Върни се горе

Линк към интервюто на министър Ангелов за "Тази сутрин", БТВ

 

 

Водещ: Ще има ли затягане на мерките заради коронавируса? Темата много пъти коментира здравният министър, включително за това, че не се предвиждат КПП-та, но пък дали ще има затваряне на училища? Това са част от основните теми, които ще бъдат в разговора ни, който предстои с проф. Костадин Ангелов. Здравният министър е при нас. Добро утро.

Проф. Костадин Ангелов: Добро утро.

Водещ: Започвам обаче с препратка от темата, която дискутирахме малко преди 8 часа – апаратите за продажба на лекарства, одобрявате ли ги?

Проф. Костадин Ангелов: Вижте, аз слушах много внимателно мненията, които бяха казани във вашето студио, на колегите от Фармацевтичния съюз – искам да кажа, че ние с тях работим изключително добре и това, което е написано в нашето становище, то беше разказано и от тях. Тоест всичките тези наши опасения са изложени в становището на Министерство на здравеопазването.

Водещ: Но нека да кажем, през Министерството на икономиката влиза това предложение, изпраща се то да кажем до МЗ за становище – какво беше вашето?

Проф. Костадин Ангелов: Изпраща се за становище инвестиционният проект – този инвестиционен проект се разглежда от нашите експерти в МЗ, където има изключително добри специалисти, с много голям опит в областта на лекарствената политика, които разглеждат това инвестиционно намерение и казват, че имат притеснения по отношение на разписаните механизми в него. И даваме становище такова, каквото се очаква от нас.

Водещ: Добре, какви бяха основните притеснения на експертите в министерството?

Проф. Костадин Ангелов: Основните притеснения на експертите в министерството са, че такъв тип апарати за продажба на лекарства, може да има само тогава, когато се продават лекарства, които се отпускат без рецепта. Това са основно лекарства, които са обезболяващи лекарства и лекарства, които са температуро-понижаващи медикаменти. Тези лекарства, тази употреба, при тях няма никакво притеснение по отношение живота и здравето на хората.

Водещ: И още нещо много важно - този проект, който разглеждат вашите експерти, противоречи ли на закона в момента за лекарствата в България?

Проф. Костадин Ангелов: Всички неща, които ние считаме, че не могат да бъдат направени, са изложени в нашето становище – вие сте го поискали по ЗДОИ и ще го получите.

Водещ: Противоречи ли на закона този инвестиционен проект?

Проф. Костадин Ангелов: Самият инвестиционен проект като инвестиционен проект, в неговата си цялост, както е изложен в МЗ, има цели да създаде работни места, има цели да развие такъв бизнес на територията на Република България. Но продажбата на медикаменти с лекарства към момента, не може да бъде синхронизирана с нашето законодателство. И нещо повече - тук имаше един намек, преждеговорищите колеги, че видите ли е била направена промяна в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина и след това е бил внесен, като че ли има някакъв тип, остава усещането за някакъв тип непрозрачност. Напротив, процесът е прозрачен – такава промяна в закона не е правена.

Водещ: Такава промяна не е правена, но тези промени са обсъждани, както казаха и експертите преди малко, от януари до юли, до средата на тази година и такава промяна изобщо не е дискутирана.

Проф. Костадин Ангелов: Такъв тип промени, господин Хекимян, не са правени. Идеята на този проект е разкритието на работни места. И след като нашето становище беше разгледано допълнително, включително и от фирмата, която е входирала своите документи, фирмата изтегля този проект. И нещо повече…

Водещ: Не, фирмата изтегля този проект вече той след като е одобрен и е минал през МС.

Проф. Костадин Ангелов: Точно така, защото фирмата не одобрява становището на МЗ, че тези апарати, които към момента могат да се използват, стават само за продажба на лекарства, които се отпускат без лекарско предписание.

Водещ: Как така обаче след вашите предписания този проект минава на МС, при условие че част от вашето становище - на министерството, е, че той не отговаря на закона за лекарствата?

Проф. Костадин Ангелов: МС отмени този проект, защото да не остава в обществото усещане за някакъв тип непрозрачност. Напротив, целият процес е прозрачен, съгласувателната процедура е прозрачна – тя минава през всички институции, тя се гледа от експертите на МЗ детайлно.

Водещ: И вие казвате, че тя противоречи в частта си за продажба на лекарства със закона, нали така?

Проф. Костадин Ангелов: Ние излагаме в нашето становище всички онези слабости, които виждаме, че не могат да бъдат реализирани към настоящия момент и ги излагаме…

Водещ: И въпреки това инвестиционният проект преминава и е одобрен от МС.

Проф. Костадин Ангелов: Да, защото това не означава, че този проект, като бъде одобрен, от другия ден започва продажбата на такъв тип медикаменти.

Водещ: А какво означава? Не означава ли, че той е одобрен и че инвестицията ще се случи?

Проф. Костадин Ангелов: Това означава, че тази инвестиция ще бъде разгледана, това означава, че тази инвестиция може да бъде разгърната на територията на България – но това не означава, че ако тази инвестиция, самата продажба на медикаменти противоречи по някакъв начин на нашето законодателство, тя ще се случи.

Водещ: Е, какво ще продават тогава, ако той е одобрен от МС, това означава, че те ще отидат, ще сложат машините и ще продават лекарства, в противоречие със закона.

Проф. Костадин Ангелов: Господин Хекимян, вие виждате единствената възможност, която ние даваме в нашето становище, е - те да продават медикаменти, които се отпускат без рецепта. Такава практика в света съществува. А между другото такъв тип апарати, за които говорите, съществуват в САЩ и в Канада, само че те са разположени в социални институции. Тук, идеята на този инвестиционен проект, мисля, че Министерство на икономиката може да бъдат по-полезни в това разяснение, е - да се осигурят медикаменти в населените места, там където няма аптека.

Водещ: А беше ли описано това, беше ли описано в инвестиционния проект къде ще бъдат поставени тези апарати, защото това също е много голяма въпросителна? Не е пояснено.

Проф. Костадин Ангелов: За съдържанието на целия инвестиционен проект може да говори Министерство на икономиката. Ние отговаряме единствено и само за регулацията на лекарствените препарати на територията на Република България.

Водещ: И вие казвате, че ако бъдат въведени тези апарати за продажба на лекарства, това ще противоречи на закона, нали така? Това е вашето становище.

Проф. Костадин Ангелов: Да, вие ще получите нашето становище по ЗДОИ.

Водещ: Ами вие сте тук, затова вас ви питам. Във вашето становище - на министерството, казвате ли, че продажбата по този начин на лекарства е незаконна?

Проф. Костадин Ангелов: Ние описваме всички онези противоречия, които има в момента с действащото към момента законодателство. Затова ви казах, че процесът е абсолютно прозрачен и не трябва да има никакъв тип съмнение, че има някакъв тип действия, които са предначертани. Не са предначертани, нещата се случват след широка дискусия.

Водещ: Как да нямаме съмнения, при условие, че вие намирате противоречия и ги посочвате във вашето становище, но проектът е одобрен от МС?

Проф. Костадин Ангелов: Именно, след като този проект беше разгледан детайлно след нашето становище, МС отмени това решение.

Водещ: Последно, кой е отменил решението?

Проф. Костадин Ангелов: МС отмени решението в петък и това стана много…

Водещ: А не фирмата…

Проф. Костадин Ангелов: Фирмата си изтегля документите също. МС в петък отменя решението.

Водещ: Кое след кое обаче става – фирмата си изтегля документите или МС оттегля решението си?

Проф. Костадин Ангелов: Това може да го изясни Министерство на икономиката, защото при нас този процес не върви по начина, по който вие си представяте.

Водещ: Има ли опит, има ли цел, с която да се обслужи частен интерес на въпросната фирма за продажба на лекарства?

Проф. Костадин Ангелов: Категорично не, аз не съм запознат с такъв интерес, господин Хекимян.

Водещ: Щяхте ли да промените законодателството си, десетки страници законодателство, за да може да се продават лекарства по този начин?

Проф. Костадин Ангелов: Категорично не. Законодателството не се променя от днес за утре. За да се промени един закон за лекарствените препарати в хуманната медицина, той се поставя на обществено обсъждане. Такъв тип обществено обсъждане мина, предстои разглеждането на Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина на колегиум в МЗ. След това внасянето му в зала, внасянето в Комисия по здравеопазване. Процесът е много дълъг и той е прозрачен, всичките тези заседания са прозрачни за българските граждани и за представителите на медиите.

Водещ: Да, защото е много важно, пък и един такъв апарат дори там, ако се продават лекарства без необходима рецепта, как някой възрастен човек ще си купи дори аналгин или аспирин от вендинг машина, от апарат, в който трябва да пуска монети, банкноти и да се ориентира по указанията. Смятате ли, че това изобщо е практичният начин, по който да се реши проблемът с лекарствата и недостига им, това, че хората нямат достъп в малките населени места?

Проф. Костадин Ангелов: Политиката на МЗ е именно да реши проблемите на тези хора в малките населени места, където нямат аптеки. В закона в момента е предвидена такава възможност и тя е лекарите, които са общопрактикуващи лекари, по дентална медицина, да имат възможност да продават медикаменти там, където няма аптека, или пък да се отваря аптека на втори адрес.

Водещ: Добре, стана ли тази идея с инвестиционния проект от поредицата „ако мине, ако не – не“?

Проф. Костадин Ангелов: Не, категорично, господин Хекимян. Ако е имало такава идея, такава както вие казвате, всички щяха да го видят това нещо пред очите си. Пак ви казвам, процесът е изключително прозрачен.

Водещ: Те наистина всички го видяха и чрез…

Проф. Костадин Ангелов: Кое?

Водещ: …медийните публикации, чрез информацията, която и ние предоставяме. Проектът е оттеглен или пък инвестиционният проект е изтеглен, МС си отменя решението - защо, ако всичко е наред?

Проф. Костадин Ангелов: Медийните публикации не са повод за отменянето на решението на МС. Поводът за отменянето на решението на МС е широката дискусия, която ние проведохме по отношение на бъдещето на такъв тип инвестиция и закона към момента. Това е единственото решение. Не са повод публичните дискусии или пък някакъв тип медийни публикации.

Водещ: Темата ще продължим със сигурност и с Мария Ванкова. Към темата Ковид обаче, която остава основна и за света, не само за България. Защо решихте да върнете брифингите?

Проф. Костадин Ангелов: Защото искаме до хората да стига истина, а не спекулация или пък манипулативни твърдения.

Водещ: Кога ще бъдат те и кой ще ги води?

Проф. Костадин Ангелов: В четвъртък ще бъдат в МЗ, ще ги води министърът на здравеопазването с представители на Националния оперативен щаб.

Водещ: Министърът на здравеопазването сте вие, вие ще ги водите?

Проф. Костадин Ангелов: Да.

Водещ: Не генерал Мутафчийски?

Проф. Костадин Ангелов: Ще се редуваме в зависимост от възможностите на всеки един от хората, които са от щаба.

Водещ: Само информация ли ще давате, или ще е отворено за журналистически въпроси?

Проф. Костадин Ангелов: Разбира се, че ще е отворено за журналистически въпроси. Ще бъдат поканени всички журналисти, не е задължително да се излъчва. Идеята е до хората в България да стига информация такава, каквато е в действителност. Не да се разпространяват слухове, че ще се затварят градове, че ще се слагат КПП-та, че ще се купуват руски ваксини. Нека хората да чуват истината от нас. Нещо, което не е казано от нас, не е истина.

Водещ: Добре – в четвъртък в колко?

Проф. Костадин Ангелов: Четвъртък ще е или в 10, или в 10.30 часа. Ще получите допълнителна информация.

Водещ: Добре. Тревожна ли е според вас информацията в момента в България? Поредна сутрин констатираме увеличаване процентите на заразените с Ковид-19.

Проф. Костадин Ангелов: Към настоящия момент ситуацията в България е под контрол и в България в момента няма здравна криза. Защо казваме това нещо, защото от всички европейски страни, България е на 26-то място от 29 страни в ЕС и европейското икономическо пространство. Преди бяхме на второ място по заболеваемост. В момента ситуацията в България е абсолютно контролирана, хората могат да бъдат спокойни, че всичко се случва по начина, по който трябва да се случи. В България системата се управлява йерархично, ако искаме да постигнем резултат.

Водещ: Добре, но казвате няма здравна криза, което означава, че болниците имат възможност да отговорят на натиска, ако има повече болни, ако има повече болни, които са с усложнения.

Проф. Костадин Ангелов: Броят на болните, господин Хекимян, за последните два месеца в лечебните заведения не е променян – тоест те са около 750 човека в лечебните заведения и около 45-50 човека в интензивните структури.

Водещ: Броят на заразените обаче и процентът на заразените се повишава и това няма как да не бъде отчетено. Проблем ли е за вас?

Проф. Костадин Ангелов: В настоящия момент нямаме здравна криза в България и не е проблем тенденцията, която наблюдаваме в момента. За да направим заключение, трябва да минат две седмици период, за да видим каква е тенденцията, тези две седмици да бъдат сравнени с предходните две седмици – ето по този начин работи Европейският център за контрол на заболяванията.

Водещ: Мисля, че минаха почти две седмици от началото на учебната година, която вече е присъствена. Виждаме, че всеки ден паралелки излизат в карантина, учители също излизат в карантина…

Проф. Костадин Ангелов: Все още не са минали две седмици, ще минат на 30-ти, за да направим заключенията.

Водещ: Да. До този момент имате ли заключения, за това исках да ви питам, почти две седмици са минали – ситуацията промени ли се след 15 септември?

Проф. Костадин Ангелов: До този момент нямаме притеснения по отношение на ситуацията в българските училища. Следим всеки случай със загриженост и вземаме необходимите решения в момента. Такъв е случаят в Габрово, такива са случаите в София. Искам да отправя един апел към хората – ние четем цялата информация в света такава, каквато съществува тя към момента, и вземаме решенията такива, каквито да бъдат в полза на българските граждани. Нека хората да не смятат, че ако са прочели една публикация, ние трябва да променяме нашите действия съгласно тази публикация. Нашите решения са на базата на комплексна информация.

Водещ: Две много важни решения, които би трябвало да вземете или да не вземете, защото няколко пъти ви чух за това, че няма да има КПП-та, вие самият казахте, че една от причините да върнете брифингите е да няма дезинформация.

Проф. Костадин Ангелов: Точно така.

Водещ: КПП-та ще има или няма да има?

Проф. Костадин Ангелов: Господин Хекимян, може би за десети път го казвам – КПП-та към настоящия момент не са обсъждана мярка в България.

Водещ: Ще ви кажа обаче защо ви питам, виждате какви мерки се предприемат в другите страни в Западна Европа. Испания, Италия, включително Великобритания, днес чухме и за други държави, които ограничават социалния контакт. Възможно ли е това да се случи и в България – втвърдяване на мерките?

Проф. Костадин Ангелов: Към настоящия момент цифрите са такива, че те не изискват никакво втвърдяване на мерките. Нека да повторим какви са мерките към момента – носене на маски на закрито, спазване на дистанция и дисциплина и дезинфекция. Това са мерките и те ще останат такива до момента, до който не се налага никаква промяна.

Водещ: Носят ли се маски на закрито в Народното събрание, трябва ли да се носят такива?

Проф. Костадин Ангелов: Да, трябва да се носят маски на закрито в НС – обясних го много ясно на депутатите.

Водещ: А имаше ли разминаване в посланията от страна на Министерството къде точно трябва да се носят маски и имаше ли поправка в инструкциите, пак от страна на министерството, че и в пленарна зала трябва да бъдат носени маски?

Проф. Костадин Ангелов: Нито е имало някакво недоумение, нито е имало някаква поправка. Просто определен брой депутати четат заповедите на министъра по начина, по който на тях им се иска. Те казват – сградата на НС не е достъпна за граждани. Не е вярно, в сградата на НС влизат граждани. Дори видяхте граждани, които се бяха барикадирали в сградата.

Водещ: Всъщност разминаването идва от тълкуванието на част от депутатите, така ли, които не искат да носят маски?

Проф. Костадин Ангелов: Точно така. Няма тълкувание, господин Хекимян, заповедта е ясна. В тази сграда работят разумни хора, голяма част от депутатите са лекари.

Водещ: Това е текстът, който разпространявате от МЗ. Предвид гореизложеното, считам, че горепосочените противоепидемични мерки следва да се прилагат в сградата на НС в местата, които са свободно достъпни или в които се обслужват или има достъп на гражданите.

Проф. Костадин Ангелов: Точно така.

Водещ: А в пленарна зала нали няма достъп, то и журналистите почти нямат достъп.

Проф. Костадин Ангелов: А пленарната сграда затворено пространство ли е? В пленарната сграда отстоянието на човек от човек повече от 1.5 метра ли е? Трябва ли ние да даваме пример на хората в България, които гледат народните избраници и следват техния пример? Да, депутатите трябва да носят маски.

Водещ: Ами мисля, че най-добрият пример е, ако има глобени такива. Та има ли?

Проф. Костадин Ангелов: Бъдете спокоен.

Водещ: А как, по камери ли ще ги ловите кой носи, кой не носи, кой маската му е тук под брадичката?

Проф. Костадин Ангелов: Органите на РЗИ ще си свършат работата.

Водещ: Ще има ли наказания и в какъв размер от партийните форуми през последните дни?

Проф. Костадин Ангелов: Правилата в България важат за всички. МЗ чрез РЗИ-тата осъществява здравен контрол по места. Ние не се ръководим кой от коя партия произхожда, а дали спазва правилата. Всеки, който нарушава правилата, ще бъде санкциониран. Това е принципът.

Водещ: Добре, кои са санкционираните? От партийните сбирки, например, от учредяването на новата партия на Цветан Цветанов, ще има ли глоба и в какъв размер?

Проф. Костадин Ангелов: Да, ще има. Глобата е в зависимост от законовия размер – тя е от 2 до 5 хиляди лева за юридически лица. Същата е глобата и на организаторите на конгреса на БСП. Същата ще бъде глобата и на посещението на министър-председателя в Ловеч. Защото тези хора, които организират такъв тип събития, трябва да мислят адекватно и трябва да постъпват по начин, по който да показват, че мислят за спазването на мерките за ограничение в България, защото мерките са за всички.

Водещ: Да, видяхме кадри и от учредяването на партията „Републиканци за България“, от Конгреса на БСП – хората, които са без маски, и изобщо организаторите, ще бъдат глобени….

Проф. Костадин Ангелов: Точно така, организаторите ще бъдат глобени, да.

Водещ: …заради това, че не са спазили тези правила. Казахте, това са правилата в момента – но при тенденция на увеличаване на броя на заразените от Ковид-19, какво ще означава втвърдяване на мерките?

Проф. Костадин Ангелов: Вижте, когато говорим за увеличаване на броя на заболелите – всичките цифри, които следим, те са една голяма съвкупност, не следим само броя на заболелите. Следим какъв е броят на свободните легла в лечебните заведения – легла за нормални пациенти, които нямат нужда от дихателна реанимация, тоест неусложнени форми, легла за усложнени пациенти, които имат нужда от дихателна реанимация, колко са броят на смъртните случаи, какъв е броят на заболелите в рисковите групи, какъв е броят на заболелите при децата, какъв е броят на заболелите – те са разположени дифузно или в малки групи, да кажем в предприятия, в заводи, в училища. Всичките тези мерки в съвкупност, всичките тези данни в съвкупност, могат да бъдат основание за разширяване или не на мерките. В момента нямаме нужда от такъв тип разширяване на мерките.

Водещ: Затова питам, ако се наложи разширяване на мерките, какво ще означават те? Първо, ще има ли затваряне на бизнеси заради Ковид-19?

Проф. Костадин Ангелов: Не предвиждаме такъв тип мерки, господин Хекимян. Вие виждате, че България на фона на целия свят, който ни заобикаля, на фона на ЕС, на фона на всички държави, които слагат твърди мерки, ние стоим стабилно с нашите мерки, които сме предприели към настоящия момент. Което означава, че ние сме се справили с контрола на здравната криза.

Водещ: Един от упоритите слухове, ще има ли затваряне на училища в края на октомври? На всички училища говорим.

Проф. Костадин Ангелов: Не знам този слух на какво се дължи.

Водещ: Ами на същото, на което се дължи слухът за КПП-тата.

Проф. Костадин Ангелов: Категорично не – нямаме такива планове. Разработваме ясни и точни критерии, съвместно с МЗ. Тези критерии са качени на сайта. Сложихме на сайта на нашето министерство въпроси и отговори към всички граждани, които задават тези въпроси на нашите мейли. Ще сложим ясни критерии за бройката на заболелите по места. Щабовете, които са регионалните по места, имат възможност да решават. Нека да не създаваме някакво усещане у хората за някакъв страх или паника. Органите са на място, работят, колкото и да са изморени колегите от РЗИ, ние ще си свършим работата в срок и навреме.

Водещ: Добре, казахте, че болниците са готови, макар че лекарите са изморени, чухме ваш коментар от предишните дни. Какво означава модернизация на Спешната помощ обаче, която предвиждате?

Проф. Костадин Ангелов: Модернизацията на Спешната помощ върви в няколко посоки – първата посока беше модернизацията с апаратура. Тя си тече – модернизацията с линейки, които бяха доставени, предстои доставянето на още линейки. Сега е време за действия по отношение на строителството – ще започнем през октомври строителството в Северна България. Дали ще бъде в Северозападна България зависи от сключването на третия договор за строителството, тъй като, за да започне една процедура, имаме три договора - единият е за авторски надзор, единият е за строителен надзор, третият е за строителството.

Водещ: Строителство на какво и защо?

Проф. Костадин Ангелов: Строителство на филиал за Спешна медицинска помощ или на Център за спешна медицинска помощ в областния град. Тъй като в Северозападна България имаме само една фирма, която е класирана, очакваме да сключим договор с нея. Ако тя се откаже, законовият път е малко по-дълъг. Ако тя обаче се откаже, в Русе имаме възможност да започнем строителството в цялата област, във филиалите на новите центрове, ремонт на стари центрове, тъй като това е един много дълъг проект през годините.

Водещ: Каква е целта – да замести липсващите или затворените отделения в областните градове, една голяма част от Северозападна България или някаква друга?

Проф. Костадин Ангелов: Целите са няколко – първата цел е там, където нямаме центрове за Спешна медицинска помощ, да бъдат изградени нови такива, които да отговарят на съвременните стандарти за центрове за спешна медицинска помощ, където хората да получават навременна и достъпна медицинска помощ.

Водещ: Ама ние си го представяме, като казвате строителство на център, той ще е нещо по особено, така ли да разбирам?

Проф. Костадин Ангелов: Ние имаме ново строителство, имаме и ремонт на съществуващи филиали. В зависимост от нуждите на  населеното място, които са анализирани.

Водещ: Има ли достатъчно лекари, които ще работят в тези спешни центрове или поне в спешния център, който сега ще се строи?

Проф. Костадин Ангелов: Да, имаме достатъчно лекари. Втората част на проекта за спешната помощ е закупуването на хеликоптери. Предстои подписването на договора на Министерство на здравеопазването за осигуряването на безвъзмездната помощ, отново с евросредства по програма „Региони в растеж“, за закупуването на един или два оборудвани медицински хеликоптери за български граждани. И третата част то проекта за спешната помощ е програмата „ПУЛСС“, по която ще бъдат обучени 7400 служители от спешната помощ, за оказването на спешна помощ – това са лекари, това са сестри, това са санитари, това са шофьори, които се обучават на манекени за оказване на кардио-пулмонална ресустицитация и за действие в спешност при наличието на спешен пациент.

Водещ: Целите екипи ще бъдат допълнително обучавани, включително и шофьорите, така ли да разбирам?

Проф. Костадин Ангелов: Да, точно така.

Водещ: Добре. А двата хеликоптера къде ще и каква част от България ще обслужват, навсякъде ли ще могат да летят?

Проф. Костадин Ангелов: Да, идеята е те да обслужват територията на нашата страна.

Водещ: Добре, модернизация в спешната помощ, но искам да ви покажа и една снимка, която ни изпратиха онзи ден – коя е тази болница? Искам да видите снимката, за да видим дали ще я познаете болницата. Андрей Коцев…

Проф. Костадин Ангелов: Разбира се, че я познавам болницата, това е болница „Александровска“. Д-р Коцев не за първи път пуска такива снимки. Искам да припомня на вашите зрители, че през 2018 година беше направено посещение в това лечебно заведение, 2019 година дойде екип на МЗ – започна инвестиционната програма, започват в момента строителствата в „Александровска болница“ в тази сграда, която е на 140 години.

Водещ: Коя е сградата и кое е отделението?

Проф. Костадин Ангелов: Това е пропедевтиката на „Вътрешните болести“ е сградата, долу това е физиотерапията, която се намира на подземния етаж. Запознат съм с тези снимки, лично съм ги виждал. Започват ремонтите, предстои осигуряването на още средства.

Водещ: … защото казахте 2011-та година.

Проф. Костадин Ангелов: Не съм казвал 2011-та година, казах 2018-та година. А когато станах директор 2013 година, първият доклад, който входирах в МЗ, беше за ремонт на цялата, на целия сграден фонд в „Александровска болница“. Така че, няма нужда някой да ни подтиква да работим в тази посока.

Водещ: Ама ето, защото д-р Коцев пита, коя е тази болница, господин министър на здравеопазването, и кой ползва тези помещения? Доказателства за бълнувания в министерството ви за устойчив растеж. Имате срок да отговорите до обяд на 30 септември. Но вие го правите сега в нашето студио.

Проф. Костадин Ангелов: Вижте, аз уважавам изключително много д-р Коцев и търсенето на някакъв тип публичност понякога ме озадачава. Когато водим с него разговорите, които не са били един или два – както в „Александровска болница“, така и в Министерство на здравеопазването, не разбирам кое налага търсенето на някакъв тип публичност впоследствие.

Водещ: В крайна сметка обаче той търси публичност, за да може да бъде решен проблемът, защото този проблем явно от години не е решен в болницата, на която вие сте били директор.

Проф. Костадин Ангелов: Господин Хекимян, аз обикалям страната по всички болници – такъв тип снимки не са една и две. Имаме лечебни заведения, които са изключително модерни, имаме лечебни заведения, които са на 140 години. Такива лечебни заведения не са само в София, има в страната. Такава е болницата в Ямбол, там видяхме по национална телевизия преместването на пациент от една сграда в друга сграда. Тези решения ги знаем какви са и проблеми.

Водещ: Да, но знаем и колко пари са наливат в здравеопазването и най-накрая сме свидетели на такива гледки. Кажете ни сега, ангажирате ли се, тъй като бяхте доскоро директор на „Александровска болница“, с решаването на този проблем и кога?

Проф. Костадин Ангелов: Този проблем ще бъде решен по начина, по който е разписан в Министерство на здравеопазването. Д-р Коцев е запознат с този проблем, програмата е тригодишна – аз в момента, като министър, мисля за всички лечебни заведения в страната, не мога да мисля само за „Александровска болница“, защото не е коректно и не е честно.

Водещ: А от колко време картинката, която виждаме, е такава?

Проф. Костадин Ангелов: Картинката, която виждаме, е такава от 50 години.

Водещ: Ама независимо, че сградата е на сто и колко години.

Проф. Костадин Ангелов: Сградата е на 140 години.

Водещ: Да, сградата е на 140 години – трябва ли лекарите да работят и пациентите да бъдат обслужвани в такива помещения?

Проф. Костадин Ангелов: Господин Хекимян, да повторя още веднъж – броени дни остават до стартирането на строително-ремонтните дейности в тази сграда. Това е първият транш, който е осигурен от МЗ. Той ще включи ремонт на три клиники – това е клиниката по хематология, клиниката по ендокринология и клиниката по пропедевтика на вътрешните болести.

Водещ: Вие казахте за втори път, аз затова за трети път ще ви попитам дали можете да се ангажирате със срок, кога точно в срок може да очакваме, че ще бъде извършен ремонтът?

Проф. Костадин Ангелов: Ремонтът започва.

Водещ: И ще бъде готов?

Проф. Костадин Ангелов: Ами не зависи от министъра на здравеопазването. Има си директор на лечебното заведение, има си строител със сключен договор. Това е по първия транш за тези три клиники, за които ви казах. Предстои отпускането до края на годината на още средства по инвестиционната програма, която беше утвърдена преди аз да стана министър на здравеопазването. Така че, мисля, че нещата се движат.

Водещ: Добре, казвате, че нещата се движат. Ние пък ще проследим кога ще бъдат готови.

Проф. Костадин Ангелов: Разбира се.

Водещ: Дали ще е сега, след две или 140 години, на колкото е сградата.

Проф. Костадин Ангелов: Е, няма да са 140 години.

Водещ: Добре, благодарим на министър Костадин Ангелов за това участие. Разбрахте от него и за модернизацията на спешната помощ, но чухме и конкретни срокове, с които и той се ангажира, че ще бъдат извършени ремонтите в „Александровска болница“.

Сподели в: