Върни се горе

39 общини са без аптеки, които работят с касата 
Удължаваме двойно срока за ин витро, казва Десислава Атанасова

Ще паднат ли цените на лекарствата? Да очакват ли доктори, медицински сестри и санитари по-високи заплати? И къде и защо най-често бъркат болниците? "Стандарт" потърси отговорите от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

Министър Атанасова, как вървят преговорите с фармацевтичния бранш за цените на лекарствата?

Досега с фармацевтичния бранш проведохме редица срещи. Обсъдени бяха както конкретните текстове, предложени от МЗ, така и становищата на другата страна по тях. Предстои Наредбата за цените и реимбурсиране да бъде обнародвана. Категорична съм обаче, че няма да отстъпя по отношение на намаляването на надценката за търговците на едро и дребно. В публичното пространство бяха изразени и становища, свързани с процентното съотношение между цената на генеричния и оригиналния продукт. Обмисляме възможността цената на генеричния продукт да бъде не 65%, както е предложено, а 80% от цената на оригинала. Основанията ни за тази промяна са направените разчети, които показаха, че при този процент те влизат в Позитивния лекарствен списък.

Защо в момент, в който се изисква диалог, фармацевти организират протести?

Този въпрос е напълно резонен и на него аз нямам отговор. В деня, когато в Министерство на здравеопазването се провеждаха работни срещи с всички заинтересовани страни с цел именно да се изгладят противоречията и да се намери най-оптималният вариант в интерес на пациента, под прозорците на хората, които работеха по нормативните промени, се проведе организиран протест. За мен това е необяснимо. Проблемът, който поставиха протестиращите, беше единствено планираното намаляване с 2% на търговските надценки върху цените на лекарствата в аптеките. Този проблем беше представен пред обществото под един по-различен ъгъл, а именно, че намаляването на надценките в търговията на дребно ще доведе аптеките до фалит и така достъпът на хората до лекарства ще бъде затруднен. Факт е обаче, че и в момента, при сегашните проценти на надценките, в 39 общини в страната или няма разкрити аптеки, или пък ако има аптеки - те не работят по договор с НЗОК. С други думи - и при сегашните надценки в отделни райони аптеки няма. Проблемът е от години, известен ни е и планираме редица мерки за подобряване достъпа на пациентите до лекарства. С управителя на здравната каса д-р Пламен Цеков обсъждаме варианти, при които аптеките в неблагоприятни райони да бъдат финансирани допълнително. Подчертавам обаче, че става въпрос само за тези аптеки, които работят с рецепти по НЗОК и са 100% платими от нея. Промяна планираме и в друга насока. Едновременно с идеята за намаляване на търговските надценки на едро и дребно обмисляме промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с която таксата за разкриване на аптека в неблагоприятни райони да се намали с 50%. С всичко казано дотук искам да подчертая, че отправените обвинения от страна на БФС са безпочвени. Промените, които правим, са в интерес на пациента и на никой друг.

В действителност с колко може да се вдигнат тези 2 лв. на рецепта, 100% покривана от НЗОК, които в момента получават аптеките?

Планираме увеличението за тези аптеки да бъде между 0,50 лв. и 1,00 лв. Друг вариант е те да се финансират целево - не на обработена рецепта, а с конкретно определена сума за аптеката. По сходен начин например се финансират практиките на общопрактикуващите лекари в труднодостъпните райони.

Какво ще се случи със спестените пари от НЗОК при преговорите с фармацевтичните компании за смъкване цената на лекарствата?

Всичко зависи от размера на освободения финансов ресурс. Точният размер на този ресурс вероятно ще бъде обявен при отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК. Необходимо е да се има предвид също, че в позитивната лекарствена листа постоянно влизат нови лекарствени продукти. При всички случаи тези средства няма да останат в резерва на касата и ще бъдат използвани за нуждите на здравноосигурените хора.

Защо се получи така с Колективния трудов договор (КТД) - в последния момент двете страни не се разбраха?

По този въпрос по моя инициатива се състоя среща с участието на президентите на КНСБ на КТ "Подкрепа", ръководствата на Асоциацията на работодателите в здравеопазването и на Българската стопанската камара. Удовлетворена съм, че в резултат на общите усилия и проявената воля от всички страни се постигна сближаване в позициите и договореност. Предстои текстовете, които ще залегнат в КТД, да бъдат одобрявани отново. Уверена съм, че до дни с участието на заместник-министър д-р Минчо Вичев, който е председател на отрасловия съвет и води преговорите досега, Колективният трудов договор ще бъде финализиран и ще бъде подписан.

Предложението на финансовия министър Симеон Дянков за увеличаването на лекарските заплати ще има ли своето приложение?

Това е възможност на всеки мениджър на болница - със средствата за допълнителни финансови стимули и с приходите от клинични пътеки да стимулира именно тези екипи, които работят всеотдайно, трудят се повече и извършват по-високо специализирани дейности. Има редица случаи обаче, когато преценката на мениджъра не е обективна - някои лекари са предпочитани за сметка на други, а трудът на други лекари се недооценява финансово. Тъкмо затова трябва да се намери балансът и да бъдат поощрявани тези лекари, чиято дейност е свързана с много висок риск и отговорност към пациента. Средствата трябва да бъдат разпределяни така, че и лекари с по-малко опит да бъдат стимулирани. Хората също имат право да знаят какви заплати вземат лекарите, защото те са техен своеобразен работодател и с техните здравни вноски се формират заплатите.

Тоест - да очакваме ли, че освен да се вдигнат началните заплати на лекарите, и другите ще се увеличат?

Има болници, където въпреки че не е подписан новият колективен договор, все още не могат да се вдигнат заплатите и по досегашния договор. Голяма част от тези болници са общинска собственост. Има обаче болници, където заплатите и сега са по-високи от тези, записани в новия колективен трудов договор.

Наскоро излязоха докладите на НЗОК за проверките в 83 болници в различни области на страната. Защо на места има толкова много нарушения в медицинската документация?

Съгласно Националния рамков договор и всички други договори, които са сключили болниците с регионалните здравни осигурителни каси, те са длъжни да представят цялата документация. Всяко отделение в болниците има медицински секретар, който се занимава основно с оформянето на документацията на пациента и с отчитането на дейността към НЗОК. Понякога липсата на пропуските се дължи на бързината, с която е трябвало да се реагира при определени действия от екипите. Тогава наистина няма време да се попълва цялата документация, както изисква договорът с НЗОК. Има обаче случаи на немарливо отношение към отчетността на болниците към НЗОК. Вярно е също, че на места на пациентите не се предоставят епикризи в момента на тяхното изписване, каквото е императивното изискване. Всеки шеф на отделение или ръководство на болница си носи последствията от това, че не са изпълнени или алгоритмите за лечение, или не са оформени документално всички документи необходими за отчетност пред НЗОК. Така или иначе със сключването на договора с НЗОК болниците са се съгласили, че при откриване на нередности, първо, няма да им бъде заплатена дейността и, второ, ще бъдат глобени.

И в този смисъл - докъде стигнаха нещата с електронното здравеопазване?

В НЗОК се работи по изготвянето на пациентското досие и на електронната рецепта. Лечебните заведения вече са длъжни да се отчитат онлайн. Безспорно е, че когато има онлайн отчитане и когато вече системата на електронното здравеопазване е факт и има свързаност между болниците - между НЗОК, НАП и всички останали институции, ще има пълна прозрачност на процесите в здравеопазването.

Какво се случва с фонда за асистирана репродукция?

През първите шест месеца на тази година, само за шест месеца, имаме 1523 процедури. 2316 жени са получили заповеди за започване на ин витро процедури. Родени са 436 бебета, а 472 жени са бременни към момента. Одобрили сме общо 2255 заявления. Освен това вече са факт редица промени, които са обнародвани в Държавен вестник. Досега в рамките на 6-месечен период след връчването на заповедта трябваше да бъде извършен опитът за ин витро процедура. Става дума обаче за една дълга подготовка, която трябва да бъде извършена - стимулации на яйчниците за отделяне на яйцеклетка и т.н. Сега този срок е удължен от 6 на 12 месеца, тоест реално увеличихме и облекчихме възможността на жените за забременяване. С направените промени беше отменена също възрастовата граница при жените, които сами заплащат разходите на своите ин витро процедури. По-рано това можеше да става само до навършване на 43-годишна възраст. Сега с извършените промени в нормативната уредба е разписано това да може се извършва до настъпването на менопаузата.

Сподели в: