Върни се горе17.08.2012 г.,  „Добро утро, България!”


Водещ: Ето ни вече, заели мощни позиции, готови да разпитваме здравния министър Деси Атанасова. Добро утро.
Десислава Атанасова: Добро утро.
Водещ: Да започна, ако искаш, с кратък преглед на жълтите вестници.
Водеща: Добре, защото оттам трябва да започне и първата тема.
Водещ: Жълтите вестници днес са с едно и също заглавие, няма да им цитирам имената от коректност, но ето какво пише сега единият – „Лед скова кабинета през август”, „Война Дянков-Атанасова”, става дума за цените на лекарствата и по-специално за ДДС-то. „Атанасова и Дянков на нож”, друг жълт вестник. Толкова ли е тежко положението, хванахте ли се за ножовете, както се казва, с министър Дянков? Вие искате да се намалява ДДС-то за лекарства...
Десислава Атанасова: Не, не сме в някаква война, не сме обявили военни действия, не сме на нож. Това е диалог между министри в бюджетна процедура. Т.е. в момента всички министерства правят предложения към Министерството на финансите за например на намаляване на ДДС на лекарства, за определяне на бюджет, на процент от БВП, всеки за неговото министерство и сега беше моментът да обсъдим и намаляването на ДДС за лекарствата. Няма по-подходящо време от това. Но това не означава нито война, нито други такива военни действия.
Водеща: Вие продължавате ли да държите именно на това предложение, за намаляване на ДДС-то? Въпреки това, което чухме и вчера от премиера Борисов.
Десислава Атанасова: Аз съм го обосновала това свое предложение с факта, че на всички граждани ще се отрази на джоба и на фонда, който плаща, именно НЗОК. Вече действително дали е възможно държавата да си позволи диференцирана ставка на ДДС, не мога да кажа. Естествено, че това трябва да го каже финансовият министър и той вече го каза. Каза го и премиерът, че за държавата точно в този момент ще бъде трудно да се лиши от около 200 милиона приходи от ДДС.
Водещ: Няма ли други механизми за сваляне на цените на лекарствата? Нашите разследвания показаха, че ако се преборят с вертикалния монопол в търговията и дистрибуцията на лекарства или примерно в по-високо обявявани цени от български производители през Здравната каса, доста по-големи са ресурсите за сваляне на цените на лекарствата. Все пак там са стотици пъти увеличени цените.
Десислава Атанасова: Има няколко възможности, защото първо трябва да кажем как се формират цените. Първо, България се сравнява в момента с 8 референтни държави от ЕС, вече наредбата за цените и реимбурсацията ще бъде факт, ще бъде приета от Министерски съвет на следващото му заседание и ще бъде обнародвана и влиза в сила. Вече страните стават 17, а не 8. Т.е. ще може да сравняваме с доста повече по различните позиции цени на лекарствени продукти в Европа. На второ място са надценките на търговец на едро и търговец на дребно. Знаете, че пак обект на промяна в същата наредба са именно намалението на тези надценки, аз съм го предложила, така че с приемането на наредбата ще е факт и намаляването на надценката на търговец на едро и търговец на дребно. И последната възможност това е ДДС. Затова предложих и тази възможност да ползваме като правителство, така че хората наистина да имат и да плащат по-ниски цени на лекарствените продукти. Действително вертикалната интеграция стои като предложение и от група народни представители. В момента има такъв законопроект в Народното събрание и в първото заседание на Народното събрание след лятната ваканция ще бъде обсъден Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина и, разбира се, каквото събранието реши.
Водещ: Ще имат ли смелост депутатите? Ясно е, че то беше предложено от опозицията, беше подкрепено от ГЕРБ, но дали ще се стигне до гласуване в пленарна зала? Там ще бъдат засегнати страшни интереси.
Десислава Атанасова: Ами, аз мисля, че принципно винаги са постъпвали всякакви предложения, когато бях председател на здравната комисия, и смелостта е може би последният мотив, който ги кара да вземат едно или друго решение или липсата на смелост. По-скоро ако е достатъчно обосновано предложението и ако е в полза на обществото, смятам, че то ще стане факт.
Водеща: А до този момент колко лекарства са с по-ниски цени? След нашите разследвания, след проверките на НЗОК.
Десислава Атанасова: Ами непрекъснато се правят проверки, служебните проверки на цените на лекарствените продукти. Аз тук нося последните данни, които са от заседанията на Комисията по цени и реинбурсиране, заседанията, проведени на 7 и 14 август. Прави впечатление, че за различни групи лекарствени продукти има драстично намаление на цените. И за неврология, и за кардиология, и антибиотици, и за лечение на диабет, за СПИН, и т.н.
Водещ: Драстично какво ще рече, в пъти или в проценти? Защото имаше 200-300 процента увеличение на някои от лекарствата в един момент.
Десислава Атанасова: Има лекарствени продукти, които са на цена от 1700 лева, в момента са 1400, което е в абсолютна стойност 300 лева надолу. Има лекарствени продукти, които са били 94 лева, в момента са вече 35, което в процентно изражение е 63 %, 60 лева надолу, има...
Водещ: Аз мисля, че само тази цифра е достатъчна, а българският народ да си направи сметката колко са му печелили на гърба някои хора.
Водеща: Да, а ще има ли наказания за тези, които са допълнили именно това, които не са правили проверките?
Десислава Атанасова: Не, вижте, съгласно нормативната уредба в момента служебните проверки се правят в период от една година, както и фирмите производители декларират своите цени в период от една година. Затова и нашето предложение за промяна на нормативната база тези служби проверки да стават на период от 6 месеца. Т.е. на всеки 6 месеца да се извършва такава служебна проверка, да се реферират вече със 17 държави, което ще доведе до наистина...
Водеща: И това ще се случи наистина следващата сряда на заседание на Министерски съвет?
Десислава Атанасова: Да, точно така.
Водещ: С една дума, контролът ще бъде затегнат вече по няколко линии.
Десислава Атанасова: Да, и знаете, че има предложение за създаването на един централизиран орган, който ще бъде национален съвет по цени и реимбурсиране. Той ще заседава постоянно, ще има собствена администрация. Т.е. постоянно ще извършват тези проверки, постоянно ще се следят декларациите на фирмите, така че и пазарът ще определя много по-ниските цени.
Водещ: Дано. Само можем да си го пожелаем.
Водеща: Само да попитам, ще се следят декларациите на фирмите и отделно ще се правят собствени проверки?
Десислава Атанасова: Да, да.
Водеща: Което също е много важно, защото знаем самите фирми те декларират доста по-различни цени.
Десислава Атанасова: Две са възможностите съгласно наредбата. Едната е чрез декларация, от фирмата производител се обявява цената. И другата е служебната проверка на комисията.
Водеща: И още нещо да попитам. Тези предложения, които направихте за намаляване на цената от 65 %, всъщност изкупувате лекарствата, които са с изтекъл срок на годност, сега има някакво друго решение да бъдат не 65, а 80 % от цената. Защо и ще се случи ли това нещо?
Десислава Атанасова: Първо само да поясня, че не става дума за лекарства с изтекъл срок на годност, а става дума за влизането в позитивна листа на генеричните лекарствени продукти.
Водеща: Т.е.
Водещ: Тези, които не са оригинални като наименование, но по състав са почти копие на оригинала.
Десислава Атанасова: Точно така. Оригиналният продукт носи патента защита, която е с десетгодишен период. От момента на регистрацията. А генеричните продукти, след като бъде факт вече краят на патентната защита, която носи оригиналният продукт, могат също да се регистрират в позитивна листа. Нашето предложение е цената на тези генерични продукти да бъде 80 % от цената на оригиналния продукт, когато влиза в позитивна листа. Което също ще доведе до понижаването на цените на лекарствените продукти. Да, вярно, беше 65 %, имаше най-различни становища, ние сме чули всички, правеха се няколко работни групи, в рамките на две седмици обсъждахме всички предложения, както и на бизнеса, така и на съсловните организации и в крайна сметка решихме, че 80 % са една добра основа, на която биха се отразили и намаляването на цените на лекарствените продукти, с оглед на това...
Водеща: Т.е. ще останат тези 80 % за лекарства с изтекъл патент?
Десислава Атанасова: Да, да, точно така.
Водещ: За потребителските такси имахме един въпрос, ще падат ли?
Десислава Атанасова: Потребителската такса знаете, че с увеличаването на минималната работна заплата на 290 лева и фактът, че тя беше 1 % от нея, в момента всички българи плащат 2,90 потребителска такса. Още тогава, когато правехме предложение за промяна в Закона за здравното осигуряване, аз казах, че ще държа на това потребителската такса да е 2,70 и всъщност да се запази на същото ниво от преди 1 юли, отпреди вдигането минималната работна заплата, и такова предложение съм направила към Министерски съвет.
Водещ: Другата седмица, т.е. още една новина ще дойде.
Водеща: От сряда доста новини от вашето министерство. Докъде стигнаха нещата с електронното здравеопазване?
Десислава Атанасова: В момента в касата се изпълнява такъв проект по електронно досие и съответно електронна рецепта. Има сключени договори, които са изработване на няколко модула и те вече се реализират. Идеята, която беше заложена, да има една електронна информационна система, така че всеки български гражданин да може свободно да проверява своя здравен статус, разбира се, че ще бъде реализирана. Има известно забавяне, защото Министерството на здравеопазването в началото на тази година е обявило една обществена поръчка за изграждане на една информационна система, която обаче донякъде повтаря информационната система, която има в НЗОК. Предполагам, че това се дължи, от една страна, на недобрия диалог, който съществуваше между министерство и каса в близкото минало. Впоследствие тази обществена поръчка многократно е обжалвана почти от всички фирми, които са закупили документация, тази поръчка в момента е прекратена и ще има нова спецификация, която в рамките може би на месец септември ще бъде обявена отново. Така или иначе всички средства, които ще са необходими за изграждането на тази система, са европейски, бенефициентът е Министерството на здравеопазването. Така че информационната система, която ще дава сигурност и информация за здравното досие на всеки българин ще е факт.
Водещ: Всеки може да си влиза там, достъпно и да си преглежда.
Водещ: Е сега сте ни приготвили една карта за европроектите конкретно, която можем да покажем на компютъра. За какво става дума и какво планирате в тази посока, какви средства ще влязат в здравеопазването?
Десислава Атанасова: Това е другата голяма финансова помощ, която получава Министерството на здравеопазването от Европа, а именно по средносрочната рамкова програма за модернизация на лечебни заведения. В няколко посоки – за диагностика на онкологични заболявания и не само за купуване на апаратура, но и строително-ремонтни дейности, за изграждане на нови комплекси за лъчетерапия. И такива ще бъдат изградени, два линейни ускорителя в София, два в „Св. Марина” и с направените излишъци от договарянето, които са в рамките на 27, 7 милиона, ще може да се осигури линеен ускорител и на комплексния онкологичен център във Варна. И може това е новината тук за варненци. Те са първа резерва по този проект. Т.е. ще бъде закупен и за комплексния онкологичен център такъв линеен ускорител. Хубаво е да споменем, че не само за онкология ще има средства и за диагностика на онкологичните заболявания, въпреки че за съжаление статистиката показва, че това са една основните причини за смъртност. Но и за закриването на домовете за медико-социални грижи, 10 милиона са предвидени, вече са обявени обществените поръчки в Министерство на здравеопазването, подписахме и един договор – Пакт за почтеност, с „Прозрачност без граници” да наблюдават всички процеси. 148 милиона ще бъдат реализирани европейски средства за диагностика и лечение на онкологични заболявания. И това няма да се случи само в София и Варна, а ще се случи в още 10 лечебни заведения в цялата страна. И това е една интерактивна карта, която именно ни дава тази визия за изграждане на лечебни заведения – в Монтана, в Плевен, в Русе, в Велико Търново, в Сливен, Бургас, Пловдив, Благоевград и Смолян, Кърджали също. Има и резервни предложения за останали лечебни заведения, които са комплексни онкологични центрове, лечебни заведения, които ще имат възможност да се преструктурират в болница за долекуване, както и лечебни заведения, които ще се преструктурират в медицински центрове. Нашата концепция е хората да имат много по-голям достъп до медицинска помощ и, разбира се, да получават качествена медицинска помощ.
Водещ: Супер.
Водеща: Благодарим ви за това гостуване от нашето Черноморие.
Сподели в: