Върни се горе

Линк към интервюто на зам.-министър Жени Начева "Тази сутрин", БТВ

 

Водещ: Продължаваме заедно с участие на заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева. Добро утро.
Жени Начева: Добро утро.
Водещ: Чухте какво казват пациентските организации. Хората са разтревожени заради това сливане. Основната причина: ще покажем и сега една от тези причини, заради които сте наш гост – Фондът за лечение на деца, за който неведнъж говорихме и всички скандали около него, преминава към Здравната каса. Какво налага това и дали са разписани абсолютно всички механизми, по които това да се случи? 
Жени Начева: Благодаря за поканата и възможността да обясним това, което правим. Разбира се и ние ще направим среща с пациентските организации, за да обясним по-подробно промените, които предлагаме. Но както с Агенцията за трансплантации, така и с Фонда за лечение на деца знаете, че в последните години имаше доста недобри практики. Вашата телевизия много професионално излъчи различни предавания за съдбите на деца и техните родители, свързани с лечение в чужбина. Считаме, че по този начин наистина няма да има негативно отражение върху лечението на децата в чужбина, а просто ще се съчетаят най-добрите практики на Касата и на Фонда за лечение на деца в момента.
Водещ: Добре. Ще има ли отделен човек, който ще отговаря за лечението специално на децата? До този момент, ако искаш да се лекуваш в чужбина, сам трябва да намериш болницата и сам трябва да осигуриш лечението, пък дори здравното заведение, нали така? Офертата сам трябва да си я намериш. Сега децата и семействата на тези деца сами ли ще трябва да търсят тези оферти? Това разписано ли е?
Жени Начева: Досега децата и техните семейства не само че търсеха три оферти, но подаваха документи и в Касата, и във Фонда за лечение на деца. Касата знаете, че покриваше частично медицинското лечение. Фондът за лечение на деца част от транспортните разходи и престоя в съответните държави. По този начин на едно място ще се осъществява подаването на документите, работата с родителите и децата, ще се облекчи техният документооборот, ще има хора, които ще се грижат за това, вместо родителите на децата.
Водещ: Ще има хора, които ще се грижат за това?
Жени Начева: Категорично.
Водещ: Хора, които ще приемат функциите на Фонда - нещо, което самият Фонд е правил до този момент?
Жени Начева: Категорично ще има приемственост. Ние не можем да рискуваме с лечението на децата и с тази толкова важна тема, но Касата има професионализъм и досега проблеми с издаване на формуляр S2 за самото лечение, което е основната част от нашата цел, не е имало.
Водещ: За път, за престой в чужда държава, за допълнителни хонорари на лекарите кой ще плаща?
Жени Начева: Не се отнемат функциите на Фонда. Предвиден е трансфер по бюджета на Здравната каса за следващата година от бюджета на Министерство на здравеопазването в размер на 14 милиона лева, както и за Комисията за лечение в чужбина – 2 милиона лева. Тези средства отново ще постъпват по бюджета на Касата, както и досега. Просто се обединява административният капацитет.
Водещ: Добре. Трансплантациите до този момент нали са минавали през здравното министерство. Ако те сега са по пътека, по каква изобщо пътека ще се случват?
Жени Начева: Лечението, свързано с трансплантациите и самото разрешение за лечение по смисъла на европейските правила и директиви, ще се осъществява от Касата, отново от един източник на финансиране. Тя е компетентна институция за издаване на съответните формуляри за проверка на лечението на пациентите и за грижа за пред и следтрансплатационния период. Чистата администрация на дейността на Агенцията по трансплантации ще премине към новата институция, която предлагаме да се създаде.
Водещ: Агенция „Медицински надзор“?
Жени Начева: Да.
Водещ: Нека да повторим и зрителите отново да видят и от графиките – Фондът за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина преминават към Здравната каса. А отделно Агенцията по трансплантации, за която сега стана дума и Агенция „Медицински одит“ се обединяват в нова структура Агенция „Медицински надзор“ – някакъв нов мегаорган. Това не е ли малко рисковано в ситуация, в която тези структури до този момент не са действали много ефективно и дори понякога не много прозрачно в този момент да се обединят в някаква мегаструктура, която да действа тромаво и да не е в полза на пациента? 
Жени Начева: Това, че структурата обединява различни функции считаме, че ще даде възможност за промяна на административния капацитет в по-положителна и добра посока.
Водещ: Значи съкращаваме администрация, така ли?
Жени Начева: Няма да се раздува администрацията категорично, няма да са необходими допълнителни средства за администрация, но има нужда от подобряване на административния капацитет, без да се нарушават функциите и задачите, които сме имали както към пациентите, така и по отношение на контрола. Целта ни е точно обратната.
Водещ: Какво се случва? Тези структури сега запазват ли хората, които са работили там? Вие запазвате ли ги или ги местите механично в Касата или в този мегаорган?
Жени Начева: Няма да има механично преместване на структури. Ще има оценка на административния капацитет така, че спрямо новите функции очакванията са да има подобрение на резултатите от дейността на тези структури. В момента знаете, че има редица критики към работата както на контролните звена, така и на Агенцията по трансплантации.
Водещ: Казвате, че ще има приемственост, но при всяка една рокада във Фонда за лечение на деца се случваха какви ли не катаклизми – забавяне на лечение на деца, имаше много случаи, за които разказахме, в които наистина сякаш не се е знаело как да се действа или дори се е злоупотребявало. Кой ще даде гаранция, че сега няма да има забавяне на всички тези случаи, когато става въпрос преди всичко за здравето на децата? 
Жени Начева: Това, че административният капацитет се обединява и преминава не към която и да е друга институция, а към Касата, която и към момента е отговорна за заплащане на самото лечение на децата. Ние, отново подчертавам, ще обясним на пациентските организации, ще направим среша с тях. Всички рискове, които те смятат, че съществуват, за да са спокойни, че няма да има напрежение в административния капацитет. 
Водещ: Общественият съвет ще остане ли към този бивш вече фонд?
Жени Начева: Това е тема, която ще обсъдим. По-важен е фактът, че ние ще осигурим пълна прозрачност и проследимост на действията на Касата в тази посока. В момента трудно се прави проверка от страна на родителите на какъв етап от одобрението на тяхното искане за лечение е съответната процедура. Ние ще въведем механизми и правила, които ще осигурят пълна информираност и прозрачност за родителите, общността и пациентските организации за дейността на Фонда и на Касата.
Водещ: Добре. Казвате ли обаче, че всички тези структури – Център „Фонд за лечение на деца“, че тази Комисия за лечение на нашите сънародници в чужбина, включително Агенцията за трансплантации и „Медицински одит“ не са действали до този момент ефективно?
Жени Начева: Казвам, че имат пропуски в своята дейност и считаме, че е дошъл моментът, в който тези, които най-добре оказват помощта, могат да я предоставят по начина, по който до момента са доказали, че могат да правят това.
Водещ: Тема, която ще продължим и след 08.00 часа с новия шеф на Агенцията по трансплантации. Той ли ще е и новият шеф на тази мегаструктура – Агенция за медицински надзор?
Жени Начева: Аз мисля, че ние правим промените и предлагаме промените, които тепърва ще се обсъждат и в парламента, за да оптимизираме работата на министерството и на Касата в полза на пациентите, а не за да назначим един или друг човек на тези позиции. Това е последващ въпрос.
Водещ: И все пак той ли ще остане на тази позиция?
Жени Начева: Това, което мога да кажа, е, че няма да има категорично риск за пациентите и за дейностите, които извършват и двете институции. 
Водещ: Риск за пациентите особено за тези, на които им предстои или искат да им се извърши белодробна трансплантация, има. Проследихте всичко, което се случи миналата седмица.
Жени Начева: Да.
Водещ: Трима души загубиха живота си. Починаха, чакайки белодробна трансплантация. И най-тъжният извод е, че трябва да емигрираш от България, за да може да спасиш живота си. Иначе просто си в една листа на чакащите, от която те задраскват ден по ден. Вие лично поехте ли ангажимент до средата на тази година да наблюдавате сключването на договор с трансплантационна клиника в Есен?
Жени Начева: Не само в Есен. Първо искам да отбележа, че ние наистина разбираме тревогата на тези хора и ще направим всичко необходимо абсолютно отговорно за това да се подобрят нещата в сферата на трансплантациите. Работим в три посоки. Първата е национална кампания за донорството и за принципите и начините на неговото реализиране. Там има какво да се направи. Вторият аспект е възможността проучване на възможности наши специалисти да се обучават в чужбина и чужди специалисти да идват в нашата страна. И третата възможност, по която работим: осъществили сме контакти на ниво министерства с Германия и с Австрия за проучване на възможностите в европейското пространство за трансплантация на тези хора. Всеки ден ще има…
Водещ: На тези хора, които чакат, така ли?
Жени Начева: Да.
Водещ: Защото докато се случат тези първите две мерки, това може да отнеме и години. Кажете ни какво ще се случи с тези хора, които чакат, искат животът им да бъде спасен, имат малки деца или имат просто семейство, което очаква и иска те да бъдат живи и да бъдат здрави?
Жени Начева: Има определени правила в рамките на европейското пространство , които действат и те са за необходим брой донори на определен брой население. Това, което ние правим, е да търсим решение за тези хора на база контакти със съответните клиники в европейското пространство и извън европейското пространство. И едновременно с това, но това отнеме решение, намиране на по-трайни отговори на въпросите, свързан с трансплантации на белодробно болни хора.
Водещ: Добре. Но аз не чух на тези хора как ще им се помогне спешно. Има ли такава възможност държавата да се ангажира с тяхното лечение или трансплантации? Ясно е. ние трябва да имаме 10 души донори на 1 милион.
Жени Начева: Да.
Водещ: Не отговаряме на тези критерии.
Жени Начева: Да.
Водещ: И въпреки това, трябва ли тези хора да емигрират, за да се спасят или държавата ще се задейства вече и след скандалите, които се случиха миналата седмица. Поемате ли такъв ангажимент? 
Жени Начева: Поемаме ангажимент, че държавата ще се задейства. И отново подчертават – ние всеки ден осъществяваме контакт с тези хора и техните близки. Ще направим всичко възможно. 
Водещ: Те казаха, че три години никой не им се е обаждал специално пък от Агенцията по трансплантации. Едва когато почина момчето от Перник, тогава някой е започнал да звъни на всички тези хора по списък. 
Жени Начева: Това е една от причините да оптимизираме и административните процеси и да подходим не административно, а човешки и професионално с решаването на тези въпроси. 
Водещ: Добре. Темата с трансплантациите ще продължим по-късно в предаването. Не остана време за това как ще изразходваме парите на Здравната каса за следващата година. Просто ще е тема на друг разговор, защото тази тема също – за парите в Здравната каса – е изключително голямо.
Жени Начева: Тя не е по-малко важна, да.
Водещ: Не е по-малко важна. Благодаря Ви за това участие.

Сподели в: