Върни се горе

Линк към интервюто на зам.-министър Жени Начева "Сутрешен блок", БНТ

 

Водещ: Здравите хора ги вълнува хубавото време, морето и басейните. Но пък всички ни вълнува здравето ни и дали е възможно новият здравен модел, предложен от министерството, да ни помогне, като пациенти, да получим една по-добра здравна услуга. Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева е наш гост тази сутрин по темата. Добро утро, г-жо Начева.

Жени Начева: Добро утро.

Водещ: Представихте вчера новия модел на министерството. Нека сега поне да видим репортажа с детайлите. Ако някой е пропуснал, тъй като нещата са много, нови са, за да проследите подробностите, след това продължаваме и с коментара в студиото.

Репортер: По-качествена здравна грижа за същите пари. Новият здравен модел не предвижда увеличение на задължителната вноска от 8 процента. Запазва се и солидарният принцип. Министър Ананиев очерта общата рамка на предстоящата здравна реформа, в която е важно да има финансова устойчивост и контрол.

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: Модел, който дава право за избор на пациента кой да управлява здравните му вноски, къде да се лекува при най-добри условия на територията на цялата страна.

Репортер: Едно от предизвикателствата е какви здравни услуги ще получим срещу вноската от 8 процента. Това ще стане ясно до края на годината, заяви министърът. Според съсловните организации и застрахователите обаче може да се наложи свиване на основния пакет.

Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз: Ако не можем да си позволим повишение на вноските, трябва да кажем, че не можем да финансираме толкова широк и обемен пакет.

Д-р Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването, ръководител на частен здравен фонд: Според мен, би било нагнетяване на очаквания и в работещите в системата, и в пациентите, че нещата ще се случат за всички много, много добре.

Репортер: Това, което остане извън основния пакет, ще се покрива от доброволно допълнително здравно осигуряване или чрез плащания в брой. Те обаче ще бъдат регламентирани.

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: За да знае българският гражданин, че извън основния пакет, той е хубаво да се застрахова. Ако не се застрахова, ще се наложи, съответно, да плаща кешови плащания.

Репортер: Частните здравни фондове трябва да наберат поне половин милион души, за да заработят. Няма да се допуска те да подбират лицата по здравен статус. Предвижда се да има гаранционен фонд, в случай че частен фонд изпадне в несъстоятелност. Фондовете ще са задължени да поддържат резерв за непредвидени обстоятелства.

Д-р Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването, ръководител на частен здравен фонд: Трябва отсега да е ясно, че от тези 8 процента, в системата ще влязат по-малко пари, отколкото в момента

Репортер: Омбудсманът Мая Манолова изрази опасения, че публичен ресурс ще бъде насочен към формиране на печалба.

Мая Манолова, национален омбудсман: Няма как да се съглася и да приема за нормално просто да се увеличат разходите, без това да даде нещо конкретно, реално, измеримо, като по-добро качество и достъп на гражданите.

Репортер: Дебатът за новата здравна система все още предстои.

Водещ: Видяхме основните линии на реформата, която предлагате, чухме и критика, разбира се. Сега, по-качествена здравна грижа за пациентите, но всъщност не е за същите пари, от това, което виждаме в репортажа. Какво точно ни предлагате, ако сега си представим, че хората ни слушат? Каква е промяната, всъщност?

Жени Начева: Наистина, ние поставихме един дебат по теми, които рано или късно трябваше да бъдат сложени на масата за дискусии. Това, което предлагаме, е промяна в няколко направления. Едното от тях е създаване на възможност Здравната каса да има конкуренти, така че услугите и платецът на услуги, който съществува в момента, да предоставя възможност за избор на пациента, къде и при кои лечебни заведения ще може да се лекува при най-добри условия. Запазва се размерът на здравната вноска, както и приходите, които в момента съществуват в системата, в обхвата на основния пакет здравни услуги. Той ще бъде остойностен до края на годината.

Водещ: И тук е моментът да Ви попитам, ще бъде ли намален? Чухме мнението на председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, че той няма как да остане в същия размер, че трябва да бъде намален.

Жени Начева: Не бих казала, че може още от сега да направим извода, дали ще бъде разширен или намален основният пакет здравни услуги, след като в момента касата заплаща редица дейности и всяка година, с ръста в приходите може да си позволи надграждане в обхвата на дейността и обемите, които тя заплаща. Означава, че не можем отсега да направим извода, дали касата ще заплаща повече или по-малко дейности и съответно конкуриращите я бъдещи застрахователи. Трябва да направим анализ на обема дейности, освен на цената, защото знаем, че има и редица дейности, които в момента се отчитат в по-голям обем от този, който е необходим. Необходимо е да се направи анализ на баланса между първичната, болничната помощ, лекарствата, във всички аспекти на здравноосигурителните плащания, тъй като едно от преимуществата на бъдещата система е възможността да се предлагат повече пакети за профилактика, превенция, наблюдение на състоянието на пациентите, преди те да изпаднат в тежко състояние. Т. е., има редица други дейности, които трябва да свършим, преди да направим окончателния извод, дали в рамките на 8-те процента могат или не могат да се покриват настоящите дейности.

Водещ: До края на годината трябва да го свършите това?

Жени Начева: Да.

Водещ: Така, такъв ви е ангажиментът. Сега, за да обясним, имаме избор, дали 8-процентната ни здравна вноска отива в касата или отива в частен здравен фонд. Но, ако ние искаме, извън този основен пакет, да получим допълнителна грижа, имаме два варианта, нали така? Единият вариант е, допълнителна застраховка, която да направим, която ще може да бъде направена и към Касата, нали така предвиждате?

Жени Начева: Касата ще бъде абсолютно равнопоставена с бъдещите застрахователи, от това, което предлагаме. Тя ще бъде изключително конкурентноспособна. А изборът на пациентите ще бъде напълно, изцяло доброволен. Това, което се предполага от някои експерти, че ще има селекция на риска, или че по-здравите пациенти или граждани ще попаднат в частните застрахователи, а по-болните в Касата, не е коректно, тъй като изборът ще бъде направен изцяло на доброволен принцип. Всеки ще има право да избере къде да се лекува, дали в Касата или в бъдещите застрахователи. Касата ще може да предлага надграждащи пакети от услуги…

Водещ: Също като и частните фондове?

Жени Начева: … напълно равнопоставено като частните фондове… Да. Това ще позволи…тя в момента има огромен административен капацитет, това ще позволи тя да надгради своя капацитет.

Водещ: Добре, но да уточним. Когато става дума за това заплащане, имате ли разчети, за какво заплащане всъщност допълнително говорим? Колко ще ни струва, ако искаме да направим такава допълнителна застраховка за здравето си, било то в Касата или в някой от тези бъдещи частни здравни фондове?

Жени Начева: Това е въпрос на актюерски разчети и на услугите, които бъдещите фондове ще предлагат на своите клиенти. Извън обхвата на основния пакет, знаете, че къде регламентирано, къде нерегламентирано, в момента пациентите заплащат или доплащат за дейности, които са определени в редица нормативни документи или в ценоразписите на лечебните заведения. Нашата идея е да има яснота, прозрачност и предвидимост за пациентите къде, кога и в какъв размер, ако се налага да доплащат, това да е техен доброволен избор и да е договорено между бъдещите фондове и всеки един пациент. И то за дейностите, извън обхвата на основния пакет, който е в рамките на 8-те процента здравна вноска.

Водещ: И все пак съм сигурна, че всеки си казва, колко ще ми се наложи да доплатя, ако искам този допълнителен пакет?

Жени Начева: Не бих искала да дефинирам конкретни суми. Ние, знаете, че когато предлагахме и друг вариант на модела, тъй като ние самите анализираме и търсим различни начини да преодолеем проблемите в здравната система, бяхме определили една месечна вноска от 12 лв.

Водещ: 12 лв. беше.

Жени Начева: Дали ще бъдат 12, 15 или 10 лв., това зависи от броя записани лица в съответните бъдещи фондове, от услугите, които те предлагат, от ефективността на управление на средствата. Това е въпрос на конкуренция между тях, какви по-добри възможности ще предложат за своите клиенти, в т. ч., подчертавам, и за Касата е предизвикателство.

Водещ: Към момента не можете да се ангажирате с такава конкретна сума, разбирам?

Жени Начева: Не. Това е въпрос, който тепърва ще анализираме със застрахователи, експерти и министерството.

Водещ: Разбрах Ви, тепърва ще се изяснява и това.

Жени Начева: Да.

Водещ: Третият вариант е, да останем на основния пакет и да си доплащаме кеш, когато ни се налага, недай Боже, защото има и такъв, разбира се, това е доброволното допълнително застраховане.

Жени Начева: Да.

Водещ: Сега, обаче, когато, казахте преди малко за това, че фондовете няма да имат право да си селектират пациенти, това е изключително важен момент, те няма ли обаче да имат право, тази допълнителна застраховка да я определят на базата на риска? Т. е., ако ти си по-възрастен, съответно е по-възможно да боледуваш, да плащаш по-висока застраховка. И през тази селекция, вече… защото това е вид скрита селекция на пациент, те да постигнат своето и в касата да останат по-бедните, по-неплатежоспособните пациенти, на основен пакет, а пък единствено по-богатите хора да могат да си позволят тази допълнителна застраховка? Няма ли такъв риск?

Жени Начева: Този риск се елиминира, както подчертаха и нашите колеги от други европейски държави, с които сме консултирали бъдещите си намерения, още на входа на системата, когато фондовете нямат право да подбират своите клиенти при записването при тях. И това са едни от условията, които те ще оповестят, така че да набират повече клиенти и няма да имат право, след това да поставят условия, различни от тези, при първоначалния избор. Т. е., никой няма да може да бъде неравнопоставен на следващ етап от работата на фонда.

Водещ: Да, но, пак питам, те не могат ли още на входа да ти кажат, грубо казано, на търговски език, защото за тях ние сме клиенти: Ти си по-възрастен и имаш хронични заболявания или просто защото си по-възрастен, боледуваш по-често… и съответно, ние ти предлагаме, ние не ти оказваме да бъдеш наш клиент, обаче твоята застрахователна премия ще бъде по-висока, отколкото, например на някой на 20 години?

Жени Начева: Няма да имат право на такава селекция, защото хората ще се записват по тяхно желание в съответния фонд и фондът трябва да приеме всички тези условия и рискове за лечението на своите пациенти, независимо от факта, дали те са възрастни, млади, болни или здрави. Още повече, че…

Водещ: Т. е., премията ще бъде… тази допълнителна сума ще бъде еднаква и за младите, и за възрастните, за всички, така ли?

Жени Начева: Това е решение на всеки фонд. Но ще се знае още на входа на системата, когато хората избират съответния фонд. И, когато има повече записани лица в съответен фонд, неслучайно предлагаме различни варианти на минимален брой записани лица, рискът от управление на здравните вноски ще се минимизира и ще може да… солидарният принцип ще съществува, както отбелязахме и вчера и по този начин ще може да се елиминират рисковете от здравния статус на пациентите, които са записани във всеки фонд.

Водещ: Какво става с редките заболявания, със скъпоструващите лечения, с тези хора, които са в изключително тежко положение, онкоболните? Тях кой ще ги лекува? В основния пакет ли остават или как?

Жени Начева: Ние няма да разделяме, отново подчертавам, хората на болни и на здрави. Самият първоначален избор и фактът, че здравноосигурителната вноска се разпределя в еднакъв размер към всички застрахователи, бъдещи фондове, в т. ч. и Касата, независимо от това, кой е платецът и в какъв размер е здравната вноска, е доказателство, че няма да се разделят хората, отново подчертавам, на болни и на здрави. А, когато говорим за основния пакет и 8-те процента вноска, имаме предвид пълния размер дейности и обхват на дейностите, които в момента Касата финансира, в т. ч. онкозаболявания, редки заболявания, лекарства за лечение, скъпоструващо лечение, медицински изделия, които Касата заплаща. Вие знаете, че основният пакет включва не само клиничните пътеки, той включва всички видове здравни дейности в извънболничната, болничната помощ и лекарствата. Разпределяйки риска, получавайки същия размер средства, фондовете ще могат да управляват ефективно тези средства, без да лишаваме тези хронично болни хора от техните права, каквито имат и в момента.

Водещ: Т. е., по-скоро ще останат тези заболявания в основния пакет, за да бъде гарантирано лечението на тези хора.

Жени Начева: Да, категорично тези заболявания ще останат в основния пакет. Не бива да забравяме, че Министерство на здравеопазването също запазва своите политики за управление на общественото здраве, така че то също ще има своите функции и при бъдещото финансиране на системата., както и до сега.

Водещ: Чуха се критики, че това е модел, който е за богати нации, обаче. Че, по-скоро прилича по нещо на американския модел, отколкото на нещо, което може да пасне на една бедна държава, каквато е България? Има ли такова нещо, как отговаряте на тази критика?

Жени Начева: Тъй като моделът е солидарен, няма как да облагодетелства едни, за сметка на други. Освен това, той е задължителен. Здравноосигурителната вноска е задължителна. Ние сме ползвали и проучвали практики на европейски държави, в т. ч. и аналогични, близки до нашата по структура и начин на развитие.

Водещ: Г-жо Начева, обаче ние тук, ако щете като народопсихология, имаме едно изначално недоверие към застрахователите, не можем да го отречем това. Вярвате ли, че ще успеете да убедите хората в този модел, по този начин? Кажете, Вие къде виждате рисковете и капаните в него?

Жени Начева: Не искаме да убеждаваме хората, административно, в един или друг модел. Тези дискусии, които поставихме, за предишния вариант, за настоящия и за други начини и мерки за развитие на системата, показват, че ние търсим намиране на консенсусен вариант, който да е приемлив най-вече за пациентите, които наистина имат недоверие в системата, дори каквато е тя в момента. Критикуващите работата на Здравната каса са твърде много, критикуващи работата на застрахователните фондове са също много и в настоящия им вид. Този дебат дава възможност да очертаем силните и слабите страни на всеки един от участниците в системата. Бъдещата работа на застрахователите трябва да бъде подчинена на европейските регламенти за платежоспособност, нещо което също трябва внимателно да се съблюдава. Тепърва предстоят разговори с Европейската комисия за това как те да бъдат стабилни и финансово устойчиви.

Водещ: Добре, отворени сте за дебати и очевидно ще се вниква в капаните, тепърва. Последно, тъй като времето ни много бързо свърши, как този модел ще помогне на болниците в Северозапада, например, и на хората там, конкретно?

Жени Начева: Причината лечебните заведения, не само в Северозапада, а и на други места в страната, някои от тях да са в настоящото състояние, основно са две. Първата е свързана с изпадането им във финансови дефицити и просрочия, по ред причини. Този проблем ние се опитваме да го елиминираме с ред правила и разпоредби, които сме приложили към ръководителите на съответните лечебни заведения, с цел недопускането им в бъдещи. И втората основна и най-съществена причина, разбира се, е недостигът на медицински специалисти, лекари, професионалисти по здравни грижи и демографски фактори и обстоятелства.

Водещ: Така е.

Жени Начева: На всяко място, на всяка територия в страната, ние се опитваме да намерим най-добрия профил на лечебните заведения, така че те да се близко до хората и да оказват лечението, което на тях им е необходимо. Т. е., и с политиката по специализациите, и с оптимизиране дейността на болниците, така че там да има необходимите лекари и достъп на населението до тези…

Водещ: Въпросът беше, как моделът, този нов модел ще им помогне, ще им помогне ли или не ги засяга пряко?

Жени Начева: Ще им помогне, до степен, която държавата и общините, като собственици на тези лечебни заведения, които изпадат в подобни състояние, ще имат стимулите и желанието да ги направят конкурентноспособни, да оптимизира тяхната дейност и да оздравят работата на съответните лечебни заведения, защото те са необходими за населението там, където се оказва необходимата медицинска помощ.

Водещ: За съжаление, това прозвуча по-скоро като добри намерения. Не знам, колко е осъществимо. Благодаря Ви. Дебатът ще продължи и със сигурност е изключително важен, засяга нашето здраве. Зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева, за новия здравен модел.

 

Сподели в: