Върни се горе

Интервю с д-р Ваньо Шарков - БНТ „Денят започва“

 

Водещ: Анонимни интервюта по телефона – така от Здравната каса ще проучват дали пациентите са удовлетворени от лечението си в болницата, от посещението при личния лекар и при специалист в извънболничната помощ. Предвижда го нова проектонаредба на здравното министерство.

Водеща: Целта е да се оцени нивото на лечението по скалата от 1 до 10. Заместник-ресорният министър д-р Ваньо Шарков е вече в студиото ни, за да разясни малко повече за въпросното проучване, така че добро утро първо.

Д-р Ваньо Шарков: Добро утро.

Водеща: Как от една анкета всъщност, при това направено по телефона, ще се оцени дали пациентите са получили адекватни грижи в болницата?

Д-р Ваньо Шарков: Всъщност не е една, но първо, тази наредба е издадена, тъй като ние се стремим стриктно да спазваме и сме длъжни да спазваме Закона за здравното осигуряване. Нейното съществуване е записано в този закон и там е казано, че НЗОК извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, които са заплащани от бюджета на НЗОК, а министър на здравеопазването е длъжен да издаде наредба за реда, критериите и условията, при които това нещо се извършва. Затова съвместно със специалисти в областта на социологията ние разработихме тази наредба, методологията по нея и тя в момента е за публично обсъждане на сайта на Министерство на здравеопазването. Очакваме всякакъв вид предложения, които трябва да дойдат при нас. Целта обаче е наистина да подобрим здравеопазването, наистина да подобрим и условията в лечебните заведения и отношението към пациентите. А всъщност от това проучване на удовлетвореността, което ще се извършва от НЗОК, могат да се възползват и би трябвало да се възползват три страни – едната страна, това е управлението на съответното лечебно заведение, то може да направи своите изводи и съответно на базата на тези изводи да подобрява своята дейност, така че да отговаря на изискванията на пациентите. От друга страна, това трябва да помогне и според нас ще помогне на онзи, който е добър собственик на тези лечебни заведения, било то община, било държава, било частен собственик. И на трето място, но най-важното за нас, да подобри отношението към самите пациенти и затова по този начин са групирани въпросите. Аз чух някаква невероятна цифра, че въпросите били над 120, как толкова много въпроси…Не е вярно, въпросите са 22.

Водеща: Аз отворих проектонаредбата, видях, да, по-малко са, но тук ще Ви прекъсна, за да видим какво показаха резултатите от наше проучване на колегите за това доволни ли са от медицинските услуги хора, които избрахме на случаен принцип, разбира се. Вижте повече.

Репортер: Смятате ли, че е добре да има такова допитване?

Гражданка: Разбира се, трябва да има допитване до гражданите за всичко според мен.

Гражданка: Да, защо не, много даже. И надявам се не съм само аз да мисля, че здравеопазването ни е на много лошо ниво.

Репортер: Добре ли е да има такава обратна връзка с пациентите по този начин?

Гражданка: Добре е да.

Гражданин: Просто не се интересувам от политика нито пък от такива проблеми, така че не мога да коментирам.

Репортер: Вашето мнение за качеството на здравната ни система?

Гражданка: От моя гледна точка като пациент има какво да се желае. Но от гледна точка на самата система мисля, че се стараят при тази система нещо да направят – не може да не се отчете това нещо.

Гражданин: Сегашният министър е с много напредничаво мислене и възможностите му са малко по-големи отколкото на останалите досега министри.

Гражданка: Смятам, че трябва да се повиши качеството на здравното обслужване.

Гражданка: По принцип трябва да се започне някъде отгоре, от някаква система, да се измахат абсолютно всички от горе.

Гражданка: Мисля, че се подценяват добрите резултати. Много повече експонираме неудачните случаи, които не във всеки случай са лекарска грешка или небрежност.

Репортер: Каква оценка бихте дали?

Гражданка: Четири.

Гражданка: Пет да дам.

Гражданка: Отричам тотално уеднаквяването на всички лекари, че са лоши, че не са съвестни. Не може да се съди за цялата гилдия само по един-два случая и да обобщаваме. Както и за всички други професии го правим.

Водещ: Полярни мнение и от двете страни.

Д-р Ваньо Шарков: Вижте, в крайна сметка трябва да си дадем, да разберем, че за първи път се опитваме да направим нещо, което от години се прави в другите европейски държави. Практиката е различна, в някои от тези държави това проучване на удовлетвореността на пациентите се извършва при леглото на пациента и когато Касата сключва договор с конкретната болница, в този договор задължително се включва клауза, че те ще осигурят достъп на социолозите да извършват това проучване. Други го извършват на входа на лечебното заведение. Нашето решение беше, че не е необходимо един пациент в момента на неговото страдание да бъде допълнително, как да кажа, затормозяван с отговор на някакви въпроси, затова е по-добре след неговото изписване вече на спокойствие да отговори, разбира се, при запазване на неговата анонимност гарантирано.

Водеща: Това е любопитно обаче, как хем ще се запази анонимността на човека и в същото време този, който всъщност провежда проучването ще знае здравното му досие, че той е бил в дадена болница?

Д-р Ваньо Шарков: Не, вижте, не е необходимо да се знае здравното досие. НЗОК предоставя на анкетьорите, предоставя на този, който извършва проучването, предоставя данните за пациента в съответното лечебно заведение като имена и телефонни номера и нищо повече. Здравна информация не е необходима за това проучване. Въпросите, които се задават, те касаят изцяло и са базирани върху Европейската харта за правата на пациентите. Нищо повече от тази Европейска харта като към нея добавим, разбира се, и това, което е разписано в българските закона за правата на пациента и добавим и въпросите, които касаят дали е имало допълнително плащане или пациента не е принуждаван или от него не е искано подобно нещо. Най-важното нещо, което…, на което изключително много ще държим, това е да няма разминаване в медицинската документация, която предоставяме на пациента след неговото лечение и това, което той е получил като лечение в съответното лечебно заведение и, разбира се, неговата информираност, защото това е изключително важно.

Водещ: Лекарската тайна обаче къде остава, няма ли да се наруши?

Д-р Ваньо Шарков: Не, въпросите не касаят по никакъв начин характера на самото заболяване.

Водеща: Дайте конкретно един-два въпроса, тъй като може би някои от зрителите не са отворили…

Д-р Ваньо Шарков: Ами мога да Ви кажа няколко въпроса. Едната група въпроси е за информираността на пациента. Въпросите са от типа – бяхте ли достатъчно информиран с хода на своето заболяване, бяхте ли достатъчно информиран с това, какво лечение ще Ви бъде приложено през цялото време, имахте ли достатъчно внимание обърнато от страна на лекарите, от страна на медицинските сестри. Въпросите, имахте ли гарантиран достъп до лечебното заведение, наложи ли се да чакате или бяхте навреме хоспитализиран. И въпросът, разбира се, най-важният, с който завършва анкетата,… ако Ви се наложи отново, както се казва да не дава Господ, бихте ли постъпил отново в това лечебно заведение?

Водещ: Доколко обаче ще има тежест тази анкета? Ако на мен един лекар не ми е симпатичен и стана част от подобно анонимно проучване, аз мога да му дам изцяло оценки 1-ца.

Д-р Ваньо Шарков: Така е, но това, което правят социолозите и хората, които са го правили дълги години, има представителност на самото изследване – определен брой пациенти при различните лечебни заведения, един е броят при лечебните заведения, които имат до 2500 хоспитализации годишно, друг е броят на пациентите, чието мнение се търси при над 10 хиляди хоспитализации годишно. Общата бройка дава възможност за екстраполиране на резултата и от там да се направи съответно един обобщен извод, който е на три месеца и има един годишен доклад за …

Водеща: А от тези изводи ще има ли санкции, това е въпросът.

Д-р Ваньо Шарков: Тогава, когато имаме поредица или когато казваме в закона е разписано системна неудовлетвореност от страна на пациента, тоест когато тази оценка е изключително лоша при три поредни такива проучвания, тогава има такива санкции от страна на касата. Но бързам да кажа, че първото проучване ще бъде пилотно. Тоест след първото изследване на общественото мнение, на съответното лечебно заведение няма да бъда налагана санкция, тъй като ние трябва да си, да направим това проучване и да вземем от него пък резултата и ако е необходимо, нещо да бъде променено.

Водещ: Обаче има друго, само дейностите по НЗОК ще бъдат проверявани в тази анкета, какво се случва с личните лекари? Там неудовлетвореността е най-голяма, нещо, което всички знаем.

Д-р Ваньо Шарков: Първото, което исках да кажа е, че доста дълго време обсъждахме това дали трябва да бъде правено, подобно проучване в първичната извънболнична помощ, където са общопрактикуващите лекари, семейните лекари. Тъй като оценката там пациентите я правят на всеки шест месеца – дали те остават при този колега…

Водещ: Със смяната на лекари.

Д-р Ваньо Шарков: …да, или си намират друг. Въпросът е, че законът ни задължава това изследване да бъде направено във всички, затова подобни въпросници и подобни проучвания ще бъдат правени и в извънболничната помощ – както при общопрактикуващите, така и в специализираните кабинети и лаборатории, тоест цялата тази система. Пак казвам, текстовете, по които работим и които ни задължават да го правим, са в Закона за здравното осигуряване – това са дейности заплащани от НЗОК. Системата на спешната помощ е изцяло държавна и там отговорността е изцяло наша и ние там работим доста усилено.

Водещ: Кой ще финансира проучването?

Д-р Ваньо Шарков: Разбира се, НЗОК. Още когато беше…

Водещ: С този тънък бюджет дали ще се справят и с това?

Д-р Ваньо Шарков: Вижте, това, което мога да кажа, е, че в бюджета за следващата година има 130 милиона повече отколкото този за тази година, така че мисля, че ще се справят, а пък и подобно проучване едва ли струва толкова колосални суми.

Водеща: Но проектонаредбата в момента се обсъжда, получихте ли вече някакъв отговор от колеги и пациентски организации, разбрах, че реагираха вече остро няколко от тях, разбира се, говорим.

Д-р Ваньо Шарков: Не знам за кои пациентски организации става въпрос. Има създадена „организация“, която се казва „Партньорство за здраве“. В нея членуват и пациентските организации, и лекарската гилдия, имаме представители на експертите. Ние разглеждахме тази наредба в „Партньорство за здраве“ още преди да бъде качена на сайта, получихме някои предложения, които бяха свързани със самата наредба, самата методология. Разбира се, всичко онова, което постъпи като предложение, отново ще бъде обсъдено преди окончателно да бъде прието. И наистина даваме този гратисен период с наредбата, за да може да се нагласят всички тези механизми и тя да заработи така както трябва.

Водеща: Благодарим Ви.

Водещ: Д-р Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването в студиото на „Денят започва” за новите анкети, в които ще станем част след известно време, всъщност не казахме кога се очаква да започнат анкетите?

Д-р Ваньо Шарков: От следващата година, стартираме още от 1 януари всъщност, всъщност след подписването на договора между касата и тези, които ще извършват самото изследване. Но това е за първи път възможност на пациента сам да контролира системата.

Водеща: Благодарим Ви.

Водещ: Ще видим доколко ще бъде успешно. Благодарим Ви за това участие.

Сподели в: