Върни се горе

Линк към интервюто на зам.-министър Жени Начева "Лице в лице", БТВ

 

Водещ: Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването. Добре дошла.
Жени Начева: Благодаря ви. Добър ден на вас и на вашите зрители. 
Водещ: Нали чухте какво каза д-р Дечев – организирани групи на практика пречат. И ако тези организирани групи не източват здравната каса, каквито и варианти – разсъждавам логично – вие да предложите като реформа, пак тези организирани групи ще си намерят начин да си източват здравната каса. Има ли логика в това, което си мисля?
Жени Начева: Има логика в това, което си мислите. И ви благодаря за този въпрос и за прехода, който направихме, защото ние нееднократно сме заявявали, че независимо от модела, който ще бъде предложен и приет консенсусно и политически, най-важен е контролът в здравната система. Без да оправим тази част от дейността си, няма да постигнем успех в нито едно от направленията на дейност.
Водещ: Както се казва, не се ли справим с корупцията, нищо няма да ни е наред.
Жени Начева: Точно така.
Водещ: Добре, сега обаче вие предлагате два варианта. Може ли най-достъпно да ги обясните на нашите зрители, така че да могат и те да участват в разсъжденията? Нали вие го пускате на публично обсъждане?
Жени Начева: Да.
Водещ: Всеки от нас да си помисли кой от двата варианта е добър.
Жени Начева: Първо искам да направя уговорката, вие оповестихте, че това е вариант на правителството. Това е вариант на екипа на Министерството на здравеопазването, тоест ние отваряме една дискусия в момента, каквато днес след форума, който организирахме, се очерта, че не е провеждана от създаването на здравната каса, може би преди близо 20 години. Дискусия, в която ще включим всички участници от обществеността, от съсловието, застрахователите, политици, пациентски организации преди всичко, вас – медиите, за да може да се очертае най-доброто решение за промяна в сферата на здравеопазването. Това е чувствителен сектор и ние искаме това, което бъде внесено като окончателно предложение и в Министерски съвет, и в Народното събрание, със съответните законопроекти, да постигне преди това максимално обществена приемственост.
Водещ: Кажете сега, първият вариант какво включва? И наистина ли не е съгласувано с премиера и с финансовия министър? Казахте, че изцяло на министерството е проектът.
Жени Начева: Като казвам, че не е проект на правителството, имам предвид, че това е предложен...
Водещ: Работен вариант.
Жени Начева: ... работен вариант, дискусионен, който тепърва ще се обсъжда. Разбира се, всички са запознати с тези дискусионни материали, но те не са окончателни и предстои да бъдат анализирани в хода на дискусиите.
Водещ: Кажете първия вариант.
Жени Начева: Първото нещо, което предлагам, първата опция е демонополизация на здравната каса, от момента, в който бъдещите застрахователи, някои от тях може и да са настоящите такива, отговорят на определени условия, които бъдат записани в закон. След като те покрият тези условия, изисквания към тяхната дейност, свързани с финансова устойчивост, стабилност, брой записани пациенти, покритие на дейността им на територията на цялата страна, те ще станат в пълен обем и обхват на дейността конкуренти на НЗОК. 
Водещ: Това е т.нар. втора задължителна здравна застраховка.
Жени Начева: Не. При този вариант се работи изцяло в рамките на 8-процентната и настояща здравна осигуровка, като единствената разлика е тази, че вместо НЗОК като единствен платец на здравните услуги, се появяват и други конкуриращи я бъдещи застрахователи здравни каси, или застрахователни институции.
Водещ: Тоест от нас не се изисква никакво доплащане, увеличаване...
Жени Начева: Не, този вариант не е свързан с допълнително доплащане, с допълнителни вноски. Разбира се, при този вариант, както и в момента, съществува възможността, който желае, допълнително доброволно да се застрахова...
Водещ: Но доброволно.
Жени Начева: Да, извън обхвата на настоящия основен пакет дейности.
Водещ: И сега другия вариант, този с доплащането, който е най-спорен.
Жени Начева: Да, който е най-спорен. Макар че първият вариант, който подчертах, е втори етап на сегашния вариант, който ще опиша. Той включва тристълбова система. А именно първият стълб е задължително здравно солидарно осигуряване в рамките на 8-те процента, каквито са сега. Втори стълб, който включва задължително допълнително застраховане в размер на премия, която ще бъде определена след работа със застрахователи, съсловни организации, пациентски организации – фиксирана месечна сума, която ще се заплаща допълнително...
Водещ: 12 лева.
Жени Начева: На този етап на изчисленията сме се спрели на тази прогнозна стойност, но това е нещо, което предстои да се промени и дискутира, може би, в хода на дебатите. И трети, отново доброволен допълнителен стълб за дейности извън обхвата на основния пакет.
Водещ: Добре, аз правих някакви изчисления, когато пуснахте тези варианти. Таванът от 700 лева е това, което ще покрива НЗОК, нали така?
Жени Начева: Да, в определен процент спрямо дела на пациентите, който...
Водещ: Обаче НЗОК ще покрива 85% от тази стойност, от тези 700 лева. А останалите 15%, което аз изчислих, че са 105 лева, ще трябва ние да си доплащаме или кешово, или, ако вече решим, на трето място доброволно да се застраховаме. Тоест при всички случаи ние ще имаме, извън тези 12%, едни 105 лева, които, ако за 700 лева сме се лекували, ние ще доплащаме – дали в кеш веднага, или ако преди това сме плащали някаква сума, в трети здравен фонд. Правилно ли изчислих?
Жени Начева: Вариантът какъв дял за стойността на дейностите до 700 лева, която ние наричаме критична стойност или гранична линия, която е изчислена на базата на редица други фактори, които мога да очертая, вариантът за заплащане дела на касата и на пациента може да бъде и 90 на 10%.
Водещ: Кога, при какви обстоятелства?
Жени Начева: И сега сме направили изчисления. Днес това, което представи г-н Ананиев, именно очерта тези числа при 90 на 10% съотношение на заплащане здравна каса – пациент. Когато съотношението на заплащане от страна на пациента за дейностите е до 700 лева, тогава пациентът следва да заплаща, ако граничната стойност е 700 лева, 70 лева. В момента за дейности, свързани с хотелската част и потребителски такси, пациентите плащат много повече, минимална стойност около 90 лева. Тоест нашето предложение, свързано с доплащане, съучастие на пациента във финансирането на тези дейности, е обосновано единствено от желанието ни пациентът да има лична отговорност и контрол върху това, което се оказва в болничната, доболничната помощ, в целия спектър на здравните дейности.
Водещ: Тоест да не се окаже, че всички се лекуваме за 700 лева, независимо от какво сме болни, а когато трябва да доплатим евентуално 105 лева, те да ни кажат: ние направихме това, това, това, това; и аз да съм убедена, че те са го направили. Дотук добре.
Жени Начева: При този вариант, точно така, идеята е да няма никакви допълнителни изисквания към пациентите за доплащане, заплащане в параметри и размери и обхват на дейности, които са твърде различни от основния пакет.
Водещ: Дотук добре, както беше онзи виц за падащия, минавайки покрай десетия етаж. Обаче застрахователите – аз имах гости представители на застрахователните организации, които казват: Какво значи над 700 лева ние ще заплащаме? Над 700 до колко? До безкрайност ли? Може да са 200 лева, но има тежки болести, които изискват хиляди левове буквално отгоре. Как така ние ще доплащаме до безкрайност, буквалният въпрос на д-р Виткова ви задавам.
Жени Начева: Ние имахме среща със застрахователите, изключително конструктивен диалог провеждаме с тях. Предстои да работим с тях по детайлите и на двата модела, а и на друг такъв, който би могъл да се очертае в хода на дискусиите. Цените на медицинските дейности и при двата варианта ще продължат да се определят национално, ежегодно, в съответствие с параметрите по консолидираната фискална програма по бюджета и по възможностите, които всеки един от нас може да поеме като заплащане. Няма да има цени и дейности без таван и без конкретни параметри. И в момента дейностите...
Водещ: Но редките болести, онкологичните? Те са много скъпо.
Жени Начева: Да, но те са включени в основния пакет дейности и те също ще имат цени, на базата на които да се направят съответните разчети. Те ще имат таван на цените, както и в момента имат таван на цените всички тези дейности. Нашето желание е, когато има застрахователна премия, пациентът да не може да заплаща нещо различно, нещо допълнително, а единствено с тази застрахователна месечна премия да може да бъдат оказвани всички дейности от обхвата на основния пакет.
Водещ: И как реагираха застрахователите? Защото, ако е останало това във вариантите, или ако остане, там се казва, че застрахователят няма да може да преценява на каква възраст съм, с какви заболявания съм, дори каква ми е заплатата няма да може да преценява, единствено дали съм жена или мъж и къде живея.
Жени Начева: Половият признак също не е приемлив от гледна точка на европейските регламенти и стандарти. Ние желаем...
Водещ: Дори в здравеопазването...
Жени Начева: Това, което искаме ние, е да няма категорично селекция на риска и да няма подбор на клиенти, на пациенти, на базата на здравен статус. Това категорично трябва да бъде постигнато. За целта се предвиждат гаранционни фондове, изравняване на риска...
Водещ: И аз ще мога да ги осъдя, ако някой здравен фонд ми откаже, защото да речем някой пациент е тежко болен.
Жени Начева: Да. И му бъде отказано лечение в обхвата на основния пакет. Това, което застрахователите не знаеха преди да се срещнем с тях и да започнем обсъждане, и това, което пък ние не знаем някои детайли от спецификата на тяхната дейност, е, че в здравеопазването в обхвата на задължителното здравно осигуряване и в момента, и ще продължи да съществува, има цени и обеми на медицинските дейности, които предварително се договарят и обсъждат. Тоест нашето желание е да има пълна прозрачност при дискусията за цени и обеми на медицинските дейности, те да бъдат остойностени реално – този разговор, знаете, че много години се води...
Водещ: Точно това щях да ви попитам – ще има ли преоценка на клиничните пътеки. Защото всички се оплакват от...
Жени Начева: Да. Категорично ще има оценка, защото тя ще даде правилния подход за това каква е цената на клиничните пътеки. Ще се окаже, че някои пътеки са надценени, други са подценени. Ние в тази връзка имаме разговор и с други европейски държави и фондове, за да можем да направим съпоставка не само за цените на съответните дейности, но и за съотношението на разходите между отделни специалности. Освен това работата ще е нелека, с участието и на съсловните организации, разбира се, този процес, тъй като в хода на годините са се натрупвали редица диспропорции, които трябва постепенно да бъдат изравнявани и коригирани.
Водещ: Да, има някои комични. Аз съм разговаряла с лекари, които смятат, че наистина е комично това, което получават след определена операция или манипулация, с оглед на тежестта и на медикаментите, които влагат, труда, който влагат, необходимото съпътстващо лечение, реанимацията. И изобщо казват, че е нелепо това, което се случва.
Жени Начева: Точно така. Но нашето желание, за да има повече разход и за труд на лекарите и специалистите по здравни грижи, на всички служители в лечебните заведения, които се грижат за нашето здраве, трябва да постигнем ефективност и намаляване на разходите за останалите дейности – административни разходи, разходи за консумативи и поддръжка, лекарствени и медицински изделия. Ние се опитваме в аспекта на останалите разходи на лечебните заведения да постигнем ефективност чрез контрол от страна на пациентите, чрез провеждане на централизирани договаряния...
Водещ: Кой ще договаря лекарствата според вашите варианти?
Жени Начева: Според нашите варианти лекарствата ще се договарят от тези... Лекарствата ще фигурират в позитивен лекарствен списък, но отстъпки и заплащания за диагнози и различни форми на постигане на по-добър ефект за лечението ще се прави между лекарствените компании, фармацевтичните компании и платците, с контрол, разбира се, от страна на министъра на здравеопазването върху този процес, като защитник на пациентите.
Водещ: Благодаря за разговора.

 

Сподели в: