Върни се горе

30 юни 2013г., „Неделя 150“   

Водещ:
И здравният министър д-р Таня Андреева по повод на поисканата оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Пламен Цеков. Както знаете, от миналия брой на „Неделя 150” говорим по този проблем. Какво се случи в последните дни и какво се случи в петък, и разбира се, каква е колизията, ако можете да определите, д-р Андреева? Може да се включите вече, ако ни чувате. Това ли е най-важното, да бъде освободен управителя на касата? Слушаме ви? 
Д-р Таня Андреева: Добър ден на всички, и на Вас. 
Водещ: Добър ден. 
Д-р Таня Андреева:
Не, тук не става въпрос конкретно за персонални промени, а по-скоро в начина на работа на НЗОК, която всички знаем, че е една обществена институция и би трябвало да работи прозрачно и всеки един от нас, не само здравният министър, но и съсловните организации, пациентите и, не на последно място, хората, които плащат своите здравни осигуровки, да знаят какво се случва в НЗОК, как се управляват техните пари и как касата се разплаща с договорените си партньори. За съжаление, този диалог не върви нормално, не върви по начина, по който се очаква това да се случи. Миналата седмица на Здравна комисия поисках, и комисията поиска отговори от д-р Цеков. За съжаление, те бяха съобщени, без никой от нас да види това черно на бяло. В миналите седмици д-р Цеков отказа отговор на здравния министър по отношение на някои от въпросите, които бяха поставени, а именно има или няма преразход за онкомедикаменти, има ли напрежение поради това, че не са изплатени медицински дейности преди всичко в болничната помощ; за това какъв е очаквано преразходът по пера на НЗОК, и действително съществува ли риск в края на годината касата да не може да се разплаща по основни пера с партньорите, с лечебните заведения, с които работи. Ето това са проблемите и това са нещата, които мен също ме притесняват, тъй като при мен дойдоха представители на съсловни, на пациентски организации. Знаете, че се стигна дотам, че Българският лекарски съюз отказа да преговаря за подписването на нов Рамков договор. Ако това се случи, ще е за втора поредна година. Което показва, че просто няма диалог между тази институция и всички останали, които имат интерес нещата в здравеопазването да се случват в полза на работещите там лекари, медицински сестри и лаборанти и на пациентите, които в крайна сметка са обект на грижите на медицинските екипи. 
Водещ:
Опитахте ли с добро, както се казва, да построите някакъв диалог, доколкото тази промяна би могла да мине за политическо, за партийно овладяване на касата? Разбира се, че беше по-добре, по-близо до спокойствието, ако можехте да работите заедно. 
Д-р Таня Андреева:
Разбира се, че опитах, преди да се стигне до търсене на отговори и на Здравна комисия. До д-р Цеков бяха изпратени официални писма, в които аз исках отговора на част от тези въпроси, и то бързи отговори, защото всички, които поставиха проблемите си, искаха такива. Но за съжаление, в едно от своите писма той ме уведомява, че по закон аз нямам право да искам такъв тип информация от него, защото той се назначава и освобождава от парламента и само пред парламента може да дава обяснения. Точно поради този факт аз използвах възможността на Здравна комисия да задам някои от своите въпроси. За мен логиката на отношенията между различни институции и звена, които работят в сферата на здравеопазването, е да можем да комуникираме нормално помежду си, без формалности, защото всеки един от нас има определен ангажимент към хората, които работят или които се ползват от услугите в здравеопазването. Така че в този ред на мисли, опитах, но не се получи. 
Водещ: С какви стъпки сега вие възнамерявате да овакантите този пост? 
Д-р Таня Андреева:
Аз не мога да предприема стъпки за овакантяване на поста, тъй като, както коректно посочва в своето писмо д-р Цеков, това е изцяло в правомощията на парламента. Но аз ще поканя още следващата седмица и Лекарския съюз, и другите договорни партньори във връзка с Националния рамков договор, да поговоря с тях и да видя дали не могат да бъдат направени отстъпки от всяка от страните, защото е изключително важно такъв договор, с ясно разписани правила, да бъде подписан. 
Водещ: Благодаря за Вашето участие, г-жо Андреева. Тя направи своето кратко съобщение по повод тази колизия, която се случва в областта на здравеопазването и поисканата оставка на директора на здравната каса.

Сподели в: