Върни се горе

Увеличената честота на хроничните бъбречни заболявания в световен мащаб е трайна тенденция. Достигнатите стойности на заболяването вече дават основание да се говори за своеобразна „епидемия”. Кои са симптомите на бъбречните заболявания, каква е ролята на профилактиката и какво лечение предлага съвременната медицина - по всички тези въпроси потърсихме доц. д-р Боряна Делийска, национален консултант по нефрология.

Какво трябва да знаем за бъбречните заболявания?

В световен мащаб все повече се налага тенденцията за нарастване на честотата на хроничните бъбречни заболявания. Това дава основание тя да бъде определяна като „епидемия”. Така например най-значимо нарастване на тази патология се отчита в САЩ. Годишно там се регистрират около 300 нови болни на 1 млн. души население, които трябва да започнат диализно лечение. България не прави изключение от тези световни неблагоприятни здравни тенденции. Нарастващата честота на хроничните бъбречни заболявания е основание всяка година в началото на м. март международната нефрологична общност да отбелязва „Световния бъбречен ден”. Сред причините за високата заболеваемост са увеличаването процента на диабетно болните, затлъстяването, хипертонията и не на последно място липсата на своевременно ранно диагностициране и лечение на болестния процес. Сред най-разпространените бъбречни заболявания са бъбречно-каменната болест, киста на бъбрека, имунни и автоимунни заболявания на бъбрека. Все по-често обаче болни започват диализно лечение в резултат на диабет и сърдечно-съдови заболявания, рефлектиращи върху бъбреците.

Във връзка с нарастване броя на болните с бъбречна недостатъчност в цял свят се разработват стратегии за предотвратяване на развитието и прогресията на хроничните бъбречни заболявания. Тези програми са свързани с основната патология, причинила бъбречното заболяване, както и с епидемологични проучвания за типовете бъбречни заболявания в отделни райони и за страните като цяло.

Кои са рисковите фактори за развитие на бъбречните заболявания?

Бъбрекът е човешки орган, който реагира на различни фактори като замърсяване на околната среда и безконтролно лечение с различни медикаменти. Влияние оказват също начинът на хранене, както и наличието на токсини от професионален характер, на тумори, различни инфекции и др. От особено значение за развитие на хронични бъбречни заболявания е недобре контролираната хипертония. В редица случаи тя може да бъде единствения симптом на бъбречно заболяване и да причини допълнително увреждане на бъбреците. Друг фактор е наднорменото тегло, което често е свързано с развитие на хипертония, диабет, повишени липиди и подагра. Всички тези фактори допълнително увреждат бъбречната функция.

Каква е симптоматиката на бъбречните заболявания и как те се диагностицират? Кога се налага да се потърси лекарска помощ, към какъв лекар трябва да се обърнем?

Обичайно голяма част от бъбречните заболявания не дават съществена клинична изява. От особено значение при пациентите е периодично да изследват урината си независимо, че нямат никакви оплаквания. Много важно значение има изследването и на показателите за бъбречната функция като серумния креатинин и креатининов клирънс. 

Много често при пациентите хроничното бъбречно заболяване не се диагностицира своевременно, а последващите усложнения не се наблюдават и лекуват. От друга страна, поради липса на съществени клинични оплаквания от страна на пациентите, се стига до развитие на крайна фаза на бъбречната недостатъчност. При напреднала бъбречна недостатъчност терапевтичните възможности вече са крайно ограничени. Те включват ограничаване на прогресията на бъбречната недостатъчност, намаляване на сърдечно-съдовите усложнения, своевременно започване на диализно лечение, подобряване на преживяемостта и качеството на живот на болните.

Какви изследвания са необходими за поставяне на диагнозата и какво е лечението?

Дори и без оплаквания всеки човек е необходимо поне веднъж годишно да си направи изследване на урина, което все още не се прави. При отклонение от нормалните показатели болният да бъде насочен към специалист-нефролог. Възможното лечение е свързано с диагнозата, която нефрологът ще постави.

Как можем да намалим риска от поява на бъбречните заболявания? Какви профилактични мерки трябва да предприемем и спазваме?

При бъбречните заболявания здравословният начин на живот е от основно значение. От особено значение е ранното насочване на пациента към нефролог и провеждане на неговото лечение и обучение. Това би ограничило прогресията и усложненията на диагностицираните бъбречни увреждания, каквито могат да бъдат артериалната хипертония, анемия, костната болест и др.

Какви са социалните и здравни последици на заболяването-за отделния човек, за обществото, за икономиката, за цялата здравна система?

Социалните и икономически последици за бъбречно болния са значими тъй като много често заболяванията на отделителната система трайно инвалидизират пациентите. От друга страна за лечението на болните с бъбречна недостатъчност се изразходват значителни публични средства. По данни на учени от САЩ през 2004 г. разходите за лечение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност възлизат на 32 милиарда долара. Трансплантираните болни са с още по –висока стойност за държавата.

Сподели в: