Върни се горе

1 юни 2012 г., „Това е България”
 

Водещ: Какво показват проверките през първия ден от забраната за тютюнопушене на обществени места?
Десислава Атанасова: Равносметката от първия ден от въвеждането на тоталната забрана за пушене на закрито е следната. Осъществени са 635 проверки в закрити обществени места и в някои открити обществени, като са проверени обекти, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, детски и учебни заведение, заведения за хранене и развлечения, аптеки, басейни, фризьорски салони, магазини за битова химия, пощенски клонове, клон на НАП, банки, общински администрация, библиотеки, пенсионерски клубове. Мисля, че с това горе-долу изчерпваме обектите. При проверките са констатирани следните нарушения: тютюнопушене в двора на няколко училища, освен това нарушения на забраната в заведения за хранене и развлечение, включително и останали табели като „зала за пушачи”, както и тютюнопушене в едно лечебно заведение за извънболнична помощ и в учителски кабинет в училище. Издадени са над 28 предписания на управители на заведения за хранене и развлечение като предимно те касаят все стоящите указателни табели кое е зала за пушачи, както и наличие на пепелници. Съставени са шест акта за административни нарушения. Тази информация отразява първоначалните данни от проведените проверки по отношение на контрола от Столичната РЗИ, Видин, Шумен, Хасково, Пазарджик, Кюстендил и Ямбол. Бих искала да кажа, че постоянно тук в министерството и в момента пристигат такива доклади за извършените проверки. Тоест, всички РЗИ-та работят. В почти всички РЗИ-та активността на инспекторите е сериозна. Както вече ви казах, действително, броят на проверките е сериозен – 635 само за първия ден от забраната за пушене. И тук също още едно уточнение, че това няма да е само кампанийна проверка в първото денонощие на 1 юни, защото имаме справка и от началото на 2012 година до края на месец май, от Столичната РЗИ, която е извършила подобни проверки по контрола на тютюнопушенето във връзка с действието на стария Закон за здравето. А именно за пет месеца са проверени 1 200 хранителни обекта, 7 500 нехранителни, 150 институции и 5 000 лечебни и здравни заведения като общата цифра е 14 046. Съставени са 185 наказателни постановления. Сумите, стойността, на която са тези наказателни постановления, е 21 960 лева, които влизат в бюджета на Министерството на здравеопазването, като тези проверки са осъществени по 370 сигнала на граждани, от които 159 се оказват основателни. Тоест, важното е, че не само от влизането в сила на Закона за здравето от 1 юни с тоталната забрана, но и преди това са осъществявани проверки и гражданското общество сигнализира. Аз се надявам ,че така или иначе в помощ ще ни бъдат и медиите и гражданското общество, и в крайна сметка всички, за намаляване на риска на общественото здраве и всеки на собственото си здраве лично ще ограничи тютюнопушенето. Не само заради забраната, а заради осъзнатата отговорност към собственото си здраве.
Водещ: Г-жо министър, тук следва и един много точен въпрос – къде ще отиват глобите, тъй като на пушач първоначално, еднократно те са от 300 до 500 лева, при повторно нарушение санкцията скача от 500 на 1 000 лева? Глобата за собственик на заведение, който носи и солидарна отговорност първоначално от 3 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение, той трябва да плати сума от 5 000 до 10 000 лева. Сумите са сериозни. Къде ще се плащат и къде, всъщност, в крайна сметка ще постъпват?
Десислава Атанасова: Актовете и наказателните постановления се издават от регионалните здравни инспекции, от здравните инспектори, тоест, от подразделения на Министерството на здравеопазването. Всички тези средства ще влизат в нашия бюджет.
Водещ: Къде ще се внасят парите за глобите?
Десислава Атанасова: Ще се внасят към Министерството на здравеопазването.
Водещ:Човек, който е глобен, къде трябва да отиде да си внесе глобата?
Десислава Атанасова: По данъчна администрация трябва да си внесе глобата, по това къде е регистриран обекта и в полза на Министерство на здравеопазването.
Водещ:Това вече е ясно, разбрахме. А предвиждате ли механизъм, който да контролира и контролиращите? Тоест, дали ще има някакви преференции за тази, които контролират, за брой набрани глоби и така нататък, защото знаете, че много бързо такъв тип механизми могат да се изкривят.
Десислава Атанасова: Предполагам, знаете, че въпросът с бонусите може би поставяте...
Водещ: Може и бонус да се каже, да.
Десислава Атанасова: Този въпрос беше много дискутиран и в публичното пространство и в кулоарите на Народното събрание, и по медиите. В момента не стои изобщо този въпрос пред нас, защото вече влизат в сила нови разпоредби на Закона за държавния служител, на Закона за администрацията. Знаете, че имаше предложение от Министерството на финансите по съвсем друг начин да бъдат формирани средствата за трудови възнаграждения на работещите в тези държавни институции и такива допълнителни трудови възнаграждения, свързани с налагането на санкции от здравните инспектори в конкретния случай няма да се полагат.
Водещ:Да, дори ако те грубо казано са си преизпълнили плана на глобите, няма да ги премирате?
Десислава Атанасова: Такива са разпоредбите на закона.
Водещ: Да, точно. Това трябва да се знае и да се уточни, за да е ясно на слушателите, че няма да има хора, които настървено да гледат да глобяват, защото ще имат някаква материална заинтересованост.
Десислава Атанасова: Не, не, не. Няма материална заинтересованост. Всички проверки се извършват съгласно разпоредбите на закона.
Водещ:Г-жо министър, в първия ден на проверките, какво е впечатлението ви – дисциплиниран ли е българина или не?
Десислава Атанасова: Аз установих наистина, че има съставени само 6 акта за административни нарушения. Тоест, това говори, че след броя на проверките, които са 630, факт е, че явно българинът е дисциплиниран. Тоест, не си е позволил да наруши закона. Мисля, че е много важно, че в продължение на около месец и медиите много помогнаха за разгласяването на информацията какви ще бъдат санкциите, откога влиза забраната в сила. Тоест, тази тема се дебатираше твърде много време и ето днес, в деня на влизането на забраната в сила става ясно, че хората са подготвени и спазват закона, което е прекрасно.
Водещ: Ползвам възможността, че сте в ефир с нас, наш гост, да ви задам и други въпроси. Приключи пролетната кампания на Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология, Българския червен кръст – кампания по кръводаряване. Малко повече информация да дадете за нея, също известна фактология, ако е възможно.
Десислава Атанасова: Да. 1 132 души са дарили кръв по време на тази кампания. Тя е в продължение на около един месец, като това е инициатива, както казахте и вие, организирана от министерството, Националния център по трансфузионна хематология и БЧК. Тя беше насочена към ученици, навършили 18 години и студенти. И действително до края на май 48 мобилни екипа бяха на разположение на студентите в столичните висши учебни заведения и 718 студенти се отзоваха на призива за кръводаряване, като 35% от тях са станали кръводарители за пръв път в живота си. Бяха организирани кръводарителски акции в 13 училища и в 72 класа са проведени беседи за това колко е важно да се кръводарява, защото така се спасява човешки живот.
Водещ:Инициативата има по-скоро възпитателен ефект, образователен, бих казала.
Десислава Атанасова: Прекрасно е, че толкова млади хора са се включили в тази инициатива. Отделно от това по време на Цветница традиционната ни кампания за кръводаряване, която е „Запалете свещичка, подарете живот”, 135 столичани дариха кръв във временни пунктове до столичните православни храмове. Освен това от „Хюлет Пакард - България” 70 човека се включиха, служители на таи фирма, което също е прекрасно. За първи път искам да кажа във вашия ефир, че тази година ще бъде организирана акция на 3 юни, Денят на Светата Петдесетница, във временен пункт за кръводаряване до храм „Света мъченица Параскева” ще се проведе кампания за кръводаряване. Тя ще бъде под надслов: „Няма любов по-голяма от тази да положиш душата си за свой приятел. Да дарим кръв, да дадем надежда за живот на болни и пострадали.” Екипът на Министерството на здравеопазването, Националният център по трансфузионна хематология и БЧК ще бъде на разположение на всички, които са готови да дарят кръв от 10:30 до 14:00 часа и се надявам наистина да има много доброволци.
Водещ: Исках да ви попитам съвсем на кратко в края на нашия разговор за състоянието на болницата и поликлиниките в Перник след земетресението?
Десислава Атанасова: Вече са съставени всички констативни протоколи за състоянието на сградите. Те са изпратени на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет. Надявам се, че съвсем скоро ще има оценка и експертиза на това какви средства са необходими да бъдат заделени за ремонтни дейности. Предполагам вчера сте чули и президентът Плевнелиев пое ангажимент, че ще се осигурят допълнителни екипи от експерти, които да дадат заключения. Надявам се, че с целия ресурс на държавата се опитваме да помагаме и съвсем скоро ще има яснота колко средства ще бъдат отпуснати за лечебните заведения в Перник. Освен това по инициатива на Министерството на здравеопазването ще бъдат сформирани и мултидисциплинарни екипи от специалисти и психиатри и психолози, които да подпомогнат хората, които все още не могат да преживеят стреса от земетресението. Следващата седмица екипите от клиниката по психиатрия към Александровска болница заедно с проф. Вихра Миланова ще бъдат в Перник. И всичко необходимо, което има за хората като помощ, като консултиране, като беседа, ще бъде направено. Има готовност от някои фармацевтични фирми да дарят на болницата в Перник лекарства, които са за определени детахивни разстройства и антипсихотици. Така че мисля, че с всеобщи усилия ще помогнем на жителите да забравят преживяното.

Сподели в: