Върни се горе

Водещ: При мен е здравният министър Деси Атанасова. С нея ще говорим в момента и за лекарства и за „Пирогов”. Госпожо Атанасова преди лекарствата да започнем със скандалния доклад в „Пирогов”. Какво стана с него? От вчера той е вече в Главна прокуратура. Какви са нарушенията, които установихте? Кое е това, което може да се съобщи на гражданите?

Десислава Атанасова: Първо добро утро.

Водещ: Добро утро.

Десислава Атанасова: На вас зрители. Какво може да се съобщи: Действително с моя заповед беше възложено на Инспектората на министерството да направи проверка по цялостната дейност на лечебното заведение и конкретно за финансовата му дисциплина. И аз бях провокирана именно от факта, че бяха изнесени в медиите данни, че финансови средства в „Пирогов” няма, отделенията са в окаяно състояние, лекарите оперират при не човешки условия. Видях репортажи, че са поставени легени в операционни зали и така нататък.

Водещ: Това ви насочи към „Пирогов” не някакви други неща?

Десислава Атанасова: Има едно, да искам...

Водещ: Не някаква политическа атака или така нататък?

Десислава Атанасова: ... да заявя отново и използвам вашия многомилионен ефир да кажа, че: Нямала съм за цел политически атаки към „Пирогов”, нямала съм за цел смяна на директора, нямала съм за цел изобщо злепоставянето на лекарите в „Пирогов”. Напротив, единственото, от което бях провокирана, е да разбера защо след като около 45 милиона лева влизат в „Пирогов” от касата и от министерството, тези средства не стигат да има една добра материална база и лекарите да са удовлетворени, както и сестри и санитари, да са удовлетворени от заплащането, което получават. Това е бил основният ми мотив. Защото „Пирогов” е стандарт в медицината и в Спешната помощ. Там отиват всички, които имат проблеми през цялото денонощие, отиват над 10 000 човека посещават „Пирогов” всекидневно. Тоест това е болница, която е с изключително значение не само за София, но и в национален аспект и е стандарт за спешна помощ, още веднъж казвам.

Водещ: Това са били мотивите за проверката. Какви са резултатите обаче от тази проверка, това което може да се съобщи?

Десислава Атанасова: Резултатите от тази проверка са, че действително има сериозно нарушение на Закона за обществените поръчки, на Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки. Има проблем с гражданските договори, които според инспектората са прикрити трудови договори. Има проблем с това, че при обществени поръчки не са провеждани по правилата, канени са фирми, които са със свързан кръг от лица в своето управление и така нататък да не изброявам. Въпросът е, че всички тези констатации, първи вчера бяха предоставени на изпълнителния директор проф. Раденовски със срок за отстраняване, което е възможно разбира се...

Водещ: Той носи ли отговорност обаче за тези нередности?

Десислава Атанасова: Разбира се, че носи отговорност не само той, носят отговорност и борда на директорите, защото така са се вземали решенията. Съгласно търговския закон не винаги изпълнителният директор сам може да вземе решение, понякога се взема и от борда на директорите. Но всички констатации са изпратени на органите, които имат отношение - Държавна финансова инспекция да провери дали има нарушение действително в обществените поръчки, в Инспекцията по труда относно гражданските договори, в НАП, защото има неправилно заприхождаване на договори за дарения и така нататък, както и в Софийска градска прокуратура. Аз вчера предоставих доклада на прокуратурата и в късния следобед разбрах, че вече има образувано досъдебно производство.

Водещ: Решения взети ли са вече? Знам от вас, че е освободен една голяма част от борда на директорите. Те са били представители на вашето министерство, не че не са работили за него. Каква ще бъде съдбата и на доктор Раденовски.

Десислава Атанасова: Все още такива решения не са взети, защото формално те стават с акт на министъра, тоест протокол от едноличния собственик. Това до края на седмицата ще стане. Професор Раденовски в момента си е изпълнителен директор на „Пирогов” и аз смятам, че той трябва да е там, за да носи отговорност и да отговаря затова, което се е случвало в „Пирогов”...

Водещ: Той затова не е и освободен, за да не бъде освободен и от отговорност.

Десислава Атанасова: Точно така, да. От отговорност съгласно Търговския закон няма да бъдат освободени и настоящите директори. Тоест те трябва финансова и парична гаранция да предоставят на министерството, като начин за освобождаване от отговорност, такива са разпоредбите на Търговския закон.

Водещ: То и затова оставам там. Какъв е срока на оставането им още?

Десислава Атанасова: Остава само проф. Раденовски...

Водещ: Да, той докога остава?

Десислава Атанасова: ... всички останали ще бъдат сменени. Докато се отстранят несъответствията от доклада и работата на „Пирогов”, тоест в рамките на един месец съм му дала срок.

Водещ: Дали са отстраними обаче, ако са загубени вече пари как да се върнат?

Десислава Атанасова: Това вече ще каже прокуратурата - дали има нанесени щети. Видях, че по предварителни данни досъдебното производство е образувано за злоупотреби в особено големи размери. И се надявам, че и съвсем скоро всички, които имат отношение и НАП, и Държавната финансова инспекция, и прокуратурата ще се произнесат.

Водещ: Какво стана с дълговете на болниците? Не е тайна, че една определена фармацевтична компания доста умело търгуваше с тези дългове, давайки им допълнително напред лекарства и консумативи за сметка на по-високите цени и за сметка на отложено плащане. И така се стигна до многомилионни задължения.

Десислава Атанасова: Да, за съжаление те все още са многомилионни, въпреки че...

Водещ: Конкретно и в „Пирогов” можете да ни кажете.

Десислава Атанасова: ... намаляват. Конкретно за „Пирогов” нямам точна справка какво е задължението към тази фармацевтична компания. Но и в „Пирогов” имат задължения, като почети във всички големи болници. За радост тези задължения в последния месец намаляват. Като знаете, че тогава на първо място по дългове беше „Свети Георги”, УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив...

Водещ: Да, в Пловдив.

Десислава Атанасова:... Която имаше 44 млн. задължения те вече са 32 млн. Тоест в рамките на няколко месеца ръководството действително представи оздравителен план, започна да разплаща всички дългове към длъжници, не само към тази фармацевтична компания. Имаше задължения за медицински изделия, имаше задължения към други доставчици. Но смятам, че с този оздравителен план, който ми предложиха сериозно до края на годината ще има намаления, очаквам намаление на задълженията на половина.

Водещ: А ще бъде ли прекратена тази практика – да се дават лекарства напред с отложено плащане срещу по-високи цени? Да няма контрол върху цените и те да ви казват шефовете: „Какво да правим ние дължим тука 10 млн. на тази фирма, ако не е тя да ни снабдявам нямаме лекарства в болниците и консумативи.”

Десислава Атанасова: Принципът е, че всички лекарствени продукти се доставят срещу обществена поръчка. Играе се на открити конкурси и на открити търгове, открити процедури всички фирми, които са на пазара дават цена, разбира се съгласно условията и най-ниска цена, срок на отложено плащане и така нататък. Това са вариантите за икономически най-изгодна оферта да бъде избрана. Но действително голяма част от лечебните заведения залагат на този критерии отложено плащане във времето, което за тях също е добре. Защото падежът на съответните вземания не е на момента, тоест...

Водещ: Да де, но така се увеличават дълговете и то на по-високи цени.

Десислава Атанасова: Само, че тук има нещо много важно. Смисълът е в изработването на спецификацията и по-късно в методиката за оценка. Ако от самата комисия бъде заложено, че освен срокът на отложеното плащане, това, за което вие говорите, в оценката на офертата влиза и ниската цена, тогава всички ще е наред. Болницата ще получава лекарствата на ниска цена и в максимално дълъг срок на отложено плащане. Това...

Водещ: Сега така ли е?

Десислава Атанасова: В някои лечебни заведения е така в други не. Това, бих искала отново да кажа, че е въпрос на мениджърски умения. Защото има много болници, които успяват въпреки кризата, въпреки, знаете, че 2010 година нямаше достатъчно ритмично плащане на клиничните пътеки...

Водещ: Да де, но вие нали сте едноличен собственик, както в „Пирогов”, защо не го поставите това изискване директно?

Десислава Атанасова: Да едноличен собственик е държавата чрез министъра на здравеопазването. Разбира се сега на фона на този доклад, който е направил Инспекторатът и дадените констатации са именно в тази посока. Тези комисии, които разглеждат обществените поръчки и ръководството, което одобрява спецификациите, методики за оценка нека да обърне достатъчно внимание на начина на възлагане на обществените поръчки и на сключването на договор. Защото има и нещо друго...

Водещ: Там е дяволът, дяволът е в детайлите.

Десислава Атанасова: Абсолютно дяволът е в детайлите. Но специално в „Пирогов” има умишлено разделяне на обществени поръчки, за да се избегне законът.

Водещ: Законът.

Десислава Атанасова: Да.

Водещ: Имаме ли възможност да включим Моника с въпрос към министъра от Гърция? На линия е. Моника имаш право, както казва на един изстрел. Въпрос към министър Атанасова, която е в нашето студио.

Десислава Атанасова: Здравейте, Моника.

Репортер: Здравейте, госпожо Атанасова. Тук в Гърция също е имало проблем с обществените доставки за болниците и знаете ли как са го решили: Те са направили залаганията на отделните фирми през интернет. Можеш да участваш в обществена поръчка, но трябва публично, открито. Първо за консумативите са го направили това нещо. Подаваш своята заявка в интернет...

Водещ: И всеки може да види, така ли?

Репортер: ... и така участваш в наддаването.

Водещ: И всеки може да види и медиите.

Репортер: По този начин се ликвидира субективното договаряне на фирмите. Защото много често на обществени поръчки се явяват 3 фирми на един собственик.

Водещ: Да.

Репортер: А също така в България имат следния проблем, Николай. Понеже фирмите, да речем - става дума и за мобилни оператори - знаят, че дадено предприятие трябва да мине задължително през обществена поръчка и това те 2 пъти, 2 и половина пъти надуват предложенията си към конкретното предприятие. И след което вече на двустранните разговори с управителя на фирмата свалят пак на същите нива като мината година. Тоест има сериозен проблем в Закона за обществените поръчки, защото фирмите много ловко използват вратичките. Но специално за болниците за лечебните заведения тук през интернет се подават заявки и се участва в наддаването в тъга, за доставка за конкретната болница. Няма нищо лошо и едни домати да искаш да си купиш за вкъщи в Америка си пускаш интернет, даваш обява, явяват ти се трима доставчика и си купуваш най-евтиното.

Водещ: Твоята теза е, че така е направен законът, че частните фирми винаги могат да участват в едно „надлъгване” с държавата и да печелят.

Репортер: Да, да точно така.

Водещ: Добре, благодаря ти, Моника. Наистина, благодаря ти затова. Успешен ден в Атина. Ще чувате новините с Моника и ще ги виждате на живо през деня в нашия ефир. /.../ да.

Десислава Атанасова: Бих искала да кажа, че такава възможност съществува и по нашия Закон за обществените поръчки, въпросът е, че никой не я прилага.

Водещ: То там е цялата работа.

Десислава Атанасова: Да.

Водещ: И частникът се възползва. Той по принцип участва в това „надлъгване” с желанието да ви надлъже и успява очевидно.

Десислава Атанасова: Това е пазарът. Естествено е, че частник ще търси своя най-добър интерес и ще си го защити. Но държавата...

Водещ: Друг е въпросът, че държавата нямаше воля да играе отсреща...

Десислава Атанасова: ... трябва да сложи рамки и да каже: „Това са правилата.” И всички да участват по правилата.

Водещ: Конкретно за лекарствата: Защо „Софарма Трейдинг” отказа да участва в дискусията за намаляване цените на лекарствата. Вместо това се случи една смешна кръгла маса в парламента, на която, според мен, вие знаково не участвахте. Където се обясняваше как лекарствата в България били най-евтините в Европа, как дървата плаща най-малко за лекарствата. То всъщност се оказа, че българинът плаща най-много за лекарства от всички европейски държави.

Десислава Атанасова: Да аз всъщност видях на другия ден медиите как са отразили тази кръгла маса. Защо не е участвала „Софарма Трейдинг” не знам в интерес на истината...

Водещ: Това е знакова, как да кажа, поведение спрямо държавата. Те ви казват: „Ние сме по-големи от вас, няма да участваме. Продавайте на тези цени, оправяйте се.” А всъщност „Октопода” е бил стиснал системата от всички страни.

Десислава Атанасова: Тази кръгла маса беше организирана, както от Комисията по здравеопазването, така и от неправителствени организации...

Водещ: Който се оказаха добре маскирани организации свързани с фирмите на Огнян Донев.

Десислава Атанасова: Но аз искам да кажа какво прави държавата, всъщност, това ме интересува...

Водещ: Което е по-важното в случая.

Десислава Атанасова: Да. Първо, наистина никой не е по-голям от държавата и държавата, ако определи правилата всички трябва ги спазват, без значение как се казва фирмата или кои са лицата...

Водещ: Това е нашата амбиция като медия, която разследваше този казус.

Десислава Атанасова: В момента държавата определя правилата. Вече Законът за здравното осигуряване е в парламента на второ четене. Очаквам съвсем скоро да е в пленарна зала и да е факт. Освен това Законът за медицински изделия, където се дават възможности на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата да бъдат публикувани всички медицински изделия с техните технически спецификации, с техните цени забележете. Така че да няма възможност някоя болница или някой лекар да си позволи да даде на пациента на едно хвърчащо листче фирмата, от която да си купи медицинското изделие по неясно какви параметри и неясно на каква цена. Освен това вече ще бъде факт и промяната, с която само болничната аптека на лечебното заведение ще може да купува медицински изделия. А те не просто някъде отвън да се внасят в операционните зали доставяни незнайно от кого. Наредба 10, за която сме говорили многократно за цените на лекарствените продукти вече е за печат в Държавен вестник. Наредбата за цените и реимбурсацията...

Водещ: Какво предвижда Наредба 10?

Десислава Атанасова: Наредба 10 предвиждаше този текст, в който се дава възможност касата да договаря цените на лекарствените продукти за всички позиции. Тоест не само 100% реимбурсираните, какъвто беше текстът...

Водещ: Но и за по-малките.

Десислава Атанасова: Но и за всички, с които касата работи, плаща по позитивна листа, да може да ги договаря с притежателите за разрешение за употреба. Освен това се дава възможност касата да договаря цените и на медицинските изделия, което означава, че пак ще бъдат намалени. Наредбата за цените и реимбурсирането аз съм я предложила в един вариант днес на ръководство на Министерство на здравеопазването ще бъде одобрена. Ще я представя на Българския фармацевтичен съюз, на бизнеса. Моите идеи там са в няколко посоки и затова сме говорили от една страна да се разшири кръгът от държавите, с които България реферира. Те вече ще бъдат 17 държави. Това са държави, които има стабилен курс на еврото и към, които ще се подава най-ниската цена, с която България ще реферира. Освен това ще се избират такива лекарствени продукти, които са заплащани от Публичните фондове на 5 държави съгласно референтните, а не на 3, както досега. Както и възможността всички иновативни лекарствени продукти да влизат в позитивната лекарствена листа...

Водещ: Така наречените генерици, за да падат цените на всички лекарства.

Десислава Атанасова: Да и да бъдат заплащани на определен процент от цената на оригинала. Всички тези промени предстоят да са факт. Вече са факт промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Те са качени на сайта на министерството за публично обсъждане. Там е предложението за формирането на Държавната комисия по цени и реимбурсиране да бъде един орган, който ще прави това. Който ще се занимава с регистрацията на лекарствените продукти, с техните цени, с нивото им на реимбурсация ежедневно и ще прави служби проверки.

Водещ: С една дума обществото трябва да притиска бизнеса, в случай да се съобразя с правилата на държавата и парламентът да бъде малко по-смел и категоричен в бързината, в която ще приеме поправките в закона.

Десислава Атанасова: Аз съм на този пост, за да работя в полза на обществото и винаги ще го правя.

Водещ: Добре. имате нашата подкрепа. Следим процеса от близо и не забравяйте това, което Моника каза, че най-вероятно темата за здравната реформа ще бъде и тука основна на задаващите се догодина политически избори в страната. Крайно време беше да се научим и ние като повечето европейци да гласуваме според джоба си, а не според емоциите си. Така че радвам се, че този дебат провокиран от ТВ 7 за цените на лекарствата, въобще за монопола във фармацевтичния бизнес срещна общо взето сериозна обществена и политическа подкрепа. Благодаря ви за гостуването госпожо министър.

Десислава Атанасова: Благодаря.

Сподели в: