Върни се горе

Добър ден на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

Добър ден.

Къде ви намираме? Според информацията трябва да сте в Южен парк някъде.

Ами, пътувам... 

Натам?

...по повод празника на спорта.

Точно така.

Вероятно знаете, че Министерството на физическото възпитание и спорта организира една кампания с насоченост към децата и тийнейджърите - месец на българския спорт.

Точно, знам, да.

И всъщност...

"Аз обичам спорта", това е мотото.

Точно така, да, целия месец "Аз обичам спорта" и чрез вашия ефир призоваваме всички и деца, и семейства да заповядат в Южния парк, за да бъдем заедно.

Ето, осигурихме хубаво време днес.

Да, да. Дъждът спря, така че времето е идеално.

Няма, изобщо днес няма да вали, то това беше съвсем за малко и не се смята за дъжд. Добре, сега, по-нататък. Как беше на латински - здрав дух, здраво тяло, но не се сещам сега?

Да, точно така.

Добре, сега отиваме към точно обратното. Отказахте ли цигарите или ги намалихте само?

Ами, драстично съм ги намалила ...

И аз, и аз.

... все още не мога да ги откажа, но действително нямам изобщо време, само вечер си позволявам да пуша.

Сега, министър Атанасова, ето ги вестниците, но и преди вестниците аз се сетих, казват 600 инспектори ще глобяват спазва ли се новоприетата забрана. Тя е от първи юни де, да кажем.

Да.

600 инспектори, обаче, първо, глобите са много големи и не знам дали ще, изобщо ще бъдат събираеми и, второ, просто не виждам как ще стане това глобяване. Заедно с полицая ли, как ще стане, как го виждате вие?

Ами и в момента съгласно Закона за здравето именно инспекторите от регионалните здравни инспекции съставят актовете за...

Това са 600 здравни инспектори.

... наказателни постановления. Да, точно така. Засега няма да бъде увеличаван щатът на РЗИ-тата и съответните ...

Няма да се справят, в София има 2 000 и не знам колко заведения и май че само 30 инспектори, ако не греша.

Ами, аз смятам, че за всички е ясно - и за собственици, а и за посетители те на заведенията, че от първи юни забраната важи, тоест на закритите обществени места...

Да, да.

... и някои открити не трябва да се пуши. Така че всеки поема личната си отговорност, когато нарушава закона, но по-скоро редно е гражданското общество да подходи по друг начин. Не да го плашим със санкции, а да знае, че това е европейският модел, че действително така ще се намали тютюнопушенето и е важно за запазването на здравето на хората и за общественото здраве, тоест и без да ги плашим хората със санкции и с броя на инспекторите и големите глоби, те да са с ясното съзнание, че според закона е забранено и да не го правят.

Този инспектор, вашият здравен инспектор ще трябва да обикаля офиси, театри, кина, паркове, училища, барове... 

Да, така е, съгласна съм, законът е така.

И трябва да ходи и на мач.

Да.

Е, това пък изобщо не го виждам как ще глобявят на някой мач.

Защо, редно е когато...

Защото е рисково.

Да, то е рисково. Това е безспорно. Но е редно, когато запалянко футболен или за друг вид спорт си е закупил билет за спортно мероприятие с определено място на определен ред да няма до него човек, който през тези два часа, когато се провежда спортното мероприятие, да пуши, ако съответно човекът е непушач. Затова е нормално и на спортни обекти да има такава забрана.

Добре, ама после да не ходят до "Пирогов", надявам се, не. Добре.

Надявам се, не, защото и за обществения ред по такива спортни прояви всъщност ангажименти имат и органите на МВР, така че мисля, че със съвместни усилия ще се постигне резултатът. И пак казвам, хайде да останем санкциите малко по-назад, а всеки сам да си прецени личната и гражданската отговорност към обществото. Тоест след като е забранено със закон не бива да се прави.

Министър Атанасова, аз съм пушач, но без санкции... не знам, трудно е, и на вас ще бъде трудно. Ето, намаляваме, намаляваме цигарите...

Аз не си позволявам да нарушавам закона, предполагам, че и вие също няма да си позволите.

Не, не, как, в студиото никога. Така, сега и за слушателите да кажа, станаха ли два месеца откакто сте министър?

Утре стават точно два месеца откакто съм министър.

Какво изпълнихте сега? Лимита за лечение на деца от фонда за лечение, променихте го?

Да, вече не съществува лимит за лечение на деца в чужбина. Още в самото начало, на втората седмица когато заех поста министър на здравеопазването го предложих на Министерски съвет и той беше одобрен. Тоест в момента всички деца, които не могат да се лекуват в България поради спецификата на своите заболявания, поради липса на медицински специалисти тук или на апаратура, могат да го правят в чужбина и Министерски съвет е одобрил това решение.

Няма ограничения. Наскоро има ли деца български, наши деца да са отишли на лечение от фонда?

Ами, комисията, фондът за лечение в чужбина работи много интензивно. За съжаление има доста деца, които се нуждаят от медицинска помощ извън пределите на България. Да, всяка седмица заседават колегите и има много одобрени деца, които заминават на лечение в чужбина. Както знаете, аз преди време анонсирах една своя идея - която мисля, че се прие и от обществото много добре и, разбира се, имам подкрепата и на Министерски съвет - всъщност специалистите да идват тук в България. Защото разходите, които прави държавата, не са само по отношение на лечението на самите деца, но са и разходи за настаняване хотелско, за придружители, за транспорт и т.н. Тоест действително държавата би спестила доста финансов ресурс, ако плаща хонорарите на...

Така е, съгласен съм, но...

... външните специалисти.

... има ли вече поканени специалисти да дойдат тук и да лекуват? 

Има, да. В момента сме в преговори с една френска клиника да изпраща свои специалисти тук в България. Вече имаме статистика по кои заболявания изпращаме най-много деца. Разбира се, те са свързани с онкохематологията предимно, както и с трансплантации. Така че опитваме се да разграничим какво липсва в България. Оказва се, че в някои случаи липсва и високо технологична апаратура.

Е, да.

Но както знаете, в момента пък текат обществени поръчки за доставка на високо технологично оборудване за някои от държавните и университетските болници. Това са 147 милиона, които ще бъдат инвестирани в техника. Надявам се, че в рамките на месец и половина вече ще бъдат приключили търговете по обществените поръчки. Ще има спечелили фирми, които да доставят апаратурата и до края на годината тази апаратура ще заработи, което ще бъде също в голяма помощ за нашите медицински специалисти да извършват и диагностика, и лечението тук в България.

Сега за лекарствената политика. Какво променихте и какво не успяхте?

Лекарствената политика беше също една от приоритетните теми и аз заявих, че няма да предложа на министър-председателя да назначи заместник-министър по лекарствената политика, защото цялата отговорност ще поема аз. В момента вече наредба 10, която се изготвя от Националната здравноосигурителна каса, е готова. Одобрена е от Надзорния съвет. Вчера дори с колегите от касата имаше обсъждане за конкретните параметри в наредбата. Подготвили сме и промяна в Закона за здравното осигуряване, който прие Министерски съвет, а преди една седмица той вече е в Народното събрание за първо четене и предстоят промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и на наредбата за цените и реимбурсацията. Всъщност какво се случи за това време. Вече казах...

За лекарствената политика, да.

Да, да. Касата започна реално да договаря отстъпки от цените на лекарствените продукти. Например успешно завършиха преговорите по наредба 40 за онкология или за лекарствата за онкологични заболявания и там се установиха отстъпки от фирмите от 5 до 85-90 процента. Тоест един действително сериозен спад в цените на лекарствените продукти за онкология. Предполагам си спомняте, че всъщност текстът, който не разрешаваше на Националната здравноосигурителна каса да договаря отстъпки за всички лекарствени продукти, аз заявих, че ще бъде променен, и той вече с промените в Закона за здравното осигуряване както и в наредба 10 е променен. Така че в най-скоро време всички нормативни актове както законови, така и подзаконови нормативни актове ще бъдат факт. И надявам се, че потребителите ще го усетят наистина по джоба си, когато влязат в аптека, защото така или иначе всички усилия са насочени към това цените на лекарствените продукти да бъдат сериозно намалени. Освен това, вече даваме възможност и с промяната в Закона за здравното осигуряване договарянето и на медицинските изделия.

Да.

Това са много скъпите медицински изделия за ставно протезиране, стентове за сърдечни операции и т.н. И мисля, че ще има реален ефект и върху бюджетите на лечебните заведения, и върху пациентите, които си купуват лекарствата за домашно лечение, както и медицинските изделия.

Добре. Не казахте точно, не става въпрос да кажете за едно или друго лекарство, но спадът колко ще бъде в цената, грубо?

Ами трудно, трудно е да се каже с колко лева или с колко процента, защото знаете, че листата на лекарствените продукти е огромна. Тоест около 1700 лекарствени продукта само се плащат от Националната здравноосигурителна каса.

А по-рано не бяха ли по-малко тези?

Ами те непрекъснато се обновяват, тази позитивно реимбурсна листа, защото се появяват нови и нови продукти, които се регистрират като цена, след това кандидатстват за заплащане от НЗОК. Комисията по цени и реимбурсация работи, т.е. непрекъснато се обновява този списък.

Добре, пак ще говорим за по-конкретно, но тази дума... реимбурсацията аз трудно я казвам...

Това е плащането от здравноосигурителната каса и процентът.

Знам, знам, трудна ми е думата. Така. Сега, вие споменахте за Закона за здравно осигуряване. Колко са неосигурените, какво ще става с тях?

Последните данни, които ни дадоха справка колегите от НАП, са около 1 милион и 200 хиляди.

И аз така разбрах.

Да, но те са формирани от три групи здравнонеосигурени. Едни са тези, които трайно живеят в чужбина, голяма част в рамките на Европейския съюз, които не биха могли да бъдат установени с точност, тъй като знаете и България е член на Европейския съюз, и хората се движат свободно и напускат държавата, а голяма част от тях нямат адресна регистрация в държавите от Европейския съюз, т.е. пребивават нелегално, нелегално работят там.

Да, да, знам.

Втората група са хора, които имат сериозни финансови възможности и предпочитат да се осигуряват чрез здравноосигурителни фондове доброволни или да си плащат кеш, когато им се наложи медицинска помощ. И има една трета група, която е от социалнослаби граждани, които са безработни и нямат възможност откъде да плащат нито те, нито техен работодател. За тази трета група, разбира се, държавата и в момента е помислила. Съгласно Закона за социалното подпомагане, ако отговарят на определени условия, то държавата финансира техния престой и лечението. Освен това да кажем, че голяма част от определените групи са освободени и от потребителски такси при престой в лечебно заведение и може би тук да вмъкна и темата за потребителската такса.

Ама, аз щях да я вмъкна, да.

Да, която аз заявих, че предлагам да остане на сегашните нива. На нивата отпреди да влезе в сила...

Преди вдигането на минималната работна заплата

Точно така, преди 1-и май. Не съм си променила мнението. Действително вече, както ви казах, Законът за здравното осигуряване е в Народното събрание. Предстои неговото...

Кога влиза? Кога влиза?

Ами, това зависи от председателя на комисията кога ще насрочи разглеждането му.

Ще го чуем председателя на... За Искра Фидосова ли говорите?

Не, не, говоря за д-р Даниела Дариткова.

А, здравната комисия, да.

На здравната комисия...

Ами, ето, да кажем в ефира на "Хоризонт"...

.. по ресор.

... по-бързо да стане.

Разбира се. Ами, миналата седмица беше гласуван...

Има забавяне.

... от Министерския съвет. Не, не, няма забавяне. Разбира се, здравната комисия беше натоварена с промените в Закона за здравето относно забраната за тютюнопушене и други законопроекти, които...

Така е, така е.

... стояха отдавна. Тоест смятам, че той ще бъде разгледан приоритетно не само защото урежда отвързването на потребителската такса от минималната работна заплата, но и защото урежда...

Ще има конкретна цена, така ли да разбирам?

В закона сме предвидили възможност да не е обвързана минималната работна заплата с процент от потребителската такса...

Да.

... а ще има постановление на Министерския съвет, където ще бъде определена конкретната цена...

Точно, конкретно.

... за посещение при личен лекар и съответно за един ден престой в болница.

А знаете ли вече каква цена се предлага - два лева и?

Аз предлагам 2 лева и 70 стотинки.

Записах си, 2,7 лв. Ами, най-важното, което ви предстои, това ли е - законът, който трябва приоритетно да бъде разгледан?

Ами, това е едно от важните неща. Искам да кажа, че от 1-и юни предстои не само влизане на забраната за пушене на закрити обществени места, но от 1-и юни ще бъдат увеличени заплатите на лекарите в Спешна помощ и на цели...

Това вие го обещахте, да.

... на всички екипи. Да, тоест...

Колко е увеличението?

Осемнадесет процента ще бъде увеличението за всички работещи в Спешна помощ. Мисля, че това е една добра новина в днешния ден, подписала съм искането до...

Откога влиза? От 1-и юни получават...

От 1-и юни. Да, да, от 1-и юни увеличение...

Осемнадесет процента.

... на заплатите в Спешна помощ. Освен това специализациите на лекарите - друга важна тема. Вече е готова наредба 34 за специализацията. Там се дава възможност за лекарите да специализират, да останат тук в България, пак за лекарите в Спешна помощ...

Затова говорихме по "Хоризонт" и пак ще говорим. Сега...

Да.

... в този хубав слънчев ден да ви помоля през юни пак да се чуем, за да видим как върви пушенето на... Ами, как се спазва законът...

Закритите обществени места и на някои...

...законът как се спазва.

... открити. Добре, благодаря и аз.

Аз ви благодаря.

Сподели в: