Върни се горе

16 юли 2014 г., д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването, в интервю за предаването „Денят започва“ на БНТ

Водещ: Д-р Таня Андреева е в нашето студио, добро утро.

Таня Андреева: Добро утро.

Водещ: Да започнем с най-важния въпрос, за парите, за тези 225 милиона, има ли опасност вашите колеги министри в Министерски съвет да не се съгласят на тази сума и да одобрят по-малка от предложената от вас? 

Таня Андреева:
Всичко е възможно да се случи на заседанието на Министерски съвет, но тази сума от 225 милиона е минимумът, който трябва да бъде приет, за да може Здравната каса, разбира се, с някои мерки от нейна страна за по-добро управление финансово и контрол, да стигнат до края на годината, за да бъде изплатена медицинската дейност на лечебните заведения.

Водещ: Вие обаче променихте като че ли своята позиция по натиска на недоволството в сектора. Първоначално казвахте, че има достатъчно пари в касата, че няма да се стигне до фалит, до затруднение в работата на болниците, това решение в последния момент, с него ще успеете ли да успокоите системата?

Таня Андреева: Това не е решение, което цели да успокоява един или друг, това е решение, което изцяло лежи на анализа, който Надзорният съвет на касата е предоставил на Министерството на здравеопазването, анализ, който показва, че макар може би не в размера, в който те го предлагат, но ще се оформи един дефицит за болничната дейност. Вие знаете, и миналата година бяхме в подобна ситуация. Благодарение на Националната агенция по приходите и средства, които правителството успя да намери, се разплати тази медицинска дейност. Нека кажем така, най-малкото нямаме право да подлагаме под риск с оглед на това, че това правителство така или иначе след броени дни си тръгва, ще има избори, няма да има парламент и в момента това са прогнозни дефицити. В касата има финансов ресурс, касата се разплаща към лечебните заведения…

Водещ: Обаче са много големи, те са смущаващо големи…

Таня Андреева: … Там, където има забавяния, вече касата трябва да обясни по какви причини са. Но това не означава, че средствата за болнична помощ са свършили към този момент и спешно трябва да се направи актуализация, защото няма финансов ресурс. Този ресурс е за края на годината.
Водещ: Намерението обаче да се дадат тези пари успокои като че ли лекарите за миг, те направиха крачка назад в своите протести, от Българския лекарски съюз обаче вещаят, че в края на годината, последните два месеца отново ще се стигне до такава криза и недостиг на средства. Готова ли сте тогава да бъдете обвинявана и да носите отговорност заради една такава криза, вие вече няма да сте министър навярно?

Таня Андреева: Аз съм обвинявана от първия ден за какво ли не, нямаме право да се поддаваме, пак казвам, който някой създава поради една или друга причина. Важни са цифрите, важно е това, което лечебните заведения ще изработят, в края на годината да бъде заплатено. Оттук нататък всеки може да импровизира по темата както иска. Факт е обаче, че и в момента и правителството, и политическите партии, които ще подкрепят актуализацията на бюджета, подхождат отговорно, защото в този момент това е презастраховане. Никой не може да каже дали в края на годината дефицитът ще бъде този, който към полугодието се очерта за в бъдещ период, тъй като никой не може да предвиди какъв обем дейност лечебните заведения точно ще изработят към края на годината. Но по-важно е друго и аз ще си позволя да го кажа, по-важно е законопроектът, който касае промяната в няколко закона в сферата на здравеопазването и вече трети месец е в парламента. В него се регулират нови правила на работа, нови правила при откриване на лечебни заведения, нови правила по отношение на прозрачността и контрола, касаещи електронното здравеопазване и националната здравна карта. И върху двете се работи, но аз се опасявам, че те ще бъдат готови, а законопроектът няма да бъде приет, за да могат те да влязат в сила и да изпълнят своята роля. Именно поради тази причина е много по-важно стъпките, законовите стъпки и подзаконовите, които се правят. Защото ако те не се случат, догодина ще си говорим за същите неща. Може всеки да бъде обвиняван, нямам нищо против и аз да бъда обвинявана, но нещата няма да се променят за системата, а това е най-важното. Защото моите колеги са потърпевши, разбира се, потърпевши ще бъдат и пациентите.

Водещ:
Кажете чисто процедурно може ли актуализацията на бюджета на Здравната каса да забави оставката на правителството?

Таня Андреева:
Не, не мисля.

Водещ:
Защото сега, като се гласува от Министерски съвет, след това в Народното събрание, колко време отнема, така че да се придвижат тези средства до болниците, така че да е спокойна системата.

Таня Андреева:
Всичко е въпрос оттук нататък на добра организация и на това депутатите да бъдат в парламента. Защото бяхме свидетели, включително законопроектът, за когото говорих преди малко, не влезе в зала, защото нямаше кворум, опозицията не беше в зала. След днешното заседание на Министерски съвет, на което ще се разглежда актуализацията на бюджета, предложението след това ще бъде разгледано в двете ресорни комисии – по финанси и здравеопазване, и след това може веднага да влезе в зала. Надявам се, че депутатите ще го гласуват.

Водещ:
Парите добре, кажете обаче доста сериозни скандали се завихриха в сектора на здравеопазването в последните седмици, в последните десет дни можем да кажем. Да започнем с темата, всъщност да продължим, която и нас в БНТ много ни засяга, защото все пак се чувстваме отговорни по тази тема, става дума за Фонда за лечение на деца. Всъщност защо искате да отнемете гласа на медиите и на неправителствените организации в Обществения съвета?

Таня Андреева:
Нека да обясня откъде тръгна всичко, за да стане ясно. Знаете, че покрай фонда почти всяка година има някакво напрежение, имаше и миналата година, вследствие на което се направи работна група под председателството на проф. Пилсов. В тази работна група имаше и участници от Обществения съвет, тя не е била група експертна от Министерство на здравеопазването.

Водещ:
Казаха вчера обаче по време на пресконференцията, че не вие не сте се допитали до тях.

Таня Андреева:
Напротив, на две от обсъжданията на работния проект на правилника лично съм участвала и сме си говорили с всички представители на неправителствени организации, включително и тези, които вчера дадоха пресконференция, с идеята на разделянето не се отнема ролята на Обществения съвет. Идеята на разделянето на Обществения съвет, който до момента беше от 17 човека, е да има една експертна група от лекари, защото нека да кажем, че във Фонда за лечение на деца се разглеждат медицински досиета с конкретни диагнози на тежки заболявания. И изцяло от страна и на лекарите, и предложенията на фонда бяха в посока на това, че процесът на разглеждане на досиетата от експерти досега бяха външни експерти, забавяше тежко процеса, наистина тежко го забавяше.

Водещ:
Т.е. медиите и неправителствените организации се пречели за това да се развива по-бързо процесът, така ли да разбирам?

Таня Андреева:
Те не са пречели, те не са пречели, нашата цел вие знаете, че един упреци беше в това, че досиетата се забавят, с 30, с 40, с 45 дни.

Водещ:
Така и кой беше виновен?

Таня Андреева:
Виновен беше този механизъм на действие, при който те се гледаха от външни експерти, които много често забавяха гледането, след това искаха допълнителни документи, които отново се разглеждаха, това забавяше процеса. Именно поради тази причина ние искаме да разделим да има Експертен съвет, който е професионален съвет, и отделно Общественият съвет, който може да присъства на заседанията на Експертния съвет, може да участва, ще им заседания, разбира се, и на Обществения съвет, може да иска информация за финансирането на тези случаи. Разбирате ли, разглеждането на медицинска документация трябва да се прави от експерти…

Водещ:
Добре, де, обаче става дума за пари, които са на всички нас, не е ли важно…

Таня Андреева:
Разбира се, разбира се…

Водещ:
… ние поемайки отговорност пред обществото, да знаем за какво се разходват тези средства.

Таня Андреева:
Разбира се, но защо оставате с впечатление, че това няма да се случи?

Водещ:
Как като медиите и неправителствените организации …

Таня Андреева:
Аз четох вчера тази информация, това не отговаря на всичко, което сме си говорили и с тях и което е обсъждано и в работната група.

Водещ:
Аз ще си позволя…

Таня Андреева:
Медиите ще коментират, медиите и обществените организации ще коментират, медиите и неправителствените организации, разбира се, ще имат достъп до цялата информация, могат да изискват, могат да контролират това, което по принцип правят обществените съвети.

Водещ:
Ще си позволя да ви прочета част от позицията на БНТ. Това, което БНТ има като позиция, е, че наистина считаме за неприемливи предложените промени за създаването на Център „Фонд за лечение на деца“, който да отделя представителите на медиите и на неправителствените организации, като им отнемат правото на глас и по този начин ги превръщат в едни наблюдатели, които обаче нямат право да дават своето мнение за това как трябва да се действа по една или друга процедура.

Таня Андреева:
Вижте, представителите на медиите и включително представители на БНТ бяха поканени от този министър, от мен, сега. И фактът, че съм го направила говори в посока на това, че всичко, което се случва в този фонд, във фонда „Ин витро“ и във всички структури, трябва да бъде контролирано и да има поглед върху него. Нека да кажа следното, ако сега ви попитам един гиобластом как трябва да бъде третиран, къде може да бъде лекуван, вие можете ли ми отговорите? 

Водещ:
Със сигурност обаче хората, които са в Обществения съвет, от самото начало сам там.

Таня Андреева:
Да, но те, вижте, аз твърдо настоявам за това, че трябва да има медицинска компетентност, когато се оценяват заболявания и пак казвам, тежки заболявания. Не мога да разбера, наистина не мога да разбера позицията на тези неправителствени организации, защото вчера бяха само част от Обществения съвет. Общественият съвет, както казах, към момента е 17 човека. И не мога да разбера кое предизвика тази тяхна реакция, защото в Обществения съвет има и лекари, представители на БЧК и на други институции…

Водещ:
Аз ще ви кажа простичко според нас…

Таня Андреева:
… но Общественият съвет остава.

Водещ:
Как ще се гарантира на дарителите, че парите се разходват по предназначение?

Таня Андреева:
Пак казвам, Общественият съвет остава, той има достъп до цялата информация, която иска да получи, включително и финансова информация. Но пак казвам, че медицински случаи трябва да бъдат разглеждани от компетентни в тази област хора.

Водещ:
Спомняме си колко дълго продължи, всъщност отне време наистина проверката във фонда, докога обаче той ще стои без директор?

Таня Андреева:
Той има директор. Г-н Аначков е директор на фонда, фондът до момента работи…

Водещ:
Ускори ли се работата?

Таня Андреева:
Да, ускори се работата и първо няма този тип забавяния, които имаше към момента, второ, изключително по-бързо се връщат офертите от медицинските заведения в чужбина, с които пращаме наши дечица да бъдат лекувани, когато това не може да се случи в България, и като цяло към този момент част от дефектите са отстранени. Разбира се, остава да уточним последния вариант на правилника, защото той в момента е качен за обществено обсъждане. Аз ви казвам това, което водило Министерството на здравеопазването и експертите да минат към това решение по отношение на разделянето на Обществения съвет на два съвета, Експертен и Обществен, както между другото е и във Фонда „Ин витро. Какъв ще бъде окончателният вариант , ще видим, защото ние ще разгледаме всички съображения и становища, които постъпват от външни организации.

Водещ:
Притесняват се от Обществения съвет за това, че ще се стигне до определяне на максимални стойности за дейностите на фонда.

Таня Андреева:
Няма такъв замисъл в това. Единственото ново по отношение на правилника е …

Водещ:
Възможно ли е да има лимити?

Таня Андреева:
Не, лимити няма да има. Всяка година има бюджет, с който работи фондът. И така ще бъде, той няма да бъде по-малък, въпросът е какви нови дейности ще бъдат включени и как ще бъде разходван финансовият ресурс за тези дейности. По отношение на това има две промени основни, първата е, че фондът ще заплаща медицински изделия на цената, на която лечебното заведение, в което се осъществява съответната операция и се използва медицинското изделие, ги е закупила. Защото досега много често се представяха фактури за закупени медицински изделия, не можеше да се контролира дали това е реалната цена, на която са закупени, или не. И второто е, че дечицата с онкохематологични заболявания, които се лекуват с медикаменти и нямаше нерегистрирани в страната до момента, цената ще бъде заплащана от фонда отново, защото вече няколко години този въпрос не е решен и всяка година се намират палиативни решения. Или родителите плащат, или лечебните заведения плащат, но всъщност трябва да се знае, че има една институция, която постоянно заплаща тези медикаменти. Стойността е около 100-150 хиляди лева, защото наистина това са тежки заболявания, за които трябва да се намери решение дефинитивно.

Водещ:
Няколко важни решения в последния момент, в дванайсет без пет правят впечатление и фокусираха вниманието към вас. Нова стратегия за цените на лекарствата.

Таня Андреева:
Лекарствена стратегия, да.

Водещ:
Точно така. Такса за лекарствата, които касата плаща. Каква е логиката на това нещо? В крайна сметка по този начин те няма да бъдат безплатни, как точно ще се процедира?

Таня Андреева:
Нека да кажа следното. Първо, стратегията за лекарствената политика, работата върху нея започна, преди аз да стана министър. Това, че резултатът от някаква дейност излиза сега, не означава, че той е нарочно в дванайсет без пет.

Водещ:
Ама прави впечатление.

Таня Андреева:
Но ако аз съм министър до дванайсет, между дванайсет без пет и дванайсет също трябва да работя, нали?

Водещ:
Така.

Таня Андреева:
Иначе да си тръгна от министерството да чакаме следващия кабинет. Държавата не може да бъде оставена в някакъв вакуум, независимо в кой сектор.

Водещ:
Въпросът е, че решенията са важни, които се взимат.

Таня Андреева:
Да, тя е качена за обществено обсъждане, включително сутринта ме информираха, че изключително добри отзиви има по отношение на тази концепция за лекарствена политика.И от съсловната организация на фармацевтите, на аптекарите, на тези, които се занимават и с генерични, и с други медикаменти. Пак казвам, това е тежък труд на много хора повече от година правен, той е наследен за мен.

Водещ:
Как обаче ще се въведе тази такса, каква ще бъде тя?

Таня Андреева:
Това е само предложение в концепцията, пак казвам, тя е качена също за обсъждане. Идеята на тези, които са я предложили, още през 2012-а или началото на 2013-а година е с оглед на това да няма презапасяване с медикаменти от страна на пациентите, ако искате, с тези медикаменти, които са само 100 % реинбурсирани от касата. Защото все пак те се заплащат също с публичен ресурс. Касата плаща за медикаменти, които се купуват, не се консумират, минава срокът на годност и отиват в кошчето за боклук. Предложението е, нека така да кажем, с оглед дисциплиниращ ефект или някакъв резултат, който на баланс да се постигне. Така че ресурсът да бъде използван за такива, които наистина имат нужда, а не просто някакви медикаменти да стоят в шкафчето.

Водещ:
Кажете за радиофармацевтиците, защото поехме ангажимент да ви попитаме, когато ни гостувате, когато разбираме, липсва йод и 9 радиофармацевтика в момента в болниците, Ани Бонева ни гостува миналата седмица, тя съобщи за това. Има ли наистина проблем и може да се стигне до ситуация, в която онкоболните да останат без лекарства?

Таня Андреева:
В момента вече няма проблем. Имаше проблем, защото при обявяването на първата процедура за йод, не се яви …

Водещ:
През месец май.

Таня Андреева:
През месец май или по-рано беше, нямаше фирма участник, което наложи обявяването на нова процедура по Закона за обществените поръчки. Вече има фирма, която ще разпространява радиофармацевтичният йод, направени са заявките, голяма част вече от крайните получатели са получили вече тези доставки, няма да има риск да няма.

Водещ:
Т.е. няма опасност в средата, в разгара на политическата кампания…

Таня Андреева:
Да, няма опасност. Имаше такава опасност, когато нямахме фирма, която да предложи йод.

Водещ:
Кажете сега другата тема за санаториумите, защото, както пише днешният „Капитал дейли“, как здравният министър ще опита да подари държавните санаториуми. Подарявате ли ги на общините?

Таня Андреева:
Да подарявам да на общините, нямам такова впечатление. Имайте предвид, че в СБР „Национален комплекс“ има стотици имоти. Голяма част от тях са практически пред разруха. Мога да ви посоча много обекти, които могат да се видят. Общините действително имат желание по отношение на някои от техните обекти да ги стопанисват, да ги развиват, това осигурява и работна ръка, и икономически е изгодно за съответната община, но този тип обвинение не виждам откъде идват.

Водещ:
Дайте да изчистим въпроса, защото съмненията са сериозни. Всъщност защо санаториумите се дават на общините?

Таня Андреева:
Хайде пак да повторя. Това не са санаториуми работещи, които се дават на общините.

Водещ:
Така.

Таня Андреева:
Това са сгради неработещи, които практически са разрушени. Нека да довърша, държавата години наред вече няма финансов ресурс тези обекти, които са строени за милиони, да ги стопанисва. Това, че общините проявяват желание, наистина през годините са постъпвали много желания на общините да бъдат прехвърлени на управление тези имоти. Нека също да кажем, че общините не са някакви частни дружества извън държавата. Това е част от държавата. Всеки един град и населено място е община.

Водещ:
Но пък знаем, че във всяка община интереси.

Таня Андреева:
И ще завърша с това, че за една година само един такъв имот е прехвърлен. Ако това е практика според вас, едно нещо за една година?

Водещ:
Ще бъдат ли прехвърлени и други?

Таня Андреева:
Имаме още две или три поискани от общините такива имоти, дали обаче ще се стигне до прехвърляне, е въпрос на преценка, защото всяко нещо минава и на междуведомствено съгласуване с мнение от Министерството на регионалното развитие и с финансова оценка от Министерството на финансите за това дали по някакъв начин се нарушава финансовият интерес на държавата.

Водещ:
Смяната на борда на държавното дружество свързана ли е с това намерение или пък с една такава смяна на собствеността и с едно такова прехвърляне?

Таня Андреева:
Смяната на борда е свързана само и единствено с това, че бордът не е упражнявал контрол върху работата на дружеството, има констатирани нарушени, има констатирани нарушения от НЗОК по отношение на дейност, която директорът на това дружество не имал право да извършва, и вследствие на това от НЗОК е отклонен нека да кажем незаконосъобразен финансов ресурс. Това е. Единственият имот, който е прехвърлен, е прехвърлен по времето на този борд, така че не виждам защо се обвързват.

Водещ:
Само за да приключим тази тема, в Министерство на здравеопазването знаете ли, имате ли информация за инвестиционен интерес към тези имоти, към имотите на въпросните 13 санаториуми?

Таня Андреева:
Не, при нас не са постъпвали нито от страна на директора на СБР, т.е. вече бившия директор, нито частни такива заявени интереси.

Водещ:
За да отговорим и на другата тема, от Центъра по наркомании с писмо ви молят да не ги закривате. Имате ли вече отговор, възможно ли е да направите крачка назад?

Таня Андреева:
Центърът по наркомании няма да бъде закрит.

Водещ:
Но ще бъде преструктуриран.

Таня Андреева:
Центърът по наркомании минава под шапката на Националния център по опазване на общественото здраве и анализи, който и в момента извършва дублиращо част от дейността на Центъра по наркомании. Центърът по наркомании е една структура, не се закрива нито метадоновата програма, която е към Държавната психиатрична болница, нито консултативните центрове. Като нека тук да кажа, че Центърът по наркомании е една структура, за която съм категорична, че в годините не е работила. Първо, защото нямаме положителни резултати по отношение на излекувани наркозависими пациенти. И второ, защото при проверка, проверка там не е правена от пет години. Проверката, която ние направихме, показа знаете ли, стряскащи нарушения. Дози, които се дават метадон, дози в пъти по-високи от максимално допустимата в листовката, която фирмите производители дават. Раздава се метадон с дни и седмици наред.

Водещ:
Т.е. нарушения, които сте констатирали.

Таня Андреева:
Тежки нарушения. Метадон на пациенти, които продължават да взимат дрога. Това са тежки нарушения в дейността, в медицинската дейност на този център. Да не говорим, че има и документални нарушения, което вече е обект на друга институция.

Водещ:
За да завършим този разговор, важният въпрос: чакате ли с облекчение оставката на кабинета?

Таня Андреева:
Чакам с облекчение, да, защото, знаете ли, това беше тежка година, година на много натиск и бих казала на използване на всяко нещо за политическо говорене. Но фактът е един, че в тази една година аз мога да кажа не само за себе си, но за много колеги от кабинета, нямах усещането, че не се работи и че колегите не правят всичко възможно, за да се реализират част от политиките, които между впрочем залягат в много от програмите, предизборните програми на други партии, но от тях нямаше подкрепа през тази една година.

Водещ:
Няма да ви карам да си пишете оценка за финал, но за коя недовършена задача най-много ще ви е яд?

Таня Андреева:
Ще съжалявам, че не е приет, ако не бъде приет, законопроектът до края, защото пак казвам, той ще даде възможност за въвеждане на много важни неща като електронно здравеопазване, националната здравна карта, центрове за патронаж, медико-социален патронаж на възрастни, на деца, на бременни. Но най-много се радвам на Националната програма за майчино и детско здравеопазване, която днес ще бъде гласувана на Министерски съвет, защото тя ще обхване голяма и важна група от деца, бременни и двойки се репродуктивни проблеми, на които смятам, че държавата е длъжник и се надявам и следващите да продължат.

Водещ:
Благодаря ви за този разговор.

Сподели в: