Върни се горе

Постановление № 360 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Заповед № РД-01-874/26.10.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-874/26.10.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г. и Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г.
PDF файл, 682,3 KB, качен на 26.10.2021

pdf document

Order № РД-01-874/26.10.2021 г.
For amendment of Order № РД-01-733 of 27.08.2021, amended by Order № РД-01-767 dated 10.09.2021, Order № РД -01-794 dated 24.09.2021 and Order № РД -01-820 dated 08.10.2021
PDF файл, 387,8 KB, качен на 27.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-870/26.10.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-870/26.10.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г. и РД-01-822/11.10.2021 г.
PDF файл, 551,4 KB, качен на 26.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г. и РД-01-789/24.09.2021 г.
PDF файл, 510,3 KB, качен на 11.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г. и Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.
PDF файл, 628,1 KB, качен на 08.10.2021

pdf document

Order РД-01-820/08.10.2021 г.
For amendment of Order № РД-01-733 of 27.08.2021, amended by Order № РД-01-767 of 10.09.2021 and Order No № РД-01-794 of 24.09.2021
PDF файл, 477,5 KB, качен на 12.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г.
PDF файл, 622,7 KB, качен на 24.09.2021

pdf document

Order РД-01-794/24.09.2021
PDF файл, 648,6 KB, качен на 28.09.2021

pdf document