Върни се горе

Линк към интервюто на заместник-министър Ивкова в „Нещо повече“, БНР

 

Водещ: Как на този етап България ще се включи със здравна помощ към Турция и към Сирия? Репортерът Елена Бейкова покани заместник-министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Елена Бейкова също е в студиото на „Нещо повече“. Здравейте и на двете.

Репортер: Добър ден.

Катя Ивкова: Добър ден.

Водещ: Дали успяха българските медици да стигнат до болниците в Турция е първият въпрос от мен?

Катя Ивкова: Както знаете, до турската страна официално е заявено, че България има готовност да изпрати български медицински екип, който да окаже спешна медицинска помощ на пострадалите от земетресенията в знак на солидарност и съпричастност. И ако ми позволите, бих искала да благодаря специално на българските медици, които през изминалата седмица заявиха желание да бъдат включени в този медицински екип, който е готов да бъде изпратен в Турция. Продължаваме всеки ден да получаваме заявления за включване в медицинския екип. Още веднъж българските медицински кадри доказаха високата хуманност на тяхната професия. Турската страна, разбира се, е наясно с готовността на българската страда да окаже подкрепа. Очакваме да получим информация за готовността на турската страна да приеме тази подкрепа. На място поддържаме контакт чрез Посолството на Република България в Република Турция и понастоящем очакваме отговор относно логистиката на място, за да бъде възможно изпращането на медицински екип на определена от турската страна локация и при създадена координация на място, разбира се. Това е към момента информацията, която мога да споделя. Очакваме от турска страна да ни подадат информация кога можем да изпратим нашия медицински екип и съответно къде точно, коя ще бъде локацията, която ще ни бъде посочена, и каква ще бъде създадената координация на място.

Репортер: Г-жо Ивкова, можете ли да кажете до момента колко лекари вече са в този доброволен екип, който е в готовност да замине? Какви са тези специалисти?

Катя Ивкова: Да ви кажа честно, броят нараства всеки ден. Към момента мога да кажа, че са около 50, но този брой се променя, защото всеки ден постъпват заявления. Това са лекари и медицински сестри, които са специалисти по оказване на спешна медицинска помощ. Заявени са и лекари хирурзи също така, и ортопеди, травматолози, анестезиолози, рентгенолози. Имаме доста голям набор от различни видове медицински специалности.

Репортер: Психиатрична или психологическа подкрепа предвидена ли е да окажем на място в Турция?

Катя Ивкова: Към момента – пак се връщам обратно на отговора на предходния въпрос – от турска страна очакваме да ни бъде подадена информация, ако имат, разбира се, необходимост и от специалисти, които да окажат и психиатрична помощ, ще се постараем, ще направим всичко възможно да осигурим и подобна подкрепа.

Репортер: Каква е вашата последна информация за ситуацията с пострадалите, които имат нужда от медицинска помощ на място, и как се случва това на място в Турция? Полеви болници ли са само? Изобщо с каква информация разполагате вие?

Катя Ивкова: Не знам дали сте наясно, но по принцип информация получаваме и чрез постоянното представителство на Република България в Женева. В Женева комуникират съответно на ниво постоянни представителства. От постоянното представителство на Република Турция в Женева също сме получили информация, че е създадена организация за полеви болници, но към момента не разполагаме с детайли. Разбира се, когато разполагаме с детайли, те ще бъдат оповестени, съответно за да можем и ние да си направим координация за нашия медицински екип.

Репортер: През изминалата седмица имаше болници у нас, които обявиха готовност да приемат пострадали за оказване на медицинска помощ в България. Водени ли са такива разговори с турската страна?

Катя Ивкова: С турската страна, както ви уведомих, водим и официална кореспонденция, на място нашият посланик в Турция провежда и срещи със съответните здравни власти. До момента не ни е отправена такава информация или заявление за оказване на подобна помощ.

Водещ: В момента съществува опасност от разпространение на заразни болести, седмица след земетресението. Някои хора нямат достъп до питейна вода. Дали можем ние да помогнем с медикаменти?

Катя Ивкова: С медикаменти – сигурно разполагат с информация за това, че сме получили отново по дипломатически път списъци с необходимата медицинска помощ, изразяваща се в медикаменти или медицински консумативи. Тази помощ се координира с любезното съдействие на Българския Червен кръст. Наясно сме с това, че имаме и български лечебни заведения, които са готови да окажат такава подкрепа, но тя се координира чрез Българския Червен кръст. 

Репортер: Можем ли все пак да кажем в какъв времеви хоризонт българските медици евентуално ще заминат за Турция? В близките дни ли ще бъде това?

Катя Ивкова: До момента от турска страна са ни отговорили, че им е необходимо още малко време. Знаете, че те на този етап фокусират усилията си върху издирване на пострадалите, освобождаване съответно на отломките, под които са те. И затова са ни отправили молба за предоставяне на още малко време, за да могат да преценят кога ще може и нашият екип да отиде на място, за да окаже подкрепа.

Водещ: А дали в този списък, освен лекари, са се включили медицински сестри, парамедици, фелдшери?

Катя Ивкова: Да, със сигурност медицински сестри са се включили. Парамедици – също. За фелдшери нямам такава подадена информация. Интересното е, че имахме заявления и от студенти по медицина да се включат също в медицинския екип, което показва наистина солидарността и съпричастността на нашите медици, което е достойно за уважение.

Водещ: Значи ако трябва да обобщим разговора, вие сте в готовност, само чакате от Турция да ви кажат кога могат да летят?

Катя Ивкова: Точно така. Министерството на здравеопазването и въобще нашата здравна система сме в готовност и очакваме съответно да ни бъде подадена информация от турска страна.

Водещ: Много ви благодарим за това интервю. Заедно с репортера Елена Бейкова разговаряхме със заместник-министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

Сподели в: