Върни се горе

08 юли 2013 "Добро утро, България" 
 
Водеща: Рокади в Здравната каса и в болничното управление. Какво наложи тези промени? Разговаряме сега с министъра на здравеопазването Таня Андреева. Добро утро. 
Таня Андреева: Добро утро. 
Водещ:
Добре дошли. 
Водеща:
Да започнем с рокадите, които извършите. Изключително неприятни се оказаха те и за служителите на Онкоболницата в София и за тези в болницата в Хасково. Какво наложи да предприемете тези стъпки, с които да се разбунтуват всички служители в тези болнични заведения?
Таня Андреева: В Хасково нямаше промяна. Това беше редовно общо събрание на дружеството. Независимо кой е министър, то щеше да се проведе. Там имаше сигнали за недоброто състояние на отделението по акушерство и гинекология и неонатология и всъщност аз поканих на разговор директора на болницата, който призна, че това е така. И сега заедно с него ще вървим в посока първо да се изчисти недобрият климат в тези отделения и след това те да се модернизират и да се направят в съзвучие със съвременните изисквания за такъв тип отделение, защото, както неведнъж аз съм заявявала, майчиното и детското здраве са много важни. 
Водеща:
Дайте ни пример. Какво се е случило там? 
Таня Андреева:
Лоши са условията – това води до спад на пациентите. Колегите са недоволни, че нямат работа, една част от тях се деквалифицират по този начин. По-важното е, че ние изяснихме какъв е проблемът и имаме общ поглед върху това как той да бъде решен.
Водеща: Тоест в Хасково ще търсите нов шеф на отделението за майчина грижа, но няма да сменяте директора. 
Таня Андреева: По-скоро ще търся не нов шеф, по-скоро ще търся начин отделението да бъде на ниво така, както директорът се е погрижил за други отделения в тази болница. 
Водеща:
Тоест нов началник там, но не и нов началник на болницата в Хасково.
Таня Андреева: Няма да има нов началник, просто ще има нови условия – ремонтирано отделение, по-добро отношение към пациентите, за да търсят те услугите на това отделение. Недейте, няма да вървим към кадрови промени, поне засега така сме се разбрали с директора на болницата. 
Водеща: Онкоболницата в София, обаче, защо решихте да върнете по-предишния директор? 
Таня Андреева: Онкоболницата, аз вече неведнъж казвах, там е имало една проверка през февруари месец, която установява сериозни нарушение по отношение на управлението на болницата, на въвеждане на правилници за финансов контрол, за контрол на договорите, които се сключват в болницата, има редица договори, които са с дублиране на дейност, така че там има реални обективни причини. Това наложи в момента да влезе нова проверка, доколкото разбрах и АДФИ се е самосезирало и тя е влязла на проверка в болницата. Нека да видим какво ще се случи там.
Водеща: Остават впечатления, обаче, че всеки нов министър решава да сменя ръководството на определени болници там, където има най-много пари и се печели от дейности – защо? Кога ще се спре с тези политически назначения на директори на болници? Въпросът е между другото на лекарския съюз. 
Таня Андреева: Там промените бяха продиктувани от това, че парите, които са инвестирани не се управляват правилно и няма резултат от тях. Действително Онкоболницата е лечебното заведение, в което е инвестирано най-много – десетки милиони, за такива суми се строят нови болници с нова апаратура. Не зная дали скоро сте влизали вътре, не фасадата, вътре в болницата, за да видите в какви условия пребивават хора с толкова тежки заболявания. Аз не мога да го приема от чисто професионална гледна точка, не говоря в ролята на министър. Но за мен е много по-важно и искам да подчертая, че ние не започнахме с кадровите промени, ние започнахме със създаването на Национална здравна стратегия. Нещо, което е изключително важно, за да се включим в следващия програмен период, в който ще имаме възможност да усвоим стотици милиони, които Европа е готова да даде за здраве, за спешна помощ, за профилактика. 
Водещ: Видяхте, че и лекарският съюз изнесе една декларация за това, че трябва да се внимава с назначенията. А пък вашата предшественичка, госпожа Атанасова, вече каза доста остри думи за това, че има определени политически назначения, едва ли не политическа чистка.
Таня Андреева: Аз ще уточня. Първо Лекарският съюз – ние действително с тях разговаряхме. Те искат да въведем правила за назначение и за … 
Водещ: И за възможностите за уволнение. 
Таня Андреева: … и за възможностите за уволнение, за да може да се превантират чистки от политически характер, това е. Ние разговаряхме с д-р Райчинов, това беше общото ни мнение и ние с тях още утре сядаме да разговаряме за това. Що се отнася до госпожа Атанасова, аз не приемам от нея никакви нито политически, нито морални оценки, защото дори и в досиетата на работещи в министерството, шефове на РЗИ-а, в официалните им трудови досиета седят препоръките на ГЕРБ, с логото на ГЕРБ. За мен това са политически назначения. За да бъдат назначени тези хора много други са били махнати. 
Водещ:
Как така с логото на ГЕРБ, какво имате предвид? 
Таня Андреева: С логото на ГЕРБ, в който пише: препоръчвам за шеф на РЗИ Кюстендил, да кажем, еди кой си, в Смолян еди кой си. 
Водещ:
Чий подпис стои отдолу? 
Таня Андреева: На местната партийна организация. 
Водеща:
Само да върна малко време назад. Вие бяхте директор на „Шейново”, нали така? 
Таня Андреева:
Да. 
Водеща:
По времето на ГЕРБ. 
Таня Андреева:
Точно така. 
Водеща: Бяхте ли препоръчана от ГЕРБ? 
Таня Андреева: Не, не бях и затова година и половина се търсеше начин аз да бъда махната като директор на тази болница, защото се направиха конкурси. Във всички други болници се сложиха членове на партията да бъдат директори. 
Водеща: Имало е натиск върху вас да бъдете отстранена, така ли? 
Таня Андреева: Да, няколкократно – фалшифициране на резултати… 
Водеща:
От кого например? 
Таня Андреева: … от конкурси. Но това са стари теми, които… 
Водеща: Министър Атанасова правеше ли го между другото, натискаше ли ви по някакъв начин да… 
Таня Андреева: „Шейново” е общинска болница, така че там по-голяма роля имаха общинските съветници на ГЕРБ и най-вече зам.-кметът и шефът на Здравната комисия в общината. 
Водеща: Оказвали са натиск върху вас. 
Таня Андреева: Много сериозен. 
Водеща: По какъв начин? 
Таня Андреева: По всякакъв – болницата беше проверявана, няколкократно съм викана на разговори, имаше конкурс, на който аз спечелих, след това бяха подменяни резултати, след това имаше втори, трети, прецедент общо взето в провеждането на конкурсите, но не това е важно. Аз пак казвам, не приемам упреци и то недоказани упреци от хора, които точно по този начин са действали. 
Водещ:
Те може би, защото знаят схемата затова се опасяват, че сега ще я приложите с обратен знак. 
Таня Андреева: Вероятно имат такива опасения и вероятно всяко нещо, което предприема ще бъде обяснявано по този начин. Но аз пак казвам, всичко, което правя е на базата на проверки на документация, междувпрочем, която е преди мен.
Водеща: Което е хубаво. Болницата в Девин – една добра новина за всички, които живеят там, обещахте им, че ще я отворите през септември, нали така? 
Таня Андреева: Да. 
Водеща: Те обаче не вярват, искате ли да видим? 
Таня Андреева:
Аз съм сигурна. Аз разговарях с тези хора и казаха, че десетки пъти им е обещавано. Те наистина нямат вяра, но аз успях да видя болницата със запечатаните с бели ленти отделения. Срещнах се с хората, чиито близки са починали, след като болницата е била затворена за това, че нямат бърз достъп до първа помощ в лечебно заведение. Срещнах се с екипите от Спешна помощ и след няколкото работни групи тук и в Девин, последната, която проведохме с кмета, с гражданското сдружение за здраве в Девин, с общинските съветници ние предприемаме определени стъпки. Първата субсидия за възстановяване на сградата, защото тя не е стопанисвана дълго и там има нужда от сериозен ремонт и апаратура, първата субсидия ще бъде преведена най-късно в първите дни на август. 
Водеща: Кой ще даде парите? 
Таня Андреева: Министерство на здравеопазването. 
Водеща:
Но болницата ще бъде общинска. 
Таня Андреева:
Болницата ще бъде общинска, да. 
Водеща:
И така ще се финансира. 
Таня Андреева: Министерство на здравеопазването има право по отношение на политиката си особено за малките общински болници в труднодостъпни и отдалечени места, вие знаете до 2009 година те бяха субсидирани дори за дейност по определена методика, която ние почти сме на финала вече. Разработихме заедно със Сдружението на общините и аз смятам, че в тези райони, където живее по-застаряващо население, по-бедни хора, не може да се иска от лечебните заведения, които по закон са търговски дружества да печелят от това. Там държавата трябва да покаже, че я е грижа, да обърне внимание и да се погрижи за хората. 
Водеща: Болницата има 2 милиона лева дългове, кой ще ги плати? 
Таня Андреева:
По-малко от 2 милиона са. Премиерът пое ангажимент в тази посока. Точният начин, по който ще стане би могъл да отговори министърът на финансите, а това, което аз ще направя е да се погрижа за болницата като сграда и за апаратурата, в която да работят моите колеги. 
Водеща: Наясно сте обаче, че тя отново ще излезе на загуба вероятно. 
Таня Андреева: Там има известно преструктуриране в дейността. Тя няма да бъде в обемите, в които преди това е работила. Ние прилагаме един модел, който работи навсякъде по света в такива погранични райони – базови специалности за базова помощ. Това са вътрешни болести, хирургия, педиатрия. И след това, ако се наложи някакво по-високо специализирано изследване, диагностика, лечение, пациентите ще бъдат превеждани в Пловдив или в Смолян. Важното е да не умират хора, защото не могат да стигнат. Там има села, които са на 80 на 100 километра от Девин, а от Смолян още повече. 
Водеща: Как ще намерите специалисти, които да отидат и да работят там? 
Таня Андреева: Има специалисти. Това беше първият въпрос, който… 
Водеща:
И са изявили желание, така ли? 
Таня Андреева: Да, първият въпрос, който зададох на кмета на града, казвам: имате ли специалисти, защото ние може да имаме най-добрите намерения, може да се намерят пари, но проблемът с кадрите винаги е бил най-сериозен. И аз там видях част от колегите, които са готови да се върнат в болницата. Междувпрочем там има и колеги, които в момента работят на индивидуални практики, специалисти, които заявиха, че са готови да се върнат веднага в отделенията и да работят. Нещо, което мен ме учуди, но е много радващо. 
Водеща: Радващо е, да. Кажете ни обаче как ще решите проблема с липсата на държавно финансиране на медицинските центрове по морето или то всъщност не е държавно финансиране, това, че има само частни практики по морето и, ако ни се наложи, докато сме там да ползваме медицинска помощ, винаги трябва да си плащаме. Ще има ли някаква политика на държавата в тази посока, естествено, докато това правителство остане? 
Таня Андреева: Да, и тя е по-голяма, по-принципно поставяме ние въпроса, защото, разбира се, че политика не може да се прави за всеки изолиран случай. Тя ще бъде въвеждане на равни правила за всички лечебни заведения, независимо от собствеността им, дали са частни, държавни или общински. Ще се въведат правила, при които ще могат да сключват договори с Касата, ако те отговарят на условията ще работят с каса, иначе ще си търсят начин как да работят. Що се отнася до центровете, които са по крайбрежието – там също има и медицински центове, които са държавни. 
Водеща: Има да, но трябва да ги търсиш дълго. Въпросът е защо тези, които са наблизо в курорта, в който почиваш навсякъде ти искат пари, а не може да се ползваш … 
Таня Андреева: Там, където са частни искат пари. Това е пазарният механизъм. Тези, които са си направили частни центрове си определят условията. Ние можем да им въведем правила на работа – да приемат, да не приемат спешност и то само случаите, че те работят и със Здравната каса, иначе е въпрос на избор и на пациента дали ще потърси частния или другия. 
Водещ: Като казахте Здравната каса, кога да чакаме новия шеф? 
Таня Андреева: Това, което аз зная е, че предстои подаване на кандидатури. Ще има изслушване в Здравна комисия и след това гласуване в парламента. Не зная колко бързо като процедура ще се случи това в парламента, надявам се възможно най-бързо да се случи, защото касата има нужда от добро управление. 
Водещ: Консултират ли с вас идеите за нов началник хората от БСП? 
Таня Андреева: Не са консултирали с мен идеите си. Аз не съм и настоятелна в тази посока, защото, както неведнъж казах и абсолютно съм искрена тук, аз не искам да се бъркам в работата на Здравната каса. Проблемът се е появил там, че бившият … 
Водещ: Проблемът е, че тя спъва вашата работа от време на време. 
Таня Андреева: … управител просто отказваше да даде каквато и да било информация на Министерство на здравеопазването, а всички питат мен, каквото и да се появи като проблеми питат министъра. Дори и парламентарните питания за Касата са насочени към министъра, защото няма процедура, по която на парламентарен контрол да се изслушва управителят на касата. Така че тук малко нещата се преекспонираха, че министърът иска оставка. Не, министърът просто искаше Касата да даде информация, малко по-прозрачна да направи работата си и да видим какъв е контролът при изразходването на средства, защото се оказа, че за редица неща те не стигат, това е информацията от лечебните заведения. С мен дойдоха да разговарят и трима от представителите на надзора, а в същото време д-р Цеков твърдеше, че всичко е наред. Очевидно, когато много хора кажат, че нещо не е наред има нещо. 
Водеща:
Нещо наистина нередно. Един от най-интересните въпроси за най-накрая го оставихме. Кажете ни за идеята ви кметовете на малките населени места да дават помещения за аптеки. Какво включва тя? Доразвийте я, ако обичате, за да ни стане ясно. 
Таня Андреева: Това е една идея, която ние дискутирахме със Асоциацията на фармацевтите в България. Тъй като вие знаете, че има много места, където наистина няма аптеки и хората понякога трябва да пътуват километри, за да си купят лекарства. Тоест пътят им излиза много по-скъпо, отколкото медикаментът. Те предложиха подобно на Здравната карта, която ние разработваме, за да получим представа от нуждата от лечебни заведения да има подобна карта на аптеките. И това, за което разговаряхме с част от кметовете е, ако могат в места, където не са достатъчно мотивирани самите фармацевти да разкриват аптеки, кметовете да правят аптеки. Да си наемат фармацевт на добра заплата, който да работи, като част от печалбата ще остава в общината, част от нея ще покрива разходите по работите на аптеката.
Водеща: Нямаше ли забрана хора без медицинско образование да откриват аптеки?
Таня Андреева: Ще има фармацевт, който ще открива, но той ще работи за общината, реално и общината ще предоставя безвъзмездно помещение. 
Водеща: Няма да има никакъв проблем това да се случи? 
Таня Андреева: Да, няма никакъв проблем. Това е вече решение по места на кметовете, по общинските съвети. 
Водещ:
Но кадровият проблем сигурно пак ще изникне. 
Таня Андреева: Да, но интересно беше, че представителите ми казаха: ние ще намерим фармацевти, вие създайте подходящи условия. Защото, когато се открива една аптека разходът е свързан не само с персонал, той е свързан с консуматив, с наем на помещението, ако то не е собственост. В случая общините поемат разходите… 
Водеща:
Ще ги задължите, не сте разговаряли все още с тях. 
Таня Андреева:
Напротив – аз разговарях с част от кметовете и те са готови да предприемат такава крачка. Няма да ги задължа, това е просто разговор. Търсим разрешение на тези проблеми. Аз не мога да ги задължа, дори и да искам. 
Водеща:
Важното е, че са готови да предприемат тази стъпка. 
Таня Андреева:
Да, част от тях са готови, не всички, разбира се. 
Водеща: Казвате, че не трябва да бъдат печеливши, нали така, трябва да отдават помещението безвъзмездно. 
Таня Андреева:
Те при всички положения ще бъдат печеливши, защото аз не очаквам някой да продава медикаментите на тяхната себестойност, но тъй като печалбата ще бъде по-малка тя ще е налична, но няма да отива за наем, за консуматив. Тоест това ще е ангажимент на общината. 
Водеща: Само за заплата за фармацевт. 
Таня Андреева: Да, за да осигури условия за своите хора. В крайна сметка общините трябва да се погрижат и за хората, които живеят на тяхната територия.
Водеща: От кога предвиждате да се случи това, ако разговорите ви приключат в добра посока?
Таня Андреева: Това трябва да кажат кметовете. На мен ми предстои нова среща със Сдружението на общините по повод политиката ни за малките общински лечебни заведения и надявам се тогава да получа отговор. 
Водеща:
Кога ще бъде това? 
Таня Андреева:
Това ще бъде по-следващата седмица. Когато сме готови с информацията за субсидиране.
Водеща: До една седмица може да имаме добра новина. 
Водещ:
Накрая само да ви попитам за отмяната за забраната на тютюнопушене. Защото това е наистина нещо много важно, което интересува всички хора и доколкото разбрахме, вие имате твърда позиция, че няма да се връща старият режим. 
Таня Андреева: Това е моята убеденост. Доколкото знам засега има внесен само един законопроект, той е от „Атака”. Аз разговарях и с моите колеги в парламента, имам предвид представителите на групата на БСП. Мисля, че и там позициите са променени в сравнение с първоначалното им виждане за либерализиране на режима. 
Водещ:
Въз основа на какво са променени имате ли представа? 
Таня Андреева: Не мога да ви кажа. Просто аз разговарях с тях и им казах, че един закон, по който е постигнато разбирателство и между две групи с различни интереси пушачи и непушачи, който беше много трудно приет от хората, да започне да се работи в посока връщане назад за мен е доста по-неразумно, отколкото да остане така. Освен това всички сме съгласни, че е много по-приятно да седнеш с приятели да поговориш в заведение, в което няма дим. 
Водеща: Съгласни сме, но министърът на финансите може да ви каже, че това по някакъв начин ще съживи бизнеса. Може да извади своите доводи и за това да се прибират повече пари в хазната и от данъци, бизнесът да се съживи. 
Водещ: А министър-председателят да припомни предизборните обещания на партията. 
Таня Андреева: Със сигурност, но аз ще защитавам тази позиция докрай. 
Водещ: Чуват ли ви обаче? Въпросът е дали са ви чули и вашето усещане какво е?
Таня Андреева: Моето усещане е, че и те самите искат промяна в тази посока. Водещ: Добре. Това е успокоително за всички, които не искат да им се дими в заведението. 
Водеща:
Между 30 и 40 хиляди души между другото са били протестиращите снощи на „Цариградско шосе”. Това е нещо, което са съобщили по БНР от хора, които се занимават с преброяване на хората, тъй като шествието е било по „Цариградско шосе” и по-лесно са успели да преброят протестиращите. Притеснява ли ви всичко това? 
Водеща: 40 хиляди души са много хора. 
Таня Андреева: Да, притеснява ме, разбира се, че ме притеснява. Но вижте, моето лично мнение е, че това са проблеми натрупвани с годините. Аз се радвам на това, че хората искат да изразят своето негодувание, своето усещане за липса на грижа за тяхна перспектива, това за политиците също е добре. Защото уверявам ви, ние работим и мислим много по-бързо, отколкото ако бяхме в едно много по-спокойна и комфортна обстановка. Аз виждам всяка седмица на Министерски съвет какви неща минават, идеите, които колегите предлагат. Всеки иска много бързо резултати и аз мисля, че те се виждат, както с детските надбавки, помощта за първокласниците, сега мерките, които се предприемат за младежката безработица. 
Водеща: Как обаче ще накарате тези хора, които излизат на протест да приемат всички тези промени и да се приберат? 
Таня Андреева: Няма начин хората да бъдат накарани, ако те искат да видят и да чуят ще го направят, ако не искат няма как да бъдат накарани, но това не означава ние да спрем да работим. Трябва да си изпълним ангажиментите, които сме поели, а колко дълго това ще продължи, вероятно хората ще решат. 
Водещ: Благодаря ви много. 
Водеща: Благодаря ви много. Както винаги точни отговори. 
Таня Андреева: Благодаря ви и аз.  

Сподели в: