Върни се горе

Водеща: Проф. Илко Гетов, зам.-министър на здравеопазването е наш гост. Здравейте, добро утро.

Водещ: Добро утро.

Проф. Илко Гетов: Добро утро. Честита Баба Марта на всички – и на вас, и на зрителите.

Водеща: Благодаря ви. Проф. Гетов, преди малко говорихме за една благотворителна кампания, която обедини хиляди хора – случаят „Амая“. Тя отвори други въпроси, които донякъде засегнахме. Един от тях беше, защо се налага с кампании да спасяваме децата си. Почти не минава ден, в който да не се случи нещо подобно като призив. А какво прави държавата, Министерство на здравеопазването, Фонда за лечение на деца в чужбина? Вашият отговор?

Проф. Илко Гетов: Първо, позволете ми да изкажа съболезнования на родителите и близките на детенцето. Специално за него информацията е, че в януари месец те са подали заявление за подпомагане и то е за придвижване на въпроса през НЗОК и впоследствие са го оттеглили, като никой не се е обърнал към министерството с молба за осигуряване на транспорт или нещо подобно. Сега, аз не мога да коментирам причините за това нещо, но мога да кажа, че преди няколко години Фондът за лечение на деца в чужбина беше прехвърлен към НЗОК и ние непрекъснато имаме подобни случаи и помагаме. Казва се един формуляр „Ес 2“, който е за лечение в чужбина, включително и на деца и на възрастни. Имаме няколко такива случая в последните седмици, включително транспорта на детенцето до Хамбург с военния самолет „Спартан“, включително в рамките на два дни беше осигурено лечението на друго детенце, пак така на базата на едно журналистическо проучване и репортаж в друга телевизия. Тоест ние непрекъснато реагираме, но няма как да знаем всеки от какво има нужда.

Водещ: Защо обаче, професоре, въпреки функционирането на Фонда, родителите на деца, които се нуждаят от спешно и животоспасяващо лечение, изглеждат сами?

Проф. Илко Гетов: Ами, изглеждат сами може би защото не знаят точно към кой да се обърнат, кога да се обърнат или пък се обръщат малко по-късно, така както се е случило с трансплантацията. Освен това в България няма, не се правят всички възможни медицински дейности, които да помагат на всички пациенти. Знаете, че у нас не се правят трансплантации на бял дроб, също сърдечните трансплантации при деца не са доразвити. Тоест необходима е непрекъсната инвестиция, развитие в дейностите и в капацитета на медицинската помощ.

Водеща: Само едно уточнение, моля ви, да направим. Понеже времето ще изтече много бързо за всичките ни неща, които искаме да ви питаме. Когато Фондът беше прехвърлен към НЗОК, от тогава можете ли категорично да кажете, че той действа по-добре, че организацията е по-добра?

Проф. Илко Гетов: Да, мога да кажа, че е по-добра. Изключително оперативно се действа в НЗОК, имаме пълна подкрепа от управителя, подуправителя и на този етап до нас не са стигали оплаквания за забавяне на някакви процедури по изпращане или осигуряване на лечение на децата в чужбина.

Водеща: А къде могат да бъдат изпращани децата?

Проф. Илко Гетов: Централно управление на НЗОК-София…

Водеща: Не, не, в кои държави? Има ли ограничение ЕС – други държави?

Проф. Илко Гетов: Ами то е по преценка на експертите в дирекцията, която отговаря за това, защото е много специфично. Примерно в случая с трансплантации в Индия, това е трета държава, малко по-сложни са въпросите. Но да кажем в европейските страни по механизма за координация, нещата могат да се случат и в рамките на ден-два. Включително и за лечение и за осигуряване на лекарства.

Водеща: Последно, това е също важно, което казвате за лекарствата. Споменахте транспорта, може би сте видял това, което каза бащата на Амая, за фирмата, която е била наета. Тук някъде МЗ оказва ли контрол, може ли да окаже контрол  с тези фирми?

Проф. Илко Гетов: Не.

Водеща: А може ли държавата тогава да предостави такъв транспорт, след като не може да …

Проф. Илко Гетов: Не, държавата не може да контролира тези фирми, защото те оперират като търговски дружества и съответно като някакви посредници. Те не са част от системата на здравеопазване, говоря от името на МЗ. А иначе държавата може да осигури транспорт, с помощта на Министерство на отбраната и ВВС. Това говорим за транспорт със самолети. Очаквам, може би в рамките на месец март, вече да имаме в оперативна готовност и първия хеликоптер, така че да можем да реагираме, но на територията на страната. Тъй като тази машина не може да прелети от София да кажем до Букурещ или до Виена.

Водещ: Колко все пак, професоре, относно Фонда, колко е дала дотук държавата, колко е помогнала, на колко деца? Може ли да говорим в цифри и в конкретика, за последната година?

Проф. Илко Гетов: Аз не съм се подготвил по този въпрос, но това може да бъде изискано като информация от НЗОК. И разбира се, ако поканите управителя или подуправителя, той може да ви запознае в детайли – на колко деца, в кои държави, на каква стойност е било лечението, от какво са се нуждаели като специфика, разбира се, без разкриване на никакви лични данни.

Водеща: Добре. Нека да минем вече към другото, за което ви поканихме – отново за недостиг на лекарства. Говорим този път основно за инсулини. Вчера имаше дори заседание на здравна комисия, за което също ще стане дума. Сега, последно преувеличен ли беше този проблем с инсулините и липсата им, или е абсолютно реален? Казахте тогава – и за един пациент да не може да се намери, е проблем.

Проф. Илко Гетов: Точно така, да. Не може да се каже нито, че е преувеличен, нито че не е преувеличен. Самият факт, че има сигнали, че има репортажи, че има медиен интерес, това означава, че някъде нещо не работи достатъчно добре. Това, което мога да кажа като данни е, че за месец октомври миналата година, ние имахме 12 сигнала в МЗ за липсата на инсулин в различни части на държавата. В резултат, на което предприехме мярката за тази заповед за ограничаване на износа и в месец януари ние имаме три сигнала, в месец февруари имаме два сигнала. Но самия факт, че има и един сигнал и аз това го казах няколко пъти на пресконференции и на срещи с икономическите оператори в сектора, това ни дава основание, ние да предприемем всички възможни мерки, които ни позволява закона, така че нещата да бъдат нормализирани.

Водеща: Какви са тези мерки, които ще предприемете?

Проф. Илко Гетов: Това, което мога да кажа, в резултат на вчерашното заседание и аз благодаря на народните представители, членове на комисията по здравеопазване на НС за интереса и за акцента, и за фокуса, който поставят върху тази тематика. Мога да кажа, че данните, вчерашното заседание протече в открита и закрита част, в откритата част беше изслушан директора на Агенцията по лекарствата, който докладва резултатите от проверката – наличности в складовете на притежателите на разрешение за употреба в страната, има достатъчно за три месеца.

Водеща: Защо тогава има недостиг?

Проф. Илко Гетов: Но в аптеките и в търговците на едро се наблюдават девиации, липса и недостиг и това формира обществения интерес и проблема в лекарствоснабдяването. Значи тази верига на снабдяване, този канал на дистрибуция, този вариант, по който инсулините и други такива жизненоважни лекарства се разпространяват и достигат до пациентите, не работи.

Водещ: Означава ли това, че някой се опитва да задържи тези количества, за да отпадне забраната и да ги продаде по-късно?

Проф. Илко Гетов: Аз няма да коментирам дали се опитва да ги задържи, изнася, пренася, внася и така нататък.

Водеща: Но това е важно, защото имаше една забрана…

Проф. Илко Гетов: Всички имат задължение да осигурят необходимите количества, да ги доставят на гражданите, да ги има в наличност в техните складове и безотказно да бъдат обслужвани нуждаещите. След като това не се случва, вчерашното заседание на комисията приключи с две решения – едното е за спешно стартиране на реинженеринга или на новата СЕСПА – Системата за електронно проследяване, която ще бъде от началото до края и ще бъде така наречената пълна система за проследяване на наличностите, казва се на английски full tracking trace система, а втората – предприемане на законодателни мерки по отношение на изправяне на проблемите в лекарствоснабдяването. Като ние имаме много кратък срок, още от другата седмица ще започнем консултации с организациите на търговци на едро, паралелни търговци, фармацевтични фирми и така нататък, няма сега да ги споменавам всичките, така че да намерим най-правилните решения и да ги предложим на народните представители. И те приоритетно да ги разгледат и въведат в законодателството, защото не може да сме членове на ЕС и хората да ходят да си купуват лекарства от други държави.

Водещ: Не бива, така е.

Проф. Илко Гетов: Не защото няма в страната, не защото няма, подчертавам, а защото системата на лекарствоснабдяване не работи.

Водещ: Добре, защо говорим с почти еднаква цикличност за този проблем?

Проф. Илко Гетов: А, това не мога да коментирам. Но през три месеца имаме тази така да се каже цикличност на проблема с инсулин и други лекарства. И докато за някои от другите лекарства, които са с по-малък обхват или по-малко пациенти, тук става въпрос за около 90 хиляди пациенти месечно, които се нуждаят от инсулин.

Водеща: Сега, има няколко неща докато ви слушах, бих искала да ви попитам за уточнение. Надграждане на системата казвате, колко време ще отнеме това?

Проф. Илко Гетов: Ами, предполагам, че до септември тя ще бъде готова, предполагам.

Водеща: Не е малко този период. Колко ще струва?

Проф. Илко Гетов: Това не мога да кажа. Ще видим каква ще бъде калкулацията на „Информационно обслужване“ АД, които са системния интегратор в държавата и те трябва да изградят тази система.

Водеща: Какво в надграждането – проследяване ежедневно и прочие, това ли означава надграждане?

Проф. Илко Гетов: Точно така. Надграждане означава – от момента, в който един лекарствен продукт, една опаковка е дошла в страната, да се знае във всеки един момент къде е тя, какво количество има от нея – чрез националния референтен номер, чрез кода за верификация и на кой пациент е отпусната, през колко икономически оператори е преминала. И това да бъде, как да кажа, жива система. Тоест всяка операция да влезе в тази система. Освен това…

Водеща: Но, проф. Гетов, да, извинявайте, веднага обаче тук е важно и това да ви попитам – едно е да има такава система и всичко в системата да се нанася и да се обозначава контрол. Защото сега на вчерашното заседание фирмите паралелен износ казват – и сега, чува се от заседанието, и сега имало фирми, които изнасят въпреки забраната, защото знаем, че има такава забрана, вие удължихте дори забраната за износ.

Проф. Илко Гетов: Да – от днес до края на месеца е удължена забраната.

Водеща: Така. И въпреки това е имало фирми, които изнасят. Значи контрол няма.

Проф. Илко Гетов: С въвеждането на тази нова СЕСПА версия 2, това няма да бъде вече възможно…

Водеща: Но сега е възможно така ли?

Проф. Илко Гетов: Да.

Водеща: Има такива нарушения?

Проф. Илко Гетов: Да. И те вчера бяха докладвани в закритата част, която аз няма да коментирам, защото не мога.

Водеща: Понеже тази информация достигна до нас и затова ви питам. Но след като се знае, че има такива, които нарушават, какво следва за тях?

Проф. Илко Гетов: Има вече наказани, но не искам да коментирам.

Водеща: Какво е наказанието?

Проф. Илко Гетов: 150 хиляди лева.

Водеща: Еднократно?

Проф. Илко Гетов: Еднократно.

Водеща: Не знам дали това е много за една компания.

Проф. Илко Гетов: Това е по закон.

Водещ: Независимо от типа нарушение, обема на нарушението?

Проф. Илко Гетов: За конкретното нарушение – износ на лекарства, които са забранени за износ е 150 хиляди лева. Предполагам, че санкцията ще бъде увеличена със следващите промени в закона.

Водещ: Може ли някои да са на печалба, дори след като платят глобата?

Проф. Илко Гетов: О, те предполагам, че това са го заложили в предварителната калкулация.

Водеща: Тъй като говорихме за системата, Симеон каза, колко формули бяха предлагани, променяни и така нататък.

Проф. Илко Гетов: Това също предстои. На 14 март изтича срока за нотификация на ЕК за новата формула и за промените в закона, които трябваше да бъдат нотифицирани на ЕК. И от следващата седмица след 14 март, народните представители могат да започнат да гледат този закон. И аз съм сигурен, че това ще се случи в много бърз порядък.

Водеща: И за да изчерпаме тази тема. Нещо, което чухме пак от паралелния износ е, че изобщо не е в тях проблема. Говорим за забраната, която удължавате сега, забраната за износ, изобщо не е в тях проблема. Вие го потвърждавате, има лекарства в достатъчно, които да задоволят нуждите?

Проф. Илко Гетов: Има лекарства, разбира се. Аз казвам, че има и мога да дам конкретни цифри, но не е пред мен листа. Но вчера бяха докладвани.

Водеща: Да, не, това дори не е толкова важно. Без кой знае какви усилия, не се ли знае тогава кой някъде греши в тази система и веднага към него да бъдат насочени всичките усилия, включително и на службите, за които казвате, че са били на заседанието?

Проф. Илко Гетов: Идентифицирани са субектите, които са нарушили, идентифицирани са проблемите, знаем какво трябва да се направи – вчера бяха обсъдени няколко мерки, които пак казвам, не мога сега да коментирам, тъй като беше закрито заседанието. Ще ги видят икономическите оператори, ще могат да дадат своето становище, ще могат да убеждават народните представители в своята правота или не. Но системата трябва да заработи – това е приоритет на МЗ, както и намаляване на доплащането в системата. Това сме казали от самото начало и продължаваме твърдо да седим на тази страна. Не може един пациент от Димитровград да си търси лекарствата във Видин. Не е нормално.

Водещ: Не бива. Още малко за лекарствата, професоре, но за онколекарствата, за разликите при тях. Преодолени ли са вече и там ли ви е ясно всичко, което трябва да направите като стъпки?

Водеща: Кога реално ще видим ефекта от промените, които и там бяха обещани?

Проф. Илко Гетов: Промените в цените на лекарствата за онкологична терапия, плащания извън стойността на клиничната пътека, трябва да влязат в сила от 1 юли. Тоест ние дотогава имаме срок, в който трябва да променим наредбата, трябва да изградим първия списък със средно претеглени цени и след това да започне Касата да почне да плаща от 1 юли. Тоест в този период от време ние ще направим така да кажа техническата подготовка, за да можем такива разлики от 20, 28 – 30 и повече пъти между цените в едно и друго лечебно заведение, да няма плащани от Касата. Това е от едната страна. От другата страна е заплащане от Касата само на лекарства, които са отписани от системата за верификация. Тоест това е мярка против, тоест срещу двойното или два пъти плащането на едно и също лекарство. Казано най-човешки, най-непопулярно. Защото сега какво има – едно лекарство е предписано, то е отчетено пред Касата, но не е дадено на пациента, впоследствие се изнася или се дава на други и така нататък, няма да влизам в тези детайли. Все пак това не е обучителен семинар за подобни практики. Но и такива неща са засечени, поради което болниците от миналата година, от 1 октомври са задължени по тази схема, аптеките от 1 април и след 1 май няма да бъдат плащани лекарства, които не са отписани от системата за верификация. Тоест контролът, за който вие говорите, е това.

Водеща: И той е много важен. Добре, ще останат незададени въпроси, но един няма как да не ви задам. Казусите обаче с „Пирогов“ и „Лозенец“. Ще ги обединя в един въпрос – ясна позиция на лекарски колегии, БЛС, на етични комисии, на Столичната лекарска колегия, чухте ли? Особено за казуса с „Пирогов“.

Проф. Илко Гетов: Очакваме ги. Има процедура в съсловните организации, която изисква проучване, изслушване на страните, взимане на решение. Очакваме ги. Но аз, вижте, не може да бъде хвърляна вината само и единствено върху лекарите.

Водеща: И дума да не става.

Проф. Илко Гетов: Според мен в много голяма част от случаите, тук става въпрос за мениджмънт.

Водеща: Тоест ръководството?

Проф. Илко Гетов: Да, за мениджмънт. Какво ще бъде окончателното решение, аз не мога да прогнозирам, тъй като в единия случай текат проверки – говоря за „Лозенец“, в другия случай вече е в сферата на съдебната система, на правораздавателната система. Но МЗ и принципал на водещи болници и не може да си позволи подобни практики да се случват в такива болници. Ние продължаваме изключително сериозно да гледаме върху порочните практики, които е зародила самата система и начина, по който тя функционира. И правим всичко възможно те да бъдат постепенно изчистени.

Водещ: В тази връзка една друга много неприятна практика, знаете тези записи, които излязоха, относно казуса „Даная“ в „Пирогов“. Имате ли идея, говори ли се по коридорите на здравеопазването чий е гласа, знаете ли?

Проф. Илко Гетов: Не, аз не съм слушал записа. Слушах едно предаване журналистическо. Това е въпрос може би на органите на прокуратурата, следствието да установят чий е гласа. Така по глас на запис, не познавам всички лекари в България, пък били те и членове на медицинския съвет на най-голямата спешна болница.

Водеща: Благодарим ви много за този разговор. Ние ще продължим да следим и тези два казуса, разбира се, за да може да отговорим и на въпросите, които те поставиха, а те не са един или два. Предстои ротация, начело на здравеопазването кой ще застане, какви политики ще…не знаете, да не ви питаме?

Проф. Илко Гетов: Няколко пъти ме питате. Не, с мен никой не е говорил.

Водеща: А вие ще продължите ли да бъдете част от този екип?

Проф. Илко Гетов: Зависи от новия екип, от новото правителство, новия министър.

Водещ: Заместник-министъра на здравеопазването проф. Илко Гетов. Благодарим ви.

Проф. Илко Гетов: Благодаря и аз.

Сподели в: