Върни се горе

Линк към интервюто на министър Ананиев в „Неделята на Нова”

 

Водещ: В „Неделята на Нова” гостува министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Добре дошли.

Кирил Ананиев: Добре заварили.

Водещ: Знаете ли колко въпроси има към Вас, особено от зрителите. След малко отиваме към тях.

Кирил Ананиев: Предполагам, много.

Водещ: Директно Ви започвам с промените в Закона за здравето. Г-н министър, уязвими сте с тях, поне според юристи, по много параграфи твърдят, че с възможността да обявявате извънредна епидемична ситуация с Ваша заповед, всъщност се ограничават правата на гражданите и по този начин това става противоконституционно. Как ще отговорите на тези критики?

Кирил Ананиев: Нека първо да кажем на гражданите, че с изменението на двата члена, 61-и и 63-и от Закона за здравето, се възлагат на министъра на здравеопазването функции да разпорежда противоепидемични мерки, които ще продължат да се изпълняват и след края на извънредното положение, 13 май.

Водещ: Те го знаят. (…).

Кирил Ананиев: Аз съм убеден обаче, че българските граждани разбират, че тези мерки или голяма част от тях, няма как да не продължат да се изпълняват и за в бъдеще, защото те са пряко свързани със здравето и живота на хората, и ние трябва да създадем такава правна среда, която да ни позволи да не допускаме да се случват непреодолими или трудно преодолими щети за здравето и живота на българските граждани.

Водещ: Въпросът е, тук някъде обаче, дали не влизаме в противоречие с Конституцията?

Кирил Ананиев: Що се отнася за уязвимостта на министъра на здравеопазването, имал съм възможност и друг път да споделям, че ние вземаме колективни решения, работим в екип. Министерството на здравеопазването, Министерският съвет, министър-председателят и моите колеги от Министерския съвет, както и Националният оперативен щаб, в някои от проблемите участва и Логистичният координационен център, така че ние вземаме екипни решения, които след дискусия, дебат, обсъждане…

Водещ: Заповедите издавате Вие обаче? Тук въпросът е, дали отговорността няма да бъде лично Ваша, а не на целия Министерски съвет и така да трябва всяко нещо, което подписвате…

Кирил Ананиев: Ако погледнем от чисто правна гледна точка, органът, който издава този административен акт, е министърът на здравеопазването и естествено, нося съответната отговорност. Но веднага искам да Ви кажа, че опитът ми през тези няколко месеца показа, при този начин на формиране на единно мнение, колективно мнение и издаване на индивидуален акт, резултатите са изключително добри, те са адекватни…

Водещ: Да, но Вие трябваше да отговаряте, защо беше „сложете маските, махнете маските, сложете маските, пак махнете маските”? Пак беше във Вас горещият картоф?

Кирил Ананиев: Вижте, светът не познава тази болест.

Водещ: Така е.

Кирил Ананиев: Тя бързо се модифицира в най-различни варианти. Различните държави по различен начин понесоха това заболяване и този вирус. Всяка една страна е специфична. Има и народопсихология над всичко това. Така че дали за кратко време е отменена или нова заповед е издадена, не е толкова фатално. Важни са резултатите. А резултатите показват едно ниско ниво на заболяване, едно удължаване на процеса на заболяване, през периода на който могат да се предприемат адекватни мерки, за да не се стигне до такива пикови ситуации, заболявания, не искам да говоря за смъртни случаи, както е в редица други държави.

Водещ: Точно тук много бързи въпроси ще Ви задам и се надявам на кратки отговори. Казват, че именно в тези промени на Закона за здравето не сте описали критериите, при които може са обявим отново извънредна ситуация. Премиерът каза, 3 дни по 100 на ден, и д-р Кунчев. Вие какво казвате обаче? Бързо, какви…?

Кирил Ананиев: Вижте, нашите критерии, които ги прилагаме, те не се различават от критериите за обявяване на опасност за общественото здраве, намерили място в международните норми на СЗО, чиито член сме и ние. Най-важните за нас критерии, това са медицинските критерии, свързани с последиците от заболяването, с тежестта на заболяването, с наблюдението на някои критични групи, които носят по особен начин разширяване на заразяването. Освен това, ние наблюдаваме… т. е. друг критерий, който има голямо значение, това е, че тази болест е непозната….

Водещ: Това го знаем.

Кирил Ананиев: Тази болест е непозната и с начина на предаване на инфекцията.

Водещ: Кажете обаче, искам и въпроси на зрителите да зададем, защото има много, но кажете нещо ясно, като критерий, при 100 души 3 дни подред, означава ли това, че отново се затваряме вкъщи и въвеждаме старите мерки? Говорили ли сте?

Кирил Ананиев: Аз мисля, че точно 3 дни не мога да кажа, но в рамките на една седмица, ако има такова заболяване, трябва отново да се стегнат мерките.

Водещ: Добре, категорично.

Кирил  Ананиев: Имайте предвид, че в момента, докато ние говорим с Вас, в Народното събрание трябва да е приключил периодът, в който отделните политически сили трябва да представят своите предложения. Аз мисля, че в тези предложения ще има доста неща, които ще подобрят измененията в…

Водещ: Доста конкретика. Добре…

Кирил Ананиев: Да, доста конкретика. В т. ч., понеже говорихме и за критериите, в т. ч. и критериите за обявяване на извънредна епидемична обстановка.

Водещ: И за данъчните складове, недоволството на търговците на горива, които веднага скочиха, че сте вкарали там, към преходните и заключителните разпоредби тези изменения. И те ли ще бъдат обхванати? Вие, като бивш зам.-министър на финансите, все пак?

Кирил Ананиев: Искам да Ви кажа, че аз съм се съсредоточил върху промените, които са свързани със здравеопазването. Колегите са достатъчно професионалисти и те сигурно имат определени критерии, и определени причини, поради които вкарват и тези теми в закона. Те не са само за данъчните складове, те са свързани със социалната, икономическата политика и т. н.

Водещ: Не, защото Вие видяхте опозицията как реагира и притесненията, че покрай този закон ще вземат да се променят много други неща, които пък да ударят някой бизнес.

Кирил Ананиев: Утре ще бъде много интересен дебатът в Здравната комисия по всички тези въпроси, за които казвате Вие. Но аз съм убеден, че разделът, който е свързан със здравеопазване, а именно двата члена, които се променят, ще бъдат подобрени, усъвършенствани и ще бъдат възприети от по-голямата част от българското население.

Водещ: Добре. Да не Ви приписваме отговорност и за другите разпоредби, разбрах Ви. Таня Иванова сега и въпросите на зрителите.

Таня Иванова: Веднага започвам с един, който мисля, че интересува абсолютно всички медици, които са на първа линия. Лилия Теофилова, която е медицински работник, иска да знае, министърът ако може да отговори, възнаграждението, което те получават сега от 1 000 лв., след извънредното положение дали ще отпадне, защото, казва жената, ние ще продължим да работим с болни от коронавирус на първа линия. И, г-н министър, въпреки че говорите, че трябва да внимаваме и да затягаме мерките, хората се интересуват – Десислава Диловска, Георги Пенчев, Петя Късовска, кога ще разрешите спортните мероприятия на открито и ще отворите ли детските градини скоро?

Кирил Ананиев: На първия въпрос, за 1 000-те лв., това е нетната сума, брутната сума е над 1 500 лв., само за месец март тези суми са получени от над 2 200 души, работещи на първа линия, като през месец април, който ще платим сега през месец май, тази цифра отива на 3 800 души, което показва, че повече лечебни заведения са ангажирани с лечението на носители на коронавирус.

Водещ: Ще запазите ли възнагражденията им от 1 000 лв. чисти пари, както ние го казваме и след 14-и?

Кирил Ананиев: Искам да посоча базата, от която тръгнахме. Премахването на извънредното положение няма да премахне този допълнителен бонус за хората, които… медиците, и не само медиците, хората, които са на първа линия, в т. ч. и нашите регионални здравни инспекции, спешната медицинска помощ. Това ще продължи докато продължи извънредната епидемична обстановка.

Водещ: А Вие министрите в Министерски съвет и членовете на Вашите кабинети ще започнат да вземат и заплата най-накрая, нали, след премахването?

Кирил Ананиев: Това ще го решат народните представители, тъй като тяхното решение е до продължаване  на извънредната ситуация.

Водещ: До 14-и Вие сте без заплати, да кажем. Спортните мероприятия, кажете груповите тренировки и детските градини, все неща, които питат…

Кирил Ананиев: За детските градини водихме много сериозен разговор в правителството. Много от европейските държави от началото на месец май са позволили посещенията на децата в детските градини и в детските ясли. Това, което ние взехме като решение, е да проследим процеса в тези държави, в рамките на една или на две седмици и в зависимост от развитието на ситуацията и в България, ще вземем решение, дали нашите деца и внуци да тръгнат в детските градини и детските ясли.

Водещ: Логично. Това, което казват между впрочем голяма част от хората, които работят в детски градини е, че вече така започват да се подготвят към отваряне, така че явно сте им дали знаци, че трябва да се подготвят.

Кирил Ананиев: Трябва да се намери балансът между отварянето на мерките, разширяването на социалния живот на българските граждани и опасностите, които крие това.

Водещ: Така е. Но тук пък родителите на ученици ще Ви попитат, защо детските градини отварят, а ние да се мъчим вкъщи с онлайн обучението и тези деца да са изгубили 4 месеца без да ходят на училище.

Кирил Ананиев: Аз мисля, че тези 4 месеца показаха, че ние можем да се справим и с онлайн обучението…

Водещ: Недейте, да, справихме се, но как…

Кирил Ананиев: Не трябва на края, като власите, на края на Дунава да се удавим. Министър Вълчев посочи как ще завърши учебната година. Не искам да повтарям неговите думи. Мисля, че това е правилното решение. Ще се отнася…

Водещ: Но отстъпление по отношение на градините очакваме, това разбрах.

Кирил Ананиев: Ами, надяваме се и го искаме, което е най-важното, но не на всяка цена.

Водещ: Добре. Спортните мероприятия?

Кирил Ананиев: А що се отнася до спортните мероприятия  на открито, те вече са разрешени, индивидуалните тренировки, без състезания…

Водещ: Груповите.

Кирил Ананиев: Без състезания, като в предишните няколко дни говорихме с министър Кралев и по отношение на останалите спортове и подготовки. Ще започнем в началото на следващата седмица с подготовката на нашите олимпийци за олимпиадата през следващата година, като се спазват строго санитарно-епидемичните мерки. Всеки един спортист ще бъде в отделна стая. Те ще бъдат тествани непрекъснато през периода на подготовката. Няма да има близък контакт между тях, ще се спазват всички изисквания, които са необходими – социална дистанция, предпазни средства и всичко, което е необходимо, за да не се прехвърля вирусът. Докато предвиждаме от 15 май да започнат индивидуалните подготовки и на футболистите в българските клубове, като и там е направен график, колко време ще бъде индивидуалната подготовка, след това ще започне групова, но да речем по 5 души, докато се стигне…

Водещ: Беше много странно там, слушах, че да не пипат с ръце топката, да…

Кирил Ананиев: Не, това са други държави, това не е България. Но, така или иначе, ние на 3 август трябва да уведомим УЕФА за нашите отбори, които ще участват в тези състезания. И като тръгнем от тази дата назад, и като имаме предвид, че се предвижда съкращаване на плейофите наполовина, това означава, че на 5 или най-късно на 12 юни трябва да започне първенството. А, за да започне първенството на 5 или на 12 юни, трябва поне 2-3 седмици подготовка на футболистите, за да не се получат здравословни причини.

Водещ: Т. е. да разбирам, че Вие обмисляте това да е…

Кирил Ананиев: Министър Кралев е направил истинска стратегия, съобразявайки се с всичките изисквания на Министерството на здравеопазването за съхраняване и непрехвърляне на вируса, ако има такъв.

Водещ: Вие сте станал почти спортист вече, виждам, запознат сте с графика на всички състезания, които ще се случат. Един въпрос от зрители, също така, които питат, във връзка с пътуването….

Кирил Ананиев: Ако трябва да продължа обаче, започва и постепенно отваряне, разбира се и при наблюдение на ситуацията и на някои други спортове, които са на закрито. Но това ще бъде под строгото наблюдение на медицински екипи и при спазване на всички възможни правила.

Водещ: Добре. Във връзка с подготовката за пътуване, някои от хората, които искат да почиват в чужбина, здравните карти, такива, каквито Гърция иска да въведе, ние обмисляме ли подобно нещо, за да може тези, които излизат все пак…

Кирил Ананиев: Водим разговори с ЕК. До този момент не сме стигнали до решение. Хората, които искат да пътуват зад граница трябва да знаят, че след като се върнат отново в България ще подлежат на карантина, 14 дни.

Водещ: До кога обаче това, тъй като слушахме доц. Кунчев, който каза, вече навсякъде е тази болест, тази карантина няма никакъв смисъл, защото тя беше актуална, когато имаше държави, в които има и такива, в които няма. Та, мислили ли сте по тази тема, до кога тези 14 дни ще бъдат валидни?

Кирил Ананиев: Никой не може да каже, кога ще бъде пикът на заболяването.

Водещ: Разбрах Ви.

Кирил Ананиев: Виждате, че в редица държави продължава да нараства броят на заболелите, броят на починалите, макар че в някои от тях казват, че процесът е преодолян, платото е минато, но така или иначе реалните резултати не показват това.

Водещ: Нищо не ми казахте. Няма да махаме тези 14 дни?

Кирил Ананиев: Засега, не.

Водещ: Засега, не. Лоша новина за тези, които пътуват.

Кирил Ананиев: Това е една от мерките, която ще продължи да действа.

Водещ: Добре. Таня Иванова с още въпроси на зрителите.

Таня Иванова: Да, това беше един от основните, за 14-дневната карантина, за българите от чужбина, да се премахне, особено тези, които си изхранват семействата. Иначе, Антония Жекова, Хриси Енчева-Топалова се интересуват, дали има вариант и при какви мерки за сигурност биха могли да се разрешат балове, сватби, кръщенета, въпреки че, да, казахте преди малко, че трябва да внимаваме. Но все пак, да отговорите?

Водещ: Усмихва се министър Ананиев. Сватбите и кръщенетата, моля Ви, защото са десетки, да не кажа стотици, въпросите за сватбите и кръщенетата, това е важно.

Кирил Ананиев: Вижте, сигурно са толкова много въпросите, но в крайна сметка ние вземаме всяко следващо решение и всяка следващо решение и всяка следваща мярка, която облекчава социалния живот в страната на базата на развитието на заболеваемостта в България. Една от най-важните мерки е да няма струпване на много хора и да се спазва социалната дистанция. На този етап, лично аз не съм разговарял с премиера и с Националния щаб, но лично аз смятам, че за тази мярка поне на този етап е рано да се говори. До баловете има още време…

Водещ: Не, няма време, как има време?

Кирил Ананиев: Ами, поне 20-ина дни някъде или по –мъничко…

Водещ: По-мъничко, днес е 10-и, до 24-и са 14.

Кирил Ананиев: Вижте, много е важен всеки ден, всяка седмица, всеки 3 дни. Виждате, че нещата се променят. Никой не иска да спре желанието на тези млади хора да се веселят и да се почувстват щастливи при завършване на своето образование.

Водещ: Но засега не им го разрешавате.

Кирил Ананиев: Но, дали това да бъде за сметка на увеличаване на заболеваемостта и след това до други, не толкова добри последици, аз мисля, че трябва да търсим баланса.

Водещ: Добре. Таня Иванова още няколко въпроса има, след което ще минем на…

Таня Иванова: Валерия Милкова се интересува, ако можете да кажете какво се случва с болницата във Видин? Константин Младенов пита, във връзка с евентуалното намерение на Софийския университет да направи присъствени занятия, трябва ли да се случват, при условие, че още сме в пандемия? Диди Желязкова се интересува, след като Ямбол е в такава ситуация, трябва ли да се постави под карантина градът?

Водещ: Добре. Видин и Ямбол?

Кирил Ананиев: Да започнем с Видин. Аз бях на посещение в болницата във Видин. Тя функционира, независимо от трудностите, които има в две от отделенията в болницата, направено е преструктуриране на персонала в болницата във Видин и в тези отделения, в които няма много пациенти, съответният медицински и немедицински персонал е насочен в отделенията, в които лежат хора, носители на коронавирус. Това е първата мярка. Втората мярка е, когато това вече е недостатъчно, ние сме създали необходимата организация, болните да бъдат превозвани до съседни болници, дори болници в други областни градове, където сме координирали действията, заедно с центъра за спешна медицинска помощ.

Водещ: Т. е. предвидено е и това, че може да свърши медицинският персонал там и…

Кирил Ананиев: Да.  Освен това сме написали писмо до всички РЗИ-та, да ни оказват въздействие, ако има доброволци, те да дойдат за известен период от време…

Водещ: Е, няма, не виждате ли, няма, оказва се, че никой не желае.

Кирил Ананиев: Няма, но продължаваме да търсим решение и по този начин.

Водещ: Ямбол, карантина на града, трябва ли, г-н министър, да бъде наложена или само на…

Кирил Ананиев: На този етап, аз смятам, че карантина на града не трябва. Ямбол също функционира. Там има и частна болница, която може да окаже помощ или чрез изпращане на свои медицински кадри в болницата, или ако това нарушава екипността на работата на тази болница, те да приемат съответно пациенти от МБАЛ. Другият случай е, да се превозват хора и до други областни градове, където да им се окаже помощ. Засега, на национално равнище, нямаме проблем с поемане на хората, които са носители или са болни с присъствието на коронавируса.

Водещ: Въпрос и от Емил Исаков, който успя преди предаването да ни изпрати, отново за парите. Казахте, тези 1 000 лв. за момента няма да бъдат по никакъв начин отнемани…

Кирил Ананиев: Не стои под съмнение. Ресурсът е осигурен, с европейски средства…

Водещ: Няма да кажете за колко време имаме. До края на годината имаме ли?

Кирил Ананиев: До края на извънредната епидемична обстановка…

Водещ: Колкото и да продължи тя.

Кирил Ананиев: Колкото и да продължи тя.

Водещ: Чудесен отговор.  Кажете обаче, по отношение на заплатите на лекарите, това което пита г-н Исаков е, дали заплати от 10 000 лв. в лечебни заведения трябва да бъдат публично изяснявани? Това, по отношение, че заплатите на президента и премиера все пак са публични. Какво мислите Вие?

Кирил Ананиев: Всеки български гражданин е длъжен да декларира доходите си от трудова дейност, както премиерът, ние министрите, депутатите, така и работещите в лечебните заведения в своята годишна декларация трябва да декларират всичките доходи, които са получили през годината.

Водещ: В тези ред на мисли, те са публични.

Кирил Ананиев: Разбира се.

Водещ: Добре, друг въпрос има…

Кирил Ананиев: Не говорим за парите „под масата”, дотолкова, доколкото ги има.

Водещ: А, защото казахте „пари под масата”, премиерът Борисов преди две седмици каза, че броят на инфарктите и инсултите е намалял с 50 процента и така загатна, че явно нещо се случва. Та, горе-долу, въпросът е в същата посока, надписват ли се тези диагнози с инсулти и инфаркти, и какво прави министерството по този въпрос?

Кирил Ананиев:  Аз мисля, че намалението на инсултите и инфарктите идва не толкова, че всичко се е оправило в тази посока и българинът е станал по-здрав, а по-скоро от притесненията на хората в тези условия на коронавирус, да влязат, да…

Водещ: А не защото се надписват в обичайна ситуация, затова ли?

Кирил Ананиев: Е, навсякъде има и такива изключения.

Водещ: Добре. Последен въпрос, наистина, защото преминаваме към Васил Иванов, а той само преди няколко месеца ни разказа за болници, в които поставят стентове на хора, които очевидно нямат нужда от това. До къде стигна проверката Ви, отново въпрос на г-н Исаков? Да кажа, повече от година, до къде стигна тази проверка за Пазарджишката болница специално?

Кирил Ананиев: Чисто документално, за съжаление, няма нарушение в лечебния процес. Наистина буди съмнение такава концентрация върху един лекар, но явно той е от тези лекари, които е търсен от гражданите. Но, така или иначе, аз смятам, че не е морално да има такова (…).

Водещ: Проверката не е установила никакви нарушения. Разбрах Ви.

Кирил Ананиев: Поне документално. Министерството на здравеопазването, заедно с неговата Агенция за медицински надзор извършва документални проверки.

Водещ: Само?

Кирил Ананиев: Да.

Водещ: Добре. Благодаря Ви. министър Кирил Ананиев, на гости в студиото, един от най-важните хора в държавата, поне от четвъртък натам, тъй като той ще разписва всичко, което трябва да ни се случва оттук нататък. Благодаря още веднъж. Желая успех.

Кирил Ананиев: И аз благодаря.

 

Сподели в: