
PDF файл, 746,6 KB, качен на 12.01.2024

pdf document

Приложения 1-7
XLSX файл, 177,4 KB, качен на 12.01.2024

xlsx document

Приложение
XLSX файл, 52,8 KB, качен на 12.01.2024

xlsx document

Заповед РД-01-7/05.01.2024

Заповед РД-01-7/05.01.2024
PDF файл, 762,1 KB, качен на 05.01.2024

pdf document

Заповед РД-01-8/05.01.2024

Заповед РД-01-8/05.01.2024
PDF файл, 726,8 KB, качен на 05.01.2024

pdf document

Заповед РД-01-4/04.01.2024 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации