Върни се горе

Линк към интервюто на проф. Николай Петров „Хоризонт - Преди всички“ БНР

 

Водещ: Малко след 8 ч. имам удоволствието да Ви представя следващия гост в „Хоризонт – Преди всички” – министъра на здравеопазването проф. Николай Петров. Добре дошли!
Проф. Николай Петров: Добре заварили!
Водещ: В студиото е и ресорният здравен репортер Гергана Хрисчева. В Люксембург здравните министри от Европейския съвет обсъдиха приоритетно затлъстяването при децата и социалните права. Вие се върнахте оттам преди ден, проф. Петров. Освен това, вашето предложение е две здравни теми да бъдат сред основните по време на европейското ни председателство. Това са точно затлъстяването при децата и достъпът до лекарствата. Защо те са сред най-важните приоритети, според Вас?
Проф. Николай Петров: Това всъщност е решение на правителството, под методичното ръководство на министър Павлова, която е, така, диригентът на цялата наша дейност и усилия във връзка с това председателство. Темите бяха обсъждани и са обсъждани на много нива много пъти и в крайна сметка се взе решение да се отстоява тази тема за хранене и затлъстяване при децата. Като втора тема, се обсъжда достъпът до лекарствени продукти. Това, което успяхме да направим, нашата делегация, сега в Люксембург в нашите изказвания, беше да задълбаем в темата за храни, деца, затлъстяване в смисъл такъв, да не спираме дотук, а да продължим по-нататък, да потърсим отговор и да отворим дискусии на тема ранно физическо съзряване на децата, което вече много изпреварва психическото съзряване; „подмладяване”, в кавички, на множество заболявания, които по-рано не бяха типични за детската възраст. Всички виждаме, точно това бяха и думите ми към колегите министри, че нашите деца в последните години се променят, и момиченцата и момченцата. Всичко това, което зависи от храните, ние трябва да го дебатираме, да го изследваме и да го профилактираме.
Репортер: Има ли положителни тенденции сред българските деца все пак? И какви мерки виждате?
Водещ: ... Проф. Петров, в това отношение, специално за намаляване на тоя процент на затлъстели деца, което си е много опасна тенденция?
Репортер: Там продължаваме ли да сме на последно място?
Проф. Николай Петров: Ами, вижте, мерките ще бъдат насочени в много посоки. Като се тръгне с рекламата, с маркетинга, ако щете, ще се стигне и като предложение за обществените поръчки за осигуряване на хранене в детските заведения и в училищата. Предложения ще дойдат и от други страни, не само от България. Ние ще реферираме темата, но дискусията ще бъде отворена – предизвиква много голям интерес. И се надявам да се приключи с някакво добро решение на ниво Европейски съвет.
Репортер: А по отношение на втората тема – лекарствата, изчезването им от българския пазар – беше ли тема на разговор?
Проф. Николай Петров: Това ще бъде евентуалната ни втора тема на нашето председателство и тя е доста обхватна, както Вие я визирате във вашия въпрос. Като се тръгне от това достъп до иновативни лекарствени продукти, достъп до... подобряване достъпа на пациентите с редки заболявания до нови лекарствени продукти, достъп въобще до не само нови лекарствени продукти, които, знаете, поради процеси на реекспорт някои от тях изчезват и на нашия пазар.
Репортер: Като инсулина, който не е за рядко заболяване.
Проф. Николай Петров: Ами, точно за инсулина...
Репортер: Да?
Проф. Николай Петров: Миналата седмица, ако не се лъжа, отивайки към Министерски съвет на заседание, понеже е близо и ходим пеша, ме спира един баща, май на пациент беше, за да ме пита защо няма един вид инсулин. Веднага след това проверихме. Оказа се, че той си е разрешен, внася се, но явно поради реекспорта не се намира на пазара.
Репортер: Мерки предвиждате ли в тази посока? Много е важна темата.
Проф. Николай Петров: Затова поставяме темата. И това не е само за инсулина. За много други...
Водещ: То е и за онкоболните. С лекарствата за онкоболните също се получават периодично недостиг.
Проф. Николай Петров: Точно така. Ние трябва да гарантираме на българския пациент достъп. Ако можем да гарантираме и добра... до лекарствени продукти. Ако можем да гарантираме и прилична цена, ще считаме, че сме си изпълнили задълженията.
Репортер: Проф. Петров, проверките на митницата, проверките по аптеките, проверките в болниците ли ще бъдат някои от мерките по отношение на изчезващи периодично много широкоразпространени лекарства? Имате ли свое мнение?
Проф. Николай Петров: От една страна ще бъдат проверките и те няма да бъдат кампанийни.. Имаме вече план за това. От друга страна, ще се опитаме и през някои законодателни промени да регламентираме по-добре движението на лекарствени продукти.
Репортер: Например?
Проф. Николай Петров: Моля?
Репортер: Например какви промени бихте...
Проф. Николай Петров: Ами, промени в посока, които да намалят тази възможност. Защото, от една страна, ние не можем да го забраним, но можем да го регламентираме.
Водещ: Проф.Петров ... По отношение на клиничните пътеки, трябва ли те да се премахнат?
Проф. Николай Петров: Ами, на този етап по-добро не е измислено. Всъщност, клиничната пътека представлява един протокол, стандарт, който регламентира как да се лекува едно заболяване, независимо от лечебното заведение, т. е. то е задължителен минимум, което трябва да получи, като диагностика и лечение, пациентът. И това нещо е отнесено към някаква цена. Сега това не е най-добрата система и всички това го знаем добре. Алтернативна такава се обсъжда от години, като системата за диагностично-свързаните групи. Добра система, работи в някои страни, но само един бегъл предварителен разчет...
Репортер: Финансов.
Проф. Николай Петров: ... за тази система означава минимум 30% повече средства за здравеопазване, което пък връща темата отново към клиничните пътеки за това дали са добре остойностени, дали са коректно остойностени, защото има залитане и в едната и в другата посока, но по-масовата практика е да са недоостойностени.
Репортер: Да Ви попитам по-общо, проф. Петров, много се говори за здравната реформа в последните години. Вие, като специалист, как я виждате тази здравна реформа у нас да се случи?
Проф. Николай Петров: Като правила. Самата дума реформа като че ли в последните години почна да губи своето съдържание, защото се употребява с включено в нея съдържание, а понякога се употребява и просто ей така. Но ако се върнем на това, че Вие избрахте за реформа да говорим, реформа за мен представлява правила – правила на работа, правила на заплащане – защото правилата означават и контрол. В тоя ред на мисли, това, което ще се опитаме да направим като реформа, е точно това: повече регламенти. Не изземване функциите, не одържавяване, не подчиняване на болничните заведения – не, те си имат своята административна, управленческа свобода, но трябва да спазват правилата.
Водещ: Одобрявате ли разделянето на пакетите от здравни грижи на основен и допълнителен? И какво още трябва да се направи, за да е ясно на пациентите какво точно, свързано с тяхното здраве, плащат Касата и държавата и какво не? И трябва ли да се постави ценоразпис за медицинските услуги, които не се покриват от Касата?
Репортер: Да, това са чести питания на пациенти в нашия ефир: защо плащам, след като съм здравноосигурен?
Проф. Николай Петров: Аз долових три въпроса във вашия въпрос. По първия въпрос, за това дали одобряваме основен и допълнителен пакет, моето лично мнение е, че ако съществуват такива пакети, те трябва да бъдат с различен източник и размер на остойностяване. Ако приемем, че основният пакет се покрива от солидарната система, от Националната здравноосигурителна каса, допълнителният пакет може да бъде от допълнително осигуряване, т. е. той да се явява като екстра, а не в смисъла основен пакет е заболяване, което трябва да се лекува веднага, а допълнителен пакет е заболяване, което може да бъде отсрочено във времето. Така не го разбирам.
Репортер: Това е важно разграничение, да.
Проф. Николай Петров: Това не го разбирам, да.
Репортер: Да. Да се върнем...
Проф. Николай Петров: Ето, ето, ето, ще Ви дам един пример, според мен, за два пакета. Основен пакет: попадаш в лечебно заведение, медицинското изделие, което не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса, пациентът си го доплаща. Ако има допълнителна здравна осигуровка, има такива пациенти, осигуровката поема и медицинското изделие. Ето Ви един допълнителен пакет. И това е вече препратка към отговора на последния Ви... последната част от въпроса...
Водещ: Дали да има ценоразпис, за да се ориентират пациентите какво плащат те и какво не?
Проф. Николай Петров: Добре е да има ясен списък, който регламентира какво се поема от Здравноосигурителната каса и какво трябва да доплаща пациентът, за да се избегнат в максимална степен разговорите за пари и плащания между лекар и пациент.
Репортер: Това в поликлиниките...
Проф. Николай Петров: Това би изчистило системата.
Репортер: ... съществува.
Проф. Николай Петров: Както и... Ето, връщаме се на началото – значи, регламенти и яснота, това е реформата. Ще Ви дам пример с един спешен център. За съжаление на голяма част от пациентите, пък и не само на пациентите, и на медицинския персонал, няма ясно дефинирана рамка на това какво е спешност. Знаете колко много са телефонните обаждания към спешните центрове, за да се иска екип, транспорт, но дали са наясно това дали е спешност. В самия спешен център, когато отиде пациентът, трябва да е ясно написано някъде и той да го види какво включва пакетът „Спешност” и какво не включва, защото...
Репортер: Ще изискате ли промяна това да се запише?
Проф. Николай Петров: ... защото в пакета „Спешност” това не означава задължително правене на скенер, правене на ядрено-магнитен резонанс и т. н. Пакетът „Спешност” е ясно дефиниран и остойностен съответно. Тоест, колкото повече яснота, толкова по-малко въпроси.
Водещ: Стигаме и до лимитите на болниците. Огромен проблем, дълговете им. Как ще се справите с това?
Репортер: И докъде стигнаха преговорите с Лекарския съюз по темата?
Проф. Николай Петров: Те са, според мен, два различни проблема. Проблемът с лимитите... Всъщност, защо ги има? Ами, според мен, ги има, защото по тоя начин индиректно се контролира системата. Вие когато идвате на работа, видях, че влизате с карта, което е вид лимит, нали така? Вие не може да излезете по време на предаване, защото това нарушава вашия лимит, вашите правила на работа. По подобен начин, поради липса на други системи за контрол, са тези лимити. Така го разбирам. Защото, знаете, системата с пръстовия идентификатор отпадна, колко беше добре работеща не успяхме да видим ясни разчети, за да се убедим.
Водещ: Но видяхме хаоса, който се получи след нея сред пациентите.
Проф. Николай Петров: Тоест, трябва да има някаква контролираща система, защото, съгласете се, че средствата, които разплаща Националната здравноосигурителна каса са едни, те са фиксирани, няма откъде да дойдат повече. Значи, ако няма лимити и всеки тръгне и прави, лекува, диагностицира колкото може, ние парите ще ги свършим още първите два месеца на годината.
Репортер: Как ще преговаряте тогава с Лекарския съюз? Ще отпадне ли идеята за списъка с болници безлимитно, подкрепена от управителя на Здравната каса, но пък отхвърлена от голяма част от представителите на Лекарския съюз, на парламентарната комисия?
Проф. Николай Петров: Това е просто, просто една теза, една идея. Тя се обсъжда. Но ние с Лекарския съюз имаме много добра комуникация. Миналата...
Репортер: Но те искат да се изплатят всички стари лимити.
Проф. Николай Петров: Да, това е факт. И миналата седмица, ако не се лъжа в четвъртък или в сряда, имахме много тежка и дълга, тричасова среща, главата ме заболя, с Лекарския съюз, Управителния съвет, с председателя на Надзора на Касата, с управителя и подуправителя на Касата и здравното министерство. В този формат разговаряхме повече от три часа.
Репортер: Какво постигнахте, да?
Проф. Николай Петров: Постигнахме няколко неща, около които се обединихме и стиснахме ръцете.
Репортер: Кажете ги!
Проф. Николай Петров: Няма да ги кажа, защото се разбрахме с Д-р Грозев, дори снощи отново говорихме, ние подготвяме един протокол, който ще циркулира между всичките тия институции, когато всички се подпишем, че сме съгласни, тогава ще го обявим публично.
Репортер: Тоест, не сте...
Проф. Николай Петров: Нещо добро се разбрахме, което ще успокои, надявам се по-дълго време, системата.
Репортер: Начинът на разплащане ли?
Проф. Николай Петров: Но не очаквайте някаква фрапантна новина как еди какво си е решено и т. н. Просто, вкарваме справедливост, повече яснота в разплащанията към болниците, за да има по-малко недоволни.
Репортер: Но няма да успеете да се изплатите с надлимитната дейност. Това са, още повече, стари задължения, доколкото разбирам.
Проф. Николай Петров: Не, това ще се случи, не мога да кажа кога. Най-вероятно ще се случи.
Водещ: Сезирахте прокуратурата за болницата в Ловеч. Само в Ловеч ли е проблем болницата или има една верижна реакция, свързана и с други лечебни заведения?
Проф. Николай Петров: Ами, ако се има предвид системата, по която е, грубо казано, докарана до това състояние болницата в Ловеч, натъкваме се на подобни договорни отношения и в други болници, където се влиза с определена апаратура, работи се съвместно, но приходите се делят...
Репортер: Само към единия.
Проф. Николай Петров: ... 30 на 70% или 10 на 90% в полза на по-големия брат. Сега тече...
Репортер: В случая, частната.
Проф. Николай Петров: Сега тече такава проверка и по други болници. Ще се опитаме да излезем от тази неизгодна и неблагоприятна за лечебните заведения схема. Защото то е било ясно още при подписването на самите договори. Такъв договор в Ловеч, ако не се лъжа, е стартиран този договор, за който говорим, 2006 или 2008 г. Представяте си колко години е това.
Репортер: Казвате, че има и на други места подобни сключени договори.
Проф. Николай Петров: Ами, натъкваме се и на други места, да.
Водещ: А дали се запознахте вече с повече подробности по обвиненията срещу началника на онкологията, който беше обвинен в безстопанственост, че е ощетил болницата с малко над 1,9 млн. лева? Там как...
Проф. Николай Петров: Не, не съм се запознал в детайли. Не мисля, че ми е работа. Моята работа е друга.
Водещ: Малко време ни остана. Да кажем и за младите лекари. Това също е един голям проблем – че те напускат страната и все повече болници се оплакват как, така не им достигат квалифицирани кадри. Какво ще направите, за да задържите младите лекари в България? Той, проблемът е и с медицинските сестри, но в случая говорим за младите лекари.
Проф. Николай Петров: Според мен, дори с медицинските сестри е по-голям. В тая връзка имаме срещи и с Асоциацията на специалистите по здравни грижи. Това са сестрите, акушерките, лаборантките. И набелязахме някои мерки, които да бъдат в тяхна полза. Едно от тях е например, аз вчера се разпоредих, да се създаде работна група и да се направи стандарт за тяхната работа, техните отговорности, техните права. Засега такова нещо не е правено.
Репортер: Ще стане ли тази година? В какъв порядък виждате...
Проф. Николай Петров: Ще стане заедно с другите стандарти, които се работят по специалности.
Репортер: Които също не са готови. Да?
Проф. Николай Петров: И на второ място, за младите лекари имахме среща, аз ги поканих, поговорихме си и те си представиха проблемите. И ми стана много приятно, когато те казаха, че са изключително доволни от тази наредба, която влезе по времето на министър Москов.
Репортер: Да, тя беше негова инициатива, но Вие казвате сега, че ще има промени там.
Проф. Николай Петров: Сега те изявиха желание за няколко промени, които не са толкова сложни и тежки и ние ще ги направим и тях, така че те ще бъдат напълно доволни от системата, по която специализират. По техни данни, защото те са направили една много коректна и много голяма, обхватна анкета, този процес на емиграция на млади лекари започва да се забавя, което е много добър резултат. Ако можем да го ускорим, да го задържим, ще бъде успех и за нас. Това, което искат те, е повече публичност, когато се обявяват конкурси за специализация и ние ще ги вкараме на една платформа на сайта на Министерството на здравеопазването, така че кандидат за специализация от Силистра да знае, че се обявява място примерно в Пловдив и ако реши, да кандидатства.
Репортер: Нещо постижимо напълно.
Проф. Николай Петров: Абсолютно. И второ, ще искат повече обективност при изпитите.
Водещ: Разговорът е важен и полезен, но времето ни много напредна. Студиото на „Хоризонт – Преди всички” е отворено за Вас отново да бъдете наш гост. Благодаря Ви за този разговор! Здравният министър проф. Николай Петров беше гост в „Хоризонт – Преди всички”. Благодаря и за съдействието на Гергана Хрисчева.

Сподели в: