Върни се горе

През 2013 г. с реализираните европейски програми МЗ осигурява високачествено лечение на онкологичните заболявания, приоритет са и превенцията на заболяванията и ефективното разходване на паричния ресурс

13.01. 2013 г., „Нека говорят с Росен Петров”   

Водещ:
Уважаеми зрители, по Коледа ви разказахме за възможността в България да бъдат лекувани хора с тумори с помощта на специална ваксина. Нека да си припомним за какво става дума. До мен е министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Добре дошли. 
Десислава Атанасова: Добър ден. 
Водещ:
Тъжна история. 
Десислава Атанасова:
Тъжна история, но бих искала да кажа, че краят няма да е тъжен, защото от болница „Свети Иван Рилски” отправиха искане до министерството за отпускане на средства за изграждане на такъв център и ние сме заложили средства на стойност около 700 000 през 2013 г. и ще ги осигурим, така че такъв център да работи в България. 
Водещ:
Вие самата запозната ли сте с този метод? 
Десислава Атанасова: Да, имала съм разговори с д-р Дечев от момента, от който те работят заедно с клиниката и центъра в Белгия, имам информация. Знам, наистина, че се осигурява ново качество на живот, че се спасяват хора и в името на това ние ще направим всичко възможно, като Министерство на здравеопазването, да осигурим на всички нуждаещи се български граждани – 300, 400 или 500, такова качество на живот. 
Водещ: Това ли е вашият мотив – по-добър живот за болните? 
Десислава Атанасова: Разбира се, да – удължаване на живота… 
Водещ:
По-добър стандарт. 
Десислава Атанасова: … и по-добро качество на живот на хората. 
Водещ:
Кога ще бъдат гласувани средствата, отпуснати? 
Десислава Атанасова: Вероятно в началото на февруари месец, когато всички разчети за капиталовите разходи и за бюджета на министерството са ясни като параметри. Тогава ще бъдат отпуснати. 
Водещ:
А защо чак сега се случва това? 
Десислава Атанасова: Всъщност, принципът за разпределение на тези капиталови средства е: веднъж в годината се заявяват от лечебните заведения необходимостите от инвестиции, преценяват се в министерството и през годините се отпускат тези средства. От болница „Свети Иван Рилски” в края на годината заявиха тази необходимост. Освен това, знаете, че през тази година именно от перото за капиталови разходи се наложиха да бъдат направени корекции, за да се инвестира в човешки ресурс. Именно от това перо за капиталови разходи направих корекции, за да могат да бъдат увеличени средствата за възнаграждение в спешната помощ с 18% от 1 юни, увеличение на възнагражденията в държавните психиатрични болници и районните центрове по трансфузионна хематология от 1 ноември. 
Водещ: Ама не зависи от един човек, не зависи от един човек. Просто вие сте взела, да речем, проблема присърце, а друг пък не го е взимал присърце, ако си говорим реално. 
Десислава Атанасова: Ами, това, което се е случвало преди мен, направени са…
Водещ: Вие сте министър на едно от най-… как да кажа, опасните министерства – министерството, което се занимава с проблемите на живота и смъртта. Не ви завиждам хич, госпожо Атанасова, че сте министър на това министерство.
Десислава Атанасова: Изключително трудно е. 
Водещ: Видяхте колко министри се смениха, сега вие. Хубаво, ето, нещо се случва.
Десислава Атанасова: Първо, да кажа, че има много добри направени неща и преди аз да заема този пост. Има, разбира се, и много проблеми, на които не е обърнато особено внимание. Радвам се, че аз мога да реализирам част от приоритетите – така, както сме ги заявили в началото на мандата. Например, един от основните приоритети – спешната помощ вече получава своята реализация, развитието и инвестицията в човешките ресурси, в хората, вече получават своята реализация. И не само - с увеличението на възнагражденията на работещите в системата на здравеопазването, даването на възможност те да се развиват, да продължават своето обучение и да повишават квалификацията. Един от големите приоритети е диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. 
Водещ: Приоритет ли е наистина? 
Десислава Атанасова: Наистина е приоритет. 
Водещ:
Защото те, онкологичните заболявания, като че ли винаги в сянка остават.
Десислава Атанасова: Не, напротив. Още 2009 г. правителството прие една концепция, че България ще се противопостави на онкологичните заболявания и всичките усилия са в тази посока. Затова и ние сме разработили проекти, и то с европейско финансиране, на стойност 148 милиона, за обновяване на лечебните ни заведения, именно с фокус онкологични заболявания. Вече тези проекти са стартирани, очакваме до 2013 г. да са финализирани. Другият голям проект, по който работим, това е проект също финансиран от Европейския съюз. Казва се „Спри и се прегледай” и той е насочен към диагностика пак на онкологичните заболявания в няколко фокус-групи – рака на маточната шийка, рака на гърдата и рака на дебелото черво. 
Водещ: Добре, това означава ли, че вече – бяха ми на гости турски онколози някъде преди около месец – че един ден ще стане така, че нашите българи да не правят такъв здравен туризъм в Турция, да плащат десетки хиляди евро, за да се лекуват по модерен начин? 
Десислава Атанасова: Съвсем скоро ще стане възможно в България де се ползват най-високите технологии, световна медицинска практика. 
Водещ: Какво означава съвсем скоро? 
Десислава Атанасова: Означава, че в рамките на тази година, до 2013 г., ще имаме и терапия с циклотрон, и томотерапия, и най-модерното лъчелечение, и най-модерните линейни ускорители. 
Водещ: До края на тази година? 
Десислава Атанасова: Да. 
Водещ: Къде ще бъдат те, в коя болница? 
Десислава Атанасова: 13 лечебни заведения са, голяма част от тях са университетски. Такава е Специализираната болница по онкология тук, в София; това е болница „Света Марина” във Варна; в Пловдив – университетската „Свети Георги”; в Плевен – „Георги Странски”; в Русе болницата, Смолян, Кърджали, Стара Загора. 13 лечебни заведения, които са с определен фокус за диагностика и лечение на онкологичните заболявания и ще ползват финансов ресурс, европейски средства на стойност 148 милиона лева – нещо, което и изключително и което досега не се е случвало в подобна инвестиция в здравеопазването в България. 
Водещ: А защо не се е случвало? Нима не ни е дремело за това какво става с болните? 
Десислава Атанасова: Не, предполагам, че поради причини, че никой… 
Водещ: Толкова пари се инвестираха на много места… 
Десислава Атанасова: … не е търсил подобен ресурс свежи европейски средства, които да се влеят в българското здравеопазване. Пропускани са многократни възможности, но аз се радвам, че наистина, 2013 г. ще бъде много позитивна за нас и ние ще имаме възможност да предоставим на българските граждани възможност за най-съвременно лечение. 
Водещ: От колко време сте министър вече? 
Десислава Атанасова: На 21 март миналата година положих клетва в Народното събрание. 
Водещ: Нямате година още. 
Десислава Атанасова: Да, нямам. 
Водещ: Вие не сте лекар? 
Десислава Атанасова: Не съм, аз съм юрист по образование. 
Водещ: Това пречи ли ви или ви помага? 
Десислава Атанасова:
Този въпрос ми го задаваха много често в началото и аз смятам… 
Водещ: Обикновено е някой от гилдията. 
Десислава Атанасова: Аз смятам, че ми помага, защото виждам проблемите на системата с един външен поглед и с външна преценка – преценката на пациента. Тъй като наистина, по-трудно е да си част от лекарското съсловие и да можеш да прецениш всички и неприятни моменти, които се случват в системата, и отношенията между лекар и пациент… 
Водещ: И масата лични отношения между самите лекари. 
Десислава Атанасова: Да, и това е вярно. 
Водещ:
Там се водят истински политически войни между някои от тях. 
Десислава Атанасова:
Мисля, че погледът под друг ъгъл е по-полезен. 
Водещ: Добре. Вие сте министър №4 на ГЕРБ. 
Десислава Атанасова: Да. 
Водещ: Как си го обяснявате? Горе-долу на година от мандата – по един министър. Десислава Атанасова: Ами, обяснявам си го с това, че се носи политическа отговорност. Когато някой сгреши, когато нещата не се случват така, както би трябвало и така, както очаква обществото, просто се взема решение – това решение се взема от премиера, и министърът напуска поста. 
Водещ: Да, а със самите лекари в какви отношения сте? Трябваше ще се сключва нов рамков договор… 
Десислава Атанасова: Новият рамков договор се сключва чрез преговори между Националната здравноосигурителна каса и лекарския съюз. Тези преговори се водиха в продължение на няколко месеца, но в крайна сметка, Съборът на лекарския съюз, който е органът, който взема тези решения, реши, че няма да подпише НРД. Това не попречи на нашите отношения. Напротив, ние разчитаме на Българския лекарски съюз и на останалите съсловни организации, както и на пациентските организации, защото само заедно и само консенсусно можем да направим добри неща за българското здравеопазване. 
Водещ:
Не означава ли това, че те подават сигнал: този министър не става, ние отказваме да подпишем нов рамков договор? 
Десислава Атанасова: Мисля, че няма такъв сигнал. Аз бях в началото на техния събор, говорих и с ръководството, и с лекарите, които присъстваха. Ставаше въпрос, че са недоволни от няколко неща, на първо място – от факта, че според тях средствата за здравеопазване се пренасочват от финансовия министър. Но мога да кажа, че през 2013 г. средствата за здравеопазване, като глобална рамка на бюджета, са най-много от всички досега - 3,4 милиарда, разпределени в бюджетите на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Министерството на труда и социалната политика. 
Водещ:
Добре, сега… 
Десислава Атанасова: Трябва да се намерят обаче възможностите как тези средства ще се инвестират в здравето на хората. 
Водещ: Сега ви предлагам да видим мнението за проблемите в здравеопазването на един голям авторитет – проф. Генчо Начев, който беше гост на Диана Найденова. Вижте къде се корени проблемът според него. 
Генчо Начев:
Последно място по здравеопазване, като качество на здравеопазването, като система в Европа, Румъния са преди нас. Причината, според мен, здравеопазването да не е на нивото, на което искаме всички, това е… 
Водещ: Пари и реформи. 
Генчо Начев: … в неефективното използване на средства, които са определени за здравеопазване. 
Водещ: Тоест този ръст на хоспитализациите през последните години е категоричен показател, че се краде в болниците. Или греша? 
Генчо Начев: Не че се краде в болниците. Това е категоричен показател, че тази хоспитализация е фалшива, тя не отговаря на истината… 
Водещ: Да, и че се източва касата. 
Генчо Начев: Ами източва се касата, защото така са поставени нещата, че иначе болницата не може да върви. Точно системата, начинът на взаимодействие каса – болница – пациент е сбъркана, не е правилна. Това казвам аз – неефективно се изразходват. Защо според мен нищо не става през тези години? Защото когато идват с една програма, тя е много хубава и общо-взето са едни и същи програмите на правителствата… 
Водещ: Да. 
Генчо Начев: След това забравят да свършат тази програма първите шест месеца или първата година, когато трябва да свършат нещата… 
Водещ: Защото е болезнено, защото е болезнено. 
Генчо Начев: Болезнено е, така е. Болезнено е. Но и много пъти лечението е болезнено, но след това има ефект от него и човек е здрав. 
Водещ:
Колкото и здравни министри – ГЕРБ смениха трима, сега е четвъртият – да се менят, докато не се промени системата, всичко ще е същото. 
Генчо Начев: Абсолютно вярно е. 
Водещ: Как ще коментирате? 
Десислава Атанасова: Аз казах, точно преди да пуснете интервюто на проф. Начев, същото. Ефективното разходване на средства в здравеопазването трябва да бъде ефективно, защото тези 8%, които всички плащаме от здравни вноски, достатъчни ли са, за да се задоволят нуждите на лечебните заведения, а вече те са над 400? Трябва да си отговорим на въпроса дали всички трябва да ползват този публичен ресурс, т. е. и болниците със 100% държавно участие или над 51, и тези, които са частна собственост? 
Водещ: Един актуален въпрос да ви задам. Какво става с „Пирогов”? 
Десислава Атанасова:
Всичко е наред в „Пирогов”. Може би ме питате с ръководството на „Пирогов” какво се случва? 
Водещ: Да. 
Десислава Атанасова: Предстои конкурс. 
Водещ: Просто тя е емблематична болница. 
Десислава Атанасова: На 30 януари ще се проведе конкурс за директор, така че може тогава да обсъждаме възможните кандидатури и претендентите за поста. Водещ: Един пример излезе преди известно време в медиите, преди два дни, че секретарката в Александровска болница взема повече от лекарите там? 
Десислава Атанасова: Този пример стана ясен на обществото, след като беше извършена проверка от Инспектората на министерството. Не само в Александровска болница, не само в „Пирогов”, а в много лечебни заведения се правят такива проверки, не само на инспектората, а на вътрешния одит, на медицинския одит. Аз смятам, че действително трябва да обърнем сериозно внимание на контрола върху дейността, качеството на медицинската помощ и разходването на средствата.
Водещ: Добре де, а лекарите как да са мотивирани, като виждат какво излиза от тези проверки, как да работят? 
Десислава Атанасова:
Това е въпрос на мениджърите на лечебните заведения, как се разпределят средствата. Защото и в „Пирогов”, ако помните, имаше хора, които за обслужване на библиотеката вземаха средства, секретарки вземаха ...
Водещ: Да, за поддържане на страница във „Фейсбук”, помня. 
Десислава Атанасова: Да, многократно по-високи възнаграждения от работещите. Тоест именно върху тези проблеми трябва да се акцентира при тези проверки. И настина работещите, тези, които носят прихода на лечебното заведение, а това са лекарите, медицинските сестри, целият медицински персонал, да получават адекватни възнаграждения за труда си. Така и само ще ги задържим тук, в България. 
Водещ: Вярвате ли в това, което говорите - че можем да ги задържим тук в България, при това ниво на заплащане? Ние, колкото и да увеличаваме заплатите - ако те въобще се увеличават, сме много далече от европейската практика.
Десислава Атанасова: Това е безспорно. Но знаете ли, че ние с този единен европейски пазар на труда, не само ние в България трудно задържаме лекарите, но този проблем съществува в цяла Европа. И дори едно изследване на Световната здравна организация говори, че през 2020 г. около 2 милиона лекари ще са необходими на Европа да работят. 
Водещ: Добре. Още малко актуални, защото има изключително много въпроси към вас. Чисто конкретни, много въпроси от зрители. Питат защо касата няма да плаща за смяна на стави и сърдечни клапи? Г-жа Маринова. 
Десислава Атанасова: Не, напротив. Касата ще плаща за смяна на стави и сърдечни клапи. За първа година, 2013-а, даваме възможност чрез нормативна промяна, на здравната каса, да договаря цената на тези медицински изделия.
Водещ: Добре, благодаря ви. Защо онкоболните се лекуват с медикаменти от 70-те години? Имаме и сигнал за корупция в Габровската болница, който ви дадем за проверка. Хората си се обаждат, питат всякакви неща. 
Десислава Атанасова: Разбира се, непременно ще бъде направена проверка. Между другото, и при нас, на горещата телефонна линия в министерството, сигнализират непрекъснато хора. Ние извършваме проверки. Относно лекарствата за лечение на онкологичните заболявания, аз не мисля, че са на ниво от 70-те години. Напротив, възможностите, които дава позитивната листа, е да влизат постоянно нови продукти на световно ниво. И смятам, че лекарите също притежават необходимата компетенция, така че да препоръчват на своите пациенти именно такива медикаменти. Водещ: Добре. Финален въпрос. Кои ще са трите ключови проблема, които ще разрешите до изборите? Трите най-важни неща, според вас? 
Десислава Атанасова: На първо място, фокусът ще бъдат оперативните програми. Чрез инвестициите в лечебните заведения ще се подобри рязко качеството на здравеопазването. Фокусът ще бъде, разбира се, и по отношение на превенцията и промоцията на заболяванията. И аз мисля, че ние, ако накараме българите да посещават редовно личния си лекар, да правят своите профилактични прегледи, далеч ще бъдем по-здрава нация. 
Водещ: Добре, госпожо министър. Имам един подарък за вас. Той не е от мен. Един от героите от видеото, което гледахме за иглотерапията на туморите - Владимир Димитров се казва и Фондация „Остани”, те ви подаряват това на вас, заради бързата реакция, която сте проявили за техния проблем. 
Десислава Атанасова: Много благодаря. Едно изключително бурно море. 
Водещ: Успех ви желая. Дано да оцелеете в това море. Още веднъж, успех ви желая. 
Десислава Атанасова: Благодаря ви. Беше ми приятно.

Сподели в: