Върни се горе

Линк към интервюто на министър Ананиев  за „Тази неделя“, БТВ

 

Водещ: Мой гост е министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Здравейте.

Кирил Ананиев: Здравейте.

Водещ: Когато говорим за тези два случая, ми се свива сърцето, откровено Ви го казвам.

Кирил Ананиев: Позволете ми, г-жо Марчева, в самото начало да изразя своето най-човешко, най-сърдечно съболезнование към семействата и близките на двете лекарки. Това е наистина един много, много неприятен случай, тъй като тези хора на първа линия, те са до всички хора, които носят коронавируса и независимо от всички предпазни мерки, които вземаме, никой няма гаранция, че може да се съхрани. Тъй като това е нов вирус, разпространението не е уточнено по всички варианти, как достига до човешкото тяло. Така че има още много да работим в тази посока. Но, за съжаление, наистина трябва да вземем допълнителни мерки по отношение съхранението и опазването здравето на медицинския и немедицинския персонал в болниците.

Водещ: Какви ще са тези допълнителни мерки, г-н министър?

Кирил Ананиев: В същото време обаче искам да използвам възможността и да поздравя всички, и да благодаря на всички хора, които работят в лечебните заведения, държавните институции, частни институции, неправителствени организации, граждани, които в рамките на своите правомощия и възможности помагат в борбата с този тежък вирус.

Водещ: Какви ще са тези допълнителни мерки, които ще предприемете, в името на по-голямата защита на лекарите?

Кирил Ананиев: Всичките мерки са свързани със създаване на условия да не се разпространява вирусът в съответните лечебни заведения. Това са противоепидемични мерки, свързани с профилактиката, хигиената, осигуряването на сигурно предпазно облекло, отделянето на хората, за които има съмнение, че са носители на коронавирус, обслужване на хората, които са заразени с коронавирус от определени лица, за да не може да се разпространява инфекцията в другите отделения и клиники на съответните болници.

Водещ: Г-н министър, сложете си ръка на сърцето и ми кажете, че всички медицински лица в България, от професорите лекари, до шофьора на линейката за спешна помощ имат достатъчно маски, шлемове, ръкавици, защитни облекла.

Кирил Ананиев: Проблемът беше само в началото на месец март, когато всъщност се появи и първият случай на коронавирус в България. Слагам си ръката на сърцето и честно Ви казвам, че тогава…

Водещ: Сърцето е тук…

Кирил Ананиев: Да, сърцето е тук. И си слагам ръката на сърцето, и си признавам, че в самото начало не всички лечебни заведения и целият персонал беше осигурен с необходимите предпазни мерки. След този първоначален етап и в резултат на всички мерки, които предприе правителството, в момента нямаме дефицит, даже обратно, имаме резерви, които могат да влязат в действие, веднага след като бъдат изчерпани наличните. Вие знаете, под ръководството на министър-председателя и на икономическия министър, заедно с Националния оперативен щаб, обиколихме редица предприятия, които преустроиха своята работа и се насочиха единствено и само към производство на предпазни облекла и маски. Така че в момента навсякъде са налице необходимите предпазни материали.

Водещ: Колкото до тези трагични, наистина, случаи с лекарите в Сливен и тук в София, кажете ми, обмисляте ли някаква институционална помощ за семействата на тези лекари, които ще загубят, за съжаление, битката с COVID-19?

Кирил Ананиев: Аз съм убеден, че трябва да се предложи такава институционална помощ на семействата и близките на починалите медицински работници. Разбира се, тази институционална помощ е свързана с възможностите и компетенциите, които предлага нормативната уредба, която регламентира дейността на дадената институция. Вчера, например, водих разговор с директора на Сливенската болница. Там са взели решение, в рамките на тяхната компетентност, да поемат разходите за погребението на д-р Иванова. В същото време, регионалната и националната структура на Българския лекарски съюз са взели решение, регионалната да предостави 2 000 лв. на семейството, а националната структура – 5 000 лв. За съжаление, Министерството на здравеопазването е бюджетна организация и тя няма право да извършва такъв тип разходи. Но аз Ви уверявам, че ще намеря източник за финансиране, в т. ч. ще организирам и доброволно дарение в Министерството на здравеопазването, с оглед да помогнем не само вече на д-р Иванова, но и на втората докторка, която почина в Александровска болница.

Водещ: Хайде сега към бонусите за лекарите на първа линия, които, за съжаление, създадоха неприятно напрежение, особено в тази драматична ситуация. Само ще припомня, общо 3 700 работещи в здравната система получиха по 1 000 лв. бонус към заплатите си, тъй като са работили на първа линия в борбата с COVID-19. Допълнителните средства се разпределят по специална методика на Министерството на здравеопазването, но и вчера Ви показахме, че в Бургас и Горна Оряховица зрее бунт. Да си припомним:

“Евтим Евтимов, шофьор на линейка, Горна Оряховица: Всички очаквахме да вземем тази помощ, която беше обещана от премиера. И по каква причина или кой нареди на етап да бъдат изплатени парите, по никакъв начин не стигна като информация до нас.

Репортер: Вие смятате ли, че действително сте работили в рискова среда и има основания за тези пари?

Евтим Евтимов, шофьор на линейка, Горна Оряховица: Да, смятам. На 12-и срещу 13-и през нощта, март, имахме случай. На 24 март, вечерта, бях нощна смяна, също имахме случай. На 2 април имахме случаи и то няколко.

Репортер: Това са пациенти, съмнителни?

Евтим Евтимов, шофьор на линейка, Горна Оряховица: Да.

Евтим Евтимов, шофьор на линейка, Горна Оряховица: През април месец са три случая. Но, смея да твърдя, че на 24 март, през нощта, вечерта, на нощната смяна, също съм имал контакт с такъв, съмнителен.

Евелина Костадинова, медицинска сестра, Бургас: Работила съм, имаше италианец, от италиански кораб, който беше под карантина. Шихме му главата. На дежурството се налагаше по 2-3 пъти да се влиза в изолатора. Така че мисля, че достойно съм си изработила парите.

Климентин Милчев, ЦСМП-Бургас: Ние не можем да доказваме случаите, ние отиваме на съмнения за температура, задух, кашлица, болки, но никой не ти казва, че това е точно коронавирус. И най-вероятно след като мине извънредното положение ще има протести и ще се иска оставката на министъра.

Водещ: Обмислят искане на оставката Ви.

Кирил Ананиев: Всеки може да иска оставката, разбира се, на министъра. Искам да Ви кажа, че има един основополагащ принцип, на базата на което се прави разпределението на тези допълнителни бонуси за работещите с пациенти…

Водещ: Кажете ми, тези принципи достатъчно открити, прозрачни, справедливи ли са, според Вас?

Кирил Ананиев: Така исках да продължа. Всеки медицински и немедицински работник, който извършва действия по обслужването на хора, които са носители на коронавирус или има съмнение за такова носителство, което означава, че извършва дейности по наблюдение, диагностика или лечение на такива хора, има право да получи този допълнителен бонус. Това се удостоверява с необходимата медицинска документация и с графиците за дежурство. Никъде не е намаляван списъкът на хората, които са участвали в тези дейности. Тези списъци са дадени….

Водещ: Какво бихте казал обаче на хората, които са недоволни и смятат, че ги заслужават, а не са ги получили?

Кирил Ананиев: Тези списъци са дадени от съответните ръководители на лечебните заведения и ние не сме ги коригирали. Така че това важи също и за Горна Оряховица, и за Бургас. Ще Ви кажа за Горна Оряховица. В цялата Великотърновска област са получили 77 души допълнителен бонус за тази дейност. За периода от 1 до 31 март е имало само двама носители на коронавирус. В Горна Оряховица са получили 26 души такава еднократна помощ от 1 000 лв. нетно, което представлява 50 процента от персонала. В Павликени, защото стана вчера въпрос и за Павликени, от 19 души персонал, 11 души, над 50 процента са получили този бонус. И този списък на тези хора ни е даден от съответния директор на Център за спешна медицинска помощ, и съответно ние сме ги осигурили с необходимия ресурс. Искам да кажа нещо, което е много важно. Месец март, заболелите с коронавирус бяха много малко. И на тази база, разпределението беше за по-малък брой персонал. Април месец има увеличение на броя на заболяванията, както в отделните лечебни заведения, така и в нови области, така че през месец април тези допълнителни възнаграждения, които ще бъдат дадени през месец май, ще обхванат много повече хора и…

Водещ: Колко?

Кирил Ананиев: Сега в момента събираме информация, защото последният работен ден беше в четвъртък. От утре ще започне да пристига информацията. Колкото хора излязат, на толкова хора ще платим. Искам да Ви кажа и още нещо. Възможно е да е настъпила някаква техническа грешка в съответното лечебно заведение, когато ни е подавано от съответния директор информацията. Това не е фатално. Ако има такава грешка, сигналът трябва да дойде веднага в Министерство на здравеопазването. Ние ще направим проверка и парите ще бъдат дадени на тези хора. Няма никакво умишлено действие, да не се предоставят средства на хората, които са работили пряко с пациенти с коронавирус.

Водещ: Това беше много важно да се чуе. Така че затова Ви оставих. Сега, кажете ми за ген. Мутафчийски, за председателя на Националния оперативен щаб. Без значение на това, дали той ще се появява всяка сутрин в 8 ч., за да съобщава лошите новини, или няма да се появява, но ще продължи да работи, Вие лично, като министър на здравеопазването, как работите с него, имате ли му пълно доверие?

Кирил Ананиев: Аз работя с ген. Мутафчийски от много години. Още като зам.-министър на финансите и той, разбира се, в ръководството на ВМА. С него имаме изключително професионални и коректни отношения. Винаги сме поставяли проблемите честно и сме ги решавали отговорно. Удоволствие е да се работи с човек като ген. Мутафчийски. Искам да кажа, че ген. Мутафчийски и неговият щаб ще продължат да работят. Всичките съмнения, мисля че преди малко бяха разсеяни от министър-председателя и от самия него. Много активно работи щабът, той така ще и продължи да работи. Заедно с правителството дебатираме всичките въпроси, обсъждаме ги и вземаме консенсусни решения. И много добре го каза премиерът, преди мъничко, какво значи, дали има противоречия между щаба и правителството? Но тези хора, които са в щаба са част от правителството. Тук става въпрос за професионален дебат между хора, които са медицински в центъра на нещата и все пак администрацията на правителството, която взема решенията на базата на техните предложения, мерки и анализи, които извършват.

Водещ: Чакайте малко сега, Вие не сте медицинско лице, Вие сте политическо лице. Когато на масата има спор, сериозен, съществен и на масата има, както научни, разбирайте, медицински аргументи, така и политически, които аргументи побеждават, медицинските или политическите?

Кирил Ананиев: Вижте, всяка една мярка, която се предприема от щаба, респективно от правителството, се анализира, проследява и се вижда какъв е резултатът от нея. Тук не става въпрос да противопоставяме медицинското на политическото решение. Ние, на базата на анализа установяваме тази мярка правилна или не е правилна, тя води ли до подобряване състоянието на пациентите, на българските граждани или не. Ако тя…

Водещ: Кажете ми, моля Ви, защо например махнахте маските на публични места? Хората казват, направихте ни на маймуни.

Кирил Ананиев: Не, не са прави. Вие знаете, че наистина имаше период, в който казахме – носете ги, след това – не ги носете и сега пак създаваме възможност на открити пространства да не се носят, разбира се, ако няма контакт с хора и голямо струпване на хора. Наблюдавайки ситуацията през последните няколко дни, ние виждаме едно устойчиво задържане на броя на хората, които са новозаразени с коронавируса. Това е т. нар. плато, при тези обаче мерки, които сега в момента сме ги предприели. И при това положение, и като имаме предвид, че навън времето се подобрява, въздухът е много важен, не само за малките, но и за възрастните хора, т. е., когато се предприемат мерки, да няма близки контакти, голямо струпване на хора, излизането на чист въздух в природата дава позитивен ефект върху състоянието на хората. Дори и социалното положение, дори и спокойствието на хората, че водят един нормален социален живот. Това ни даде основание, разбира се при ограниченията, да няма струпване на хора, и когато говориш  с човек, когото не познаваш, тогава трябва да си сложиш маска.

Водещ: Добре, паднаха маските на открити обществени места, разхлабвате режима, по който можем да се разхождаме в парковете и планините. Обмисляте ли скорошно премахване на тези КПП-та около областните градове?

Кирил Ананиев: Мисля, че премиерът много добре го каза, след броени минути ние ще се съберем в Министерския съвет и ще обсъждаме всички възможни мерки, които могат да бъдат предприети в близките дни и седмици. Разбира се, те няма да бъдат предприети от днес за утре, ще има някаква последователност в приемането на тези мерки. Той вече спомена за една от първите мерки, това е за курсовете, които се водят, за шофьори. Поставят се много питания за индивидуалните спортове. Така, че ще има някаква предвидимост на мерките.

Водещ: Аз Ви питам за КПП-тата. Според Вас, трябва ли скоро да паднат?

Кирил Ананиев: Една от следващите мерки ще бъде и тази. Тя няма да е толкова далеч.

Водещ: А детските градини и яслите, искате ли да се отворят?

Кирил Ананиев: Това е следваща стъпка също, която трябва да се проведе. Само че там трябва един много по-сериозен анализ на това как трябва да бъде организирано пребиваването на дечицата в детските градини и ясли, така че да няма риск за тях. По всяка вероятност ще се определят условия, колко деца да бъдат в отделно помещение, на какво разстояние, как да бъдат обгрижвани, така че да не се разпространява, да не възниква, по-скоро, и разпространява вирусът.

Водещ: Последен въпрос към Вас, г-н министър. В условията на пандемия подписахте договор за проектиране на така мечтаната от всички нас Национална многопрофилна детска болница. Лекари, архитекти и родители обаче не спират да протестират срещу това Ваше решение, да използвате старата сграда в двора на Александровска болница. Защо не се вслушахте в техния глас?

Кирил Ананиев: Зависи, колко лекари, родители са подписали тази подписка. Вие знаете, че те са някъде около 17 000 души. Не искам да разсъждавам върху организацията как са събрали тези 17 000 подписа. Но искам да Ви кажа, че ако утре аз изляза пред Министерството на здравеопазването и направя такава подписка „за” тази болница, ще събера много повече от 1 млн. подписи. Но не това е важното…

Водещ: И аз така си мисля.

Кирил Ананиев: Важното е друго. Обществената поръчка е изпълнена при пълно спазване на Закона за обществените поръчки. Процедурата по избор на изпълнител свърши в края на януари, далеч от обявяването на извънредното положение, както те ме критикуват, че използвам извънредното положение, за да си правя едва ли не, каквото си искам.

Водещ: Използвате ли го, да си правите, каквото искате?

Кирил Ананиев: Не го използвам, защото процедурата завърши края на януари. Беше подадена жалба от втория класирал се. Тя постъпи в КЗК, КЗК не я уважи и ми даде право на предварително изпълнение. Независимо от това, ние не тръгнахме да започваме изпълнението на проекта, изчакахме окончателното решение на КЗК. След неговото излизане, аз трябва в рамките на 1 месец, задължително по закон, да подпиша този договор. И накрая, искам да завърша, не трябва да има никакви притеснения по отношение на бъдещето на тази болница. Тя ще бъде най-съвременната, най-модерната, най-сигурната, най-комплексната детска болница, която ще имаме в България. Само след няколко дни, на редовното заседание на Министерски съвет аз ще внеса едно предложение за проект на решение, да обявим за национален обект тази болница, което ще ми даде възможност в една ускорена процедура да завърша нейния строеж, нейното оборудване, което е много важно. 32 месеца са много. Вие видяхте в един китайски…

Водещ: Добре. Само да Ви кажа, това е записано и всеки път, когато имаме повод да се виждаме, и нещо кривне от правата, която сега начертахте, ще Ви припомням това, да знаете.

Кирил Ананиев: Не се притеснявам. В това, което говоря, съм убеден.

Водещ: Добре. Всички ние сме родители и искаме децата ни, внуците ни, наистина да имат най-доброто здравеопазване, нито повече, нито по-малко.

Кирил Ананиев: Смятате ли, че аз не го искам?

Водещ: Вярвам, че го искате. Благодаря Ви за отделеното време. Успех на заседанието в 10 ч. Съвместно заседание в 10 предстои на Министерски съвет и Националния оперативен щаб.

 

Сподели в: