Върни се горе

Линк към интервюто на министър Кирил Ананиев "Лице в лице" БТВ

 

Водещ: Здравейте, г-н Ананиев. Първият ми въпрос е какво означава извънредно положение, какви са мерките на държавата? Имаме ли добре изяснени правила, г-н Ананиев, и какви са те?

Кирил Ананиев: Г-жо Ризова, искам да Ви кажа, че въвеждането на извънредно положение в една демократична държава не означава произвол, хаос или безконтролност. Въвеждането на извънредно положение означава система от правила, норми и мерки, които са по-различни от тези, които функционират в нормална ситуация и те трябва да се спазват, защото те означават мерки за безопасност на българските граждани. Искам да ви кажа, че мерките трябва да се спазват и предвиждат не само от държавата, но и от гражданите – каквито мерки, каквито правила да определи държавата, ако те не се спазват от гражданите, успехът няма да бъде пълен. Даже аз бих разделил - 50% зависи от мерките и всички онези неща, които ще предвиди в законодателството държавата, 50% от успеха ще се дължи на правилното поведение на българските граждани. Радостно е и съм удовлетворен, че парламентът без нито един въздържал се и нито един против прие решението, с което беше обявено извънредното положение. Разбира се, голямата отговорност се пада на правителство, което в съвсем кратки срокове трябва да подготви необходимите законови и поднормативни актове, с които да създадем необходимата организация, да предвиди необходимите мерки и правила, които трябва да се спазват. Вие знаете, че още в същия ден, в който решението беше прието, първите 2 променени закона бяха Законът за здравето и Наказателният кодекс. Аз мога да разкажа какви са промените, но те във всички случаи определят правила, които трябва да се спазват от гражданите, в противен случай те ще бъдат санкционирани. За петте нови държави – в Закона за здравето при такава извънредна ситуация е предвидено правомощие на министъра на здравеопазването при такава епидемична обстановка да спира определени граждани от определени държави да не посещават територията на Република България. Те споменаха, че това са още 5 държави, но Ви уверявам, че те не са само 5, а са още доста държави и всеки момент ще издам заповед, в която тези хора няма да бъдат допускани. Друга мярка, която се предвижда, е свързана с лицата, които са болни и тези лица, които са били контактни с тях. Ако не се съгласят да бъдат сложени под карантина, то те ще бъдат санкционирани с глоба в размер на 5 000 лв. Те трябва да спазват определени правила на поведение и ако нарушат тези правила, например да излязат и да се разхождат свободно сред хората и има опасност и други хора да бъдат заразени, тогава се налага затвор до 5 години и глоба от 10 000 до 50 000 лв. С оглед облекчаване на лечебните заведения, които закупуват предпазни дрехи, облекла, медикаменти, консумативи и т.н., текстът, който прие парламентът, не се прилагат изискванията на Закона за обществените поръчки. Ще открия една скоба, което е в сферата на здравеопазването - ще направим облекчения за хората, на които ТЕЛК-овите решения изтичат сега в това извънредно положение и ще им дадем възможност те да продължат да действат. Има два варианта – първият е по една година да продължи да действа ТЕЛК-овото решение, но понеже не знаем колко време ще продължи извънредното положение, може би по-добрият вариант е 2 месеца след приключване на извънредното положение, за да може през тези 2 месеца хората да си подготвят съответните документи. А що се отнася до рецептите, ще удължим срока до 12 месеца, за да няма струпвания на хора и да няма опасност от пренасяне на болести. В момента работим по изменение на редица закони, свързани със здравеопазването. Имаме готовност утре следобед, в 16:00 или 16:30 ще има извънредна комисия по здравеопазването, в която ще защитим редица други текстове, които облекчават условията, при които както държавата изпълнява своите функции, така и гражданите трябва да отговорят на изискванията, които се поставят пред тях. Много е важно гражданите в момента да проявят своята солидарност, социална ограниченост, социални контакти, да не се събират на големи групи, на определени места. Също така правилното хранене, с плодове и зеленчуци, храна, която е полезна, витаминозна, която ще даде необходимите витамини и сили организмът да се пребори с този вирус. От тази гледна точка смятам, че трябва да има висока отговорност – както от държавата, така и от хората. Заповедта, която издадох преди няколко дни, набляга гражданите да не се струпват на едно място – заведения, увеселителни, игрални, барове, дискотеки. Считам, че новите правила ще трябва да се приложат след като видим, че са изчерпани по-леките мерки, които са предвидени в моята заповед. Важно е икономиката да работи, защото икономиката, когато работи, тя ще може да захранва държавния бюджет, осигуряването, здравната каса и ще може държавата да предприеме мерки, за които са необходими финансови ресурси.

Водещ: Пробите за COVID-19 къде се вземат?

Кирил Ананиев: Взимат се в лечебното заведение, в което отива съответният гражданин със съмнения за заболяване. Пробите се изпращат в някоя от 5-те лаборатории, където се изследват. Относно домашните проби – те крият определен риск на грешка и такива проби задължително се пращат на втори тест в тези лаборатории.

Водещ: Къде спят лекарите, които лекуват пациентите?

Кирил Ананиев: Лекарите спят в лечебното заведение, обособява се специално място с всички изисквания, не си ходят вкъщи, като 14-дневна карантина.

Водещ: Можете ли като министър на здравеопазването да заявите, че медиците имат всички предпазни мерки?

Кирил Ананиев: Ако трябва да кажа, че са на 100% осигурени, няма да е вярно. Ние правим редица неща, за да може да осигурим необходимите предпазни мерки, апаратура и техника. Раздадени са маските на лечебните заведения, защото те служат на тези хора, които влизат в пряк контакт. Отделно получихме и 180 000 хирургически маски, които днес разпределих по регионални здравни инспекции, гранични пунктове, имаме намерение да осигурим необходимите маски и предпазно облекло. Ние сме в пряк контакт с българския бизнес, той преустройва своето производство. Минава директно на производство на тези неща, които се необходими. Всеки момент ще започнат да задоволяват системата.
Искам да кажа, че туристическият сектор ще бъде един от най-засегнатите. Искам да благодаря на доброволците, които пожелаха да помогнат на нашата здравна система, също така и на хората, които искат да направят дарение. Освен банковата сметка, искам да кажа, че БЧК е организирал получаване на стоки в натура – маски, облекла, гащеризони, включително и за апаратура. И по двете линии ще имаме готовност да приемем тези дарения.

Водещ: Имате ли информация, че лекари от Втора градска болница, която е определена като инфекциозна, поддават оставки?

Кирил Ананиев: Лекарите от втора градска болница са дали предупреждение за оставки. Аз мисля, че там ще намерим изход. Това са хора, които са полагали клетва, отговорни хора. Не мисля, че работата с хора, които имат инфекциозни заболявания, е достатъчен мотив да се откажат от тази своя клетва. План Б винаги има, виждате, че набираме доброволци, освен това лечебните заведения реагираха чудесно, бързо преструктурираха своя персонал като насочиха и лекари, и медицински сестри и всички медицински кадри към големия проблем. Това е много добро решение – правилен ход. Когато премине епидемията, те ще се върнат обратно на своите специалности.

Водещ: Какво се случва с болните, които имат хронични заболявания?

Кирил Ананиев: Нали не смятате, че ще спрем спешните случаи, които са налице? Отлагаме само плановите операции, дейности, които търпят отлагане, например детското и майчинското наблюдение. Всички спешни случаи, химиотерапии, хемодиализи, ще продължат.

Водещ: Ще издържи ли здравната ни система на този натиск?

Кирил Ананиев: Аз лично смятам, че тези мерки ще доведат до там, че ние ще издържим. Първо, нека разгледаме от гледна точна на леглата. Леглата, които са необходими за инфекциозните отделения, са налице. Около 40% от леглата в момента са свободни. Освен това от гледна точка на стимулиране на лекарите, ние предвиждаме на всички лекари, които са на първа линия, да им бъдат дадени по 1000 лв.

Водещ: Има ли вече клинична пътека за COVID-19?

Кирил Ананиев: Няма такава. В момента разработваме нов специфичен механизъм, който да подпомогне финансирането на лечебните заведения в условията на тази извънредна ситуация.

Водещ: Благодаря Ви.

Сподели в: