Върни се горе

Линк към интервюто на зам.-министър Жени Начева "Сутрешен блок", БНТ

 

Водещ: Продължаваме с най-важната тема за всички нас – здравето. Лимитите на болниците остават догодина, а Здравната каса вече ще решава за лечението в чужбина както на възрастните пациенти, така и на децата. Тези промени влизат в сила от Нова година, след като депутатите гласуваха окончателно на второ четене текстовете от Бюджета на Здравната каса. Сред промените, които се въвеждат в сектора през Бюджетния закон е и задължението на лекарите вече да изписват най-евтиното лекарство на принципа разходоефективност. Обединяват се Агенциите по трансплантациите и Медицинския одит в една обща мегаструктура „Медицински надзор“, а „БСП за България“ внася Закона за бюджета на Касата за догодина в Конституционния съд. За всичко това сега разговор със заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева. Много фронтове отваряте вие с тези промени, които правите за догодина през бюджета на Касата. Основна критика от опозицията, заради което влиза и в Конституционния съд по тяхно искане за бюджета на Касата е, че през преходни и заключителни разпоредби, променяте редица закони – 16 или 17 закона. Нека да видим едно по едно защо правите такива големи структурни промени? Какви са вашите мотиви и знаете ли как ще го направите в толкова кратък срок от време? Агенцията за децата, за тяхното лечение – хубаво, минава към Касата, както и за лечението на възрастните в чужбина. Ще ви стигне ли времето за това преструктуриране и защо срещате такъв голям отпор?
Жени Начева: Благодаря за този въпрос. Наистина бюджетът на Касата касае всеки един от нас и е важно всички граждани да са наясно с промените, които правим, а и медицинското съсловие. Преместването на Фонда за лечение на деца беше мотивирано единствено от факта, че Касата има невероятен практически и професионален опит. Тя е контактна точка за комуникация с европейските държави-членки по тези въпроси. Тя заплаща две трети от лечението на децата, чието лечение в чужбина и в момента се финансира от център „Фонд за лечение на деца“. Намаляваме административната тежест за родителите на тези деца, защото документите ще се подават на едно място в Касата. Запазваме правата, които са имали децата както за лекарства, които не са включени в Позитивния лекарствен списък, така и за логистика, транспорт, пребиваване на техните родители, преводи. Тези средства за осигурени чрез трансфер от Министерство на здравеопазването към Касата. Касата има административния опит и познанията възпрепятствано и без да се нарушат правата на децата, да се осигури това лечение.
Водещ: Предвид вашия опит, вие много добре познавате Касата, обаче се чуват мнения, ето Общественият съвет вече е ясно, че се закрива, че ще има липса на прозрачност. Чува се мнение, че няма да има достатъчно експертиза, хората в Касата да правят този подбор. Имате ли някакви опасения, ако си представим, че сега ни слуша майка на дете, което трябва да бъде лекувано в чужбина, имате ли някакви опасения, че нещо няма да стане като хората при тази промяна? Най-малки опасения?
Жени Начева: Ние не можем да си позволим да имаме каквито и да е опасения. Още от утре сме създали организация съвместно с Касата и министерството да издадем необходимите наредби и указания, които ще осигурят абсолютно плавен преход за оказване лечението на децата. Допълнително може да отбележим, че същите медицински специалисти, лекари и експерти ще взимат решения за лечението на деца, които и в момента дават своите становища, когато децата са получавали разрешение за лечение през Център „Фонд за лечение на деца“. Допълнително можем да отбележим факта, че Фондът в момента изпраща за становище всички документи за лечение в чужбина и до Здравната каса по отношение на медицинската страна на лечението на децата. Т.е. ние запазваме медицинската експертиза и водещото мнение на медицинските експерти, свързани с лечението на децата. Освен това, знаете че Касата носи отговорност и проследява лечението на всички български граждани и преди, и след оказване на лечението в чужбина. Това е нещо много важно, защото по този начин ще се взима най-доброто решение за проследяващо наблюдение състоянието на тези пациенти.
Водещ: Закриването на Фонда за лечение на деца и на Обществения съвет гарантирате, ще го направите това преструктуриране без да има каквото и да е опасение за родителите и децата, че нещо няма да стане като хората?
Жени Начева: Категорично. Това е наш приоритет и вярвам в тази посока в професионализма както на колегите от Касата и на ръководството на Касата, така и на екипа на министерството, който се занимава с този въпрос.
Водещ: Това трябва да стане до 3 месеца?
Жени Начева: Точно така.
Водещ: 3 месеца, ще ви стигне ли времето?
Жени Начева: Да. Определено, постави ли сме си тази задача. Ние и в момента работим по документите, които касаят сливането и преминаването на Фонда към Здравната каса, така че от гледна точка на родителите няма да има никакъв проблем.
Водещ: Да минем към друга важна структурна промяна. Този мега-орган „Медицински надзор“ обединява Агенцията по трансплантациите и „Медицински одит“ – упрек – нямат нищо общо, се чу. Друг упрек – и двете агенции към момента не работят особено ефективно. Как от две неработещи добре и ефективно агенции като ги слеете, ще направите една работеща?
Жени Начева: Ние в момента подготвяме устройствен правилник за това преструктуриране. Нашата цел не е от две неефективно работещи или до известна степен неефективно работещи институции да прелеем негативите и рисковете, а напротив – да създадем нещо, което е организирано по правила и стандарти, които прилагат и другите европейски държави. В тази посока са предложили съдействието си екипа на немското Министерство на здравеопазването и други министерства. Ще използваме най-прагматичния и ефективен опит от Европа.
Водещ: И пак ще имате три месеца и за това.
Жени Начева: Ние не смятаме да започнем да работим по прилагане на тези разпоредби от утре. Ние вече работим по тях, така че тримесечният срок ще ни даде възможност да оформим крайните аспекти на промените. Да ги обсъдим, така както се обсъжда всеки нормативен акт в определения период от време и да ги приложим.
Водещ: Нека да видим подробно за белодробните трансплантации, тема която в „Сутрешния блок“следим особено внимателно, не само защото трима починаха, докато чакаха за трансплантации, които нито в България, нито в чужбина до момента може да им осигури, а защото в крайна сметка това е един много дълъг процес, в който България дава заявки, че работи с Национална стратегия, План за действие, работа по донорството – много неща, но конкретно за тези пациенти, които нямат избор в момента. Спешният призив беше да се поднови изтеклият и неподписан договор с болницата във Виена. Направихме интервюта с професора, който оглавява белодробни трансплантации в Университетската болница в австрийската столица проф. Клепетко. Пациентите чакат някакъв отговор от ваша страна. Знам че и вие сте в контакт с тях. Какво можете да им кажете днес към този момент? Има ли нещо ново за тях?
Жени Начева: Това, което мога да кажа съвсем отговорно и честно е, че няма да допуснем поради административно безхаберие или неглижиране на проблема, ситуацията в която сме изпаднали, да продължи. Министърът на здравеопазването господин Ананиев може би за първи път като министър на здравеопазването проведе среща с националните координатори по трансплантации. Те казаха, че до този момент не е имало такава среща на ниво министър с тях. 
Водещ: Което не звучи разумно, че не е имало такава среща?
Жени Начева: Аз бих обяснила на пациентите и на техните близки какво правим занапред. Проведохме тази среща, имаме почти ежеседмични срещи с националните трансплантолози и хората, които реализират трансплантации в нашата страна. Среща с лечебните заведения на територията на цялата страна във връзка с донорството, защото без стартиране на такава кампания, не бихме могли да разчитаме на успех и доверие в „Евронтрансплант“. Разговорите с проф. Клепетко и с „Евротрансплант“ са почти ежеседмични, бих казала. Подготвяме необходимите документи за продължаване на това, което е спряло преди известен брой години и месеци. Но тъй като нормата на доверие е твърде крехка, ние бихме искали да оповестим резултатите, когато приключим преговорите и с „Евротрансплант“ и с клиниките, с които преговаряме в момента.
Водещ: Дайте все пак някакъв ключ, открехнете малко завесата – наистина има ли шанс договорът с Виена да бъде преподписан – най-спешното, което се очаква? Защото всичко друго е по-далеч в бъдещето? Какъв е шансът?
Жени Начева: Да, по-далеч в бъдещето е обучението на наши специалисти за грижите преди и следтрансплантационния период и за обучение за реализиране на белодробни трансплантации. Реалностите налагат да осигурим максимално добре донорството на територията на нашата страна. Да осъзнаем това, че донорството е един високоморален личен акт. И да има доверие близките и пациентите, че наистина административно ще подходим сериозно към това, което правим.
Водещ: Последно ви питам – има ли шанс за нов договор с болницата във Виена?
Жени Начева: Активно работим по него и до края на годината ще обявим отново резултатите от нашата работа, тъй като това, което зависи от нас, правим, но и там има административни времеви процедури, които трябва да бъдат свършени.
Водещ: Не искате да бъдете по-конкретна?
Жени Начева: Бих искала да кажа, че наистина отговорно се отнасяме към този проблем, ако това дава някакъв шанс за успокоение. Но тъй като не всичко зависи само от нашата администрация, а от администрациите на сериозни институции, трябва дадем шанс и те да прегледат документите.
Водещ: Така. В интервюто с проф. Клепетко, той каза че иска да види усилия от наша страна. Усилия.
Жени Начева: Ако това иска да види и аз наистина изключително много го уважавам него и неговия професионализъм, благодаря и на него, и на ръководството на „Евротрансплант“ за това, че се отзоваха на нашето желание за възобновяване на сътрудничеството. Ние ще направим всичко необходимо в тази посока.
Водещ: Дано това да бъде така. Може би е рано, но вие пък наистина нямате много време. Кой ще оглави новата агенция за Медицински надзор, към която преминават трансплантациите и одита? Спрели ли сте се вече на някой?
Жени Начева: Ние по-скоро подготвяме административно нещата да се случат добре. 
Водещ: Много е важно кой ще бъде ръководителят на този мегаорган? Досегашният директор на Агенцията по трансплантациите д-р Христов има ли шанс той да я оглави? 
Жени Начева: Бих казала, че търсим човек с друг профил за ръководител на тази институция. Нямаме конкретен човек предвид. Това е решение преди всичко на министъра на здравеопазването, който предлага на Министерски съвет избора за ръководител на тази агенция. Така че ще използваме най-добрата експертиза на експертно ниво на всички служители, които в момента работят в двете агенции.
Водещ: Да обобщя думите ви – доколкото разбирам по-скоро няма да бъде той, но още се търси човек?
Жени Начева: Точно така.
Водещ: Добре. Госпожо Начева, да минем към вече обобщение изобщо на бюджета за догодина и парите за здраве. Добре, рекордни пари, но какво от това?
Жени Начева: Парите трябва да се свързват и с останалите дейности, които ние имаме. В хода на подготовката на бюджета, съгласно Закона за публичните финанси, бюджетният процес премина при изключително добра организация, дисциплина, отговорно, прозрачно, тъй като той се ръководеше и от Министерство на финансите. Благодарим и на правителството, на Народното събрание, че ни подкрепиха в тези промени, които предлагаме. Сега наша отговорност е да ги реализираме, но разпределението на средствата зависи и от това, че въвеждаме изисквания да има медицински стандарти по всички медицински специалности, че се опитваме да въведем правила за добра медицинска практика и за лечение по условията и реда на европейските правила за лечение на пациентите по всички медицински специалности, че се опитваме да въведем фармако-терапевтични ръководства за най-добрите схеми за лечение по отделните заболявания, каквито до момента не е имало или са противоречиви. Т.е. опитваме се да въведем правила за организация и работа в системата на здравеопазването, които няма да възпрепятстват справедливото харчене на средствата. 
Водещ: Само че всички знаем, че доплащането ще остане, лимитите остават. Всички знаем, че все още няма това дълго чакано остойностяване на медицинските дейности и услуги.
Жени Начева: Всички тези неща, които отбелязахте, ние ги работим и през 2019 г. Ще продължим да ги работим във връзка с поетия ангажимент да представим и втората стъпка на нашите действия, а именно промяна на нов модел за преструктуриране на здравеопазването. Но новият модел е свързан преди всичко с останалата основа на развитие на сектора, по която работим. А освен това, ако позволите само да отбележа и значимостта на Националната здравна интегрирана информационна система, която се опитваме да изградим.
Водещ: Обаче има жалба сега.
Жени Начева: За съжаление както и при проекта за Спешната медицинска помощ, поредната жалба. Аз бих препоръчала и се обърнала към всички IT фирми за това да не възпрепятстват процеса на ефективно харчене на средства в здравеопазването. Това е въпрос на престиж, на тяхна лична отговорност да съдействат да има електронна рецепта, да има регистър, пациентите да имат достъп до досиетата си в пълен обем. Именно с въвеждането на такава система ние ще позволим да наблюдаваме финансовите потоци и това ще освободи много средства за реализиране на редица други дейности в сектора.
Водещ: Сега с тази жалба до КЗК всъщност има възможност да се отложи. Трябваше да я очакваме до Коледа, до догодина, но не се знае какво ще стане, така ли?
Жени Начева: Има все още шанс да се преодолее забавянето, но наистина разчитаме информационните компании, с които проведохме не една и две срещи, да повярват на нашите искрени намерения да се случи нещо реално и истинско в системата както в централизираната система за лекарства и бъдещи медицински изделия, така и системата за въвеждане на електронни рецепти, регистри, медицинско досие в системата.
Водещ: Вашата надежда синтезирана в едно изречение за това, което ще се промени в здравето ни догодина?
Жени Начева: Аз ще цитирам господин Ананиев, който от трибуната на парламента отбеляза, че времето на безвремието в сектора е приключило и се надявам пациентите преди всичко да разберат за това.
Водещ: Дано да ви стигнат силите и намеренията ви да са добри. Благодаря ви затова участие.
Жени Начева: Благодаря и аз за поканата.

Сподели в: