Върни се горе

Линк към интервюто на министър Ангелов за "Сутрешен блок", БНТ

 

Водещ: 250 милиона лева допълнително ще бъдат отпуснати за здравеопазването и за работниците в болниците. Чрез средствата ще бъдат увеличени заплатите на медиците, както и ще се купува ново оборудване. Мерките вчера представи новият министър проф. Костадин Ангелов, който сега е на пряката ни линия от Хасково. Добро утро, професоре. Благодаря, че приехте нашата покана. Планирахме да бъдете в студиото тук, но премиерът спешно Ви изпрати в Хасково заради кризата с отровените води на р. Марица. Колко населени места до този момент са без вода и кога очаквате водоподаването да бъде възстановено?

Костадин Ангелов: Добро утро, господин Никодимов, на Вас и на Вашите зрители. Това, което е в момента, спряно е водоподаването в 48 населени места, тъй като се откриха замърсители в един от притоците на р. Марица. Очакваме най-вероятно до обяд да възстановим подаването на вода от един от изворите, те са три общо в областта, които захранват жителите на Димитровград. Когато направим това нещо, ще възстановим поетапно подаването и на водата в останалата част по поречието на река Марица до Свиленград, до границата с Турция. Като нека да повторя и за вашите зрители отново, водата, която ще тръгне да тече по чешмите, ще става единствено и само за битови нужди, т.е. няма да става за пиене и за готвене. След като потече водата по чешмите, имаме протокол, който следваме, РЗИ ще вземат проби от всички крайни потребители, това са крана от чешмата. Когато тези проби са с нормални показатели, тогава ще дадем ясен знак, че водата става и за пиене, и за готвене. Така че днес очакваме да възстановим подаването на вода в самото начало за жителите на община Димитровград. Постепенно ще започнем подаването на вода до края на деня в останалите водовземания, като пак казвам, това зависи единствено и само от резултатите от пробите.

Водещ: Доколкото разбираме, един от притоците с нитрати, нитрити и амониев азот е замърсен. Какво ви говори на вас това, откъде би могло да идва това замърсяване?

Костадин Ангелов: Лично на мен не бих казал, че трябва да ми говори нещо, тъй като министър на здравеопазването имам единствената задача да осигурим живота и здравето на хората. Затова съм тук, да гарантираме, че ще подадем чиста вода на всеки един жител от тези населени места, за които стана въпрос. Текат процесуално-следствени действия, които трябва да дадат отговор на Вашия въпрос.

Водещ: Да минем обаче към това, което Ви е основен проблем, а именно състоянието на здравеопазването и това, което се случва оттук нататък. 250 милиона допълнително влизат в системата. На първо място, на кои медици ще бъдат повишени заплатите и с колко?

Костадин Ангелов: Да, това което казахте е така. Само искам да Ви поправя, сумата е повече от четвърт милиард, повече от 250 милиона. Започваме от 1 август увеличаването на субсидиите на лечебните заведения, като ще се подпише анекс за рамковия договор за увеличаване на клиничните пътеки с 10%. Това ще рефлектира върху увеличаването на приходите в лечебните заведения основно в университетски болници и областни болници. Средно казвам увеличение с 10% на клиничните пътеки, най-високо ще е увеличението в тези пътеки, които са трайно недофинансирани, по-ниско ще е увеличението на пътеките, които са високо финансирани, като средният процент е 10%. След като това бъде направено, казах, ефектът ще се усети най-много в университетските и областните болници. Тъй като в общинските болници, които работят в по-нисък обем на дейности, по ниско финансирани пътеки, в тези болници отпускаме допълнителен финансов ресурс и до края на годината ще бъдат раздадени 19 милиона лева допълнително в общинските болници. Целта на всичко това, което Ви казах, господин Никодимов, е да бъдат достигнати минималните нива в браншовия колективен трудов договор в сектор Здравеопазване, там, където не са достигнати, те да бъдат направени. До момента съм направил предварителни срещи с БЛС, Българския зъболекарски съюз, с председателя на Сдружението на общинските болници, председателя на Сдружението на областните болници, предстои ни среща в четвъртък, ако всичко тук е наред, с Национално сдружение на общините в Република България, където ще набележим конкретни мерки как да бъде достигната тази цел, за която Ви говорих – увеличаването на трудовите възнаграждения с цел достигане на минималните нива, заложени в колективния трудов договор в сектор Здравеопазване.

Водещ: Вчера Ви чух да казвате, че ще има повече средства и за психиатричните лечебни заведения, които са специфични. Там какво е увеличението и за какво са насочени тези средства, които ще дойдат сега?

Костадин Ангелов: Да, това което пропуснах да кажа е, че допълнително ще се увеличат средствата по Наредба 3, които ще бъдат насочени в няколко направления. Първото направление, което ще бъдат насочени средства, е за увеличаване и поддържане на капацитет на всички структури, които се поддържат за лечението на инфекциозни заболявания, в т.ч. и COVID. Средствата, които ще бъдат отпуснати в тази посока, са в размер на близо 10 милиона лева. Около 2 милиона лева ще бъдат отпуснати за поддържане на капацитета и увеличаване на приходите в психиатричните отделения на държавните болници. Допълнително ще бъдат увеличени и средствата на Държавните психиатрични болници и на Центровете за психично здраве, за да могат да бъдат увеличени заплатите на тези структури. Също така ще бъдат увеличени и заплатите на всички работещи в сектор Здравеопазване в щатното разписание на МЗ и на Районните здравни каси, НЗОК. Искам да ви кажа, че тук става въпрос за средни брутни работни заплати, приблизително около 1000-1100 лв., най-ниските средни брутни работни заплати са на служителите в РЗИ и тези заплати ще бъдат увеличени с 30%. Там, където средните брутни работни заплати са малко по-високи от 900 и 1100 лв., ще бъдат увеличени с 20%. Целта, която преследваме в тази посока, е постигането на що-годе уеднаквяване на средната брутна работна заплата на всички тези служители, става въпрос за над 6000 служители, които са на първа линия и участват активно в борбата с COVID-инфекцията. Това са служителите, които са в РЗИ, служителите в Националния център по обществено здраве и анализи, служителите в Националния център по заразни и паразитни болести, служителите в Районните здравни каси, които командироваме в тази посока. Днес, след като приключа с Вас, ще направя една обиколка в този регион. Искам да видя лично какво е състоянието в болницата в Свиленград, след това ще посетим с директора на РЗИ КГПП „Капитан Андреево“, да видим как се справят служителите на РЗИ и как поддържаме контролно-пропускателния режим по отношение на влизането на територията на Република България. Така че всички тези служители, които са на първа линия, техните заплати ще бъдат повишени. Нещо повече, тези служители, които са на първа линия, говорим за над 10000 служители в сектор Здравеопазване, до края на годината е осигурен финансов ресурс в размер на 107 милиона лева, който е абсолютно достатъчен, за да гарантира тези 1000 лв., които даваме на всеки един човек, който е на първа линия. Тези пари са по европейски фондове, тези пари ги получихме благодарение на добрата ни съвместна работа с госпожа Сачева, с господин Дончев и преструктурирахме европейските фондове, за да можем да осигурим тази сума. Изключително искам да изкажа благодарност на министъра на финансите, който знаете, господин Ананиев беше министър на здравеопазването, той проявява изключително разбиране, познава проблемите в нашия сектор и във всяко едно наше начинание, което е насочено за подобряване качеството на работа, на битови условия, на хората, които са на първа линия, на всички работещи в сферата на здравеопазването, получаваме неговото разбиране и подкрепа, за което искам да му благодаря. И по отношение на тези средства, които казах, държа да подчертая, че вчера на МС внесохме заедно с министъра на туризма един документ, с който проект на постановление, с което осигуряваме допълнителен финансов ресурс за ваучери в размер на 210 лв. за всички работещи на първа линия, които имат възможност да ги използват в областта на туризма и в размер на 7 нощувки. Това е по отношение на осигуряването на служителите в сектор Здравеопазване в лечебните заведения. Проведохме среща с общопрактикуващите лекари, които са част от БЛС, Зъболекарския съюз, извънболничната помощ. Идеята ни е да постигнем максимален ефект в нашия сектор по отношение на увеличаването на трудовите възнаграждения. Нещо още, което искам да допълня, е свързано с осигуряването с апаратура и подсилването на лечебните заведения, които ще участват при едно повишаване на заболеваемостта с коронавирус да получат апаратура. До момента, знаете, че са получени и раздадени 317 апарата за дихателна реанимация, които бяха раздадени на университетски и областни болници. Предстои закупуването на още 133 апарата за дихателна реанимация, които да бъдат раздадени на общинските болници.

Водещ: Тук забелязвам, че доста структурирано предлагате това, което ще се случи веднага. Но ако погледнем малко по-стратегически, ясно че мандатът е ограничен до пролетта на следващата година, но примерно психиатричните лечебни заведения, там трябват, поне аз за първи път чувам някой да погледне към заплатите на хората, които работят там, но и битовите условия са ужасни, както за работа, така и за лечение. Знаем, че човек в лоши битови условия трудно може да се излекува от психиатрично заболяване. Там каква перспектива виждате и какво според Вас трябва да се направи, за да се подобри положението?

Костадин Ангелов: Да, аз не смятам, че здравеопазването има някакъв стандарт и трябва да се ограничаваме само за останалите месеци. Смятам, че трябва да мислим в перспектива, трябва да предложим трайни решения, устойчиви във времето. Смятам, че трябва да има един общ политически консенсус, който да е в сектор Здравеопазване, който да касае развитието на сектора години напред, защото нашата система е изключително консервативна, каквото и да направим, то ще даде резултат след време. Например подобряването на демографските показатели, ако започнем да вземаме мерки сега, резултатите ще дойдат много напред във времето, защото това са едни показатели, които се променят трудно. По отношение на психиатричните заведения имам намерение да посетя болницата в Нови Искър, за да видя лично какво се случва там. Знаем какви са проблемите на хората, знаем че битовите условия са лоши. В тази посока по отношение на психиатричните заболявания трябва да направим и много добре структуриран регистър на тези психиатрични заболявания, трябва да видим какви са потребностите на държавата от психиатрични легла, трябва да намерим възможност за финансирането и подобряването и на битовите условия, и на условията на работещите в този сектор, които осигуряват грижата за тези пациенти. Така че лично ще се убедя, ще посетя и други заведения, където имат структури за лечение на психично болни, за да можем максимално бързо, това, което е възможно да стартираме правилни действия, за да постигнем резултатът, за който ви говорих.

Водещ: Като човек, който сте от практиката и който ежедневно се е сблъсквал с всички видове проблеми в здравеопазването, електронното здравеопазване ще го бъде ли? Това е нещо, което много Ваши предшественици не успяха, въпреки гигантските усилия, които полагаха, да въведат. Вие ще успеете ли?

Костадин Ангелов: Да, проблемът с електронното здравеопазване е изключително сериозен. Този проблем по него вече започна да работи „Информационно обслужване“, има ресорен заместник-министър госпожа Начева, която отговаря персонално за решенията и за функционалността на системата, която ще изработва Национална здравно-информационна система. Предстои следващата седмица или до края на тази седмица, всичко зависи от нещата, които ще се случват тук в област Хасково, ние да посетим Информационно обслужване или те да дойдат при нас да направят една подробна презентация, да запознаят всички заинтересовани страни какво се прави, докъде са стигнали нещата, какви са очакванията, в края на 2020 г. имаме очаквания да се направи електронната рецепта, електронното направление, които са част от пациентското досие. Необходимо е също така в тази посока ние да направим един линеен график, кое как се случва във времето, с ясни индикатори за изпълнение и за постигането на сроковете в този линеен график, за да не изоставаме в нито един момент по отношение на резултатите в Националната здравно-информационна система. Лично аз съм изключително мотивиран, защото знам, че когато имаме такава електронна здравна информационна система, ние ще получаваме в достатъчен обем информация, за да можем да взимаме информирани решения в полза на хората.

Водещ: Вашият опит какво сочи до момента? Как трябва да се финансира лечението на един пациент – чрез сегашните клинични пътеки или чрез диагностично свързаните групи?

Костадин Ангелов: Господин Никодимов, Вие вероятно говорите за необходимостта от реформа в сектор Здравеопазване. Разбирам въпроса Ви, този дебат в момента считам, че не е навременен, защото в момента се намираме в условия на световна пандемия от коронавирус. Първото предизвикателство, с което ние трябва да се справим е да преведем България през тази коронакриза, за да можем да постигнем най-малко щети за българските граждани. Това ни е първият приоритет, по който работим. В хода на такава световна пандемия, в хода на национална епидемия с коронавирус, ние категорично не можем да почваме някакви промени в сектор Здравеопазване. Пак да повторя, нашата система е консервативна. Трябва да осигурим спокойствие на хората, трябва да осигурим устойчивост на мерките, трябва да осигурим предвидимост на доходите на хората, работещи в сектор Здравеопазване, така че системата да е максимално готова да поеме всички очаквания от нея в хода на тази епидемия да няма натиск върху системата. Това са целите, които преследваме и се надявам, и благодаря на всички български граждани, които ни помагат с разбирането, със спазването на противоепидемичните мерки – дезинфекцията, с дистанцията, с дисциплината. Благодаря на всички, които проявяват самосъзнание към самите тях и към хората, които са около тях, с които общуват. Това е една двойна отговорност, която когато се осъзнае, дава най-добър резултат.

Водещ: Дано обаче повече хора чуят именно това последното, което казахте, защото дисциплината и взимането на тези мерки са изключително важни, за да не се претовари системата. Виждаме, че в момента са 699 души настанени в болница, при 700 стандартно поддържани инфекциозни легла. Ако продължим този тренд, кога ще прегрее системата, според Вас?

Костадин Ангелов: Да, по данните, които имам, най-важното нещо, което искам да кажа е, че имаме 34 нови хоспитализирани, от които общо в интензивните структури в страната са настанени 40. Ние сме подготвили един материал, който ще представим за обсъждане в МС, който сме събрали всички мерки, които е предприела българската държава до момента, в който сме анализирали всичките ни проблеми, пред които сме били изправени до момента, като предизвикателства, които са решени, в които сме имали затруднения. Там сме дали всички инвестиции, които са направени в сектора, в този доклад сме посочили всички налични лични предпазни средства и дезинфектанти и кои са месеците, за които ние сме запасени, т.е. сме осигурили сигурността на системата занапред. Най-важното, което искам да кажа, в този доклад сме вкарали ясни критерии какво се случва със системата на здравеопазването и тогава, когато имаме заболеваемост от 150 човека на ден, когато имаме заболеваемост от 150 до 350 човека, когато имаме заболеваемост над 350 човека на ден колко легла работят в системата, каква част от леглата са в готовност при всяка една от тези стъпки, колко от тях ще бъдат увеличени във времето, когато, ако имаме повишаване на заболеваемостта колко от тях са интензивни, знаем реалния броя на апаратите, които има за дихателна реанимация, но във всичко това, което Ви говоря, най-важният фактор, за да постигнем резултат е човешкият ресурс. И може би тук е мястото да изкажа своята сърдечна благодарност на всички онези хора, които денонощно работиха, за да осигуряват контрола – това са хората служители на всички районни здравни инспекции, регионални здравни инспекции, на всички хора, които работиха в реанимациите. Скоро бях в болницата в Сливен, там видях много млади хора, които работят затворени много дълго време в инфекциозно отделение. Там видях много млади хора, които работят в спешно отделение. Разбира се има и възрастни колеги, които с риск за живота си, здравето на тези хора, които са на първа линия, искам да благодаря сърдечно, затова че безрезервно се раздават, за да контролираме тази инфекция.

Водещ: Аз съм убеден, че ще успеем да преборим инфекцията, включително рано или късно, дано колкото по-рано, толкова по-добре дойде и ваксина. Вие започвате сега и работа, т.е. продължавате работата по бюджета за следващата година. С европейските средства, които могат да бъдат използвани какво целево финансиране, ще има за закупуване на ново модерно оборудване за болниците, за да продължи този период, защото колкото по-нова е техниката, толкова по-добре се работи, сам го знаете Вие?

Костадин Ангелов: Да, преди да отговоря на въпроса Ви за апаратурата, искам да кажа няколко думи за ваксината. Вчера приехме на МС решение, с което ние упълномощаваме МЗ и това ще бъде внесено в Народното събрание, което да ратифицира това споразумение, за да можем да участваме активно в поръчката, която се прави в ЕС, касаеща ваксините, необходими за територията на целия ЕС и за България. Очакваме в средата на август да има по предварителни данни готовност при наличието на такава ваксина от фармацевтична фирма. В тази поръчка ние сме предвидили 2 милиона ваксини за българските граждани, като сме се ръководили от принципа на най-уязвимите групи. Това са хората, които са на възраст над 65 г., това са хората, които са с хронични заболявания и са в рисковата група за заразяване с коронавирус и съответно всички онези служители и медицински лица най-вече, които работят на първа линия и са застрашени пряко при лечението на тези пациенти. Държа дебело да подчертая, че тогава, когато е налична тази ваксина и тя бъде осигурена, ваксинирането ще е абсолютно доброволно. Всеки един, ще дадем възможност всеки един български гражданин, който има нужда, което прецени, че иска да си постави тази ваксина, той ще има тази възможност. Ваксината няма да бъде задължителна. По отношение на средствата, които казахте за европейските фондове, предстои разговор, който ще направим с вицепремиера господин Дончев, за да видим какъв е обемът, който бихме могли да получим в сектор Здравеопазване. След това ще се направи много бърз анализ, резултат от всички мои срещи, които провеждам, от срещите на нашия екип в МЗ за нуждите и потребностите от апаратура на национално ниво и всички тези неща ще бъдат насочени там, където са необходими. Но пак да кажа – не толкова важно апаратите, апаратурата, с която разполагаме като наличност, а хората, които работят зад тази апаратура, защото без хората не можем дори и да имаме най-модерната апаратура, няма кой да работи на нея. Така че трябва да мислим и за инвестиция в хора, в млади хора, в специализанти, насочени в местата, където нямаме лекари, където няма медицински сестри, трябва да намерим решение на този въпрос, който стои години пред българското здравеопазване.

Водещ: Много Ви благодаря. Мога само да допълня, че всички ние дължим уважение към лекарите и медиците.

Сподели в: