Върни се горе

Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. Тенденцията е тези заболявания да засягат все по-голям брой хора. Кои са симптомите на заболяването, каква е ролята на профилактиката и какви възможности за модерна терапия предлага съвременната медицина - по тези въпроси потърсихме доц. д-р Галина Куртева, национален консултант по онкология и химиотерапия.

Какво трябва да знаем за онкологичните заболявания- видове, разпространение у нас и по света?

Ракът е социално значимо заболяване, което като причина за смъртност е на второ място след сърдечно-съдовите заболявания. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените.

От самото създаване на специализирана онкологична мрежа през 1950г. в България е въведена задължителна регистрация на злокачествените заболявания. Тя дава възможност за анализ на заболелите по локализации, стадий, регион, както и възможност за сравнимост с предишни години. Данните се използват за провеждане на клинични изследвания, епидемиологични проучвания, изготвяне на прогнози, а също така и за управленчески решения. Злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване. През 1993г. у нас са регистрирани 23 508 случая, а според данните от 2009 г. новозаболелите от всички туморни локализации са 34 576 души. Това не е изолирана тенденция за нашата страна, тъй като подобен ръст се наблюдава в страните от ЕС и в цял свят. Така например по данни на Националния раков институт в САЩ броя на заболелите през 2010 г. е близо 12 милиона души като се очаква в близките 10 г. те да се увеличат с още 2 милиона.

Кои са рисковите фактори за появата на онкологичните заболявания?

Редица рискови фактори са причина за появата и развитието на туморните заболявания, но те не могат да се разглеждат изолирано. Комбинации от различни външни фактори, фактори на организма и психичното здраве могат да провокират поява на един или друг тумор. Водещ фактор за риска от тумори на белите дробове е тютюнопушеното, но не бива да се пренебрегва и рискът за т. нар. пасивни пушачи. Все по- често се дискутират значението на факторите физическа активност и наднормено тегло. Те се свързват с по-висока заболеваемост от тумори на млечната жлеза, колоректален рак, тумори на простатата, женски гениталии. Честотата на туморни заболявания в онкологично обременени фамилии също е рисков фактор, което прави задължително активното наблюдение на подобен контингент пациенти.

Каква е симптоматиката на онкологичните заболявания, какви са възможностите за тяхното диагностициране и с какви изследвания се поставя диагнозата?

Симптомите на заболяването не винаги имат обща характеристика. Докато туморните заболявания на млечните жлези при достатъчна информираност могат да бъдат открити в много ранен стадий и практически излекувани, то при други заболявания симптомите са вече белег на късна диагноза. Най-важното за по-ранната диагноза е самонаблюдението. При появата на симптоми като например стомашен дискомфорт, кашлица и тежест в гърдите, промяна на теглото без причина, е необходим незабавен преглед при лекар-специалист.Често обаче това са късни симптоми. Най-важното е е системно да се извършват профилактични прегледи, което да стане практика на населението.

Какви съвременни методи за лечение на онкологичните заболявания се прилагат у нас?

Онкологията е най-бързо развиващата се медицинска специалност. За няколко десетилетия сме свидетели на бурно развитие и поява на терапевтични възможности, които позволяват да се увеличи продължителността и да се подобри качеството на живот при това хронично заболяване. Въвеждат се по-нови методи на хирургично лечение, а с помощна на авангардни технологии се прецизира лъчетерапията без да се увреждат по никакъв начин здравите тъкани.

С реализирането на проекти с финансиране от ЕС МЗ инвестира значителен ресурс в областта на онкологичните заболявания. 140 млн. лева са предвидени за държавни болници в големите градове на страната, където ще бъдат изградени модерни онкологични центрове. Проектите осигуряват най-съвременна медицинска апаратура, с което ще се осигури възможност за ранна диагноза и съвременно лечение. Предвидени са средства и за общинските болници за обновяване на апаратурата и сградния им фонд.

По отношение на лекарственото лечение вече разполагаме с ново поколение медикаменти, т.н. прицелна терапия, което е адресирано към точно определени клетки с конкретни характеристики. Най- важното обаче за лечението на тези заболявания е т.н „тимов подход”, при който крайното решение за лечението на болни с туморно заболяване се взема съвместно от онколози, патолози, хирурзи, радиолози, химиотерапевти, диагностици и други специалисти. Комбинацията от хирургично лечение, лъчетерапия, химиотерапия следват определен ред, като се подбират точният период и последователност. Тимовият подход и комплексното лечение са в основата на добрите резултати при лечението на онкологичните заболявания.

Как можем да намалим риска от поява на онкологични заболявания, какво включва профилактиката?

Усилията на МЗ и на специалистите-онколози са насочени към удължаване на преживяемостта посредством ранното откриване, първичната и вторичната профилактика, както и прилагането на единна терапевтична програма, основана на резултатите от международни многоцентрови проучвания.

Министерство на здравеопазването реализира проекта „Спри и се прегледай”, който дава началото на мащабна процедура за скрининг на три от най-честите туморни локализации- рак на шийката на матката, рак на млечната жлеза и рак на колона и ректума. Програмата е с европейско финансиране и основната й цел е ранното откриване и навременно лечение на злокачествените заболявания.

Какви са социалните и здравните последици от онкологичните заболявания?

Широкото разпространение на раковите заболявания е свързано с високи директни и индиректни финансови разходи и сериозно натоварва здравната система на всяка страна. Утвърждаването и разширяването на здравната профилактика на населението и откриването на заболяването в ранен стадий води до по-ниски финансови разходи и възможност за пълно излекуване на пациентите. Социалната значимост на заболяването се определя и от факта, че най-често пациентите са в активна творческа възраст и тяхното лечение нерядко ги отделя от средата и близките. МЗ прави необходимото в хосписите да бъдат осигурявани палиативни грижи на онкологично болните в късните стадии на заболяването, което е практика в съвременните общества.

Сподели в: