Върни се горе

09.02.2013 г., „Факторът Кошлуков”   

Водещ
: Добро утро, казвам и на министъра на здравеопазването, добро утро, госпожо Атанасова. 
Десислава Атанасова: Добро утро. 
Водещ: Преди да започнем разговора, вие бяхте представена като тежката артилерия на ГЕРБ на това място. Така ли се чувствате, оправдахте ли очакванията? Постът се оказа много ветровит през целия мандат. Бяха сменени колко – четирима министъра на здравеопазването? 
Десислава Атанасова: Аз съм четвъртият министър на здравеопазването и принципно винаги съм смятала, че оценката трябва да я дават останалите – дали хора от гилдията, дали пациенти. Трудно е сама себе си да определя. Това определение за тежката артилерия на ГЕРБ, не беше мое, то … 
Водещ: Чие беше? 
Десислава Атанасова
: …дойде от премиера. Той така ме представи. И всъщност надявам се… 
Водещ
: Не сте тежка, така поне на килограми. 
Десислава Атанасова
: Мисля че качествено измерение има тежката артилерия на ГЕРБ, а не количествено. 
Водещ
: Хайде да минем по качественото измерение тогава. Големият проблем продължава да бъде здравно неосигурените. 
Десислава Атанасова
: Безспорно в нашата солидарна здравноосигурителна система всички трябва да внасят своите здравни осигуровки и да ползват тези, които имат нужда. Наистина голям проблем са неосигурените пациенти. По последни данни, които имаме от Националната агенция по приходите /НАП/, те са под 1 милион българи. Но все още не е ясно как са разпределени по определени групи. Има хора, които трайно живеят в чужбина. Там са по трудови правоотношения назначени и си плащат здравните осигуровки там. Има такива, разбира се, които работят на черния пазар. За тях няма никакви данни. При условие, че в момента имаме свободен трудов пазар в Европейския съюз, няма как да бъдат установени с точност. Има хора, които наистина са на дъното на социалната стълбица, такива които са социално слаби граждани, но за тях държавата е помислила. И те могат да се възползват от възможностите, които дава Законът за социално подпомагане чрез агенциите за социално подпомагане. Такива граждани, ако имат необходимост попълват една социална анкета и за тях се грижи държавата. Има разбира се и други, които смятат и са недоволни от системата на здравеопазването и смятат, че е много по-добре да плащат кеш или да се осигуряват, или застраховат в доброволни застрахователни фондове и за тях да имат грижи пък тези… 
Водещ: Но законът не е ли еднакъв за всички, не трябва ли всички да внасят своите вноски? 
Десислава Атанасова: Безспорно. Еднакъв е законът. Да, нашата система е солидарна. Не като например системата в САЩ, която е персонална и всеки това, което е внесъл го ползва. 
Водещ: И след като е солидарна, толкова години защо не успяваме да го решим? Това е една от задачите, която стои и пред вас, и пред вашия кабинет? Има хора, които не се осигуряват, но ползват здравните услуги. И другите, които си плащат са недоволни. Напълно естествено. Защо да плащам аз за някой, който по цял ден ще е в болницата, но не е платил един лев? 
Десислава Атанасова
: Да, това е безспорно. 
Водещ
: Имаше безумни идеи, от това да се взимат паспортите на такива хора.
Десислава Атанасова: Никога е нямало такива идеи. 
Водещ
: Коментираха се в медиите. 
Десислава Атанасова: Да. Коментираха се в медиите и аз мисля, че малко изкуствено се създаде напрежение. Нито е имало идеи да се взимат паспортите, нито личните карти, нито шофьорските книжки и т.н. 
Водещ
: Когато продавате имоти да се удържат, ако не са внесли, да представят бележка, че ги внасят при други транзакции с държавата? 
Десислава Атанасова: Това беше един възможен вариант. Той беше предложен, не се прие от Народното събрание. Предложението беше при всякакъв случай на административни услуги, които се ползват от държавата, гражданинът, който е неизряден платец, да има задължението да си покрие задължението. Той и сега съществува. 
Водещ
: Защо, парламентът с какви аргументи го отхвърли? 
Десислава Атанасова: За противоконституционност. Счетоха колегите, че в последствие може да бъде обявен този текст за противоконституционен. Аз не мисля. Защото сега как се влиза в системата? Трябва да се платят 36 вноски за здравно осигуряване, за да може да се ползва услугата. Т.е. наистина има рестрикции в момента. Въпросът е каква е събираемостта. И между другото в последните месеци на 2012 г. тя никак не е лоша. Даже напротив. Има преизпълнение на… 
Водещ
: На кое? 
Десислава Атанасова: На средствата, които се очакваше да влязат от здравни вноски в НАП и към касата. Спомняте си вероятно, че имаше едни средства – 50 милиона, които в последните дни Надзорният съвет на Здравната каса трябваше да вземе решение една чест от тях – 10 милиона да се платят за болнична помощ. Те се платиха. Друга част бяха такива, които идваха от икономията, от намалените цени на лекарствените продукти през годината, които плаща касата. И трети, които идваха от доброто изпълнение на здравните вноски. 
Водещ: Добре. Ако се въведе прословутата здравна карта, електронна здравна карта, няма ли да бъде решен този въпрос? Защо не я въвеждаме? 
Десислава Атанасова
: Да. Това е наистина един от механизмите. Ще ви обясня. Първо, наистина, че достатъчно дълго време се изгуби. Вече четвърта година от нашето управление, когато тази електронна индификационна карта трябваше да бъде въведена. В момента работим усилено. Дори има… 
Водещ: Къде е спънката? Не мога да разбера, защо е сложно да дадат по една карта на всеки човек, както имаме шофьорски книжки, както имаме лични карти, защо да нямаме здравна? Отиваш и на тази магнитна лента отзад пише всичко за теб. От здравното досие до вноските и до всичко останало, няма ли да е лесно това?
Десислава Атанасова: Да. Всички така си представят изработването на електронната карта. Ние също. В момента работим по такъв проект, но обществените поръчки за възлагане на единна информационна система на Министерство на здравеопазването, чрез която ще има информация за цялото движение на пациентите, с партньорите на Здравната каса, т.е. лечебни заведения, сключили договори и такива, които не са сключили договор със Здравната каса, защото това са Спешна помощ, Държавните психиатрични болници и всички останали, които не работят с касата, а са приоритет на държавата, ще могат да обменят данни. В момента обаче поръчката за изработването и изобщо за цялостната концепция се обжалва и е във Върховния административен съд. Т.е. ето това е една пречка да се осъществи този проект и през 2013 г… 
Водещ: Това е пречка сега, иначе ако беше направено през 2009 г. щеше да е готово досега. С всичките процедури, обжалвания и всичко. 
Десислава Атанасова: Да, безспорно. Аз казах и в началото. Наистина има забавяне. Аз казвам какво съм свършила аз – проектът е факт, обществената поръчка е обявена, дори сме дали един много кратък срок от шест месеца, за да бъде изградена цялостната система. Така е предвидено да се случи на определени ЛОТ-ове. Т.е. да се прави не поетапно, а всичко заедно, за да може най-накрая да представим на българските граждани вече електронните услуги на… 
Водещ: Споменахте изчислението на лекарствата и преизчислението на цените на лекарствата, но затова ето какво казва вашата опонентка Мая Манолова. 
Мая Манолова: На гражданите се налага да правят фармацевтични пътувания навън, за да си купят по-евтини лекарства, заради това, че правителството на ГЕРБ през 2010 г. и 20011 г. увеличи десетки пъти цените на лекарствата. С над 400% според разследването на Парламентарната анкетна комисия. И това стана възможно именно поради факта, че на високи нива в здравната система – зам.-министри и шефове на касата бяха назначени лица, които са пряко свързани с фармацевтичните фирми. 
Десислава Атанасова: Тук какъв да е коментарът? Първо, знаете, че поста здравен министър бях гласувана в Народното събрание и изборът бях аз именно заради скандала с цените на лекарствените продукти и именно и с намесата на ваши колеги, точно от ТВ7. 
Водещ: Оттук започна разследването, да. 
Десислава Атанасова: Оттук започна разследването. Всъщност трябва да кажем, че през тази почти една година има направени доста неща и това смятам, което излъчихте, че е материал доста назад във времето. Мисля, че в момента госпожа Манолова няма основание. И веднага ще ви кажа защо. Първо, аз обявих лекарствената политика като мой приоритет и заявих, че единствено аз нося отговорността за нея. Нямам заместник-министър, който да отговаря за лекарствената политика. Няколко бяха темите, на които в лекарствената политика трябваше много бързо да се отговори с нормативни промени. Промени в Наредба № 10, промени в… 
Водещ: Какво означава това? 
Десислава Атанасова: Ще обясня наистина съвсем накратко и съвсем бързо. Първо, скандалът възникна поради факта, че лекарствата, които се плащат от Здравната каса… 
Водещ: Са в пъти по-скъпи от същите производители, които ги продават на съседни държави. 
Десислава Атанасова: …да, защото имаше един текст, който казваше, че единствено и само могат да се договарят цените на 100% реимбурсираните лекарствени продукти. За всички останали, понеже касата реимбурсира и между 25%, 50%, 75%, нямаше никакво договаряне. 
Водещ
: Това го променихте? 
Десислава Атанасова: Да, разбира се. Промяна имаше в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в Наредба № 10, в Наредбата за цените и реимбурсирането. И то не само в тази си част, за която току що казах, а в частта, в която се реферират цените на лекарствените продукти вече с много повече държави в Европейския съюз. Освен това публичният фонд вече заплаща с публични средства суми, които се заплащат и от други публични фондове в други държави в Европейския съюз и те станаха пет, а не три, както досега. България реферира цените на лекарствените си продукти вече със 17 държави, а не с 12. 
Водещ: И това в какви резултати се изрази? Кажете и намаленията какви са?
Десислава Атанасова: Намаленията, понеже аз обичам с факти винаги да говоря, а не просто така празни приказки. Ще кажа, че последните промени и те са от 1-ви януари до 8-ми февруари 2013 г.,т.е. топли, топли, са лекарствените продукти, които в резултат на служебната проверка, която вече се прави през шест месеца, а не през една година, както беше досега, намаленията варират от 5% до 80%. Има продукти, които са намалени със 78%. 
Водещ: Кажете ми едно такова лекарство? 
Десислава Атанасова: Аз няма да казвам, защото това са търговски наименования, но ще кажа, че цена, мога да ви ги покажа на вас. Цена, която е била 27, 70 лв., вече е 5,95 лв. Лекарствен продукт, който е бил на цена 22 лв. например за еднокринология, в момента е 9 лв. Лекарствен продукт, който е бил 12 лв. пак за ендокринология – в момента е 8 лв. За онкология също огромно намаление. Лекарствен продукт, който е бил 521 лв., в момента е 220 лв. – над 55% намаление. И много са, това са последните лекарствени продукти, които са претърпели наистина драстично намаление в цените си, благодарение на това, че Комисията по цени и реимбурсиране заработи в темповете, в които трябваше да се случва и миналата година и всички нормативни промени, които се направиха досега.
Водещ: Това е ваше постижение. Наистина след скандала с лекарствата вие взехте мерки. Това беше и причината да ви назначат на този пост. Да не забравяме, че предният министър и зам.-министър си отидоха заради това. Кажете ми има ли проблем в диалога между Лекарския съюз, Здравната каса и министерството?
Десислава Атанасова: Не. Мога да кажа, че може би тези изводи се налагат, поради факта, че не се подписа Национален рамков договор /НРД/. Но така или иначе ние държавата, Здравната каса и законодателят бяхме длъжни да реагираме, така че да осигурим на всички български пациенти достъп до здравеопазване. Затова се наложиха и нормативни промени в Закона за здравното осигуряване. Разбира се в този случай Лекарският съюз вече не договаряше нито цените ти обемите на медицинските дейности, нито пък текстовата част на НРД. Но проблем с Българският лекарски съюз Министерство на здравеопазването няма. Ние в момента сме в работни групи заедно, подготвяме медицинските стандарти по определени специалности. 
Водещ: Но се наложи да промените закона заради ин витрото, интензивните грижи. Очевидно нещо куца в този диалог? 
Десислава Атанасова: В този диалог министърът на здравеопазването стои малко в страни. Диалогът и договарянето се води винаги между Лекарския съюз и Здравната каса. Аз смятам, че това което се наложи да направим, да променим закона, за да дадем възможност на всички пациенти с репродуктивни проблеми да могат да се ползват от здравноосигурителната система и да ползват правата си като такива граждани, на пациентите, които имат нужда от интензивни грижи, на онкологично болните пациенти, които имат нужда от изследвания с високотехнологични уреди, изследване за PET-скен, от тези, които имат нужда от роботизирана хирургия, дадохме възможност да се лекуват. Всъщност това беше дилемата, пред която бяхме изправени. И мисля, че ние реагирахме много добре. И от 1-ви януари 2013 г. няма проблеми, тези дейности първо, че са обезпечени финансово, а и второ вече от вчера Здравната каса е поканила всички изпълнители на медицинска помощ – от личните лекари, през специалистите, през лечебните заведения за болнична помощ… 
Водещ: И диалогът върви, водите го? 
Десислава Атанасова
: …да сключват договори с касата, за да може наистина нормално да протича процесът. 
Водещ
: Говорейки за тези пари, защо 80 процента от печалбата на държавните болници трябва да се връща в държавата? 
Десислава Атанасова: Това е едно... 
Водещ: Постановлението на Министерски съвет... 
Десислава Атанасова: Да, едно предложение... 
Водещ
: ... предложи това да се случва на база финансови отчети на 2012-а. Защо?
Десислава Атанасова: Първо да кажа, че това постановление е изработени предимно от Министерство на финансите... 
Водещ: Да, знаем, но вие сте колеги в Министерски съвет, защо Дянков предлага това? 
Десислава Атанасова: Предполагам, че няма голяма яснота приходите на лечебните заведения точно в последствие за какво се разходват, защото знаете, че установихме с проверки на Инспектората, и на Агенцията за държавен финансов контрол, и на Сметната палата, че в лечебните заведения се правят много необосновани разходи за най-различни неща. Да не посочвам отново Медицински институт „Пирогов”, който наистина беше... 
Водещ
: Но, не е ли работа да санкционирате конкретния Медицински институт и болница вместо да прибираме парите на всички здравни заведения обратно във финансите? 
Десислава Атанасова: Така или иначе... 
Водещ: Защо трябва Министерството на финансите да управлява болниците и да им прибира печалбите? 
Десислава Атанасова: Лечебните заведения, които са 100 процента държавна собственост или над 51 процента държавна собственост принципал първо е министърът на здравеопазването и той упражнява правата на държавата. Разбира се, че финансовият министър е направил разчети, за да направи такова предложение. Аз бих искала да кажа, че в момента, когато говорим за приходите и разходите на болниците, и може би техните задължения, трябва да кажем, че за последните няколко месеца задълженията на държавните болници са намалени с 11 милиона. Отново... 
Водещ: Което не знам колко пари са на фона на общите задължения. Не съм убеден дали това е голям процент, защото много други болници са потънали в дългове.
Десислава Атанасова: Ще ви кажа. Общо държавните и общинските болници към края на 2012-а, 31 декември, са 77 милиона, към настоящия момент вече са с 11 милиона по-малко задълженията на държавните... 
Водещ: Но тази идея да им прибирате парите някои от шефовете на болници я нарекоха „болшевизъм” и „лява”, наистина има нужда от обяснение. ако болницата работи добре, изкарва пари и е на печалба – това е чудесно работещо предприятие, държавно при това. Защо му прибирате парите? Защо не оставяте възможност те да получат, лекарите, по-добри заплати, да направят по-добри инвестиции? Защо трябва Министерството на финансите да ръководи финансите на болниците?
Десислава Атанасова: Първо – много е спорен въпроса дали точно приходите от наеми, защото знаете, че едно лечебно заведение не може... 
Водещ: Не приходи от наеми, всякакви приходи. 
Десислава Атанасова: Не става въпрос за отдаването под наем... да развива стопанска или всякаква друга търговска дейност. Във всяко едно лечебно заведение помещенията, които се отдават под наем при всички случаи това са помещения на приземните или първия етажи, и при всички случаи са за заведения за хранене, за аптеки, за дрогерии и т.н.. Няма от мен да получите отговор, който да не противопостави на колегата ми Симеон Дянков, защото... 
Водещ: Не искам да ви противопоставям, искам обяснение само. 
Десислава Атанасова: ... така или иначе решенията в Министерския съвет се вземат със съгласие. Това предложение е на финансовото министерство. Ние сме имали своите бележки, те не са били приети и решението е прието, така че... 
Водещ: Добре. Кажете ми как се справихте с прословутия избор на екип в болниците? 
Десислава Атанасова: Това е една тема, с която не успях да се справя през 2012-а. От всички приоритети, които заявих това е единственото, което не успях да осъществя, тъй като смятам, че трябва да има баланс на интересите. Първо между интересите на пациентите, разбира се, и интересите на лекарите. Абсолютно съм убедена, че всеки има право да избира своя лекуващ лекар и своя екип и може наистина да плати допълнително възнаграждение за труда на този човек или на тези хора, но и абсолютно съм убедена, че никой не може да бъде изнудван да прави този избор. Знаете, че има една наредба... 
Водещ: Какво се беше превърнала практика по едно време. 
Десислава Атанасова: Да... има наредба на министъра на здравеопазването, която урежда избора на екип и избора на лекар, има правила създадени. Някои лечебни заведения, разбира се, работеха извън тези правила и дори при една проверка се установи, че не се ползват правилата по избор на екип на наредбата, а напротив – правят се дарения и никой не обяснява на пациентите защо ги прави. Но тук ми трябва наистина... 
Водещ: Това не е ли заобикаляне на закона? Намерили са вратичка... 
Десислава Атанасова: Абсолютно заобикаляне на закона... 
Водещ: ... това е лесно да бъде санкционирано. 
Десислава Атанасова: ... но директорът на това лечебно заведение вече е сменен. В момента обаче трябва наистина да намерим с консенсус златната среда, така да се каже... 
Водещ: А не е ли златната среда да се разбие този прословут монопол на здравната каса? Защото когато имаме монополи, след малко ще имаме тук тема с други гости за електроразпределителните дружества за бунтовете срещу ЧЕЗ, опреш ли до монопол, до някой, който доставя услугата и няма друг той може да те прави, каквото си иска. 
Десислава Атанасова: Тук не ставата въпрос за това, защото монополът на здравната каса в кой смисъл? Здравната каса е единственият платец. 
Водещ: Плащаме всичките вноските си в здравната каса. 
Десислава Атанасова: Да, безспорно, но изборът на екип е нещо съвсем различно. 
Водещ: Не, исках да кажа друго. Не е ли време да преминем към друга система и да кажем – добре, давам своя 1 лв. за здравно осигуряване на бедните, на социално слабите. Другите 9 лв., ако 10 лв. общо, да речем ни е вноската, 1 лв. е за бедните, но тези 9 лв. ми позволете аз да си избера здравна застраховка, здравна каса, частна, която да дойде при мен и да каже – г-н Кошлуков, сключил съм договор с Първа градска, с проф. Чирков, с най-добрите в тази област, искате ли при мен да си давате парите, утре, ако се разболеете, аз ви казвам в кои болници ще ви лекувам? Освободете пазара, ще има състезание между болниците, ще получават повече пари, защото няма държавни чиновници да управляват парите, те винаги крадат, доказано от комунизма насам и, от друга страна, ще има здравословна конкуренция. Ще се борят да вземат моите 9 лв. тези здравни фондове, тези малки здравни каси. Не мислите ли в тази посока? 
Десислава Атанасова: Да, разбира се, многократно сме говорили за това, че редно е да е свободен пазарът и да има конкуренция между платците на публичните средства, защото те тека се събират. Да започнем обаче малко по-отдалече. Първо, че в момента вие също имате свободен избор – и по Закона за здравето, и по Закона за здравното осигуряване. Всеки пациент има свободен избор кой да бъде личният му лекар, той може да го сменя два пъти в годината. 
Водещ
: За личния лекар има ли избор? 
Десислава Атанасова: При кой специалист да отиде. Тоест, когато ви дадат едно направление за специалист, вие… 
Водещ: Г-жо Атанасова, знаете с направленията проблемите – чакаш по месеци за направление. Изчерпват се, свършват, няма. 
Десислава Атанасова: 400 000 направления повече за 2013 година ще има в здравната каса. 
Водещ: Което е чудесно. 
Десислава Атанасова
: Да. 
Водещ: Но защо трябва да чакам личният ми лекар да ми даде направление, те да са изчерпани, вместо аз да имам моята лична здравна каса и те да ми казват – в тези пет болници, виж ги, огледай ги, виж професорите и хирурзите, ние ги предлагаме, ела и сключи договор с нас и ни дай пари? 
Десислава Атанасова
: В момента също е така. Всички доброволни застрахователни фондове работят изключително… 
Водещ: Доброволни. Но аз плащам допълнително за този доброволен… 
Десислава Атанасова: Да, плащате допълнително. 
Водещ: Не, искам онези пари да не ги давам на здравната каса, не вярвам на здравната каса. Виждам проблемите и скандалите, защо да не го променим? Между другото за здравноосигурените вече имаме въпроси и към вас от „Фейсбук”, нека да ги видим. Денислава Василева по повод на осигурените – преди броени дни лежах в детското отделение на голям окръжен град, беше пълно, нямаше нито едно свободно легло, от всички бяхме само три осигурени майки, останалите няколко десетки бяха ромки с децата си, които нямат и един ден трудов стаж и един лев платени осигуровки. Една от тези осигурени майки трябваше да си купи част от лекарствата за детето й, защото няма в болницата. Това е огромен проблем и не се прави достатъчно за решаването му. Знаете го това недоволство. Директно към ромите. Не се колебаят да го назоват. 
Десислава Атанасова
: Да. Аз също съм го изразявала многократно, че именно тази група от нашето общество има на всяка къща сателитна чиния, никой не си е платил здравните осигуровки и на практика ние с вас плащаме на цялата тази група грижата за здраве. 
Водещ: Какво е решението на това? 
Десислава Атанасова: Специално по този въпрос, който е поставила г-жа Василева, решението какво е – децата са осигурени за сметка на държавата.
Водещ: Да. 
Десислава Атанасова: Тоест в този случай не би могло да има проблем с тяхното осигуряване. Аз съм изненадана, защото това, което прочетох, последното изречение, че е нямало лекарства в лечебното заведение. И много моля, ако г-жата може този сигнал да го пренасочи към здравното министерство, защото… 
Водещ
: Бъдете сигурна, че ще ви го пратят. 
Десислава Атанасова: Защото детското здравеопазване е наш приоритет. И никога досега не са се получавали сигнали, че някъде в педиатрично отделение липсват такива продукти. 
Водещ: Кажете ми, реши ли се въпросът със специализациите? Имаше дълги години проблеми, нулеви години, сега като че ли отпушихте практиката? Вече младите лекари могат да специализират. Има места. 
Десислава Атанасова
: Има промяна в наредба 34. И тази промяна им дава възможност да специализират особено пък що се касае до специалистите, които работят в Спешна медицинска помощ, те могат да специализират всички медицински специалности. Между другото трябва да кажем, че ние спечелихме един голям проект на стойност… 
Водещ:
16 млн. 
Десислава Атанасова: Да, 16 млн., европейско финансиране именно за финансиране на специализациите на всички лекари. 
Водещ: Вижте какво казват – проблемът е, че за да се получат пари по проекта, докторът трябва да е на трудов договор, а повечето болници не предлагат такъв на специализантите. 
Десислава Атанасова
: Да, така е. Две са възможностите… 
Водещ
: Аз съм млад лекар, отивам, нямам трудов договор, специализант съм, как да се възползвам от тези пари? 
Десислава Атанасова: Вие не можете да специализирате без да имате трудов договор, без да сте назначен на специализация. 
Водещ: Повече са им предлагани на специализантите, повечето болници.
Десислава Атанасова: Не, не мисля, че точно това е проблемът. Проблемът по скоро е по отношение на осигуряването, на социалното осигуряване, тъй като не се счита за трудов и осигурителен стаж тази специализация. В момента правим нормативни промени, с които се е заела председателката на Комисията по здравеопазване д-р Дариткова. Вероятно през следващата седмица ще бъдат внесени в парламента. Така че и този проблем ще се реши. Бих искала да кажа, че… 
Водещ: За здравното осигуряване говорихме одеве. 
Десислава Атанасова
: Да. За специализантите, защото е изключително важно, че в момента 288 млади лекари са подали заявление да се възползват от тези средства по европейските проекти. Призовавам ги чрез вашия ефир да го направят, защото тези 16 млн. са за заплащане на специализация на 1000 български лекари. Тоест има достатъчно пари. Ние не трябва да ги губим, трябва да ги усвоим. Така че могат, удължен е срокът, да се включат в този проект. 
Водещ: И оттук, говорейки за младите лекари, отиваме към другите тъжни цифри, знаете, че все повече от тях емигрират, напускат страната, 500. 
Десислава Атанасова: Около 500 лекари напускат България. 
Водещ
: Но завършват около 600-700. 
Десислава Атанасова: Да, така е. 
Водещ: Тоест 70 процента от тези, които произвеждаме, това е много скъпо образование. Това е едно от най-скъпите образования. Ние изнасяме пари с чували навън. Един лекар, който е учил пет-шест години, специализирал е три-четири години, десет години в него държавата е инвестирала. Този лекар в момента, в който вземе специалността, си взима чукалата и изчезва. Как ще се преборите с този проблем? Много алармират, много бият тревога, че може да стане, така че България да няма специалисти лекари съвсем скоро. 
Десислава Атанасова
: Да, безспорно е това. Ще кажа първо, че този проблем не е само в България. Той засяга цяла Европа. Около 2 млн. лекари ще са нужни на Европа и това са данни на европейска статистика, а не данни в България. Защо, какви са причините? 
Водещ: Ниското заплащане. 
Десислава Атанасова
: Ниското заплащане. 
Водещ
: Лошото отношение към тях. 
Десислава Атанасова: Липсата на специализация, лошото отношение. Може би тема, която ще коментираме малко по-късно, защото вече има подготвен закон за правата и задълженията на пациента, който урежда и тези отношения, въпреки че аз смятам, че с административен акт е невъзможно да бъдат уредени човешки взаимоотношения. Ниското заплащане, да, безспорно не са оценени лекарите, така както са в Европа. И за всички е ясно, че се различават нивата на работната заплата. 
Водещ
: Драстично. 
Десислава Атанасова
: За всяка професия е така, не само за лекарската. 
Водещ: Да, но при лекарите е драстично. 
Десислава Атанасова
: Освен това ще кажа, че и в тази посока се взеха редица мерки. От пет години насам аз съм първият министър, който успя във време наистина на криза и то не криза, само засягаща България, а и световна и европейска криза да увелича заплатите на работещите в спешните отделения. Знаете от 1 юли – 18 процента. 
Водещ:
Така е, това е успехът. 
Десислава Атанасова: В държавните психиатрични болници от 1 ноември с 16,5 процента и в кръвните центрове, две увеличения – едното беше от 1 ноември с 16,5 процента, а другото от 1 януари тази година, така като заявих и им обещах на всички работещи на срещите си. 
Водещ: Още един въпрос от „Фейсбук”, пускам винаги зрителите. Те питат за приемствеността. Вижте го – Илиан Трифонов – как ще се отрази приемственост в здравната политика в мандата и на следващото правителство? Столът на здравния министър е особено горещ напоследък. Има ли стратегическа визия? Има ли програма за по-дълго управление, защото тези непрекъснати лашкания в реформата, в здравната реформа, всеки път тръгваме наново, всеки път кърпежи на парче? Изработихте ли някакъв дълготраен проект? 
Десислава Атанасова: Аз мисля, че към днешна дата вече всички сме убедени какво трябва да се случи в здравеопазването. Да, разбира се, имаме подготвен един дългосрочен проект и то е за здравеопазването в България през 2014-2020, за един достатъчно дълъг период. Този проект беше представен в Народното събрание още през октомври месец на всички – и представители на лекарската гилдия, на научните дружества, национални консултанти, съсловни организации, народни представители от всички парламентарни групи. 
Водещ
: Как реагираха? 
Десислава Атанасова: Бяха изненадани, че ние сме готови с такъв проект и ги каним на публично обсъждане и да правят предложения за това каква е визията, защото в здравеопазването няма нужда от цветове, няма нужда от различни убеждения на противоположни и противостоящи посоки. Има нужда от консенсус. Този проект в момента се обработва от всички получени предложения от всички експерти. И, когато сме готови, това ще стане в рамките на месец февруари, ще бъде предложен за приемане. Национална стратегия за здравеопазване на следващия период. 
Водещ
: Продължавате ли да сте твърд противник на падането на забраната за пушенето? 
Десислава Атанасова: Да, безспорно и не само аз. Вече смятам, че много хора са убедени, че забраната за пушене не трябва да се връща. 
Водещ
: И така ще бъде, няма да я връщате. 
Десислава Атанасова: Така ще бъде. Аз смятам, че това, че Народното събрание прие подобно решение и промени закона е израз на европейско поведение, израз на наистина мисъл за здравето на нацията, защото тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за здравето. 
Водещ: Още един последен... Съгласен съм, да, не ми се спори по тази тема в момента. Много често се чуват оплаквания от частните болници, много често се говори, че услугите, които се предлагат там, лечението, което се предлага там не е на ниво. Имам достатъчно приятели лекари във ВМА, в Първа градска, които казват: Ела да видиш какво ни пращат от частните болници, да не им казвам имената, уж голямата работа, уж страхотни болници, а всъщност ние долекуваме тази, които там са объркани. Не се ли тревожите... Бях на лекар преди седмица и моята лекарка, която ме лекува много добре, кашлям още, но това не е от нея каза, че се страхува от комерсиализацията на здравеопазването. Не се ли притеснявате от това? Имате ли такива данни, че започват да навлизат лоши практики, корупция, лошо качество на услугата там, че взимат парите не им пука за пациента? 
Десислава Атанасова
: Между другото това, че големите университетски болници приемат наистина най-тежките и най-усложнени случай не е от днес и то не се дължи... 
Водещ
: Проблемът е, че ги приемат много отчасти, които уж са отишли там да ги оправят, след това са объркани. 
Десислава Атанасова: Да, точно така. 
Водещ: Да, те приемат тежки случай. 
Десислава Атанасова
: Да, точно така е. И не само частни болници и други – и общински болници... 
Водещ
: Въпросът ми е... 
Десислава Атанасова
: ... и лекуват пациента, вземат... 
Водещ
: ... как контролирате... 
Десислава Атанасова
: ... парите по пътеката. Контролът се осъществява от...
Водещ: На качеството на лечението. 
Десислава Атанасова: Да ... от медицинския одит, който е агенция към Министерство на здравеопазването и следи за качеството на лечението, а не за средствата. Контролът за средствата се прави от здравната каса. 
Водещ: Имате ли такива данни, че хората злоупотребяват в тези частни заведения с правата на пациентите? 
Десислава Атанасова: Знаете ли, около... 
Водещ
: В Америка ги разкриха. Надписват, правят излишни операции. Тези проблеми, те са морално-етични, но разбира се, зад гърба им са огромни пари. Прибират парите на хората, а всъщност правят ненужни операции, 5 за 4 лечения, лоши лекарства... 
Десислава Атанасова: За съжаление. 
Водещ
: Имате ли такива сведения? 
Десислава Атанасова: Около 20 хиляди сигнала сме обработили през 2012-а... Водещ: 20 хиляди. 
Десислава Атанасова: ... на пациенти не по отношение само и единствено от качеството на лечението било то частни или държавни, или общински лечебни заведения. Но 20 хиляди сигнала и всеки един от тях особено, когато касае качеството на лечението, особено, когато касае проблеми свързани с диагностицирането и проблеми свързани с хода на заболяването и последващото лечение в различни лечебни заведения винаги се проследява и винаги се правят проверки. Така че апелирам и към гражданите... 
Водещ:
Да подават към вас. 
Десислава Атанасова: ... нека да подават сигналите, за нас това е особено полезно. Защото ние можем да видим как работят лечебните заведения, какво качество на услугата представят. Знаете, че вече се заговори за рейтинг на болниците. Именно по този начин ще се отчетат кои болници работят качествено, добре, къде са добрите практики и къде са лошите практики. 
Водещ: Благодаря ви, министър Атанасова. Това е чудесно, което казвате. И поздравления за битката за цената на лекарствата – това беше много важно. Наистина най-малкото една, тази нагла практика се опитахте да спрете и я спряхте до някъде – да продава една и съща фирма, но дават две лекарства... 
Десислава Атанасова
: Благодаря. Аз ще ви оставя всички продукти може да ги разгледате. 
Водещ
: Да, а защо не може да казвате имената? Защото са търговски. 
Десислава Атанасова
: Те са публични, те са качени на сайта на министерството. Това е позитивната листа, просто всеки може да ги погледне, но в ефир не смятам, че е редно да обявявам търговски наименования. 
Водещ: Добре. Благодаря ви още веднъж за това участие. 
Десислава Атанасова: Благодаря.

Сподели в: