Върни се горе

Водещ: От тази седмица Здравното министерство въведе изцяло електроните рецепти при изписването на антибиотици и медикаменти за диабет, което доведе до огромно напрежение сред пациенти, фармацевти и лекари. От Българския лекарски съюз (БЛС) заплашиха с протести и съдебни дела. Омбудсманът заяви, че са нарушени правата на пациентите долечение. За грешките, за проверките на болниците, за монопола на лекарствата и за политика ще говорим с министъра на здравеопазването Христо Хинков. Здравейте.
Проф. Христо Хинков: Здравейте.
Водещ: Да започнем от там – колко електронни рецепти бяха издадени тази седмица и колко бяха изпълнени?
Проф. Христо Хинков: Аз съм донесъл една справка тук. От 16 октомври до 19 октомври са издадени близост 70 000 електронни рецепти.
Водещ: И колко са изпълнени?
Проф. Христо Хинков: От тях 65% са изпълнени.
Водещ: Това означава едни 45%...
Проф. Христо Хинков: Да, това означава 35%.
Водещ: Хора, които не са получили достъп до лечение, до лекарства. 35%.
Проф. Христо Хинков: Тези 35% са били връщани вероятно.
Водещ: Точно така, 35%.
Проф. Христо Хинков: Така е.
Водещ: Не са малко, обаче.
Проф. Христо Хинков: Не са малко, разбира се, но те намаляват с всеки ден – това са нашите данни. През последните четири дена ние наблюдаваме рязко повишаване на броя на издадените рецепти и броя на изпълнените рецепти.
Водещ: Притеснявате ли се от съдебни дела?
Проф. Христо Хинков: Не.
Водещ: Омбудсманът казва, че са нарушени правата на хората за достъп до лечение.
Проф. Христо Хинков: Това въобще не е вярно.
Водещ: Когато един човек отиде в аптеката и бъде върнат, и не успее да вземе лекарството, което е важно за него, защото става въпрос за антибиотици или лечение на диабет, това са нарушени права.
Проф. Христо Хинков: От две години лекарите имат възможност да изписват електронни рецепти заедно с белите рецепти и другите на протоколи. Две години има възможност да се тества системата за изписване на електронни рецепти.
Водещ: Ако системата беше тествана обаче, не е ли факт, че тези грешки щяха да бъдат видени?
Проф. Христо Хинков: Тя се тества. И преди са изписвани електронни рецепти. Аз тук имам…
Водещ: Но сега излязоха грешките. Сега излезе това, което на практика се превърна в огромен проблем за хиляди хора, които влязоха в аптеките и бяха връщани. И отново излезе проблемът със софтуера, излезе проблемът с малките населени места.
Проф. Христо Хинков: Нека да говорим по-конкретно.
Водещ: Много конкретно да говорим.
Проф. Христо Хинков: Да. Софтуерът си работи. Има един проблем наистина, който беше решен от „Информационно обслужване“, и това е проблемът с кода, който се изписва на лекарството, когато се изписва на електронната рецепта, и същият код би трябвало да бъде в аптеката, но излиза…
Водещ: Но не излиза. Сега го уеднаквявате. Значи тези две години не е излязъл.
Проф. Христо Хинков: Не, не. Когато излезе този код, се оказва, че ако аптекарят го няма това лекарство, не може да го замени със същото, което е обаче с друг код. И затова сега се взе решение да се използва един първичен код, който важи за всички препарати, за всички антибиотици и всички…
Водещ: Т.е. две години това не е излязло като проблем? Вие казвате, от две години има тази възможност, но едва тази седмица, когато въведохте електронните рецепти напълно, стана ясно, че този проблем съществува.
Проф. Христо Хинков: Точно така.
Водещ: Това, в което ви обвиняват и фармацевти, и БЛС, е, че не е имало достатъчно добра обучителна програма и че всъщност не са решени големите проблеми, а е въведена тази мярка.
Проф. Христо Хинков: Вижте, много проблеми има въобще в здравеопазването, в начините на изписване на рецепти, в начините на получаването на лекарствата в аптеките и тези всичките проблеми не могат да бъдат предварително решени, ако не се стартира реално в практиката тази нова система. Това важи…
Водещ: Затова обаче може би трябва да се върне крачка назад, за да може през това време да се изчистят тези грешки. А вие смятате да не връщате крачка назад от това, което видях като ваши изказвания.
Проф. Христо Хинков: Изчистваме ги в хода на въвеждането на електронната рецепта за тези два препарата. Ако върнем нещата сега обратно и въведем отново хартиените рецепти, никога няма да имаме електронни рецепти.
Водещ: Защо никога?
Проф. Христо Хинков: Защото, защото…
Водещ: Ако бъде създаден един междинен период, в който…
Проф. Христо Хинков: Ще ви кажа защо – защото тези, които изписват рецепти, ще кажат: „Охо, ясно, няма да се занимавам аз с тая електронна“…
Водещ: Смятате, че българският мързел ще бъде в основата на това да не може да се случи минаване към дигитализация, така ли?
Проф. Христо Хинков: Вие казахте „мързел“. Аз не казвам такова нещо. Просто има една съпротива, естествена съпротива, срещу всяко нововъведение. Ако си спомните електронното банкиране, ако си спомните въвеждането на електронните винетки…
Водещ: От електронното банкиране не е зависело обаче това човек да получи достъп до лечение.
Проф. Христо Хинков: Аз пак ви казвам: и преди достъпът до лекарства е бил много затруднен и продължава да бъде затруднен. Именно затова се въвежда електронната рецепта – за да може хората да получат лекарството, което е изписал лекарят.
Водещ: Разбрах ви, но ви питам толкова настойчиво…
Проф. Христо Хинков: За да се изсветли този процес.
Водещ: Защото имате едни професионални организации, които обаче не чувате в момента. БЛС ви предлага 10 мерки така, че да може… Казват, предстоят съдебни дела заради начина, по който въведохте електронните рецепти. А запознат ли сте с тези 10 мерки?
Проф. Христо Хинков: Да, запознат съм.
Водещ: Между тях е паралелно използване на хартията и интернет рецептата, за определен период от време бързо въвеждане на дигитален регистър на всички медикаменти; създаване на приложение с информация за лекарствените наличности.
Проф. Христо Хинков: Да, почти всички мерки ще ги имаме предвид, с изключение на това да се върне обратно хартиената рецепта, защото пак ви казвам, ако това го направим, това означава никога да не въведем електронизация в тази част на здравеопазването.
Водещ: Направена ли е обучителна програма, достатъчно сериозна?
Проф. Христо Хинков: Каква обучителна програма трябва да се направи, когато един лекар изписва рецепта – било на хартия, било по електронен път?
Водещ: Ами, грешките показват, че е имало нужда от такава. Значи, ако те излизаха, тези грешки, нямаше да говорим в момента за това нещо. Но когато излиза, че има такива проблеми, това означава, че не са били достатъчно добре обучени хората.
Проф. Христо Хинков: Аз пак ви повтарям: две години българските лекари са имали възможност да изписват електронни рецепти. Две години. И те продължават и сега да имат тази възможност. Ние въведохме само за два препарата – само за антибиотици и за антидиабетични препарати въведохме тази мярка за пълно електронно изписване. И за това си има основание.
Водещ: Фармацевтите обаче казват, че не сте прекъснали… Взимате тази мярка, за да осветлите пътя на лекарствата и до аптеките, и как излизат от аптеките. Това – добре. Но казват, не сте прекъснали реалния монопол. И дават примери: в снабдяването с лекарства, при които един и същи собственик притежава аптеки, складове и дори са производители.
Проф. Христо Хинков: Смятате ли, че с електронната рецепта може да се прекъсне този монопол, т.нар. вертикална интеграция?
Водещ: Смятам, че не може.
Проф. Христо Хинков: Не може. Това може да стане с нормативни промени. И това трябва да стане с консенсус.
Водещ: И те трябва да вървят паралелно.
Проф. Христо Хинков: Защото имайте предвид, че интересите в тая сфера са огромни и те са противоречиви. Не може да се намери такъв баланс, който да удовлетвори всички. Нашата цел е пациентът да получи лекарствата. Не е вярно, че сега пациентът не получава тези лекарства в по-голяма степен, отколкото преди.
Водещ: Ама именно.
Проф. Христо Хинков: Пациентите са свикнали.
Водещ: Затова ви казвам…
Проф. Христо Хинков: Извинете, само да довърша.
Водещ: Разбира се.
Проф. Христо Хинков: Пациентите са свикнали да си купуват антибиотици от аптеката без рецепта и това е голям проблем. България е на едно от първите места в Европа по антибиотична резистентност. Това означава от медицинска гледна точка, че ако ни застигне някаква нова пандемия, ние просто няма да имаме средства, с които да се борим. Или някаква инфекция.
Водещ: Въпросът е обаче ще направите ли от крачка А крачка Б, т.е. да спрете монопола. Вие казвате, много са противоречиви интересите и са много големи. Да, много са големи, но ако решаваме половинчато само с електронни рецепти, няма да стане. Тук въпросът, който задават професионалната сфера в здравеопазването и именно фармацевтите, е да се прекъсне монополът при едни и същи собственици, които имат аптеки, складове и са производители и насочват лекарствата към собствените си аптеки.
Проф. Христо Хинков: Да, да. Понеже разговорът започна за електронните рецепти – аз не мисля, че те ще прекъснат този монопол. Аз искам да ви кажа, че това е…
Водещ: Ще направите ли другото?
Проф. Христо Хинков: Ще направим и друго…
Водещ: Кога?
Проф. Христо Хинков: Ами с наредби. Имаме сега възможност да направим, да прокараме наредба в парламента, която да ограничи тази вертикална интеграция.
Водещ: Имате ли подкрепата за това, защото от една страна вие сте министърът, който е критикуван за бавно изпълнение на реформите, а от друга страна сте министърът, който е критикуван за рязко въвеждане на реформа, каквато е електронните рецепти.
Проф. Христо Хинков: Ами, вие виждате ситуацията, в която се намирам.
Водещ: Е, тогава ви питам имате ли всъщност тази политическа подкрепа да направите подобна реформа?
Проф. Христо Хинков: Имам, да, имам политическа подкрепа. И нещо повече – тази електронна рецепта е въведена след решения на Комисията по здравеопазване максимално бързо да бъде въведена точно тази мярка. И ние всъщност изпълняваме едно такова решение на Здравната комисия.
Водещ: Казвате, че имате политическа подкрепа. Разговаряте ли често с премиера?
Проф. Христо Хинков: Разговарям, да. Вчера разговарях с него именно за електронните рецепти.
Водещ: Как се отнасяте към другарския огън от страна на „Продължаваме промяната“ по вас? Разговаряхте ли със заместник-председателя на Здравата комисия в парламента Васил Пандов?
Проф. Христо Хинков: Не, не съм разговарял с него.
Водещ: Знаете за какво – за това, че в част от екипа ви фигурират лица, срещу които прокуратурата има сигнали за сериозни финансови злоупотреби. От ваше интервю разбрах, че това са началникът на кабинета ви и директор Дирекция „Лечебни действия“.
Проф. Христо Хинков: Няма такова нещо. Тези хора са минали през проверка за достъп до класифицирана информация и веднага щеше да излезе това и те нямаше да получат този достъп.
Водещ: Тогава за какво става въпрос?
Проф. Христо Хинков: Не мога да кажа, питайте доц. Пандов.
Водещ: Вие не се ли поинтересувахте защо се атакуват хора, с които вие работите?
Проф. Христо Хинков: Аз не искам да раздухвам този скандал, защото той не е полезен за никого. Не е полезен за управляващата коалиция, не е полезен за самите конкретни лица, които го започнаха.
Водещ: Меси ли ви се някой, за да назначите или да отстраните хора от кабинета си и хора, с които работите?
Проф. Христо Хинков: Има опити за това, обаче мисля, че постигнахме консенсус и в момента очаквам да ми бъде назначен нов заместник-министър. Нещата се уталожиха. До голяма степен става въпрос и за недоразумение. Вижте…
Водещ: От една страна и от една политическа партия ли ви се месят или от различни посоки?
Проф. Христо Хинков: Ами, какво да ви кажа, от различни посоки има различни интереси в здравеопазването. Защото както каза веднъж… не си спомня кой колега, огромни пари се въртят в тази сфера, а определено потребителят на здравни услуги не вижда много голям…
Водещ: Кой е потърпевшият?
Проф. Христо Хинков: … ефект от тези огромни пари, които се вкарват там.
Водещ: Кажете ми, вие сложихте за шеф на „Медицински надзор“ Иванка Динева, която беше номинацията на ГЕРБ за шеф на Здравната каса. Тази номинация не мина, а пък вие я критикувахте доскоро публично, че е компрометирана, въпреки че се извинихте след това. Кой ви я предложи тази жена?
Проф. Христо Хинков: Предложиха ми я от ГЕРБ.
Водещ: От ГЕРБ?
Проф. Христо Хинков: Да.
Водещ: Това политическа намеса ли е по някакъв начин? Защото видяхме промяна в позицията ви.
Проф. Христо Хинков: Не. Аз познавам Иванка Динева отдавна. Аз й се извиних, защото действително направих грешка. Това беше грешка на езика. Аз исках да кажа нещо друго тогава и няма смисъл да се обяснявам, но тогава исках да кажа, че в очите на ГЕРБ тя се е компрометирала, за да я изтеглят нейната кандидатура.
Водещ: Явно не е, защото в случая…
Проф. Христо Хинков: Но вероятно – да, вероятно недотам.
Водещ: Щом те са ви я предложили…
Проф. Христо Хинков: А аз лично работя много добре с нея.
Водещ: Вие работите много добре. Тя е човекът, в чиито ръце всъщност ще бъдат проверките и на големите болници. Вие започнахте такъв тип проверки и тези проверки трябва да установят има ли или не нарушения в държавните болници. Така ли е?
Проф. Христо Хинков: Така е.
Водещ: Т.е. това е огромен ресурс, който тя управлява.
Проф. Христо Хинков: Вижте, тези проверки се правят постоянно. Има планови проверки, има извънредни проверки. В момента това, с което съм натоварил г-жа Динева, е да започне подготовка за изваждане на Агенцията за трансплантации, за създаване отново на Агенция за трансплантации от тази агенция.
Водещ: Друго обаче, което също работите с нея и тя трябва да провери, е „Майчин дом. Там през последните месеци видяхме сериозни сътресения заради информация, която беше извадена във връзка с директора на болницата – проф. Иван Костов, и с доходите, които той е получавал – сумарно около 60 000 лева месечно, които разбира се, беше изговорено, че е имало допълнителни споразумения, с които той е получавал, работил е и като… Имал е договор за „Шейново“. Стана ясно обаче, че няма такъв договор после, че работи като специалист. Но така или иначе, 60 000 лева са си 60 000 лева на месец. За държавна болница това е доста сериозна сума. Приключи ли проверката там? Извинявайте, дълго го задавах тоя въпрос.
Проф. Христо Хинков: Не, не е приключила. Очаквам последната проверка на прокуратурата.
Водещ: Г-жа Динева трябва да каже как е.
Проф. Христо Хинков: Не, не, не г-жа Динева. Има проверка на прокуратурата. Аз от нея очаквам да чуя има ли закононарушение и тогава проф. Иван Костов си отива от тоя пост. Аз съм го казал може би пет пъти вече по различни медии.
Водещ: От прокуратурата, която чакаме да се реформира ли?
Проф. Христо Хинков: Не знам от… Имаме една прокуратурата, която проверява в момента „Майчин дом“.
Водещ: Да, чакаме я да се реформира.
Проф. Христо Хинков: Но тая болница – искам да ви кажа две думи за нея – тази болница е една от най-проверяваните болници. Трябва да ви кажа, че състоянието на болницата, както вътре, по отношение на персонала, както по отношение на медицинските дейности, които се извършват там, както по отношение на финансовите…
Водещ: Е на плюс – разбрах. Вие сте го казвали. Само че цитирам ви „Капитал“: Васко Кацаров, който е началник на отдел в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, е освободен след първия одит на „Майчин дом“, формално заради пенсионна възраст. Но се подозира, че е заради това какво е установил по време на този одит за „Майчин дом“. Как ще коментирате?
Проф. Христо Хинков: Не, точно обратното е това. Аз имам доклад на ДАНС, в който ясно се казва, че е направен опит от проверка, която завършва с протоколи от съответните проверяващи лица, е направен доклад, към който са добавени още няколко изречения, които фактически променят вече цялото отношение към Иван Костов. Т.е. обективните разкрития и факти, които са в протоколите и които се дават на болницата, след като се направи проверката, са добавени към тях и допълнителни неща, които ги няма в тия протоколи, което означава…
Водещ: Не ви разбрах. Какво означава това?
Проф. Христо Хинков: Това означава, че е правен опит да се промени, така да се каже, духа на окончателния доклад.
Водещ: В полза на проф. Иван Костов?
Проф. Христо Хинков: Против Иван Костов.
Водещ: Против Иван Костов.
Проф. Христо Хинков: Да, да.
Водещ: Добре, чакаме прокуратурата да се да се произнесе в случая, може би след като се реформира. Кажете ми само – още една тема, която е много важна за всички български граждани, които имат деца – защо сменихте директорката на Инвестиционната компания за детската болница от страна на Националната гражданска инициатива? Тя се казва Елена Пенева.
Проф. Христо Хинков: Точно така. Смених я, защото за времето, което тя е управлявала това инвестиционно дружество, не е направено почти нищо.
Водещ: И понеже сме на финала на разговора – защо не я изслушахте? Имаше такова искане…
Проф. Христо Хинков: Аз съм я изслушвал, два пъти съм я викал.
Водещ: … да бъде изслушана. Според членове на Обществения съвет тя си върши съвестно работата и не й е дадена възможност да се защити за свършеното, което повдига съмнение за мотивите.
Проф. Христо Хинков: Нека да ви кажа, да.
Водещ: Моля ви, на финала сме – с едно изречение с едно изречение ми кажете.
Проф. Христо Хинков: С едно изречение: ако Общественият съвет беше видял това, което ми даде г-жа Пенева като отчет за свършената работа от дружеството, щеше да разбере, че тя трябваше да си отиде. Две листчета – едното беше само на някакви стрелки, които показват, че сме на етап проучване на възможностите за болницата, и другото беше фокусни групи, които трябва да се правят в анализа за нуждата от Детска болница.
Водещ: В размирно време – министърът на здравеопазването Христо Хинков , гост в „На фокус“. Благодаря ви.

Сподели в: