Върни се горе

Линк към интервюто на Жени Начева "Тази сутрин" БТВ

 

Водещ: Ние продължаваме с теми, свързани със здравеопазването заедно със зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева, която пък отговаря и за надзора на НЗОК. Здравейте. 
Жени Начева: Здравейте. 
Водещ: Много теми имаме – за общинските болници, за финансирането, Здравната каса и джипитата, които пък искат по-висока такса. Ако искате, да започнем от тях. Защото може би, ако тя бъде вързана с минималната работна заплата, означава ли, че таксата на личния лекар може да стигне и 5,10 лв.? 
Жени Начева: Решението за това каква да бъде потребителската такса е определено в Закона за здравното осигуряване и то е законодателно решение. Това, което мога да кажа е, че в Закона за бюджета на Касата са предвидени спрямо настоящата година за общопрактикуващи лекари 14 млн. повече средства, 7 от които вече са разчетени, други 7 за сметка на резерва на Касата, както е записано в закона. 
Водещ: А те как ще отиват до личните лекари? Защото …
Жени Начева: Ние в момента водим преговори с тях в хода на подготовката на Рамковия договор за 2018 г. Нашата идея е да бъдат разпределени основно за профилактични дейности, диспансерно наблюдение на хората и насочени към детското здравеопазване.
Водещ: Те обаче искат по-висока такса. Не 2,90 лв., а повече. Смятате ли, че е възможно?
Жени Начева: Бих казала, че по-скоро трябва да насочим усилията си към разумни преговори за това каква основна дейност предоставят общопрактикуващите лекари на населението и на хората, които са записани при тях. 
Водещ: Да, но това е такса, те казват, която е от преди години, от преди 6-7 г., нещата са се променили, икономическите условия. Включително и нещо друго, за което ни споделиха те само преди ден, когато бяха при нас тук, представител от тяхното съсловие за това, че когато преглеждат пенсионер или дете, много се бавят пък парите, които трябва да пристигнат от държавата – с месеци, които трябва да бъдат платени като допълнителни, 1,90 лв. 
Жени Начева: Още месец януари бяха преведени средствата за последните месеци на предходната година. Това е механизмът за плащане. Трябва да бъдат събрани отчетите и Касата плаща следващия месец за преходния. Така че предвидени са 24 млн. трансфер по бюджета на министерството към НЗОК именно за тази цел, от които 16 освен за неосигурени родилки, 16 са за потребителска такса. 
Водещ: Което означава, че ние сега като потребители да не очакваме по-висока такса? Не ни заплашва към този момент?
Жени Начева: Това е решение на законодателния орган. Но в момента Закона за здравното осигуряване не предвижда такъв показател. Аз вече отбелязах, че има ръст по бюджета на общопрактикуващите лекари. Таксата, която те получават е съвсем минимален дял в общата структура на техните постъпления. Така че предлагам на всички общопрактикуващи лекари да се насочим към разумни и конструктивни преговори в подготовката на Рамковия договор. 
Водещ: Много болници реално бяха на път да изгърмят – Ловеч, Враца, Поморие, Стара Загора. Какво се случва с общинските болници? Как ще бъдат преструктурирани те? Защото разбрахме, че болницата във Враца специално ще се издължи на своите кредитори едва след 7 г. Това възможно ли е, ще се случи ли? Защо такива мерки не са били предприети предварително, преди година или две, за да не се стига до колапс?
Жени Начева: Не мога да Ви кажа защо такива мерки не са предприети преди година или две. 157 млн. лв. са просрочените задължения, както вече министърът на здравеопазването обяви при държавните болници, около 35% от тях формират просрочени задължения. 43 млн. лв. са просрочените задължения при общинските болници, под 50% от тях просрочени задължения. Самият факт, че има лечебни заведения, които работят без просрочени задължения при равни други условия показва, че основен фактор за това е недоброто финансово управление на територията на лечебните заведения.
Водещ: Кирил Ананиев обаче беше при нас и ни каза, че започва проверка за нередности, които най-вероятно са се случвали на територията на болницата. Как тече тази проверка? Има ли неща, които не са били по закон, за това лекари, които изобщо не са стъпвали в тази болница, например, или пък дейности, които не са се извършвали, но за тях е плащано?
Жени Начева: Нашата работа е насочена именно в две посоки – идентифициране на проблемите до момента чрез проверки. Компетентните органи ще се произнесат. Това са обществени поръчки, които са провеждани, договори, които е сключвало лечебното заведение с други лечебни заведения…
Водещ: Има ли нарушения?
Жени Начева: На този етап не са финализирани проверките. Но това, което мога да кажа е, че на базата на тях ние формулираме общи правила за финансово управление на тези болници. Направили сме план за разсрочване на просрочията. Договорили сме с кредиторите погасителни планове на натрупаните просрочени задължения с цел недопускане на нови такива. Това е нещото, което можем да направим в момента.
Водещ: Ще има ли преструктуриране на болници? Някои от общинските болници ще се превърнат ли просто в поликлиники, такъв ли е планът за тях, за да продължат да съществуват?
Жени Начева: Планът е лечебните заведения, дали са държавни или общински, това няма значение, защото обслужват всички нас на територията на цялата страна, да имат, тоест ние ще препоръчваме на кметовете за държавните болници, ще разговаряме с тях, да имат единни правила за финансово управление. И считаме, че няма да се стигне до неразумно разходване на средствата в бъдеще. 
Водещ: От заглавията тази сутрин, теми, свързани с лекарствата. Електронният търг за онколекарствата е пред провал, пише вестник Сега. От КЗК отменят процедурата, по която болните купуват, болниците купуват медикаменти. Това проблем ли ще е за онкопациентите?
Жени Начева: Категорично няма да е проблем за онкопациентите, тъй като ние ще стартираме незабавно, вече сме идентифицирали проблема, ще стартираме незабавно подготовката на нов търг за договаряне на онколекарства. Това е част … 
Водещ: Административен пропуск ли е това просто, нещо, което е свързано с нещо написано на хартия?
Жени Начева: Бих казала комбинация от проблеми, които обаче с бързи темпове трябва да преодолеем. Освен това ние имаме и редица други мерки, както знаете, в сферата на онколекарствата. Въвеждаме фармакотерапевтични ръководства за контрол върху качеството на лечението, критерии за проследяване ефекта върху лечението, контрол върху количествата, които се разходват в болничните аптеки за онколекарства, регистъра за онкоболните въвеждаме.
Водещ: Лекарства няма да липсват. Да успокоим хората.
Жени Начева: Категорично, лекарства няма да липсват. Нашите усилия не са насочени към ограничаване достъпа на хората до лекарства, а към оптимизиране разходите на институциите, които са отговорни за разходване на лекарства, на лечебните заведения, на…
Водещ: Само че покрай дълго коментираната тема за мораториума за лекарствата се прие именно това, че се ограничава част от хората или тяхното лечение с новите медикаменти. Това отмина като тема. Но пък се появиха нови притеснения за това, че когато тези нови медикаменти се раздават или ще бъдат лекувани болни само в конкретни болници, това е мораториум наново. Приемате ли го по този начин?
Жени Начева: Не бих казала категорично, че има мораториум. Както вече отбелязах, става дума за от общо 26 нови медикамента, за 13 от тях се въвеждат такива правила и изисквания, така както и за болниците, така и за лекарствата. Ние държим преди всичко спазване на качеството на лечението, а не просто постъпване в определени структури, така че един пациент да трябва да извърви всички нива на болничната медицинска помощ. Това са най-добрите лечебни заведения, разположени са на територията на цялата страна. Ако има лекар, който е много търсен от даден пациент, могат да се включват и други лечебни заведения, предимно университетски болници, с най-модерна апаратура. Така че пациентите…
Водещ: Което означава, че се дава повече шанс, така ли да разбирам?
Жени Начева: Дава се повече шанс на пациентите да получат висококачествено лечение, наблюдение и проследяване. 
Водещ: Има ли шанс българското здравеопазване, ако работим само с една каса? Много са призивите за това да има две или повече каси, за да няма монопол. Камен Плочев каза в предаването „Тази събота и тази неделя“, че Касата е пред колапс и че трябва да се вдигнат цените на пътеките, за да може изобщо да функционира. Пред колапс ли е Здравната каса?
Жени Начева: Знаете, че аз съм човек, който идва от Министерство на финансите, където съм имала шанса и привилегията да работя и да се уча от най-добрите професионалисти в държавната администрация. Министърът на здравеопазването, бивш министър на финансите, категорично не мога да заявя, че настоящите близо 4,3 млрд. лв. бюджет, които са по линия на Касата и на Министерство на здравеопазването са недостатъчни през настоящата година да осигурят необходимия достъп на пациентите до сегашния основен пакет медицинска дейност. 
Водещ: Да, но колко ще е недостигът на Касата като пари в края на тази година или в началото на другата? Пак ли ще говорим за 400 или повече милиона?
Жени Начева: Ние не планираме недостиг, тъй като само тази година има над 430 млн. ръст спрямо предходната година по бюджета на Касата. Така че при едно ефективно използване на средствата и засилване на контролните мерки, които отбелязах, мисля, че това не би следвало …
Водещ: Трябва ли да има мораториум за нови болници до приемането на здравната карта?
Жени Начева: В момента не се издават разрешителни за нови дейности. Знаете, че съществува такъв текст и в Закона за бюджета на касата. Считаме, че имаме доста друга работа, която трябва да свършим при работата с държавните и всички останали лечебни заведения в посока контрол.
Водещ: Благодаря за това интервю на зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева.

Сподели в: