Върни се горе

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г. и РД-01-789/24.09.2021 г.
PDF файл, 510,3 KB, качен на 11.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г.

Заповед № РД-01-820/08.10.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г. и Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.
PDF файл, 628,1 KB, качен на 08.10.2021

pdf document

Order РД-01-820/08.10.2021 г.
For amendment of Order № РД-01-733 of 27.08.2021, amended by Order № РД-01-767 of 10.09.2021 and Order No № РД-01-794 of 24.09.2021
PDF файл, 477,5 KB, качен на 12.10.2021

pdf document

Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.

Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.
За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г.
PDF файл, 622,7 KB, качен на 24.09.2021

pdf document

Order РД-01-794/24.09.2021
PDF файл, 648,6 KB, качен на 28.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-789/24.09.2021 г. по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Заповед № РД-01-789/24.09.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г. и РД-01-687/06.08.2021 г.
PDF файл, 493,0 KB, качен на 24.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-774/16.09.2021 г.

Заповед № РД-01-774/16.09.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г. и Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г.
PDF файл, 641,5 KB, качен на 16.09.2021

pdf document

Мотиви
PDF файл, 400,2 KB, качен на 16.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-767/10.09.2021

Заповед № РД-01-767/10.09.2021
За изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г.

PDF файл, 619,9 KB, качен на 10.09.2021

pdf document

Order РД-01-767/10.09.2021
PDF файл, 393,7 KB, качен на 13.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-753/03.09.2021 г.

Заповед № РД-01-753/03.09.2021 г.
PDF файл, 559,5 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Приложение към т.1
DOCX файл, 14,8 KB, качен на 07.09.2021

docx document

Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г.

Заповед № РД-01-746/01.09.2021 г.
За утвърждаване на образец на заявление за получаване на одобрение за извършване на дейностите по клинично обучение на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и/или следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
PDF файл, 604,6 KB, качен на 01.09.2021

pdf document