Върни се горе

Линк към интервюто на министър Ангелов за "Тази сутрин", БТВ

 

Водещ: Директно продължаваме с новия министър на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, който е при нас в студиото. Как сте?

Костадин Ангелов: Добре.

Водещ: Първата Ви задача, която беше, освен това да обявите парите, които ще бъдат дадени за здравеопазването във връзка с борбата с COVID-19, беше да отидете в Хасково и региона заради спряната и за съжаление отровена вода, в случая с отровените крави. Каква е ситуацията в момента?

Костадин Ангелов: В момента, към края на вчерашния ден, излязоха всички проби, които направиха различни институции, лаборатории на РЗИ към МЗ, и лаборатории на РИОСВ към МОСВ, те показват, че във водата от изворите, които сме взели проби, това са всички вододайни зони, които са мисля, че някъде около 9 бяха, по поречието на реката от дясно, и от ляво, няма никакво наличие на замърсители, което е извън нормите, и които да са опасни за живота и здравето на хората. Което означава, че от снощи, някъде към 7-8 часа е възстановено водоподаването към всички населени места в област Хасково.

Водещ: Необходимо ли е да се изчака преди да бъде ползвана тази вода за пиене, за домакинствата?

Костадин Ангелов: Вчера категорично казах, днес ще го повторя отново за вашите зрители, водата, която сме пуснали става единствено и само за битови нужди. Когато потече водата известно време, има си стандарти, които следваме и разписани алгоритми, ще бъдат взети проби от краен потребител, т.е. от чешмите на хората, от всички водоизточници, и след тези проби, в зависимост от резултатите, ние ще разрешим ползването на водата за пиене, за готвене и т.н.

Водещ: Ясно ли е от какво точно е била отровена водата, защото се появиха съмнения дали се казва цялата информация?

Костадин Ангелов: Господин Хекимян, информацията, която аз имам е тази, с която разполагаме от лабораторните резултати, от изследванията, от лабораторията от реката, която е приток на р. Марица. Каква е причината, кое е довело до това, тези отговори ще получим след приключване на досъдебното производство или процесуално-следствените действия, които се водят.

Водещ: Дали от колектора, дали от въпросното предприятие, каква точно беше отровата, какво показват резултатите?

Костадин Ангелов: Резултатите, които вчера казах, ще ги повторя и днес, има завишени стойности във водата на азот нитратен, азот нитритен, и азот амониев.

Водещ: Появиха се обаче други публикации, в които се казва, че такъв амониев азот няма като съединение?

Костадин Ангелов: Амониев азот не е съединение. Аз ви донесох един учебник, който е издаден от Техническия университет във Виена, който касае качеството на водите и технологията за изследване на отпадните води. Там ясно е разписано, не знам дали се вижда.

Водещ: Колегите могат да покажат, и на мен ми изпратиха преди малко „Основен курс за обучение на оператори на пречиствателни станции за отпадни води“, ето тук кой е превел учебника, всъщност учебникът е на Институт за качество на водите към Техническия университет във Виена и тук се споменава за…

Костадин Ангелов: Тук се споменава за азотни съединения, които са амониев, органичен, нитритен и нитратен азот. Разбира се амониев азот като съединение няма, ясно е че говорим за количеството на азот в амониевия йод.

Водещ: Толкова ли е била концентрацията, за да убие големи животни минути, след като са били на водопой?

Костадин Ангелов: Изчакваме резултатите от аутопсиите. Имам уверението на министър Танева, че тези неща ще се случат в рамките до края на днешния ден или най-рано утре, в зависимост от тези резултати, органите на РЗИ на територията на област Хасково ще вземат насочени проби, така че да не допуснем никаква опасност за живота и здравето на хората в региона.

Водещ: И все пак, имало ли е пряка опасност за здравето на хората заради съединенията, които са изтекли в р. Марица?

Костадин Ангелов: Такава опасност за живота и здравето на хората не мога да кажа дали е имало, ще кажа мерките, които сме предприели. Ние съвместно с областния управител, с кмета на община Димитровград, сме предприели мерки по отношение на обозначаваното, заграждането, слагането на табели на тази река, за да не влизат никакви хора и да няма опасност за живота и здравето на населението.

Водещ: Затова питам дали има възможност чрез подпочвените води да стигне наистина до тези кладенци, за които и вчера разказахте в схемата, така че водата да е опасна по някакъв начин.

Костадин Ангелов: Най-близкият кладенец е на 15 км от р. Марица. Това, което държа да подчертая е, че повърхностните води, т.е. водите, които са по течението на р. Марица до Турция, са чисти, т.е. нямаме замърсяване на повърхностните води. Така че е малко вероятно да имаме замърсяване на подпочвените води и на кладенците.

Водещ: Малко по-рано при нас в предаването беше председателят на БЛС във връзка с мерките, които обявихте вие ден по-рано – 250 милиона повече за здравеопазване, свързани с COVID кризата. Ще стигнат ли или ще бъдат ли променени алгоритмите така, че всички пари, които са предвидени по 1000 лв. за работещите на първа линия, да стигнат до тези, които наистина са на първа линия, защото д-р Маджаров каза, че не стигат до всички екипи, които се борят с COVID-19?

Костадин Ангелов: Сумите, за които говори д-р Маджаров и колегите, това са 1000 лв. чисто, които получава човек, това са брутно около 1500 лв. с осигуровките. До края на годината са осигурени 107 милиона. Моята надежда е да направим всичко възможно тези пари да стигнат. Иначе кои хора ще вземат пари, тези списъци се подават от директорите, било то на лечебно заведение, на центровете за спешна медицинска помощ, така че всички посочени в тези списъци, получават пари по 1000 лв.

Водещ: Да разбираме, че това доскоро е зависело от Вас като шеф на Александровска болница?

Костадин Ангелов: Абсолютно, да.

Водещ: На Вас не Ви ли е спуснат алгоритъм, по който се изчислява кой ще получи, кой екип се е трудил, за да изчислите наистина на база на това колко хора работят например в отделението по COVID, за да получат парите?

Костадин Ангелов: Аз ще Ви дам един пример от болницата в Сливен, където бях, моето първо посещение беше в тази болница. Там се срещнах с директора, срещнах се с колегите. На болницата са отпуснати по-голяма сума пари, а на практика са дадени по-малко, защото е имало хора, които не са имали пряк контакт с пациенти с коронавирус. Така че предстои да направим анализ на тази ситуация, целта която ще преследваме е всички хора, които имат комуникация или контакт с рискови пациенти, да бъдат удовлетворени.

Водещ: Беше, като че ли озадачен д-р Маджаров, пак казвам председателят на БЛС, който беше при нас в студиото, за тези над 126 милиона, които ще бъдат отпуснати от Здравната каса, за да могат да бъдат увеличени процентно пътеките за всички дейности, които са свързани с болниците, някои от тях недофинансирани, както и Вие казахте. Той каза, че така или иначе в Касата има буфер, който не е използван. Така че дават ли се повече пари или напротив, преразпределят се парите, които са спестени до този момент?

Костадин Ангелов: Касата, освен че има буфер, който не е използван, все още аз не мога да Ви кажа какъв е този буфер, възложил съм на представителите на държавата в Надзорния съвет на Касата, това са двамата заместник-министри и на управителя на НЗОК да ми представят до утре всички наличности по пера в бюджетите на НЗОК и след като тези цифри бъдат ясни, това беше на съвместна среща на представителите на БЛС и на Българския зъболекарски съюз, след като тези цифри бъдат ясни, ние ще преследваме целта, която обявихме и тя ще бъде постигната, а именно увеличение с 10% средно на цените на клиничните пътеки и увеличение с 10% на лимитите на лечебните заведения до края на годината, така че да се усети като реален финансов ресурс, който влиза в лечебните заведения. Целта, която преследваме с тази мярка е да се увеличат основните възнаграждения по категории персонал, които са разписани в колективния трудов договор в сектор Здравеопазване. Този ефект ще бъде постигнат основно в областните и университетските болници, той ще бъде усетен най-малко в общинските болници. Именно затова сме приели допълнителна мярка, която е насочена към общинските болници за корекция на допълнителни средства в размер на 6 милиона и има 13, които са налични, и стават 19 милиона, които до края на годината ще бъдат разпределени в оставащите 5 месеца за бюджетите на общинските болници. Предстои ни днес среща в 15 часа с Национално сдружение на общините, където тези средства да намерим правилен алгоритъм, за да постигнем този ефект, за който Ви говорих – увеличаване на възнагражденията на медицинските служители.

Водещ: За да се усети не само в областните и университетските болници, а и в общинските.

Костадин Ангелов: Точно така. Също така това, което пропуснах да кажа, касае общопрактикуващите лекари и лекарите или медицинските сестри в извънболничната помощ. Там също ще направим корекции, така че да увеличим приходите на колегите в извънболничната помощ.

Водещ: Ясно е, че за всеки един от специалистите ще е различно, но все пак средно с колко ще се увеличат заплатите – на джипитата, на медицинските сестри, които са в извънболничната помощ, и на медицинския персонал в лечебните заведения?

Костадин Ангелов: Това зависи от изпълнителните директори на лечебните заведения. Това, което ние можем да направим нормативно и ще го направим, е подписването на колективен договор с всяко лечебно заведение и съответната каса, в който да пишем, че тези допълнителни средства, които ще влязат ще бъдат единствено и само насочени за трудови възнаграждения за достигане на тези нива в бранш здравеопазване, които са разписани.

Водещ: Ще говорим след минути за COVID, за това дали болниците ще издържат на натиска, ако се увеличат заразените, но сега се пренасяме в Габрово, за да разберем по какъв начин функционира болницата там, дали наистина е запълнен капацитетът и ще се предприемат ли допълнителни мерки за ограничаване на заразата?

Репортер: Първо, ще започна с това, че от днес вече не е необичайна гледка хората и на открито да са с маски, това всъщност е препоръката на РЗИ Габрово и е свързана с новоувеличения брой на заразените с COVID-19. Само накратко споменавам 56 са заразените само за 8 дни, за сравнение 46 са били от периода 7 март – 21 юли. Един значителен скок, не толкова рязък, но рязък през последната седмица. Към този момент и капацитетът на болницата е пълен, инфекциозното отделение разполага с 10 легла, които към този момент са заети. При мен е директорът на болницата д-р Минко Михов. Ще се справите ли с натиска, с наплива?

Минко Михов: Разбира се, ние ще се справим с натиска, за последното денонощие няма новоприети болни, болните, които са в болница остават в сравнително стабилно състояние. Възможностите на болниците не са изчерпани, има възможност за откриване на допълнителни легла, има създадена организация за персонал, който да обслужва болните. Но да се надяваме, че гражданите на областта, на града ще се вслушат в съветите, които сме дали, ще спазват всички мерки и да се надяваме да няма голям брой на нови случаи, които да доведат до нови пациенти в болницата.

Репортер: Ако с този темп, с който се развива вирусът тук на територията на областта, обхващаме няколко общини, знаем в Севлиево заразени, в община Габрово също, и като цяло повечето са настанени тук, какъв е план Б на болницата?

Минко Михов: Има разработен план В, план С. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Имаме възможност веднага да приемем пациенти до следващи 10 легла и по-нататък за трансформиране на цели отделения при нужда. Да се надяваме, че този сценарий няма да се случи.

Репортер: Има ли рязък темп при новопостъпилите в болницата?

Минко Михов: Като цяло пациентите постъпват сравнително регулярно, не в големи групи, което за момента дава възможност да бъдат обслужени и да бъдат настанени в болницата.

Репортер: Можем ли към този момент да говорим за огнища или вирусът се разпространява дифузно? Вашите впечатления от постъпилите при вас?

Минко Михов: По-скоро има отделни огнища, но като цяло има и случаи, които не са свързани с тези огнища, което говори, че разпространението започва да става несвързано, или както се казва, дифузно.

Репортер: Колко е медицинският персонал, който обслужва болните?

Минко Михов: В момента персоналът, който работи в инфекциозно отделение е 13 човека, те се справят, има допълнително медицински специалисти, които ще се включат тази седмица.

Репортер: Така че имате готовност да се справите с една по-тежка ситуация. Благодаря Ви за това участие. От РЗИ напомнят, че проверките за неспазване на противоепидемичните мерки продължават, те не са спирали, но сега ще бъдат особено бдителни инспекторите.

Водещ: Продължаваме разговора със здравния министър проф. Костадин Ангелов. Възможно ли е, чухме сега, че те имат готовност да отворят нови места, да увеличат леговата база, да се опитат да се справят, но възможно ли е да блокира системата на здравеопазването заради пик на епидемията, заради много по-сериозни нива и на заразените, и на лежащо болните през следващите месеци?

Костадин Ангелов: Към момента няма такава опасност. В следващите месеци, ако имаме увеличаване на случаите, ние сме разработили като МЗ един алгоритъм, който ще представим на МС в един план за действие и какви стъпки предприемате като организация по отношение осигуряването на болничните легла за леки и умерени случаи, които имат нужда от болнично лечение и такива, каквито имат нужда от интензивно лечение в реанимациите. Колко легла увеличаваме, какви са запасите на държавно ниво, каква е апаратурата, с която разполагаме, така че към момента няма опасност за натиск към системата. Това, което мога да кажа, е че сме направили списък и сме пуснали заповед, която сме разписали ясно какви са леглата по лечебни заведения в цялата страна, която всяка една болница трябва да има готовност да поддържа. Тези легла са съгласувани с представители на районните здравни инспекции, с директорите на лечебни заведения и там, където има някакъв проблем, ние сме готови да реагираме веднага, моментално. В случая с Габрово от вчера знам, за това което предаде Вашият репортер. Още снощи държавният здравен инспектор доц. Кунчев говори с шефа на РЗИ в Габрово, аз се чух с кмета, днес ще направя също среща с кмета, ако е възможно, и при първа възможност лично ще отида в Габрово да видя какви са възможностите за организация или промяна на организацията, за да няма никакъв риск за гражданите и притеснения.

Водещ: Като директор на болница, в която имаше COVID отделение и приемахте едни от най-тежките случаи, предвиждате ли усложняване на обстановката от есента?

Костадин Ангелов: Александровска болница и сега приема случаите, и сега там се лекуват пациенти, които са интубирани на практика, от есента всичко зависи от хората, господин Хекимян, от отговорността на всеки един човек, от спазването на противоепидемичните мерки, за които постоянно говорим. Ние трябва да свикваме да живеем с този коронавирус. И нямаме избор, всичко онова, което зависи от нас ще го направим като МЗ, което касае организацията, което касае обезпечаването на болниците с лични предпазни средства, с апаратура, с дезинфектанти. Ясни са ни какви са обемите, с които разполага държавата и какъв период напред ще гарантираме сигурността на лечебните заведения, това е ясно.

Водещ: Добре, но ето сега по-различна ли е ситуацията през лятото, отколкото в месеците, в които бяхме в извънредно положение? Говоря за лежащо болните, за изобщо битката с пандемията COVID-19, говоря например за Александровска болница, пък и не само?

Костадин Ангелов: Сега системата е по-подготвена от самото начало, когато не знаехме какво ни чака.

Водещ: Защо? Казвате от есента хората да са по-отговорни, но те и сега би трябвало да са по-отговорни.

Костадин Ангелов: Да, така е. Това, което аз виждам като поведение и събирането на големи групи хора, като че ли не е точно това, което искаме да се случи. Там, където виждам, че по-голяма част от хората носят маски, но не всички. Това е двойна отговорност. Един път отговорност за самия човек дали ще се изложи на тази опасност. И втори път, дали той би могъл да предаде инфекцията на своите близки, които са по-възрастни и уязвими групи, хронични заболявания и т.н.

Водещ: Бяха ли уплашени хората? Вие по някакъв начин уплашихте ли, искахте ли да стреснете хората, за да са по-внимателни? Говоря за няколко Ваши изказвания, включително и едно знаково на Цветница, когато бяхте заедно с други директори на столични болници, когато казахте, че не искате корона от тръни. Много хора Ви обвиниха, че умишлено се стресират хората по този начин?

Костадин Ангелов: Вижте, аз и тогава, и сега говоря като лекар. И ще продължа да говоря като лекар. Моята цел, която преследвам, е да запазим живота и здравето на всеки един човек. В медицината много пъти си говорим за една мисъл, която казва „когато спасиш един човек, ти си спасил цялото човечество“. Ако с тези мои думи тогава съм накарал един човек да си остане вкъщи и да не излезе, и той да бъде спасен, значи аз съм изпълнил мисията си като лекар. Иначе, разбирам, че тогава тези думи бяха силни, но искам да Ви кажа, че онова, което виждахме с очите си в болниците, онова, което виждахме с очите си, което ни споделяха наши колеги и бивши мои студенти от болници извън България, беше наистина, не беше за гледане.

Водещ: Защо решихте да станете здравен министър, кой Ви предложи?

Костадин Ангелов: Господин Борисов ми предложи. Винаги съм искал да работя в системата на здравеопазването и всяка една задача, свързана с решаването на проблемите на хората, и особено сега, когато има повече възможност за здравето на големи групи от хора, ще го правя.

Водещ: Каза ли Ви премиерът Борисов, когато Ви е предложил да станете здравен министър, какво очаква от Вас, ако хоризонтът Ви например до редовните избори през март следващата година, само битката с COVID, или решаване на проблеми в самото здравеопазване, което според много хора и сега е на командно дишане, не заради COVID, а изобщо заради ситуацията, в която се намира здравеопазването?

Костадин Ангелов: Господин Хекимян, аз не смятам, че здравеопазването има мандат или че има цвят. Аз смятам, че ако искаме да постигаме резултати в здравеопазването, трябва да работим ежедневно. Нашата система е много консервативна система. Когато започнем едни мерки, ние ще видим резултата в тези мерки, да речем в демографски показатели, променен след много години. Т.е. трябва ежедневно да работим, за да виждаме резултатите по-късно. Мерките, които в момента предприемаме за увеличаване на финансовия ресурс в системата, над четвърт милиард лева са насочени към подобряване условията на работещите в системата на българското здравеопазване, с оглед достигане на по-добри резултати за българските граждани като пациенти.

Водещ: Добре, но ако няма национална реформа в здравеопазването, не е ли отново наливане на средства в система, която има много пробойни. Тези средства ще изтекат и лекарите, и болниците отново ще са пред същата ситуация?

Костадин Ангелов: Това, което казвате е така. Системата има нужда от реформа, тя беше стартирана от министър Ананиев, след това беше подложена на голям консенсус. Съгласен съм с Вас, но на фона на световна пандемия и криза, реформа нито се започва, нито се прави. Най-важното в момента е ние да стабилизираме системата, за да сме готови да понесем всичко онова, което ни очаква. Ако е добро, това е добре. А когато говорим за реформа, личното ми мнение е, че трябва да има широк политически консенсус, разписана стратегия, линеен график, всички да са обединени, защото резултатите, които преследваме, те са за всички нас. Нито са за червени, нито са за сини, нито са за жълти. Те касаят всеки един човек.

Водещ: Казахте политически консенсус, но като че ли в момента липсва общественият консенсус с хората, които протестират и в момента дори са блокирали и ключови столични кръстовища. От думите и на част от протестиращите, а преди малко при нас беше и Христо Иванов, той каза министрите, които се смениха, бяха на Пеевски, тези, които дойдоха, също са свързани с Пеевски. Вас нещо свързва ли Ви с Делян Пеевски и ДПС?

Костадин Ангелов: Не познавам господин Пеевски, виждам съм го само по телевизията. Предполагам, че ми задавате този въпрос във връзка с едни публикации, които казах, че най-големият дарител на болницата е Делян Пеевски. Господин Хекимян, моля Ви да ми позволите, аз винаги говоря истината и ще си позволя да Ви прочета моите думи какви бяха. Ще се опитам да бъда кратък. Аз казах – най-големият дарител на болницата е депутатът от ДПС Делян Пеевски. Това го казвам на 19 април в интервю за национална телевизия. Сумата, която той дарява, е за медикаменти, консумативи, апаратура. Благодарение на тези средства ние дооборудвахме реанимациите и интензивните си отделения. Много компании даряват не по-малко средства. Такива са мобилният оператор А1, такива са веригата „Фантастико“, ДСК…

Водещ: Много реклама става сега.

Костадин Ангелов:…това е истината. Това означава ли, че аз съм човек на „Фантастико“, на А1, на ДСК? Това е истината, господин Хекимян. Кой какво вади от тази истина и какви цели преследва, не е моя работа.

Водещ: Благодаря Ви.

Костадин Ангелов: И аз Ви благодаря.

 

 

Сподели в: