Върни се горе

Линк към интервюто на министър Сербезова за „На фокус“, Нова ТВ

 

Водещ: Войната заглуши COVID пандемията, но дали всичко приключи наистина? За здравеопазване по време на война, пост-COVID и инфлация ще говорим с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Здравейте.

Проф. Асена Сербезова: Здравейте. Благодаря за поканата.

Водещ: Благодаря, че се отзовахте. И така, започнахте нова здравна реформа в точно такава ситуация – на война, на инфлация и пост-COVID. Държавните болници са изтощени, в същото време някои от тях – заплашени от фалит. Как ще се справите?

Проф. Асена Сербезова: Изтощени. Някои от тях – говоря за медицинския персонал, на ръба на силите си, обезверени, но въпреки всичко - медици. Все пак са полагали Хипократова клетва, избрали са България за държавата, където да реализират своите професионални умения. И като че ли напук на всички тези кризи, за които Вие споменахте, ние – говоря ние, защото говоря не само за ръководството на Министерството на здравеопазването, но и ръководители на болнични лечебни заведения и медицински специалисти, като казвам медицински специалисти, аз имам предвид лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, санитари, медицински сестри, искаме да намерим верния път и вярната посока за това да направим средата за професионална реализация на медицинските специалисти по-добра в България.

Водещ: Залагате увеличение на заплатите, което трябва да влезе в сила от 1 август, като ако не бъде изпълнено от съответните болници това нещо, те ще получат по-малко пари по клинични пътеки, а иначе повече – нали така?

Проф. Асена Сербезова: Така, вкратце е това, което Вие казахте. Но първо искам да уточня, че министърът на здравеопазването не вдига заплатите на медицинските специалисти. Това е една, може би, разпространена широко сред обществото теза, очакване, но реално погледнато, в болничните лечебни заведения именно управителите, ръководителите на болничните лечебни заведения, са тези, които трябва да осигурят необходимия микроклимат, необходимата среда, за да може тази среда да бъде атрактивна за медицинските специалисти в нея.

Водещ: Т.е. тук играта е: ще имат увеличение по клинични пътеки 25% ...

Проф. Асена Сербезова: По клинични пътеки.

Водещ: Ако успеят да вдигнат заплатите на хората, които работят там – така ли?

Проф. Асена Сербезова: Така. И досега в много болнични лечебни заведения – може би е добре да кажа няколко думи за това как се формира заплатата: едно е основна заплата, към основната заплата съответно има допълнителни възнаграждения, например за прослужено време, за нощен труд, както и всякакви други допълнителни възнаграждения, уговорени с нормативни актове, и това е т.нар. брутна заплата. Към тази брутна заплата има, разбира се, и допълнително материално стимулиране. Ние разполагаме с данни за болничните лечебни заведения, независимо от техния статут и тяхната собственост, как се движат тези заплащания, за които споменах, и знаем, че за голяма част от болничните лечебни заведения е въпрос на преструктуриране, на по-голяма оперативност, на по-добро и ефективно управление на финансовите потоци, за да се достигнат тези заплати, тъй като всъщност в голяма част от лечебните заведения те и досега не са по-различни. Да, действително има лечебни заведения, в които това би могло да бъде по-непостижимо. Обикновено това са разчетите, които правим, и анализите. В по-голямата част от случаите това са общински лечебни заведения. Тук държа пак да направя едно уточнение пред обществото и пред нашите зрители, че Министерството на здравеопазването не е принципал на общинските лечебни заведения. Т.е. ние задаваме една посока, но оттам нататък трябва да създадем необходимите условия чрез подзаконови нормативни актове, но също така и общините. В случая с общинските лечебни заведения – също трябва да поемат своята активна роля.

Водещ: А когато се наливат пари в кораб, който има пробойни, тези пари обикновено изтичат. Успяхте ли да засечете злоупотреби на места, така че да спрете течовете, за да има смисъл това, което говорите до момента?

Проф. Асена Сербезова: Изключително адекватен е този коментар, защото ако си представим здравеопазването действително като кораб, който има пробойни, преди да се инвестират нови средства, в повече средства, защото това са 604 млн. лева в повече – говоря за увеличението по Национална здравноосигурителна каса … Действително аз не обичам тази дума, но бих я изрекла съвсем спокойно – революционно увеличение, 604 млн. лева в посока на профилактика повече, но също така и в посока на увеличение за болничната помощ. Това е цитираното от Вас увеличение 25% за клиничните пътеки. Това е средно увеличение, някои пътеки получават повече, някои – по-малко. Това обаче върви с един процес, както Вие правилно отбелязахте – запушване, ще ме прощавате за по-народния израз, на т.нар. пробойни. Ето затова е изключително важно да има електронизация, която в цялата си функционалност до края на годината ще бъде въведена. Част от функционалностите на Националната здравноинформационна система вече са факт, друга част стават факт от 1 август, но на практика ще има проследимост на процесите.

Водещ: Успяхте ли да засечете вече на места?

Проф. Асена Сербезова: Така. Това, което ще бъде направено с Националната здравноинформационна система и с проследимостта – представете си го: ще има проследимост от самото начало на процеса, т.е. от източника на средствата, инвестициите и за какво са инвестирани тези средства. Това е едната посока, но другата посока е от пациента обратно към процеса назад, което означава, че Вие, ние, като имаме достъп до електронното здравно досие, ще знаем какво ни се е случило, какви изследвания са ни назначени. И кой по-добре от пациента ще може да контролира този процес?

Водещ: Това го въвеждате, защото какво видяхте?

Проф. Асена Сербезова: Това го въвеждаме, защото не може да се управлява ефективно процес, който не се познава. Не може да се познава в цялост един процес, ако той не е електронизиран и ако нямаме бърз достъп до информация. Ние сме в ХХІ век и е редно с едно натискане на бутона на клавиатурата да може да генерираме съответните справки, а не да изчакваме в кашони, на хартия, така, както сме свикнали в близкото минало. Разбира се, това са процеси, които са започнали, ние ги надграждаме и довършваме. Има на отделни места забелязани аномалии.

Водещ: Какви например?

Проф. Асена Сербезова: Включително и мисля, че изтече една информация в публичното пространство за една болница, в която са сключвани договори с научни секретари за много повече средства, отколкото примерно ние говорим за това, че трябва да получават лекари без специалност, съответно медицински сестри и санитари по отрасловия Колективен трудов договор.

Водещ: Коя болница имате предвид?

Проф. Асена Сербезова: Русенската болница. Информацията изтече публично. Така или иначе, ние имаме много доклади от АДФИ – това е Агенцията за държавна финансова инспекция, от Инспекцията по труда.

Водещ: Какво установихте, какво…

Проф. Асена Сербезова: На три месеца получаваме …

Водещ: Аномалии казахте – какви аномалии?

Проф. Асена Сербезова: Сега ще Ви кажа, след мъничко. На три месеца ние следим и финансовите показатели на болничните лечебни заведения. Осъзнаваме, че през последните две години – Вие го споменахте в началото на разговора – те бяха в една нетипична обстановка, една трудна обстановка, но също така смятаме, че системата на здравеопазване има ресурси да бъде организирана по-добре. Тепърва предстои, разбира се, да има и оздравителни програми, което е в съответствие с една наредба от 2019 г., която е за финансовите показатели на болнични лечебни заведения. Така че, тези процеси трябва да вървят заедно – повече пари срещу реформи и повече контрол. Повече контрол и от страна на обществото.

Водещ: Понеже споменахте за аномалии, дайте ми пример.

Проф. Асена Сербезова: Има случаи – сега няма да цитирам конкретни болнични лечебни заведения, но разбира се, при необходимото запитване по Закона за достъп до обществената информация, ние не може да откажем тази информация на тази част от обществото, която се интересува от нея. От една страна, аз слушам, чета изказвания на ръководители на болнични лечебни заведения, които изказват притеснения, че не могат да достигнат тези заплати, които цитираме. Това са 2 000 лева за лекар без специалност, 1 500 за медицинска сестра и 910 лева за санитари, а от друга, виждаме в конкретни болнични лечебни заведения, че за определен период от време, включително чрез допълнително материално стимулиране, но това също са средства на болницата, това също са средства, които са постъпили по клинични пътеки, има случаи, в които са раздадени няколко десетки хиляди на конкретен човек. И оттук идва …

Водещ: Десетки хиляди на конкретен човек? Който какво изпълнява като длъжност в болницата?

Проф. Асена Сербезова: Някои са маркетинг мениджъри, други са конкретни изпълнители на медицинска помощ. Тук не става въпрос ние да разсъждаваме за какво са изплатени тези средства …

Водещ: Дайте ми пример за заплата, защото „десетки хиляди“ звучи много силно като изречение. Дайте ми пример – човек на каква длъжност е получавал какво заплащане?

Проф. Асена Сербезова: Например, в резултат на проверки, включително и на вътрешен одит, е установено и ми беше докладвано, че например медицинска сестра е получавала повече от 10 000 лева. Така че, това са …

Водещ: В общинска болница?

Проф. Асена Сербезова: В университетска болница.

Водещ: В университетска болница. Къде е това?

Проф. Асена Сербезова: Конкретният случай с Русе, който Ви споменах. Нека да не споменаваме конкретни градове.

Водещ: Понеже споменахте, че това е информация, която може да бъде предоставена по Закона за достъп до обществена информация, бихте ли предоставили документите на екипа ни, за да можем и ние да направим своята проверка?

Проф. Асена Сербезова: Разбира се. Разбира се, че бихме предоставили тези документи. Като посоката трябва да е ясна. Ние всички сме в една лодка. Вие използвахте алегорията с кораба – посоката е ясна. Всички ние искаме да има устойчиво, по-добро възнаграждение за медиците, но това възнаграждение да влезе в основната заплата, т.е. това да не зависи от това кой е директор на съответното болнично лечебно заведение, има ли COVID или не, тъй като тези добавки вече се премахват. Идеята е с увеличението на клиничните пътеки да се постигне част от увеличението на заплатите.

Водещ: Да може да се компенсира това ли?

Проф. Асена Сербезова: Да, защото днес има COVID, утре няма, но ние трябва да разчитаме на тези медицински специалисти и те да са добре мотивирани.

Водещ: Направи ми впечатление нещо, което се случи. Има ли връзка всичко това, което казахте, с кадрова смяна, която вече направихте в Министерство на здравеопазването? Сменихте Георги Йорданов от БСП, който отговаряше за финансите – той беше заместник-министър на здравеопазването.

Проф. Асена Сербезова: Всъщност заместник-министрите се назначават и освобождават от премиера, от г-н Кирил Петков. Що се отнася до един екип …

Водещ: Но Вие работите с тези хора.

Проф. Асена Сербезова: Разбира се.

Водещ: Така че, те са част от Вашия екип. Той едва ли би направил смяна, която не е съгласувана с министъра.

Проф. Асена Сербезова: Изключително важно е действително да има едно единство в работата на екипа и гледането в една посока. И тогава, когато министърът на здравеопазването носи отговорност за системата, е логично, разпределяйки тази отговорност и делегирайки на определени хора, когато не гледаме в една посока, да има и съответните промени. Повече не бих искала да коментирам в тази посока, защото аз не съм привърженик на …

Водещ: Защото доводи не бяха казани.

Проф. Асена Сербезова: Не е необходимо да има доводи, тъй като когато човек носи отговорност, когато управлява определени процеси, не мисля, че една кадрова смяна – тук говорим конкретно за доц. Йорданов, но в бъдеще може да се наложат и други смени, някак си не ми харесва това омаскаряване на хората, когато се сменят. Аз съм фокусирана върху работата, фокусирана върху резултатите, а не върху това да обосноваваме определени мотиви към обществото за една определена или друга смяна.

Водещ: Да, но в същото време – сама казахте, може да Ви цитирам по памет, че сте заварили хаос по отношение да кажем на Детската болница, Педиатричната болница, и трябва да се знае къде са допуснати грешки.

Проф. Асена Сербезова: Там също направихме промени. Не ги …

Водещ: Да, знам, че работна група. В момента проучвате наново кои да бъдат местата, на които да бъде направена тази…

Проф. Асена Сербезова: Оповестихме, защото пак казвам, аз съм фокусирана наистина върху това да се свърши работа, да се положат едни добри основи и да се вземат, които така или иначе дълги години не са били полагани.

Водещ: Това означава ли, че Правителствена си остава във варианта, в който е досега, и там няма да бъде?

Проф. Асена Сербезова: Нека да не я наричаме „Правителствена“, защото всъщност тя отдавна е загубила този статут. Това е университетска болница. Знаете, че в последния ден …

Водещ: Но остава ли, т.е. …

Проф. Асена Сербезова: … на управлението на моя предшественик с четири протокола Детската болница се озова в двора, ако мога така да се изразя, образно казано, в „Лозенец“.

Водещ: По решение на бившия министър Стойчо Кацаров.

Проф. Асена Сербезова: Еднолично решение на бившия министър Стойчо Кацаров. Пак по негово решение е имало към инвестиционната компания, която е била създадена за построяването на Детската болница, указания да бъде върнат и този аванс от 9 млн. Аз мисля, че преди около пет-шест месеца стана въпрос за този аванс и във Вашето студио, Вие много правилно тогава поставихте въпроса и към него. Ние продължаваме да настояваме за връщането на този аванс. Беше направена една проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция на обществената поръчка за предпроектното предложение.   

Водещ: Т.е. бившият министър е допуснал грешки с едноличното си решение да преведе, това ли казвате?

Проф. Асена Сербезова: Рано е да се каже дали е допуснал грешки. Това, което ние направихме, е смяна на инвестиционната компания на ръководството. Оказва се, че голяма част от проблемите, които са били в годините, са били проблеми, които са на градоустройствения план, проблеми от характер, който …

Водещ: Т.е. до няколко години този въпрос няма да успеете да го решите – така ли?

Проф. Асена Сербезова: Има работна група, има промяна на инвестиционната компания. Ние трябва да вземем в цялото ръководство, те също са относително самостоятелни в своите оперативни решения. Очаквам скоро да излязат с доклад. Всъщност директор на инвестиционната компания и професор по геодезия, тя е всъщност декан на съответния Факултет по геодезия в Университета за световно стопанство.

Водещ: Т.е. тепърва ще търсите решение за тази тема?

Проф. Асена Сербезова: Доста са напреднали в своята работа. Търсят се и други места, които са собственост на Министерство на здравеопазването. Може да погледнем и към други парцели – говоря вече тук чисто хипотетично, които са държавни, за да може да се намери наистина най-правилното, а не най-бързото решение. Ще настояваме да се върнат тези 9 млн. …

Водещ: Кога ще стане ясно дали е допуснал грешка или не е допуснал грешка бившият министър? С едно изречение.

Проф. Асена Сербезова: По отношение на обществената поръчка за предпроектното предложение е ясно, че има нарушение. И това казва АДФИ. Материалите сме пратили към прокуратурата.

Водещ: Добре. COVID е една от големите теми, които бяха изместени заради другите сценарии за края на света, които настъпиха междувременно с войната в Украйна, но така или иначе, COVID не си отиде. Въпреки това, от началото на месеца отпаднаха дори ограниченията, свързани с COVID, за влизане в България. Кажете ни какво очаквате да се случи, защото сега хората, които примерно има … получаваме сигнали за случаи, в които хора не могат да се ваксинират заради това, че няма достатъчно желаещи, за да се отвори флакон на ваксината.   

Проф. Асена Сербезова: COVID е тук, безспорно. Виждате статистиката – действително в пъти, в десетки пъти е намаляла заболяемостта. В момента в интензивни отделения са не повече от 75-76 човека, малко над 730 са в болнични лечебни заведения. Това, което генералният директор на Световната здравна организация сподели на 13 април 2022 г., т.е. преди по-малко от месец – че COVID-19 не си е отишъл, ние трябва да бъдем бдителни. Публикуваха се едни временни препоръки към държавите и към тези временни препоръки бе и въпросното отпадане на ограниченията, за което Вие споменахте. Но това не означава, че бдителността ни трябва да бъде приспана. Напротив, на много места, където се струпват хора, включително болнични лечебни заведения, е препоръчително носенето на маски. Това как ще се развие COVID зависи от поведението на всеки един от нас.

Водещ: То нашето поведение, да Ви кажа, в България …

Проф. Асена Сербезова: И аз имам своите хипотези как ще се развие.

Водещ: Да, да, то се видя какво е – то беше като абитуриентски бал. Хвърлиха се маските и се започна ходене по моловете и на всякакви други места.

Проф. Асена Сербезова: Така е, но следим ситуацията. Ние не сме се отказали от този математически модел. Всеки ден следим числата.

Водещ: Но в Европа се говори за втори бустер.

Проф. Асена Сербезова: Говори се за втори бустер, в някои държави …

Водещ: Тук, в България, ще бъде ли въвеждано това?

Проф. Асена Сербезова: В някои държави вече се прилага при имунокомпрометирани хора. Нека да изчакаме данните от проучванията, от ефективността, препоръките на Европейската агенция по лекарствата.

Водещ: Смятате ли, че ще има нова вълна? Говори се за такава през есента.

Проф. Асена Сербезова: Говори се за вълна, ние сме в готовност и затова продължаваме да използваме този математически модел. Всеки ден ми докладват конкретните числа, следим процесите. В готовност сме и точно затова направихме тези промени в Закона за здравното осигуряване, в Закона за здравето, за да имаме възможност, ако се наложи, да …

Водещ: Но смятате ли, че са покрити хората, които боледуват от COVID-19 в момента? Тъй като отпадането на ограниченията съвпадна с отпадането на определени … хайде, те не са привилегии, но да кажем беше изработен модел, по който хората, които се разболяват, получават помощ от държавата, получават здравеопазване от държавата, което е …

Проф. Асена Сербезова: Те получават, продължават да получават здравеопазване от държавата. Просто онези мерки, за които Вие говорихте, те бяха адекватни към момента, в който натискът, интензитетът на натиска към системата е по-голям. Сега няма такъв натиск …

Водещ: Но казвате, ще успеете и сега да ги …

Проф. Асена Сербезова: … но абсолютно сме в ежечасен мониторинг – няма да преувелича, ако го кажа по този начин, на ситуацията. Това, което очакваме, е едно по-спокойно лято, но както Вие правилно отбелязахте, различни експерти на международно ниво говорят, че може би ще има нова вълна през септември, но ние сме в готовност.

Водещ: С едно изречение, съвсем на финала – все още ли няма регистриран случай в България на този нов хепатит, който особено тежко протича при деца?

Проф. Асена Сербезова: Има един такъв случай. Детето вече е дехоспитализирано, т.е. оздравяло е, добре се чувства.

Водещ: Но няма огнище?

Проф. Асена Сербезова: Няма огнище.

Водещ: И това е финалът.

Проф. Асена Сербезова: Точно затова е важно да бъдем изключително отговорни и бдителни към всичко, което се случва с нас. Дали е COVID, дали е хепатит – да бъдем отговорни и здравно просветени.

Водещ: Само един детайл – изолирани ли са контактните хора на това дете?

Проф. Асена Сербезова: Това е предмет на епидемиологично проучване, което се прави от съответната регионална здравна инспекция.

Водещ: Можете ли да кажете района, в който се е случило?

Проф. Асена Сербезова: Бургас.

Водещ: В Бургаския район. Добре. Благодаря Ви много.

Проф. Асена Сербезова: И аз благодаря.

Водещ: Министърът на здравеопазването Асена Сербезова – гост в „На фокус“.

Сподели в: