Върни се горе

Д-р Шарков, миналата седмица Министерството на здравеопазването за първи път отне лиценз на болница заради източване на пари от здравната каса. Имате ли сигнали за други подобни злоупотреби?

При случая с болница „Папуров” делото е преминало през три инстанции и е доказано, че директорът ѝ на практика е откраднал 200 хил. лв., регистрирайки несъществуващи пациенти, които никога не са били лекувани там и не знаят дори къде се намира. Тези пари са откраднати не само от всички нас, които си плащаме здравните вноски, но и от колегите в тази болница, които съвестно са си вършили работата. В този смисъл всяко подобно доказано нарушение ще бъде наказано със същия акт от страна на Министерството на здравеопазването с отнемането на разрешителното за дейност. Такъв начин на работа вреди на цялото лекарско съсловие и той трябва да бъде прекратен. Ние имаме споразумение с прокуратурата и договорка с ДАНС да ги информираме своевременно при сигнали за такива злоупотреби. Не мога да коментирам в частност нито един от случаите, които сме дали на прокуратурата, защото това би попречило на разследващите органи.

Тези случаи пак ли са свързани с регистриране на фиктивни пациенти?

Да, свързани са със случаи, при които пациентите, получавайки своя персонален идентификационен код и възможност за достъп до здравното си досие в НЗОК, разбират, че са били хоспитализирани в лечебно заведение, което дори не знаят къде се намира. Искам да обърна внимание, че от началото на тази година предприехме две промени, които са само част от мерките за пресичане на тези порочни практики. Първо въведохме чекирането с лична карта при приемане в болница, което спира фалшивите хоспитализации на пациентите. Само за първите месеци от въвеждането на тази мярка бяха спестени около 2 млн. лв. на НЗОК. От друга страна, така се дава възможност на всеки здравноосигурен гражданин да осъществява контрол върху НЗОК и дейността на лечебните заведения, защото може да се окаже, че той е отчитан като пациент някъде, където никога не е бил.

Започвате кампания за ползите от ваксините. Как мислите, че ще убедите техните противници, че отказът от тях е опасен?

Това не е проблем само у нас, подобни кампании има и в много други държави. Това, което започваме със средства по програма „Майчино и детско здравеопазване”, е само началото. Първо ще направим проучване на нагласите на българското общество, за да може на базата на уточняване на страховете да бъде изработена цялостната кампания в тази насока. Проблемът е, че има много инициативи, които искат да ни върнат в Средновековието. Ние сами като общество трябва да изберем дали ще се върнем там, където са умирали стотици хиляди хора поради незнание, или ще вървим напред, като се преборим с тези заболявания и удължим живота на човека. Отказът от ваксина не е просто личен проблем. Той не се отразява само на конкретното дете и неговото семейство, а на много други деца и семейства.

Докъде стигнахте с писането на основния и допълнителния пакет, трябваше да са готови още през юни?

Засега сме заложили основните принципи. Всяка една клинична пътека, която касае лица до 18 години, майки и бременни, да бъде в основния пакет. Лечението на сърдечносъдови заболявания като инфаркт, стенокардия, инвазивна кардиология, кардиохирургия остава в основния пакет. Всичко, което касае лечение на инсулти, исхемични заболявания, кръвоизливи в мозъка и други, също ще бъде включено в него. Всяко едно заболяване, при което лечението може да бъде планувано в определен порядък от време, ще бъде в допълнителния пакет. Това е до момента, продължаваме разговорите в работната група, надявам се да сме готови до края на месеца.

ГЕРБ внесоха промени в предложения от МС закон за лечебните заведения. Готови ли сте на отстъпки относно това сливането на болниците да не бъде задължително?

Всъщност в законопроекта, който беше внесен от Министерския съвет, няма задължително сливане на болници. В него има три възможности – първата е лечебните заведения да направят функционално обединение, което означава да сключат договори помежду си. Така ще гарантират комплексното лечение на пациента, така че той да има осигурен път, който трябва да извърви при своето заболяване – от поставяне на диагнозата до пълното му излекуване. Втората възможност е те да се обединят в консорциум. Това означава, че всяко лечебно заведение запазва своята юридическа самостоятелност и собствеността си. Няма никакви сливания и вливания тук, целта е така да се гарантира пълното лечение на пациента. И третата възможност е сливане, която - пак казвам – не е задължителна. Идеята е една от тези възможности да бъде реализирана, така че да е гарантирано комплексното лечение на пациента. Такава е тенденцията и в световен мащаб, изказана и на срещата в Прага от президента на Световната здравна организация. Той каза, че никой вече не трябва да си позволява да извършва епизод от лечение на пациента, а да осигурява комплексно лечение. Практиката, която съществува в момента – пациентът с папката под мишница да се окаже на тротоара и да се чуди къде да си намери кардиолог, защото такава консултация трябва да му бъде направена, ще бъде прекратена. Болният ще знае във всеки един момент от лечението му какъв е неговият път, какво ще се случва в следващите дни, къде и кога ще бъде на консултация и т.н. Това е комплексното обслужване и касата няма да сключва договори с болници, които не го гарантират. Така например ако един пациент е онкологично болен, лечебното заведение, в което е извършена хирургичната манипулация, трябва да има договори, да е обединено в консорциум или да е част от друга болница, за да може да осигури на пациента и химиотерапия или лъчетерапия, ако се налага, включително и палиативните грижи.

Заговори се за глоби за пациенти, които не посещават задължителните профилактични прегледи. Как обаче ще контролирате някои общопрактикуващи лекари, които вписват фиктивно, че такива прегледи са проведени, без това да се е случило?

Чрез въвеждането на електронното здравеопазване през следващата година ние ще можем да контролираме много по-качествено провеждането на профилактичните прегледи и няма да има възможност за фалшификации.

Готвите голяма реформа в спешната помощ. Какви проблеми ще бъдат решени и кога наистина линейката ще пристига до 7 минути на адрес?

Това, което подготвяме, е реализиране на голям проект по програмата „Региони в растеж” в размер на 85 млн. евро, които са предвидени за подобряване на инфраструктурата и системата на спешна медицинска помощ, като отделно се отделят средства и от бюджета на Министерството на здравеопазването. Само по европейската програма ще купим 400 нови ленейки, като целта ни е до 2020 г. да няма линейка по-стара от 4 – 5 години. На второ място ще подобрим материалната база на центровете за спешна помощ и филиалите. Те ще бъдат ремонтирани, а там, където те не покриват новия стандарт, ще бъдат построени нови. Както и линейките, така и спешните центрове и филиали ще бъдат оборудвани с медицинска техника и апаратура за оказване на спешна помощ. С новия стандарт се очаква и въвеждането на т.нар. медицински триаж, който ще групира пациентите в зависимост от тежестта на тяхното състояние. Триажът ще е на няколко нива, като първият ще се извършва при приемане на сигнала. До седем минути линейката ще пристига на адрес при „червен код”, при който пациентът е в състояние, което пряко застрашава живота му. След това ще има триаж на лекарския екип, който се изпраща. Парамедиците също ще се включат, за да имаме повече хора, работещи в системата на спешната помощ. Те ще бъдат обучени да извършват 15 или 20 манипулации, които могат да запазят живота на пациента до първата му среща с лекарски екип.

Сподели в: