Върни се горе

Линк към интервюто на министър Кирил Ананиев "Панорама" БНТ

 

Водещ: Добър вечер на здравния министър господин Ананиев.

Кирил Ананиев: Добър вечер, г-н Василев.

Водещ: Първо и най-важно – ще овладеете ли морбилито?

Кирил Ананиев: Г-н Василев, убеден съм, че сме създали необходимата организация, за да овладеем този процес. Изпратили сме подробни указания на районните здравни инспекции точно какво да вършат в конкретните случаи. Най-важното, което е в момента, е, че сме осигурили необходимите ваксини за морбили, така че дори да се случи да се направи извънредна ваксинация на тези деца, които не са ваксинирани, за тях има осигурена ваксина. Бих желал да използвам вашия ефир да се обърна към родителите на малките деца и да ги помоля не само като министър, а като човек и като дядо на три прекрасни внучки: „Ваксинирайте децата си“. Ваксината не е враг на децата. Ваксината предпазва децата от остри заболявания, които могат да дадат ефект по-късно, когато пораснат. Също така може да даде отражение и на дечицата, с които те контактуват. Затова се обръщам към родителите – нека да ваксинират своите деца. Това ще осигури едно здраво и щастливо детство на тях.

Водещ: Добре, че го казвате, защото съмнението към ваксините води до ето такива ситуации. Това беше въпросът от деня. Иначе ние трябва да си говорим за реформата. Реформата означава да режеш и да боли. А сега ние точно това чакахме от вас, защото вие не сте лекар и разбирате от пари. И готов ли сте сега да режете?

Кирил Ананиев: Г-н Василев, със сигурност си спомняте седмиците преди да бъде избран министърът през ноември 2017 година. В обществото се водеше един голям дебат какъв да бъде министърът.

Водещ: Да.

Кирил Ананиев: Дали да бъде икономист, финансист, или да бъде медик – професор, доктор и т.н.

Водещ: И се реши да бъде безжалостен финансист.

Кирил Ананиев: Така го казвате вие. Когато ме избраха и когато положих клетва в парламента, аз се обърнах към народните представители, а чрез тях и към българската общественост. И казах, че този дебат аз не го разбирам. За да можем да постигнем промяна в тази система, здравна система, трябва да обединим усилията, възможностите и способностите на всички хора. Обещах да работя в консенсус, да търся висока степен на консенсус с всички участници в този процес, включително с всички съсловни организации, пациентски организации, синдикати, работодатели. Мисля, че през тази година и три месеца аз не наруших това свое обещание и пример не е само кръглата маса, която проведох за новия модел и работата на работните групи, а в ежедневната ми работа.

Водещ: Резултати имате ли?

Кирил Ананиев: Разбира се, че имаме резултати. Но първо искам все пак да защитя и финансистите, и икономистите, за които казахте, че режат. Недейте да приписвате такива хирургически качества на нас. Няма какво да режем. И без това ресурсът, който е в системата на здравеопазването – публичният ресурс – не е толкова голям и не съответства на ресурса, който се отделя в развитите европейски държави на глава от населението.

Водещ: А на нас ни се струва, че парите все растат, а резултатите се влошават.

Кирил Ананиев: Те растат. Това, което е нашето верую, на мен и на моя екип, е да променим здравната система чрез оптимизиране, преструктуриране на тази система, чрез увеличаване на ефективността на разходване на средствата, чрез един съвършено нов тип контрол. Искаме да намерим онзи път, за да направим осветяване на ресурса, който се използва в здравния сектор, за да може той да бъде разпределен по едни ясни прозрачни правила и да отиде там наистина, където той е заработен.

Водещ: Докъде стигнахте в реформата?

Кирил Ананиев: Това, което искам да кажа, е, че в края на миналата година внесох промени в много закони, които трябваше да подготвят системата за новия здравноосигурителен модел. Защото, ако не са на лице тези условия, какъвто и здравноосигурителен модел да избере нашият, въобще гилдията и хората, които работят по него, той няма да бъде успешен. Най-важното за нас беше да създадем такива условия, че да повишим качеството на здравеопазването на нашите български пациенти. Как решаваме да го постигнем това? Въвеждаме медицински стандарти, които са като сме ползвали европейския опит, въвеждаме правилата за добра медицинска практика. Това ще го направят Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Освен това – наблюдение на резултатите от терапията, която се прилага за съответния пациент. Сериозен контрол върху целия процес на лечението на българските граждани. На второ място – много важен за нас е човешкият ресурс. Без човешки ресурс ние нищо не можем да постигнем, а това е наистина един от големите проблеми в нашата страна и в нашата медицина. Поради тази причина заедно с министъра на образованието и науката договорихме увеличение на приема на студентите по медицина, на увеличение на приема на сестрите, в това число и парамедиците. В същото време вече на сайта на Министерството на здравеопазването е качена наредбата за специализациите, където държавата, Министерството на здравеопазването поема политиката по отношение на кадрите – какви кадри ни трябват, по какви специалности и в какви региони от гледна точка на това, че в някои региони няма лекари.

Водещ: Добре. А голямата грешка – открихте ли къде е системната грешка в системата?

Кирил Ананиев: Ще ви кажа за системната грешка. Искам да кажа още нещо, което е важно да се знае като добро, което правим в момента. Всички говорехме досега за електронното здравеопазване. Изграждането на Националната единна информационна система е в ход. Вече текат обществените поръчки и се надявам голяма част от модулите да бъдат готови до края на годината, в това число електронна рецепта, електронно направление. Тоест, вече не се говори, ние правим практически действия по електронното здравеопазване. За системната грешка трябва да ви кажа, че за мен системната грешка е в това, че в продължение на много време бяха натрупвани проблеми, които не бяха решавани. Сега трябва, можеше да се намерят решения, с които да се въведат добри практики и да се преодолеят редица от тези проблеми. Те се натрупаха и сега аз искам – аз и моят екип разбира се – искаме да създадем друга практика, да развържем този гордов възел и да решаваме един по един тези проблеми, тъй като тази система е много сложна, много консервативна, вътре има много зависимости и много натрупани проблеми.

Водещ: Искате да го решите, обаче премиерът Борисов казва, че няма да закрива болници. Това не е ли точно обратното на реформа?

Кирил Ананиев: Това, че няма да закриваме болници, дава увереност и спокойствие на най-засегнатите групи от нашето население, освен това и на тези, които са в най-отдалечените високопланински райони на страната. Аз мисля, че не затварянето на болниците в момента дава сигурност за бърз достъп на това население в тези условия.

Водещ: Но и ограничава ви и действията, обаче.

Кирил Ананиев: Не. Точно това исках да кажа. Това не пречи ние да продължим да подготвяме извършването на реформата. И ще ви кажа защо. Защото всяка една болница, всеки един район има своята специфика. Ние трябва да направим анализа на потребността от медицинска дейност на регионален принцип – кои са силните страни на всяка една болница, каква е потребността на населението от конкретни лечения на територията на региона, какво е състоянието на човешките ресурси, какво е състоянието на апаратурата, какви нови дейности трябва да се развият на територията на дадената област, например за долекуване и допълнително лечение. От какви медицински дейности е лишено това население. Тоест ние имаме инструментариума да започнем да преструктурираме тези болници и имаме възможността с Националния рамков договор 2020 година, който ще започваме да го работим, да предвидим всички тези инструменти.

Водещ: Добре. Обаче като давате милиони на общинските болници, помагате ли наистина или просто отлагате агонията?

Кирил Ананиев: Общинските болници се финансират от няколко източника. На първо място, разбира се, това е за дейност от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). По специална методика от Министерството на здравеопазването, която е свързана със спешната помощ за отдалечени, високопланински райони, за дейности, които ги няма на територията на дадената област. Освен това, те получават финансиране за извършване на някои социални и социално-здравни дейности, финансирани от Европейския съюз (ЕС). Тези пари, които прие Министерският съвет, и бяха дадени допълнително на общините в размер на 18 милиона лева – те ще влязат в базата на финансирането, базата на бюджета на тези болници и ще създадем възможност за по-плавен преход на тези структурни реформи, за които казах преди малко, макар че не бях изчерпателен, тъй като сигурно нямаме толкова време. Тоест те ще подпомогнат на преструктурирането и извършването на реформата. В никакъв случай няма да попречат на нейното извършване.

Водещ: Като говорим обаче за пари, ще спрете ли течовете от ТЕЛК-овете, защото се заканихте да го направите, заедно с прокуратурата и МВР. Въпросът е да не пострадат обаче реално болни хора.

Кирил Ананиев: Започнахме, както казахте и вие, с колегите от прокуратурата и от Министерството на вътрешните работи. Искам да ви кажа и пред вас да им благодаря за това, че ние работим изключително добре като екип. Първите резултати вече ги има. Ще има и нови такива случаи. Идеята естествено е всички тези порочни практики да бъдат прекъснати и спестеният ресурс да отиде там, където трябва. Но не е само тази мярка. В същото време ние изграждаме една електронна информационна система за нуждите на ТЕЛК, в която ще се проследява движението на пациента заедно с всичките негови заболявания, изследвания, медицински предписания, действията на общопрактикуващия лекар, на специалистите, докато стигне до ТЕЛК. Тоест възможността за измами в този процес ще бъдат намалени до минимум. Освен това, трето и последно, което искам да кажа за ТЕЛК-овете, аз мисля, че работим добре с националнопредставителните организации на хората с увреждания и майките на децата с увреждания. Събираме се много често. Мисля, че имаме сериозен напредък по изменение на Наредбата за медицинските дейности както в бърз план, така и в средносрочен план.

Водещ: Вие започнахте с това, че децата трябва да се ваксинират. Важно е да има доверие към системата. Обаче защо недоверието в системата се излизва в мраза към лекарите- бият ги, ругаят ги по форумите, гледат им в джоба. Нека да завършим с това как ще защитите лекаря.

Кирил Ананиев: Аз в чисто човешки план ще ви кажа, че и аз не мога да разбера това отношение на част от нашето население и то най-вече на ромското население за тези нападения, които правят над лекарите. Тези нападения се третират като престъпления по Наказателния кодекс. И те трябва строго да бъдат наказвани. Ще ви дам един пример. Мисля, че вчера чух новината за Франция, където един професионален боксьор напада полицай, при което естествено бива задържан. Води се дело и само за по-малко от 1 месец излиза решението на съда. Тоест решението на нашия проблем, защо и ние като страна-членка на ЕС не можем да го приложим това? Още докато се говори за този случай, вече да излезе решението на съда. Хората да разберат, лекарите, медицинският персонал да разберат, че имат подкрепата на обществото и на държавата.

Водещ: Ами, ето. Вие сте държавата. Трябва да им помогнете. Благодаря ви.

Сподели в: