Върни се горе

Линк към интервюто на министър Кирил Ананиев "Сутрешен блок" БНТ

 

Водещ: Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи вчера два варианта за здравноосигурителен модел. Това се случи по време на кръгла маса в НДК. Първият предвижда пълна демонополизация на НЗОК, а при втория това ще стане поетапно. Въвежда се конкурентният принцип, освен НЗОК ще има и частни застрахователи. Министър Ананиев е вече в студиото, добро утро и добре дошли.

Кирил Ананиев: Добро утро.

Водещ: Директно като бюджетар, като финансист, нека да започнем оттам. Видяхме два варианта, кой обаче е по-добрият чисто финансово за бюджета и за пациентите?

Кирил Ананиев: Като министър на здравеопазването аз внесох вчера на националната кръгла маса и двата варианта, разбира се. Естествено е, че имам своя приоритет и това е вторият вариант, в който има преходен период към пълната демонополизация на НЗОК. Разбира се, и двата варианта имат своите положителни и отрицателни неща, но според мен системата на здравеопазването е доста консервативна система и тя има нужда от плавен преход към новия модел на финансиране.

Водещ: Много въпроси възникнаха…

Кирил Ананиев: Но, разбира се, това е едно широко обществено обсъждане, което ще продължи занапред. Възможно е да се яви и трети вариант, който да бъде по-добър от първите два. Затова и открихме вчера такава широка дискусия. Имаме уникалния шанс заедно и съвместно да обсъдим и да решим кой е най-добър за българското общество и за българските граждани.

Водещ: Според част от коментарите вчера промените в модела на здравно осигуряване са твърде първични и няма яснота по детайлите. Как ще се постигне това обещано спиране на доплащанията?

Кирил Ананиев: Честно казано, не ви разбирам въпроса. Какво значи първично? Ние вчера в своята презентация аз представих основните принципи, правила, взаимоотношения, цели, резултати, които очакваме и тяхното измервания. Основните послания, основните думи на предложението за реформата това е качествено нов контрол, конкуренция между финансиращите институции на НЗОК и съответните застрахователни дружества, една модернизация на българското здравеопазване и, разбира се, премахване на нерегламентираните плащания. Аз не мога да разбера, такъв въпрос не е поставян вчера на националната кръгла маса.

Водещ: Но пък коментарите бяха такива след масата.

Кирил Ананиев: Знаете ли, прави ми впечатление нещо и ще ви го споделя съвсем откровено. Вие знаете, че преди националната кръгла маса аз проведох работни срещи с всички заинтересовани страни. В по-голямата си част от разговорите аз получих подкрепа в предложенията, които направих вчера на кръглата маса. Разбира се, имаше и институции, страни, които дадоха своите забележки, своите предложения, своите притеснения, но така или иначе никой не каза, че моделите, които предлагаме, са неосъществими и няма да доведат да подобряване на здравеопазването в нашата страна. След като изляза от моя кабинет, се случва нещо много интересно пред журналистите. Това не мога да си го обясня, но сигурно и хората имат своите мотиви.

Водещ: Добре, дайте да влезем в конкретика по моделите. Задължителна здравна застраховка, кои разходи на пациентите ще бъдат покрити от тази застраховка? Говорим за тези 12 лева на месеца, които трябва да плащаме от влизането на новия модел.

Кирил Ананиев: Вижте, срещу тези 12 лева няма определен пакет, който да се финансира. Те са част от общия ресурс, който финансира основния пакет дейности. Това, което е важно обаче да кажа, е, че с тези 12 лева ние не само ще осигурим финансирането на този основен пакет, а ще създадем възможности за финансиране на нови дейности, нови дейности, които подобряват здравеопазването на българските граждани. Може би е необходимо да дам и няколко примера. Тези хора, които са запознати с процеса на финансиране на здравеопазването, знаят, че много от клиничните пътеки в този момент са недооценени и имат нужда от преостойностяване. Първото нещо, което ще направим с ресурса, който ще влезе легално в системата на здравеопазването, е да преостойностим някои от клиничните пътеки, които са подценени. Докъде ще доведе това? Това ще доведе до спазване на правилата за добра медицинска практика. Защото по някой път, когато парите не стигат, този процес се нарушава. Това от страната на пациента. От страната на хората, които лекуват, ще се създаде възможност да се повишат доходите на работещите в тази система. Освен това с този допълнителен ресурс ние ще можем да изпълним нови програми, нови приоритети, да въведем нови технологии на лечение, да увеличим реинбурсирането на значими социални заболявания, като например тези свързани с кръвообращанието. Ще дадем възможност за закупуване на нова техника и технология. Има много неща. Ще дадем възможност да се развие процесът на рехабилитация, процесът на долекуване и продължително лечение. Много, много нови дейности, които са в полза на българските граждани. Всичко това, което предлагаме, действително е за подобряване на здравеопазването и за повишаване на качеството на лечение на българските граждани, включително и проследяване на терапията на това лечение и резултатите от нея.

Водещ: Като идеен проект звучи много добре наистина. Не знам доколко е реализируемо. Стигаме обаче до въпроса кой и как ще осъществява контрол и върху това да не бъдат източвани Здравната каса и застрахователните дружества, и върху това пациентът наистина да не доплаща повече от това, което би трябвало да плати.

Кирил Ананиев: Прекрасен въпрос. В основата на промяната, която предлагаме, има две неща. Конкуренция и силен контрол. За конкуренцията вече разбрахте, ще влязат застрахователите, ще влезе и гражданинът, ще има наистина между застрахователите и НЗОК ще има една сериозна конкуренция. По отношение на контрола. Контролът е нов тип и този нов тип контрол е свързан с това, че всички участници в процеса ще имат своята контролна функция. НЗОК, пациентът и застрахователното дружество. Това от една страна. На второ място, ние изграждаме и тя ще бъде готова националната здравна информационна система, която ще бъде готова с влизането на новия модел. Тя проследява целия път на движението и лечението на гражданите и във всеки момент ние знаем той с какво се лекува, как се лекува и какви са резултатите от тази дейност. На трето място, контролът, ще изграждаме национална платформа, електронна платформа за обществени поръчки за лекарствата, а на малко по-късен етап и, разбира се, на медицинските изделия.

Водещ: Ще е видимо кой как кандидатства и по какви поръчки?

Кирил Ананиев: Разбира се, и там разчитаме естествено да свалим цените на лекарствата, които в момента са доста високи. Освен това ще проследяваме самото качество на лечението, резултатите от това лечение. Контролните ни функции са изключително важни. Да, още един инструмент, който ще използваме. В момента на финансовия контрол и медицинския контрол са разделени. Във времето това показа, че не е ефективно, не работи правилно. Затова ние ще съберем двата контрола на едно място, по определена технология, алгоритъм да проверяват съответните изпълнители на медицинска помощ. Виждате колко много нови инструменти вкарваме в контролните ни дейности.

Водещ: А няма ли да се отвори една нова бюджетна дупка с въвеждането на тази задължителна застраховка сега при доплащане. Цифрите са различни – между два и три милиарда доплащат пациентите. Докато сега с тази застраховка сумата ще бъде 860 милиона.

Кирил Ананиев: Вижте, като финансист не обичам термина финансова дупка. Наистина система е недофинансирана и ние с нашето предложение правим крачка към търсене на баланса между потребностите и възможностите, които имаме. Няма държава, в която ресурсът, който се отделя за здравеопазване, да е достатъчен. Въпросът е ефективното използване на тези средства и това е един от основните принципи, който залагаме в нашата промяна.

Водещ: Въпросът е до ефективност на тези средства.

Кирил Ананиев: Разбира се, разбира се, че е така. И освен това разчитаме, че конкуренцията, която съществува между отделните, между НЗОК и застрахователните дружества, ще доведе наистина до най-ефективно и качествено използване на тези средства. Като качествени, имам предвид от гледна точка на лечението на българските граждани.

Водещ: В проучването на „Алфа рисърч“, което беше поръчано от Министерството на здравеопазването, българинът предпочита да има средства и да доплаща, вместо това да дава пари за допълнителна застраховка.

Кирил Ананиев: Вие сте видели един от изводите на това изследване. Да, наистина част от гражданите посочват, 18 % от гражданите посочват, че предпочитат да си заплащат кешово услугите, вместо да правят застраховка. Обаче другият извод, малко преди този извод, е, че всеки втори българин, или по-точно 53 % от анкетираните считат, че изход в тази ситуация може да се намери чрез задължителни здравни застраховка.

Водещ: Омбудсманът обаче има различна гледна точка. Според Мая Манолова задължителната застраховка е противоконституционна. Именно заради това, че тя е задължителна.

Кирил Ананиев: Разговаряхме с нейното изказване в НДК, помолих я да погледне член 52, алинея 2 от Конституцията на Република България. Там ясно е предвидено, че освен здравната осигуровка могат да се предвидят и други инструменти, други източници на средства, които се определени с конкретен закон. Така че няма да има нарушение на Конституцията.

Водещ: Говорихме основно за единия вариант, дайте да погледнем към другия – пълната демонополизация на НЗОК. Как ще се случи това?

Кирил Ананиев: Пълната демонополизация на НЗОК тя може да се случи по-ускорено, отколкото вторият модел, което предлагаме. И защо е така? Защото в закон ще бъдат определени изискванията към застрахователните дружества, на които те трябва да отговорят, за да могат да играят ролята на застрахователна каса. Когато изпълнят тези изисквания, аз ще кажа няколко от тях, те са доста, но да речем да има определен брой хора, които са се записали в това застрахователно дружество. Нашето първоначално предложение, то е дискусионно, разбира се, 500 хиляди, да имат представителство във всичките 28 областни града, да има пълно покритие с договори за извънболнична и болнична помощ в цялата страна, да отговоря на всички финансови изисквания на Комисията за финансов надзор, и т.н. Има ред изисквания, които се предвиждат за застрахователя, застрахователното дружество. Когато то отговори на тези изисквания, в момента става участник и самостоятелно финансира здравеопазването на своите пациенти. Тоест тези 8 %, които отиват сега за всеки един от нас в НЗОК, ще отидат в застрахователното дружество и то изпълнява функциите, които до този момент изпълняваше НЗОК. Става, на конкурентна основа става един от участниците в този здравноосигурителен процес.

Водещ: Там при правото на избор между НЗОК и застрахователна компания по някакъв начин това ще повлияе ли на личните ни финанси, които отделяме ежегодно за здраве?

Кирил Ананиев: Ако търсим равнопоставеност между НЗОК и новите застрахователни дружества, няма да има, защото във втория етап в нашия модел, който аз лично подкрепям, парите ще отидат който предпочете НЗОК, който предпочете застрахователния фонд. Ние ще дадем статут на НЗОК и на застрахователя. Тоест при тях ще има чиста конкуренция. Кое е важното обаче? При втория етап, когато всичките пари – 8-те процента и фиксираната сума, да речем, 12 или колкото решим в крайна сметка вследствие на обсъждането, които ще отидат в застрахователя и в НЗОК, защото те са конкурентни, тези средства в лична сметка на съответния пациент. Те са неговите пари. Тази сметка ще има спестовен характер. Така че нека да не се плашат българските граждани. Когато внесат те своите 12 лева, те са техните пари, те ще си управляват тези пари и тази сметка ще има спестовен характер.

Водещ: Да, защото има едно леко усещане, че българският пациент се превръща в парче месо, за които всички търговски дружества се бият. От една страна, застрахователите като търговско дружество, от друга страна, болниците като търговско дружество. Всеки иска да стигне до парите ни за здраве.

Кирил Ананиев: Интересни термини използвате тази сутрин, парче месо. Напротив, те се борят за всеки един свой клиент и те се борят чрез предоставяне на по-добро качество, на по-добро лечение. Една болница, за да привлече повече пациенти, тя трябва да предостави по-съвременно лечение, с по-добра апаратура, с много по-добри лекари…

Водещ: И на по-ниски цени.

Кирил Ананиев: И на по-ниски цени, разбира се.

Водещ: Дано да няма и доплащане. Може би така да завършим разговора.

Кирил Ананиев: Вижте, за пакета, която гарантира държавата, ние сме направили контролен механизъм, с който няма да има доплащане. Възможно е да има доплащане за други разходи, които до този момент не са включени в пакета или в списъка, позитивния лекарствен списък, който покрива НЗОК.

Водещ: Благодаря Ви за това, че бяхте гост в студиото ни.

Сподели в: