Върни се горе

Линк към интервюто на Кирил Ананиев „Здравей, България“ Нова ТВ

 

Водещ: Източвана ли е НЗОК от чужбина и ще получи ли здравният министър оставката на шефа на Касата проф. Камен Плочев, както пожела? Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, е наш гост в следващите минути. Добро утро, добре дошли.
Кирил Ананиев: Добро утро.
Водещ: Поискахте тази оставка. Последваха обвинения. Имаше заплахи и излязоха въпроси, които ни засягат като пациенти и граждани. Всичко това ще коментираме сега. Но отговорът на проф. Плочев е, че няма да подаде оставка и че премиерът в разговор с него не му я е поискал. Какво следва оттук-нататък, как ще работите заедно?
Кирил Ананиев: Г-жо Радева, през последните няколко дни всички ние станахме свидетели как един обикновен финансов въпрос може да се превърне в политически скандал. Разбира се, ненужен никому. Аз още в началото заявявам категорично, че ние нямаме проблеми да се разплащаме с нашите европейски партньори по отношение лечението на българските граждани. Освен това, никой досега не ми е докладвал, че има някакъв проблем по отношение на това разплащане. Понеже много документи се извадиха, и аз за първи път идвам с такива. Пред мен е докладната записка на проф. Камен Плочев. Той по закон трябва да внесе проекта на Закон на НЗОК в Надзорния съвет. В тази негова докладна записка той прави разпределение на бюджета, в това число и на разходната част по видове здравноосигурителни плащания. Това, което проф. Плочев е предложил за разплащане с чуждите здравни каси, това е заложено в бюджета на НЗОК. 
Водещ: От кога е тази докладна?
Кирил Ананиев: Това е бюджетната процедура за 2018 г., само преди два-три месеца. Нося и протокола от заседанието на Надзорния съвет, в който Вие ще видите дебати за лекарства, дебати за болници, дебати за надлимитна дейност, за неосигурено финансиране на извънболничната помощ. Няма да намерите едно изречение, в което да има тревога, че ние не може да се разплатим с нашите европейски партньори. И той знае много добре защо не е поставен този въпрос. Нося двата протокола, които ние сме подписали с Асоциацията на здравните каси в Германия и Австрия. Това са двете каси, на които сме най-големите кредитори. Само че съществува европейска практика не само в България, във всички европейски държави, когато приближат 18-те месеца и по естествени причини не са разплатени дадени разходи, прави се един споразумителен протокол с разсрочено плащане и ние точно и коректно си плащаме задълженията. Тоест няма финансови причини да бъде отказано лечение на български граждани. Сега, по отношение на оставката, аз разбирам и зная много добре, понеже познавам законодателството, че нямам право да внеса неговата оставка в парламента. Но добре зная, че нямам и законова пречка при определени условия да поискам неговата оставка, тъй като министърът на здравеопазването провежда политиката в тази сфера. Само че аз я направих по един коректен начин – поканих го в моя кабинет да проведем разговор по отношение на това прословуто писмо, което той е изпратил в НС.
Водещ: И той между другото казва, че за 4 месеца сте се срещнали само веднъж и то по този повод, да му поискате оставката.
Кирил Ананиев: Не е вярно. След мъничко ще кажа колко други лъжи изрече. Това е една от лъжите, които той изрече. Поне няколко пъти сме се виждали в моя кабинет. Много често говорим по телефона. Само преди няколко дена в четвъртък бяхме следобед, целият следобед в Центъра по хигиена по една друга задача. Съжалявам, че го казвам. 
Водещ: Сега, мога ли да обобщя, Вие казвате – няма проблем с разплащанията, всички каси по света подхождат по този начин и правят разсрочвания, няма проблем с тези пари, защото ако е имало преди 2-3 месеца в докладната на ...
Кирил Ананиев: Той щеше да постави въпроса.
Водещ: ... Касата, щеше да бъде поставен въпросът, и проблемът е политически. Кой поставя политически проблем? Защото проф. Плочев не е назначение на опозицията, нали така?
Кирил Ананиев: Не искам да казвам, че въпросът е политически. Възможно е...
Водещ: И е избран от НС.
Кирил Ананиев: ... да се използва и такъв инструментариум. Но искам да Ви кажа, че поканих го в моя кабинет, за да проведем един частен и професионален разговор по отношение на това писмо. Какво се получи обаче? Той изрече шест неистини. Първа неистина – не зная за такова писмо, не съм писал такова писмо. Как може, г-н министър, да направя това нещо без да Ви информирам. Втора лъжа. Извадих му писмото. Да, това е моят подпис. Но сигурно е фалшифициран. Да Ви кажа откровено, малко се поуспокоих, защото предпочитам по-малкия скандал – някой да е фалшифицирал неговия подпис, отколкото да е оригиналният подпис.
Водещ: Абе, да Ви кажа, не е малък скандал някой да фалшифицира подписа на шефа на Касата.
Кирил Ананиев: Установи се обаче, че това е неговият подпис. Трета лъжа...
Водещ: Под кое писмо? Само да уточним за хората.
Кирил Ананиев: Писмото до НС, до председателя на НС...
Водещ: С което той прескача, така какво съм разбрал, раздразнението идва и от това, че той прескача процедурите.
Кирил Ананиев: Не е това. Той нарушава Конституцията. Нека да кажа всичките му лъжи, които изрече. След като разбра, че това е неговото писмо и няма как да отрича, той е направил и следващата крачка – той е провел дирекционен съвет специално по тази тема в НЗОК, за да му дадат картбланш да напише това писмо до НС. И когато тези неща станаха ясни, той тогава реши да, как да кажа, да обиди собствения си персонал, като каза, че те са му дали това писмо и той без да гледа, го е подписал. Кажете, възможно ли е да пишеш до председателя на НС, до всички шефове на парламентарни групи по толкова важен въпрос за актуализацията и да не гледаш какво подписваш. Това е абсурд.
Водещ: Как си обяснявате? По Вашата логика и фактите, които излагате..
Кирил Ананиев: Нека да завърша, най-важните неща, които свършват с нарушение на Конституцията. След това изважда тези две писма, които аз Ви ги нося, и той навсякъде ги показва. Едното писмо е, както казах, до НС, другото писмо е до мен. Само че имаше една игра, ако си спомняте – разпознайте разликите. В самото начало двете писма са идентични. Казват какво е състоянието и какви са задълженията към съответните каси. Това всички ние го знаем и затова сме приели тези протоколи, които сме подписали с чуждите каси. Само че втората част е съвсем различна. Той пред мен поставя въпроса, че ние трябва да му издължим едни 18 млн. лв. от бюджета на Министерството на здравеопазването и няма нищо лошо в това, че е поставил този въпрос, защото става дума за подписване на един протокол S2, с които министърът на здравеопазването, аз и моите предшественици най-вече сме изпращали български граждани да се лекуват зад граница.
Водещ: Трябва да говорим така, че да ни разбират хората.
Кирил Ананиев: Да. А в писмото обаче до НС, той иска актуализация на бюджета на Касата чрез допълнителна субсидия от държавния бюджет. Това означава актуализация и на държавния бюджет. Единственият закон по Конституция, който не може да влезе директно в НС, това е Закона за държавния бюджет. Не искам да говоря за това, че не познава процедурата по Закона за здравното осигуряване как трябва да тръгне един такъв проект.
Водещ: Аз това, което не разбирам сега като потребител на здравни услуги е, тези 270 млн., ако не са били включени в докладната, която е трябвало да го подскаже при правенето на бюджета и сега с писмо, което минава нерегламентирано и така влиза в НС това нещо, този документ, противоконституционно е, това предвидено ли е за разплащане, след като никой не го е знаел и не е било включено?
Кирил Ананиев: Значи, 270 млн. са общите задължения, които ние дължим към чуждите каси. За тази година ние сме предвидили 70 млн. да изплатим, като в тези 70 млн. са предвидени и разсрочените плащания към съответните каси. Тоест няма да има финансов проблем да се разплатим, така както сме направили разсрочването. Дори миналата година, когато имахме преизпълнение на приходите в края на годината, извънредно преведохме на немските каси 2 млн. лв.
Водещ: Знаете ли какво ме притеснява? Опасенията на много хора, че това забавяне може да направи така, че много клиники да речем, които искат да работят с авансови плащания, изобщо да не се съгласят да приемат пациенти. И повод за това е да речем едно участие на Христина Хрисимова, жената, вдовицата, която загуби съпруга си в дългата процедура от Комисията за лечение в чужбина беше, така, загубено и търпението, и живота на нейния съпруг както се разбра. Разказваше за това колко време отнема на институциите у нас да изискват документи за причината за авансовото плащане, докато го направят и също така каза, че клиниката във Виена, където е трябвало да се лекува нейният съпруг, вече не лекува български пациенти. Затова съвсем конкретно Ви питам, покрай тези скандали, които очевидно са големи, да не стане така, че да имат проблем българските пациенти? 
Кирил Ананиев: Това са два различни въпроса. Първият въпрос е, че някои клиники в Западна Европа са приели практика на авансово плащане. Но това се отнася за всички граждани на всички държави-членки на ЕС. Не е отношение към България. Вторият случай, за пациента, който е починал, аз съм назначил проверка. Тази проверка, днес приключва срока, 20 февруари. До края на деня моите експерти ще ми докладват за проверката и аз ще предприема необходимите действия, ако има виновни лица.
Водещ: Това е важно. Не знаете още резултатите. Днес ще научите. 
Кирил Ананиев: До края на работния ден изтича срокът. 
Водещ: Сега, да се върна за малко към скандала, защото освен това, което Вие казвате, от другата страна се говори за директни заплахи, за репресивния апарат на държавата, който ще бъде впрегнат, ако не бъде подадена оставката на Плочев, така че той да не си намери работа в държавна болница. Говори се за това, че тези заплахи са дошли по линия на човек, който е с ранг над министър, но не е премиерът, който не е поискал оставката на Плочев. Вие, до вас стигат ли такива сигнали за такова напрежение? И наистина ли сте говорили с неговия близък Славчо Велков, депутат от левицата, за да го убедите да говори с Плочев да си подаде оставката?
Кирил Ананиев: Ще отговоря на всичките Ви въпроси. Разбира се, че съм говорил с г-н Велков. Но аз говорих с представители на всички политически сили. Моята идея беше да разкажа цялата истина, за да не стигаме до този разговор, в който да споменавам, че един достоен български лекар, когото аз много уважавам може за толкова кратко време да каже толкова неистини. Не мога да си представя, че един такъв достоен лекар може да се забърка в политически игри, особено когато е ръководител, управител на такава институция като НЗОК и управлява около 3,8 млрд. лв. бюджет. На първия Ви въпрос – не зная доколко ме познавате, но аз не бих постъпил никога, да заплашвам друг човек. Това не е в моя характер. Дали друг човек го е заплашвал на каквото и да е ниво? Достойно беше самият проф. Плочев и неговият брат да споменат името. Това беше достойната позиция. 
Водещ: Понеже казвате, г-н министър, че има нещо общо с политически елемент този скандал. Без да влизате в подробност, той срещу вас ли е насочен? Вие като удар срещу вас ли разглеждате това, което се случва?
Кирил Ананиев: Не го приемам като удар срещу мен. Според мен, сам се забърка без да прецени нещата в тази история. И като добавим някои незнания по отношение на нормативната уредба, просто попадна в един капан. 
Водещ: Той също говори за това от своята гледна точка и казва, че в скандала в последните дни замесва името на вашия заместник Жени Начева, която е председател на Надзорния съвет на Касата. Там има ли проблем вече и към вашия заместник и заради обвинението, че тя се намесва грубо в работата на касата, включително и с назначения, с които проф. Плочев не е съгласен? Вие наясно ли бяхте с това напрежение помежду им?
Кирил Ананиев: Това е поредната му грешка и това е поредното непознаване на Закона за здравното осигуряване. В Закона за здравното осигуряване е казано, че Надзорния съвет осъществява контрол по оперативната дейност на управителя, на Рамковия договор, на НЗОК, дори и на регионалните здравноосигурителни каси. Решенията в НЗОК се взимат от Надзорния съвет. Така че тя има пълно право да прави това и тя го прави с много благородна цел – тя създава ред, дисциплина и професионално отношение между хората, които работят в Касата. На нея трябва да благодарим, а не да я обвиняваме. 
Водещ: Последен въпрос, свързан с този скандал – той пречи ли на реформите, които сте обещали и които трябва да започнете да правите? И добре ли е структуриран на тази основа екипът, има ли доверие помежду ви, така че това да може да се случи или ви връща назад тази история?
Кирил Ананиев: Според мен, не пречи на нещата, които сме поели като задача, тъй като ние сме на финала на един НРД, позволете ми, аз съм участвал в десетки национални рамкови договори – такъв добър НРД какъвто сме подготвили и в най-скоро време надявам се да се подпише, не е имало. Той е добър както за изпълнителите на медицински дейности, така и за пациентите. Създават се условия за по-добра, по-качествена, по-ефективна работа на докторите и се създават условия за по-добро лечение на българските граждани. На второ място, Вие знаете, че през последните няколко месеца ние провеждаме оздравителни планове на редица болници, които са в затруднено положение. Да, те не могат да излязат за ден, два, три или седмица, но има положително развитие в тяхното функциониране. И най-важното е, защо ни е този скандал, когато в момента ние наистина работим усилено по промяна на модела на здравното осигуряване. Това се очаква и от пациентите, и от лекарите. Вместо да се концентрираме върху тези важни задачи, ние се занимаваме с ненужни никому скандали. 
Водещ: Искам да Ви попитам и следното, премиерът непрекъснато говори за това колко много средства се наливат в бюджета за здраве в сравнение с предходната година, и те действително всеки път са повече. Въпреки всичко, не сме видели нито една реформа да заработи така, че да покаже реални резултати. Напротив, проблемите в здравеопазването стават повече. Как смятате, ако не се запушат течовете с повече пари, може ли да се оправи здравеопазването и това ли е най-големият проблем – липсата на политическа воля да се пипа там, където боли?
Кирил Ананиев: Значи, на първо място, както казахте и Вие, всяка една година средствата за здравеопазване нарастват изключително много. Само за тази година са около 407 млн. допълнително пари. Когато създадохме НЗОК, всичките средства за здравеопазване бяха около 1 млн. лв. Сега са 4,7 млрд. Естествено е хората да се попитат – подобри ли се поне 4 или 5 пъти здравеопазването? Категорично не. Защо? Защото този модел, който беше създаден през 1999 г. и заработи от 2000 г. в началото имаше своя добър ход на реформата. Но всяка една система, която, всяка една реформа, която продължи да функционира повече от 10-15 г., тя започва да се изчерпва. Започват да се намират пробойните. И едните, и другите, и от едната, и от другата страна намират как да търсят път на източване на пари от касата. Това е волята в момента – да се промени този модел, да се засили контрола...
Водещ: Дайте конкретни промени да кажем.
Кирил Ананиев: Ще ги кажем.
Водещ: Рамковия договор ще дойде, би трябвало да стане факт на 28 февруари, съвсем скоро. 
Кирил Ананиев: Точно така.
Водещ: Когато говорим примерно за болниците, общинските болници, голяма тема, знаете непрекъснато показваме такива, които фалират, служители, които, персонал, които не получават заплати. С какво ще помогне, какъв оздравителен план ще има там, в който и болниците ще заработят и да не са на загуба?
Кирил Ананиев: Оздравителният план е работа на собственика на самата, на общината или Общинския съвет. Ние може да помогнем как да бъде направен той. Какво може да направи министърът на здравеопазването и НЗОК? В предложението за НРД сме предвидили увеличение на цените на 143 клинични пътеки.
Водещ: Които не са пипани...
Кирил Ананиев: Голямата част от тях като увеличението е между 20, разбира се, за най-малките стига до 400, 450, 500 лв. увеличение на клиничните пътеки. Тези пътеки са най-вече базовите пътеки, които се прилагат от общинските болници и от областните болници. И двата вида болници имат своето важно място в болничното лечение. 
Водещ: Тоест през цената на клиничните пътеки ще се подсили финансирането на болниците?
Кирил Ананиев: Разбира се. 
Водещ: Въпросът обаче е друг...
Кирил Ананиев: Създадени са и други облекчения. Например, общинските болници имат много сериозен проблем с кадрите, особено сестрите. В този дух ние сме дали възможност в няколко пътеки, 14 на брой, да се изпълняват медицински дейности от по-висок клас, когато отговарят всички условия на този по-висок клас. Само едно не отговаря – персоналът, кадровият ресурс.
Водещ: Въпросът е, знаете ли какво ще Ви кажат – в общинската болница стои една частна лаборатория и скъпите клинични пътеки минават през частното заведение, а не общинските...
Кирил Ананиев: Имате предвид за областните болници.
Водещ: Ами, да.
Кирил Ананиев: За областните.
Водещ: И тогава не знам дали ще заработи това, което предлагате.
Кирил Ананиев: И там сме приели съответните мерки. Някои от договорите вече са прекратени, другите са в процедура на прекратяване. Но това, което е важно още веднъж да спомена, че и в рамките на моите компетенции има една инструкция за финансиране на общинските болници, които се намират във високопланински и отдалечени райони. Там предвиждаме увеличение на ресурса с 1,5 млн. спрямо предходната година. И това съм го направил на база на анализ бюджета на Министерството на здравеопазването, икономисал съм ресурс от бюджета на Министерството на здравеопазването само и само да отиде този ресурс за подобряване финансирането на общинските болници. 
Водещ: Много теми останаха към вас. След новия рамков договор ще се радвам ..
Кирил Ананиев: С най-голямо удоволствие ще дойда пак.
Водещ: Благодаря Ви много за това участие.
Кирил Ананиев: И аз Ви благодаря.

Сподели в: