Върни се горе

21.03.2013 г.   

Въпрос:
Проф. Петров, по-трудно ли е на поста здравен министър, отколкото предполагахте? Да не говорим, че още на втория си работен ден по спешност се наложи да посетите съборена от урагана болница в Балкана. 
Отговор: Действително е по-трудно, защото тази длъжност изисква друг тип мениджърство, а не просто управление на лечебнодиагностичната дейност, с която доскоро бях ангажиран. Що се отнася до посещението ми в болницата в Габрово, ще кажа, че аз съм оперативен човек, наясно съм какво изисква всяка една извънредна ситуация и ако се наложи - ще продължа да бъда там, където е необходимо. 
Въпрос: Какво показват първите ви впечатления от запознаването ви с документацията в МЗ? 
Отговор: Тя е огромна по обем и разнородна като съдържание. Продължавам да навлизам и се опитвам бързо да обхвана всичко, което стои като проблеми и изисква тяхното бързо решаване. 
Въпрос: Какво спешно трябва да подписвате? 
Отговор: До края на месеца трябва да предложа състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Неговата роля за регулацията на цените в тази сфера е много голяма и работата трябва да започне в посочения от закона срок. На поредно, но не и на последно място, с висок приоритет на неотложност е продължаването и успешното завършване на стартиралите през миналата година проекти по оперативните европрограми, както и на тези, които сега трябва да започнат. Те са изключително мащабни и значими като Средносрочната програма за снабдяване на болниците с високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания на стойност 148 млн. лв. Друг такъв пример е проектът „ПУЛСС". Той е за подобряване знанията и уменията на работещите служители в Спешната помощ, който е за 6,2 млн. лв. Не мога да подмина и проекта „Нови възможности за лекарите в България" за близо 16 млн. лв., по който са осигурени европейски средства за финансирането на специализациите на младите лекари. Предстои да стартира и един друг - „Спри и се прегледай", за извършване на скрининг на целеви рискови групи по три локализации на рака - на гърдата, на маточната шийка и на дебелото и правото черво. Той е на стойност 19,5 млн. лв. С него се поставя началото на мащабна превенция на тези най-разпространени онкозаболявания. След решенията на Комисията за защита на конкуренцията ще се наложи да стартираме отново и проекта „БАЗИС", който е за изграждане на електронно здравеопазване у нас. Виждате, че неотложните задачи са не една и две, но не мога да допусна да се намали темпото на работата, защото всеки един от проектите е значим за системата ни. 
Въпрос: Какво смятате да коригирате в нормативната уредба? 
Отговор: Приоритет на екипа ми ще бъде приемането на актуализираните медицински стандарти по 49 медицински специалности, които се утвърждават с наредби на здравния министър. Стандартите, които са основен инструмент за гарантиране на качеството на медицинската дейност в дадена област, ще се изготвят от работни групи. Те се ръководят от националните ни консултанти, а като членове са включени представители от различните видове болници - университетски, областни и общински, така че никой да не бъде ощетен. За всеки медицински стандарт има наблюдател, излъчен и от пациентските организации, като по този начин за пръв път сме гарантирали пълна представителност на всички заинтересовани страни и прозрачност при изготвянето на нормативните актове. Искаме да уредим и провеждането на продължаващото обучение на медицинските специалисти - лекари, дентални лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи. 
Въпрос:
Какво имате предвид? 
Отговор: Вече има създадена работна група от представители на висшите медицински училища и съсловните организации, която ще разпише правилата, гарантиращи непрекъснатото повишаване на квалификацията на медицинските специалисти .Нещо, което е от изключително значение за качеството на лечебните дейности. Ще продължим също да работим по актуализацията и на други подзаконови нормативни актове, тъй като здравеопазването е една от най-регулираните системи, чиято дейност се урежда чрез множество наредби и правилници. 
Въпрос: Кажете честно какво може да направите за коригирането на орязаните цени, по които за куп дейности ще плаща здравната каса т.г.? 
Отговор: Необходимо е да се преразгледа методиката на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за финансиране на лечебните заведения в рамките на утвърдения бюджет на касата. Стремежът ни е да се внесат възможни корекции, които да създадат условия за нормалното функциониране на болниците. 
Въпрос:
Какво ще се случи с парите за интензивни грижи, за които т.г. касата ще плаща двойно по-малко за ден престой? 
Отговор: Министерството на здравеопазването (МЗ) ще преразгледа Наредба №40, с тази цел ще бъде създадена работна група. Тя ще промени и самите клинични процедури по интензивните грижи. Ще се търси оптимизация на леглата в тези отделения. Ще предложим също система за контрол върху дейността на звената по интензивни грижи, за да сме сигурни, че се отчита реално извършена работа. 
Въпрос:
 Ами ако реанимациите закъсат? Все пак финансите им са орязани наполовина. 
Отговор: Всички мерки, които изброих, са насочени към това да не се получи срив в работата и вярвам, че сме на правилен път. 
Въпрос: Какви други проблеми, с които сте се сблъсквал във всекидневието си като началник на реанимацията във ВМА, смятате, че доколкото зависи от вас като министър, може да отстраните? 
Отговор: Както и в предишната си работа, ще продължа да залагам на екипността, оперативността, бързината и отговорността при вземането на решенията от ръководителите на административни звена в МЗ. Категоричен съм, че само по този начин може да се постигнат добри и трайни резултати. 
Въпрос:  Има доста спрени конкурси за директори на болници. Всъщност за колко лечебни заведения става дума? 
Отговор: Процедурите по провеждане на конкурси бяха отменени от предходния здравен министър, защото е по-коректно да се направят от новия. Спрени са отся-ванията за нови началници на: „Специализирани болници за рехабилитация -Национален комплекс", на столичния „Майчин дом", на Специализираната болница за активно лечение по онкология, на университетската Александровска. Всички тези големи лечебни заведения са със 100% държавно участие в капитала им и министерството излъчва техните ръководители, разбира се, след проведен конкурс. Освен тях има още няколко болници -еднолични търговски дружества с държавно участие, при които договорите за възлагане на управлението изтичат в близките месеци. За тях също ще бъдат насрочени конкурси, както предвижда задължителното изискване, заложено в Закона за лечебните заведения за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на болниците. 
Въпрос:
Ще се поинтересувате ли какво се случва в Александровска болница, в която неотдавна персоналът написа „кърваво" писмо. Според него работещите там се делят на „господари"и „роби" - съответно медиците и администрацията. Болницата е с нов и.д. директор, ще се свържете ли с него? 
Отговор: Александровска болница е сред лечебните заведения с определящо значение за здравната система на страната и в този смисъл тя се ползва с моята подкрепа и уважение. Искам ясно да заявя, че в никакъв случай и категорично няма да толерирам и няма да допусна всякакви опити за дискредитиране от страна на когото и да било срещу когото и да било. В най-кратки срокове ще бъде обявен конкурс и ще бъде назначен нов изпълнителен директор с ясна, убедителна и изпълнима програма за управление на лечебното заведение. Ще бъде направена и цялостна проверка на дейността на болницата, за да е ясно от каква база започва работата на новия директор, което е нормална практика. 
Въпрос: Ако преди телефонът ви е звънял на всеки 5 минути, сега как е? 
Отговор: Звънят ми често, но поради ангажираността си не успявам винаги да водя разговори. 
Въпрос: Какви хора ви се обаждат? 
Отговор: Всякакви хора ме търсят, но най-често се чувам със съсловните и пациентските организации, както и с отделни болни. Опитвам се да намирам време за всички. 
Въпрос: За какво ви молят те? 
Отговор: Всички имат големи очаквания към моята работа, на които се надявам да отговоря. 
Въпрос: Избрахте ли си вече екип? С кого ще работите, кого ще смените в политическия си кабинет? 
Отговор: Имам визия за екипа, с който ще работя. Той ще бъде формиран в хода на работата, като стремежът ми е да намеря най-подходящите хора за различните дейности.  

Сподели в: