Върни се горе

- Министър Сербезова, как здравната система ще поеме потока от украински бежанци?

 

- Украинските граждани, пристигнали в България, които подадат заявление в Държавната агенция за бежанците за получаване на международна закрила, получават здравно обслужване, на каквото имат право здравноосигурените български граждани. Всички украински граждани у нас имат право на безплатна медицинска помощ при спешни състояния. Ако имат сключена здравна застраховка, имат право и на медицинска помощ съобразно нея. Редовно получавам информация от директори на лечебни заведения в цялата страна, които оказват своевременно необходимата здравна грижа на украински граждани, които са се обърнали към тях за преглед или продължаващо лечение.

 

- Имунизационният календар на украинчетата е различен от българския. Това ще създаде ли проблем с включването им в нашата образователна система?

 

- По отношение на допускане на украински деца в детските градини и училищата в страната в момента обсъждаме различни варианти. От гледна точка на опазване на общественото здраве е необходимо децата, които са в организираните колективи, да бъдат ваксинирани в съответствие с изискванията на националното законодателство. Ако детето има данни за имунизации, които отговарят на българския имунизационен календар, няма пречки то да бъде включено в образователния процес. Ако няма данни или имунизациите са непълни, тогава за всяко дете, в зависимост от възрастта му, може да се изготви индивидуален имунизационен план.

 

- Тези дни беше приета по спешност млада украинка в "Света Екатерина", за да й бъде поставено изкуствено сърце, а само то струва над 130 хил. лв. и не е ясно кой ще покрие разходите. Има ли разработени план А и план Б за такива случаи?

 

- Провеждаме разговори с Министерството на финансите по възможностите за оказване на болнично лечение при осъществяване на съответния контрол за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването. Специално по случая в "Света Екатерина" вече сме в комуникация с директора на болницата и управителя на НЗОК. Искам да напомня, че има действащо Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. В него ясно е посочено, че Министерството на труда и социалната политика от бюджета си осигурява заплащането на дейности за оказаната медицинска помощ на лица, ползващи се със статут на временна закрила.

 

- Обявихте, че започвате анализ защо България е в челната класация на света по смъртност от COVID - имате ли предварителни данни?

 

- На първо място трябва да се обърне внимание, че анализът на смъртността е и във връзка с обвинението срещу България в Страсбург, че поради липсата на приори-тизиране на възрастните хора за достъп до ваксина (преди около година) при тях се наблюдава висока смъртност от COVID-19. В останалата част от света, за разлика от България, именно възрастните хора с придружаващи заболявания бяха приоритетно ваксинирани. Статистиката сочи, че те са най-уязвими на усложнения. Анализът ще обхване, разбира се, всички възрастови групи. Имаме някои хипотези, но предстои да видим дали ще се потвърдят или отхвърлят. На този етап няма предварителни данни, които да съобщя.

 

- Имате ли някакви други догадки за високата смъртност? Някои медици твърдят, че причината е, че не е имало адекватен протокол. Други смятат, че е имало, но е сменен и вторият е убивал хора. Трети казват, че в някои болници се предписват по няколко вида антибиотици и пациентите не издържат.

 

- Като министър нямам право да работя с догадки, а само с данни, които да анализирам. Затова съм назначила работна група, която да даде конкретните отговори. Когато тя завърши работа със заключения, стъпили на точна статистика, анализи и проверки, тогава ще можем ясно да посочим причините. Тиражирането на предположения, догадки и възможни хипотези няма да бъде модел на работа в ръководеното от мен министерство. В моите решения се осланям на точни и професионални анализи, на резултати от качествено извършени проверки и на експертни мнения.

 

- Отпада „зеленият сертификат“, излизаме от 5-ата вълна COVID, как се справихме този път?

 

- Справихме се благодарение на ясно разписан план с точни индикатори за измерване нивото на разпространение на вируса и с добра организация на здравната система. Благодарение на усилията на медицинските специалисти, които въпреки умората и несъвършенствата на системата продължават да се борят с COVID-19. Предварително информирахме обществеността за мерките, които предстои да бъдат въведени, и създадохме предвидимост в действията ни за различните групи в обществото. Всичко това спомогна за първи път по време на вълна от COVID-19 да не се стига до въвеждане на локдаун и мерки на национално ниво. Следяхме разпространението на областно ниво и бяхме готови да предприемем следващите стъпки във всеки един момент. В резултат на добрата организация, натрупания опит от предходните вълни и благодарение на медицинските ни специалисти, днес вече сме в етап на поетапно облекчаване на противоепидемичните мерки. Но това е резултат от усилията на всички, включително и на медиите, които популяризираха мерките на областно ниво, зоните, поетапното затягане/ облекчаване на мерките без създаването на безпокойство.

 

- Има ли вариант - както акад. Ваньо Митев предлага, да се уеднакви лечението и всеки болен да отиде в аптеката, там да му се даде пликче с медикаментите и инструкции? Според Вас такъв подход ще намали ли натиска към болниците?

 

- Предполагам, че имате предвид лекарствени продукти за перорална употреба срещу COVID-19. Те ще бъдат безплатни за българските граждани и тъй като не са включени в Позитивния лекарствен списък, нямат цена, така че това, което визирате, няма да е възможно - медикаментите няма да бъдат закупувани от аптеките. Ако визирате лекарствата, с които до този момент се лекуват симптомите - при лечението на всяко заболяване, особено такова като COVID-19, което има потенциала при определени обстоятелства да се усложни, водеща е ролята на лекаря, а фармацевтът е консултантът по рационалната употреба на лекарствени продукти. В момента ръководството на М3 анализира възможностите за участие в съвместната обществена поръчка на Европейската комисия за доставка на вече разрешения от Европейската агенция по лекарствата перорален лекарствен продукт за лечение на COVID-19 (на фирма Pfizer), като в същото време е и в непрекъснат контакт с българското представителство на фирмата производител. Обсъждат се възможностите за сключване на двустранен договор за доставка. По отношение на другия лекарствен продукт - molnupiravir, МЗ има подписан договор с търговеца на едро, който е единственият упълномощен представител от производителя. Договорът влиза в сила след подписването му и след издаване на разрешение за употреба от Европейската комисия, а към настоящия момент няма такова разрешение. Затова доставки по този договор не са извършвани и респективно не са заплащани от МЗ. Лечението на всеки болен е индивидуално и зависи както от конкретното му състояние, така и от придружаващите заболявания. Лекарите могат да бъдат облекчени в някои дейности, включително от фармацевтите, но не могат да бъдат заменени или пък заболяване, което и да е то, да бъде лекувано "на конвейер".

 

- Може ли да настъпи усложняване на ситуацията след отпадането на сертификатите?

 

- Моделът на деескалация е в три стъпки и трябва да се обърне внимание, че на всяка от тях се извършва анализ на развитието на епидемичната ситуация и само при благоприятна тенденция да се преминава към последващо разхлабване. Тъй като COVID-19 е дихателна инфекция, която се предава по аерогенен път с доказан висок контагиозен индекс (репродуктивно число), винаги е възможно да се наблюдава нарастване на заболяемостта до момента, в който не се натрупат достатъчно имунни хора и епидемичният процес не е достигнал спорадемия, т.е. възникване на единични случаи без епидемична връзка между тях, липсата на епидемични взривове или те са рядко, ниска заболяемост.

 

- Приключи проверката в болницата във Враца след смъртта на жената, агонизирала пред регистратурата. Какво трябва да се промени, за да няма повече такива случаи?

 

- Проверките, които разпоредих по случая с починалата 43-годишна жена в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца, и от страна на РЗИ, и от Изпълнителна агенция "Медицински надзор", констатираха едни и същи проблеми. И двете институции са отправили задължителни препоръки към лечебното заведение, а именно да изготви програма за обучение на новопостъпилите регистратори в отделението за спешна медицина, за да бъдат те в максимална степен подготвени практически. В зоната на регистратурата трябва да се създаде система за бързо известяване на дежурните екипи за спешен прием на пациенти, например чрез звукова сигнализация. В докладите си проверяващите посочват, че дежурният регистратор, вероятно поради професионална неопитност, не е оценил критичното състояние на пациентката и не е изпълнено изискването за времева рамка съгласно медицинския стандарт "Спешна медицина" (триажна категория код червено А1 - началото на дейностите по обслужване на критичен спешен пациент е до 1 минута). Освен това дежурната сестра не е потърсила съдействие от дежурния лекар. От проверката на „Медицински надзор“ става ясно, че със заповед на изпълнителния директор на болницата тялото на пациентката е освободено от аутопсия след молба от сестрата на починалата и писмено мнение на дежурния лекар. В конкретния случай той е нарушил чл. 98, ал. 1 от Закона за здравето, тъй като причината за смъртта е неизяснена, липсват анамнестични и клинични данни за преморбидното състояние. За констатираното нарушение е образувано административно наказателно производство. ИАМН и РЗИ извършиха проверка по случая и в центъра за спешна медицинска помощ - Враца, където е бил подаден сигнал чрез спешно повикване на номер 112 за жена на 43 г. с учестено дишане и задух, с назначена терапия от об-щопрактикуващ лекар. И двете проверяващи институции констатират, че служителката, приела обаждането, не е определила адекватно и не е оценила степента на спешност на нуждаещата се от помощ жена. Също така повикването не е регистрирано в "Книга за повиквания" в РКЦ на ЦСМП-Враца. И за това нарушение ИАМН е образувала административно наказателно производство. Създадох работна група, която в спешен порядък да направи преглед на действащия медицински стандарт по специалност "Спешна медицина". Очаквам доклада на експертите, който ще спомогне да вземем решение какви да са най-неотложните ни стъпки по отношение подобряването на спешната помощ.

 

- Казвате, че наследството в министерството е тежко - можете ли в най-общи линии да посочите в какво се състои тежестта?

 

- Тежестта е в това, че определени проблеми не са намирали своето решение в продължение на десетки години, а напротив, задълбочавали са се, а днес обществото очаква бързи решения, които не са се случвали дори в дългосрочен план. Имам предвид най-вече първичната и спешна помощ, осигуряването на лечението на социално значимите заболявания, както и на редките такива, здравната грамотност, финансирането на системата и пр. Резултатът от това е красноречив - имаме най-ниската продължителност на живота в ЕС, както и най-високата обща смъртност, а голяма част от лечебните заведения са сериозно задлъжнели. От изключителна важност за развитието на сектор „Здравеопазване“ е да има надпартиен консенсус и независимо кой управлява, основните приоритети да намират дълготрайно решение.

Сподели в: