Върни се горе

8 март 2012 г. "Тази сутрин"

Водеща Анна Цолова:

На сайта от сутринта, след като обявихме въпроса кой е виновен за по-високите цени на лекарствата, и то в някои случаи в пъти в сравнение с миналата година, когато Министерството на здравеопазването ги е търгувало, за разлика от настоящата 2011 г., всъщност вече миналата, когато здравната, Националната здравноосигурителна каса има тези права, има бум от коментари. Тази тема очевидно вълнува всички ни.

Водещ Виктор Николаев:

Само един пример, публикуван вчера, ще го коментираме и със здравния
министър Стефан Константинов, който ни е на гости. Добро утро.

Стефан Константинов:

Добро утро.

Водещ:

Една таблица беше публикувана. Цени за министерството очевидно за 2010 г. за медикамент - 25 лева и 20 стотинки, "Фемара", не знам за какво е. Касата обаче на следващата година го е договорила и е купувала този медикамент за 258 лева и 43 стотинки, от 25,20 на 258,43. Имаше синхронизиран отпор или по-скоро атака срещу вас и от здравната каса, сегашният ръководител на касата, тя също имаше бонуси, доскорошната заместничка, нали така, и Гергана Павлова, уволнената ваша заместничка, които прехвърлиха вината към вас, и беше обяснено, че те са ви информирали за този проблем с тези драстични разлики, но вие не сте
им предложили методика или по-скоро правомощия не сте им дали да ги договарят справедливо.

Водеща:

Чакайте сега, това с 25 лева, договорено от Министерство на здравеопазването, и 250 на следващата година, договорено от здравната каса, е факт, нали?

Ст. Константинов:

Да, факт е, че има значително повишаване на определени лекарства. Това е
станало от 1 март. Факт е, че някои от тях са в пъти. Факт е, че в рамките на една година поне 6 милиона лева са платени повече от здравната каса. И сега, нали, като ги знаем фактите, да минем към обясненията кой какво е направил. Наистина точно от две места се каза, че вината е изцяло на здравния министър. Това беше от заместник-министърката Гергана Павлова, която каза, че ме е информирала многократно...

Водещ:

Писмено.

Ст. Константинов:

...писмено и даже на сайт беше показан доклад, с който тя ме информира,
част от него, първа страница и част от последната страница. Този доклад между другото аз ви го показах, също част от него, преди едно гостуване.

Водеща:

При предишното ви гостуване.

Ст. Константинов:

Само че сега ще ви го представя целия доклад - такъв, какъвто е, без части,
без избрано. Ето го доклада. Заповядайте. Ако вътре намерите някъде информация за това, че се алармира за високи цени, какво се случва, колко се плаща, докладът е от...

Водеща:

Мога ли да го покажа, тук няма лични данни?

Ст. Константинов:

Разбира се, да. Докладът е от месец септември. Писан е всъщност август.

Водещ:

Това от кого е писано?

Ст. Константинов:

Това е от Гергана Павлова и е до министъра...

Водеща:

Заместник-министърът, който е отговарял за лекарствата.

Ст. Константинов:

...на мой въпрос какво се случва с цените на лекарствата. Само че докладът
третира болничните търгове, няма нищо общо с проблема с касата и тук се казва даже, че сме реализирали икономии и плащаме по-малко, което донякъде е така.

Водещ:

Тоест докладът твърди, че има икономии. Споменава ли се, че има лекарство, което от 25 лева става 258 лева?

Ст. Константинов:

Въобще, въобще такова нещо няма. Такова нещо няма. И следващото нещо, което излезе...

Водещ:

Вие не знаехте, така ли, то това е големият въпрос?

Ст. Константинов:

Нека да ви кажа цялата хронология. Значи, това е твърдението от страна на
моята заместничка, която беше оторизирана, упълномощена със заповед тя да движи всичките тези неща. Следващото нещо е твърдението на здравната каса, излезе също във вестника, също с копие от някакъв документ, че министърът е знаел. Каква е хронологията? Всъщност през май месец получавам питане от народен представител Евгени Желев, което е много простичко - какви позиции плаща НЗОК и на какви цени. Ето го питането на г-н Желев. Когато получа питане от народен представител,
касаещо касата, ние изпращаме на касата нашия въпрос, същия въпрос, те да ни отговорят. Ето писмото до здравната каса, с което питаме...

Водещ:

С което вие прехвърляте въпроса, за да ви отговорят, за да може вие да
отговорите в зала.

Ст. Константинов:

Да, да ми отговорят и аз да го върна след това в Народното събрание.

Водещ:

Така.

Ст. Константинов:

И съответно здравната каса ми връща един отговор, който също сега ще ви го дам. Той е с дата 19 май 2011 г., където ако ми покажете къде пише нещо алармиращо да е написано...

Водещ:

Сега, аз не мога толкова бързо да се запозная...

Водеща:

Аз се зачетох в този доклад обаче на Гергана Павлова и имам въпроси.

Ст. Константинов:

Там няма... ние ще го дискутираме и него, но никъде няма алармиращо да се каже, че се плащат милиони, че има огромен преразход или нещо друго...

Водещ:

Тоест те лъжат, така ли, лъжат...

Ст. Константинов:

Тоест те не казват...

Водещ:

...че вие сте били информиран за драстичната разлика в цените в пъти.

Ст. Константинов:

Тоест, тоест никъде, никъде няма документ, който да казва, и никой не ми е казвал, че това нещо се случва. От тази гледна точка да, мога да го кажа, че лъжат.

Водещ:

Обаче тук пише, приложено ви изпращаме списък на лекарствените продукти съгласно...

Ст. Константинов:

Така, и сега ще ви кажа. И обаче не само, че не го казват това, ами и
подвеждат, защото казвайки, че пращат този списък, което всички го знаят, те пращат списъка с позитивния лекарствен списък, който е...

Водещ:

Това, което се плаща от касата.

Ст. Константинов:

...който всъщност го има на сайта на Министерство на здравеопазването. Ето я табличката въпросната, която е. Но защо казвам, че подвеждат. Защото, първо, ето какво пише отгоре - позитивен лекарствен...

Водещ:

Лекарствен списък. Това са лекарствата, които касата с нашите осигуровки, които ние плащаме...

Ст. Константинов:

Така. Това нещо, това нещо го има, това нещо го има на сайта на Министерство на здравеопазването. Тук са цените. Само че то е нещо малко по-различно от този списък. То е една сравнителна табличка, която обаче излиза чак накрая последните числа какво всъщност са цените на Министерство на здравеопазването. Но никъде не казва - ние тези цени ще ги платим, ние вече сме направили плащания, има угроза, внимавайте.

Водещ:

Не разбирам, тези цени какво показват?

Ст. Константинов:

Тези цени са пределните цени.

Водещ:

Цените, които министерството е разрешило . . .

Ст. Константинов:

Това са пределните цени, които в България не може да се плаща повече, на
които на практика те в момента плащат. Но никъде те не алармират, че досега цените са били еди колко си и в резултат на нещо си какво ще се случи.

Водещ:

Твърдите ли, че сте подведен с кореспонденцията, която е . . .

Ст. Константинов:

Категорично съм подведен, защото това се изпраща по мейла и това нещо, между другото, е дадено и на народния представител като отговор, и след това вече една година няма абсолютно никаква дискусия по темата.

Водещ:

Вие не знаехте ли извън тези документални кореспонденции ...

Ст. Константинов:

Естествено, естествено, че...

Водещ:

...че има лекарство от 25 лева на 258?

Ст. Константинов:

...се знае... Значи категорично за такива разлики по никакъв начин няма как
да знам. Тук има 16 графички в тази таблица и аз преди да дам отговор отговорът ми се изготвя от лекарствена дирекция, след това се подписва от ресорния заместник-министър и накрая аз го връщам и ето, това е отговорът, който съм дал на народния представител. Обикновено винаги ги съкращавам, защото администрацията пише дълги отговори...

Водещ:

Умишлено ли е скрита истината според вас от шефа на касата и от Гергана
Павлова за разликата в цените в пъти по-високи, за някои медикаменти 10 пъти...

Водеща:

Те да са скрили тази информация от вас умишлено?

Ст. Константинов:

Значи, хайде ми кажете, как да ги тълкуваме днес изявленията, че министърът е знаел и си е мълчал. Може ли, вие представяте ли си, да има такива драстични разлики и знаете, че особено със здравната каса далеч не ни бяха с доктор Нешева толкова добри взаимоотношенията, нямаше ли тя да дойде да реагира примерно септември месец и да каже - абе, вижте колко много сме платили. Ние сигнализирахме на министъра...

Водещ:

Тук са ви написали, че има спестени пари...

Водеща:

Тук даже пише, аз прочетох точка 6 от този доклад...

Ст. Константинов:

Сега ще ви кажа още и хронологията. В крайна сметка през...

Водеща:

...че има точно спестени пари.

Ст. Константинов:

В крайна сметка идеята винаги, когато ние сме говорили с Гергана Павлова, че цените са по-високи при касата, отколкото при нас, винаги тя е казвала - има възможност, те ще договарят отстъпки и договорят отстъпки. Защото законът от 1 януари е дал това право.

Водещ:

Тоест тя ви е лъгала, така ли?

Ст. Константинов

Не, тя не ме е лъгала, но не ми е казвала. В смисъл тя никога не ме е
лъгала. Не сме дискутирали числа, разбирате ли какъв е проблемът? Тя не ме е лъгала.

Водещ:

Как тогава излиза, че са спестени пари? Тоест спестени са, ама са купени
много по-малко лекарства като количество.

Водеща:

В този доклад пише...

Ст. Константинов:

Този доклад аз ви го давам единствено, защото тя се позова на него, че този доклад мен ме информира, а вие виждате, че той не информира, той дори не е за тази тема. Просто затова ви го... И да го четете сега, просто няма да влезете в детайлите. Може да го разгледате на спокойствие.

Водещ:

Подхлъзва ли ви това?

Водеща:

Кой ви вкара в този оправдателен режим, в който сте влезли и.... близо от
една седмица?

Ст. Константинов:

Не, не, сега ще ви... Значи аз ще изляза от оправдателния режим много бързо. Това, което искам да ви кажа, е, че наредбата, която дава възможност да се договарят отстъпки всъщност, когато е трябвало да се договори...

Водеща:

Касата да ги договаря?

Ст. Константинов:

...касата да ги договори, тя се изработва по предложение на Надзорния съвет на НЗОК - Закон за здравното осигуряване. Ето го написан. Тази наредба идва доста по-късно. И в крайна сметка през август месец обаче е публикувана. Тогава е изработена от тях, публикувана е от нас. И от август досега...

Водещ:

Тоест тези пълномощия, които те искат, вие не можете да ги дадете, те са...


Ст. Константинов:

...те ги имат и нищо не е договорено. И всичко си мълчи. И възможно ли е
един единствен човек, министърът, да е знаел, те да са го информирали, обаче аз да съм прикрил. Това категорично...

Водещ:

А те защо да го правят?

Водеща:

Защо това се случва? Имате ли вашето обяснение? Защо се случва това?

Ст. Константинов:

Явно, ами простички са нещата, явно има изгода. Става въпрос за едни 6
милиона лева, които са влезли в сметките на компании. Не е луд този, който яде зелника, а този, който му го дава.

Водещ:

Защо са дадени? Какъв мотив личен може да има един заместник-министър или шеф на касата да купува лекарства на цени в пъти по-високи от тези, на които ги е купувал до онзи ден?

Ст. Константинов:

Хората на тези позиции трябва да защитават интереса. Той може да няма
мотив, но той, когато вижда какво се случва, той трябва да алармира. Той трябва да алармира министъра, да каже...

Водещ:

Те казаха нямахме възможност за...

Ст. Константинов:

Как нямате възможност? Най-малкото...

Водещ:

...договаряне. Така казват.

Ст. Константинов:

Е, ама как има... Добре, те са забавили нещата с договарянето. Сега, като
питам касата кой забави нещата, те казват Гергана Павлова. Ако питаме Гергана Павлова, тя ще каже касата и надзора.

Водещ:

Ама това е заместник ваш министър...

Ст. Константинов:

Но в крайна сметка...

Водещ:

Да не би аз да съм я назначил за заместник-министър. Тя си е ваш заместник.

Ст. Константинов:

Тя се назначава...

Водещ:

Вие ли я...

Ст. Константинов:

...от Министерски съвет. Но ако питате, добре, вие понеже питате кой е
отговорен...

Водещ:

Кой я назначи?

Ст. Константинов:

...аз дали имам отговорност. Имам отговорност, да. Моята отговорност е, че съм се предоверил. Аз не си крия отговорността и съм се доверил абсолютно на моя заместник-министър. Но...

Водещ:

Вие ли я избрахте?

Ст. Константинов:

Не, тя беше заварена ситуация.

Водещ:

Кой я предложи да бъде на поста, защото, казвате, става дума за едни 600
милиона...

Ст. Константинов:

Аз ви казвам, че аз когато дойдох...

Водещ:

...има изгода и интереси.

Ст. Константинов:

Аз когато дойдох, тя беше заместник-министър и другата заместник-министърка е Десислава Димитрова. Тоест не съм ги аз избирал...

Водещ:

От Анна-Мария Борисова ли са назначени?

Ст. Константинов:

Да. Не, не знам от кого са, но те се назначават от Министерски съвет.

Водещ:

Вярно ли е, че е назначение на Симеон Дянков? Питам ви настоятелно, защото го четох това нещо като твърдение в тази полемика и тази война, която се води на тема Гергана Павлова.

Ст. Константинов:

Истината е, че, истината е, че двете ми заместнички са в доста близки
отношения и винаги, така, е изразявано положителното отношение към тях от вицепремиера.

Водеща:

Преди два дни обаче не особено положително отношение вицепремиерът Дянков изрази към вас. В телевизионно интервю той каза - как така не е знаел, аз се интересувам от ресора си, независимо, че не е пряка моя дейност това.

Водещ:

От лихвите, от таксите на банките...

Водеща:

Да.

Водещ:

...а пък той...

Ст. Константинов:

Изразеното е, че напълно не е възможно здравният министър да не е знаел.
Ами аз пък бих казал така - напълно е възможно пък финансовият министър да е знаел много повече неща от здравния министър, защото често информацията стигаше по-рано до финансово министерство, отколкото до здравно. Но какво точно той е знаел, аз не мога да коментирам и няма как...

Водещ:

Да не би да има лобизъм на такова високо ниво...

Ст. Константинов:

Не, не...

Водещ:

...каквото намеквате...

Ст. Константинов:

Не, не...

Водещ:

...за високите цени на ниво Симеон Дянков?

Ст. Константинов:

Не, не, тук...

Водещ:

Това намекнахте.

Ст. Константинов:

Аз казвам, че той има доста информация финансовият министър. И след като продължава, нали, да ги говори тези неща, след като излизат ясно, сигурно има информация. Абсолютно нищо повече не казвам и не употребявам такива думи. Но истината е, и това е публична тайна, че те бяха в добри отношения и често получаваше той много бързо информацията. Имало е случаи, а и е получавал информация и доклади преди да са ми дадени и на мен. Но аз пак ще ви кажа как се развиха
нещата, нали. Щото знаел ли е, не е ли знаел... Кога всъщност тази работа
излезе наяве, когато беше отстранена Гергана Павлова. Тогава аз казах - искам да направим ревизия. Дайте да видим сега всички неща какви са. Искам от касата сведения за харчовете. Чак тогава, чак тогава видях какви пари са давани и видях, че от 2 милиона стана на 12 милиона разходът. Чак тогава започнах да привиквам фирмите да разбера точно какво се случва. И първата ми реакция беше не да тръгна по медиите и да бия тъпана, защото изключително важно е да използваме в момента механизма, който има, на
договарянето. И ги събрахме представителите на фирмите, обясних им, че знам всичко какво се е случвало и казах - бъдете така добри да върнете цените до 2010 година. Касата привидно реши, че този процес трябва да се случи. Вместо това обаче, ето, нали във вестника, тази табличка, която показвате, нали, излиза с цените на лекарствата, с обвиненията. Аз ви дадох документите, вижте ги и таблиците дали от този доклад става ясно, че се посочва къде е...

Водещ:

Трябва да разберем мотивите...

Водеща:

Чакайте сега...

Водещ:

...защото може да става дума и за корупция. Затова вие...

Ст. Константинов:

Ами може да става, ами може да става, но това нещо...

Водещ:

Не, не, това е много важно. Извинявайте, че ви прекъсвам, ако вие...

Ст. Константинов:

Обаче аз не мога...

Водещ:

...твърдите, че заместник-министър на здравеопазването и шеф на каса са
скрили по начина, по който са отговорили заобиколно и са подменяли
действителността от вас и не са ви алармирали, значи те са го направили с някаква цел. Въпросът е каква би могла да е тази цел и ние сме в свободата си да разсъждаваме, а при вас дори става и задължение, защото атаките са срещу вас.

Ст. Константинов:

Ама вие, ама вие ми кажете след всичко това, което ви казвам и ви...

Водещ:

Така че дайте обяснение защо може някой да има мотив да го прави това?

Ст. Константинов:

...и ви показвам как са се движили нещата, кой какъв доклад е казал и сега
казва: ние на базата на този доклад го алармирахме, а там думичката аларма я няма. Но въпросът, който ми го казвате...

Водещ:

Каква може да е целта?

Ст. Константинов:

...аз не съм разследващ орган и когато разбрах за всички тези неща, има си
съответни органи, ето, това е пък сигналът, който съм подал до главния
прокурор.

Водещ:

Кога?

Ст. Константинов:

Няма какво. На 27 или 28...

Водеща:

Сигнал, който да разследва и да провери...

Водещ:

Аз не съм чул за това.

Ст. Константинов:

Ами вие не е нужно да чуете, просто аз, когато намирам нещо, което...

Водеща:

Сега го разбираме обаче.

Ст. Константинов:

...намирам нещо, което не е редно, и аз алармирам институциите.

Водещ:

Ами тогава да съобщим новината - на 28 февруари сте сигнализирали главния прокурор...

Водеща:

Борис Велчев.

Водещ:

...със подозрение за какво?

Водеща:

В Министерството на здравеопазването постъпиха данни относно извършвани от здравната каса плащания през 2011 година за лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти. От информацията, с която разполагаме, става ясно, че през 2011 година за еквивалентно количество и вид лекарствени продукти здравната каса е изразходвала значително по-голям финансов ресурс спрямо изразходваните от здравното министерство през 2010 година. Всъщност, ето тези разминавания...

Водещ:

Посочвате ли имена тук, които да бъдат на вниманието на главния прокурор, или само институцията здравна каса и заместник-министър?

Водеща:

Не се посочват имена в...

Ст. Константинов:

Аз посочвам случая...

Водещ:

Според вас случаят е за прокурор, разбирам аз, след като го давате на
прокурор.

Ст. Константинов:

Добре, аз ви казвам, аз ви казвам, че когато има нещо неясно и когато има
съмнения, може да се обърне човек към тези институции. То е, за да покажа, че нищо не е скрито и че няма аз от какво да се притеснявам, нека...

Водещ:

За да давате случая на прокурор, означава, че подозирате извършване на
престъпление.

Водеща:

Започнала ли е...

Ст. Константинов:

Досега точно нали това говорехме, че едни и същи лекарства са купени в пъти по-големи цени. Това заслужава ли според вас сигнал до прокуратурата?

Водещ:

Да, заслужава.

Ст. Константинов:

Ето, и това е направено. И защо обаче ви го казвам сега, защото всички
упрекват за непрозрачност - а защо аз не съм го изнесъл това по медиите и не съм започнал. Защото ми беше много важно да направя договорките с фирмите и да свалят цените, защото тази медийност тях не ги... не им харесва. И в момента те могат да се дръпнат от целия процес и да кажат - ето на, те така или иначе ни показват колко сме лоши, а всъщност те са яли от баницата, която някой друг им я е дал.

Водещ:

Чий подпис стои зад решението лекарството, което дадохме за пример,
"Фемара", казаха ми, че е за рак на гърдата, което прави още по-цинична цялата тази ситуация, чий подпис...

Ст. Константинов:

Нека да не казваме търговското му име, защото не е само едно лекарство.
Всичките са.

Водещ:

Добре, чий подпис стои, за да се купува то, да се плаща от нашите осигуровки за 258 лева вместо за 25?

Водеща:

Каквото е ставало по-миналата година.

Ст. Константинов:

Няма индивидуален подпис тук. Тук става въпрос за променено законодателство, което се е оказало дефектно. В смисъл, това е нещо хубаво, преминаване...

Водещ:

Кой е решил да е 258 лева?

Водеща:

Кой е променил законодателството?

Ст. Константинов:

Законодателството се променя от множество хора, и то е хубаво. В смисъл
минаването на лекарства...

Водеща:

С добра цел.

Ст. Константинов:

Разбира се, в крайна сметка много повече лекарства са купени, нали. Да не
гледаме само едната страна, че цената се е вдигнала, но са купени и повече
лекарства за повече хора. Тоест минаването от министерство към каса е много добро за пациентите.

Водещ:

Как ще е добро, след като е 258 лева?

Ст. Константинов:

Но не са сложени, но не са сложени ограничителните механизми да не се
повишат цените, а текстчето е много просто.

Водещ:

Нарочно ли не са сложени?

Ст. Константинов:

Ами аз не знам, след като многократно сме ги дискутирали...

Водеща:

В крайна сметка става въпрос за някаква наглост, огромна наглост, щом не
просто не са се съобразили с максимума цена...

Ст.
Константинов:

А вие разбирате ли защо мен ме атакуват сега и виждате ли колко неща непрекъснато...

Водеща:

А защото за 10 пъти става въпрос повече.

Ст.Константинов:

Ама вие разбирате ли сега за какво са всичките атаки и непрекъснато се
обяснява за министъра...като тръгнем от какви ли не неща и какви ли не хора. Те всъщност от едни и същи места излизат атаките.

Водещ:

Кои се тези места? Трябва да се идентифицирате, ако искате да има наистина пълна прозрачност.

Водеща:

Ще ни кажете ли какви са вашите подозрения, или ще чакате главния
прокурор...къде беше сигналът...Борис Велчев?

Водещ:

Значи, това е, така, извиване на ръце. Кажете, кажете директно какво
ощетиха тези места?

Ст. Константинов:

Здравната каса следи разходите. Управителят на здравната каса трябва да има информация колко плаща. Ако види, че някъде плаща, трябва да каже защо са се повишили разходите. Там по веригата си има лекарствена политика. Има надзор на касата, който също следи разходите. Надзорът...

Водещ:

Шеф на надзора беше Гергана Павлова?

Водеща:

...Гергана Павлова.

Ст. Константинов:

Тя не е прост заместник-министър, това искам да ви кажа. Тя...

Водещ:

Смятате ли, че Гергана Павлова заедно с Нели Нешева са лобирали за високите цени, за да облагодетелстват фармацевтични компании, които да върнат жеста по такъв начин?

Ст. Константинов:

Вие ме карате аз да произнеса някаква присъда.

Водещ:

Подозирате ли...ами да...

Ст. Константинов:

Резултатът, вижте, резултатът дали е направено от глупост, или има лобиране, или нещо друго, какъв е - един и същ. Но в крайна сметка кой трябва да го реши това? Аз ли трябва да го реша?

Водещ:

Мотивите и вашите подозрения са важни, защото вие не падате от Марс и би трябвало, когато става дума за публични пари, ние да разсъждаваме и да говорим открито за това дали има облагодетелстване, дали има некадърност, дали има глупост, или има корупция?

Ст. Константинов:

Всички те, всички те казваха, и аз дълбоко съм вярвал, и аз самият съм го
казвал, че Гергана Павлова е изключителен професионалист, който много добре разбира материята...

Водещ:

Тоест не е некадърност и неразбиране?

Водеща:

Фактът, че сте изпратили този сигнал до главния прокурор на Република
България Борис Велчев...

Ст.Константинов:

Каква по-голяма прозрачност искате от това, което ви показвам...

Водеща:

...означава ли, че вие в последните дни имате сериозна мисъл по отношение на това, че сте работили с корумпирани хора?

Ст. Константинов:

Имам абсолютно сериозната мисъл, че съм работил в хора, които не са ми
казвали цялата истина и не са ме сигнализирали навреме за сериозни проблеми.

Водещ:

А защо? Какво ви минава през главата? Вие сте човек, имате глава на
раменете си, каква може да е логиката...и мотивът?

Ст. Константинов:

Мисля, че тя се набива от само себе си, в смисъл логиката в такива
действия, когато става въпрос за много пари, става въпрос винаги за интереси...


Водещ:

Тоест подозирате нещо, което не произнасяте само защото можете да бъдете съден за клевета и да не можете да го докажете? Така ли? Ако го произнесете това, за което си мислите, няма как да го докажете?

Ст. Константинов:

Не, наистина...наистина тук не става въпрос да се произнасям и да се правя
на съдия, и това не ми е работата. Трябва да се каже какво се случва, защо това е станало, как може да се предотврати. Това е. И искате публичност. По-голяма публичност от това, след като има отправени към мен обвинения, аз да изляза и да покажа всичките документи...

Водещ:

Разговаряхте ли с Бойко Борисов? И кога последно говорихте по този въпрос?

Ст. Константинов:

Разговарях и неговите директиви винаги са били да се казва цялата истината, това, което се ...

Водещ:

Той какво ви отговори?

Ст. Константинов:

...е случвало. Неговият упрек към мен беше, че аз наистина трябва да следя
всички тези неща и максимално бързо да предложим мерки. Те изтичат до края на следващата седмица...

Водещ:

Тези документи показахте ли ги? Това, което обяснихте тук, обяснихте ли му го на него и той как реагира?

Ст. Константинов:

Не съм му го обяснявал и не съм му го показвал.

Водещ:

Защо?

Ст. Константинов:

Той просто...Защото един премиер е страшно много зает човек и не може да се обясняваме с тези документи. Това...

Водещ:

Но той може да ви смени, ако не го убедите, че сте бил подведен и че са ви
лъгали с тези документи, може да ви уволни. Днес има подозрение в един от вестниците, че стягат Десислава Атанасова, сегашният...

Ст. Константинов:

Нека, нека да ви кажа нещо...

Водещ:

... председател на комисията за вашето място.

Ст. Константинов:

Когато дойдох на този пост, първото нещо, което чух, е, че ще изкарам три
месеца на него.

Водеща:

Колко станаха?

Ст. Константинов:

След това, след това ми казаха, че ще изкарам до пролетта, след това ми
казаха, че малко преди изборите ще ме махнат, след това казаха, че малко след изборите ще ме махнат, след това пак Нова година, сега отново ме махат.

Водеща:

Кой ви го каза?

Ст. Константинов:

В смисъл това е непрекъснато. Атаките си тръгнаха още от началото. Има две причини това да се случва. Първата причина е, че аз съм човек без политическо минало. Да, бил съм в една обществена организация, изказвал съм си мненията, но не съм припознат, не съм се изкачвал в йерархията, партийната, да вървя, така, нагоре с въжделението, че един ден ще стана голям човек, това не ми е било никога целта. Но това е малката част. Голямата част, поради която винаги бяха атаките, идва и голямата беда от това, че аз не влязох в никакви схеми. Не ходих по работни обеди и вечери, не уреждахме хубави неща, не взимах отношение по разни...

Водещ:

За разлика от кого?

Ст. Константинов:

И най-големият пък проблем, който е абсолютно непростим и тотално
непростим, за който заслужава да бъда сменен, е, че пък и разбивам едни хубави схеми, където едни 6 милиона, 7 милиона са вървели. Това е непростимо. И атаките ще бъдат силни. От тази гледна точка това, което мога да кажа, много си мислех и аз по въпроса каква ми е всъщност функцията, защото аз съм дошъл явно да подобрявам здравеопазването,
да направя нещо хубаво за хората и когато са толкова много атаките всъщност какво трябва да направя. И единствената причина досега да не съм си подал, и в момента да не си подавам оставката е фактът, че всъщност аз, ако го направя, ще призная победата на всички хора, които от здравеопазването за годините са направили една чудесна мрежичка да се точат пари и да се взимат суми. Но, поемам си отговорността, че съм се доверил и в рамките на девет месеца съм допуснал да не бъда информиран, защото това е самата истина, аз казвам, че не съм бил информиран от никого и никъде не съм бил алармиран от хората, които са знаели и са могли да го направят. Приемам отговорността и баналният израз е - нося си оставката в джоба, премиерът нека да реши какво да прави. Това е.

Водеща:

Решава ли той в момента? Какво чака той според вас?

Водещ:

Чу се за някаква отсрочка от няколко дни, засягаща поста ви?

Водеща:

Подкрепя ли ви, или не ви подкрепя, защото е изключително невротично да работиш в обстановка, в която - договори лекарствата, намали ги, ама...

Ст. Константинов:

Това е...

Водеща:

...всеки момент може да...

Ст. Константинов:

Това е негово решение. Аз няма да мога да се променя, тоест да стана такъв хубав, задкулисен играч и да толерирам подобни неща.

Водеща:

Ако ви падне главата, образно казано, ще означава ли, че ще победи
задкулисието, непрозрачността и корупцията?

Ст. Константинов:

За да се ангажирам с тази работа, наистина съм вярвал, че човек, ако е
честен, работи правилно и иска да промени нещата, има възможност в тази държава да се успее.

Водещ:

Но, но.

Ст. Константинов:

След като ясно показвам, след като ясно показвам как са се развили нещата, кой къде какво е казал, какво се е случило...

Водещ:

Фармацията има ли троянски коне в администрацията на държавата на
най-високо ниво с одобрение и кадрови чадър от още по-високо ниво?

Ст. Константинов:

Винаги, когато става въпрос за някакви средства, това винаги е било, като
се замисля...

Водещ:

В случая, в случая.

Ст. Константинов:

...всяко едно правителство в последните години винаги е имало по един
фармацевтичен скандал голям, при който обикновено са падали някакви глави. Това винаги го е имало. Става въпрос наистина за много пари, за много интереси и не винаги хората, които излизат и казват едно нещо и защитават примерно било то дадена политика, го правят от най-добри алтруистични чувства. Така че това не бива да ни учудва и това никога няма да изчезне. Въпросът е принципно дали, когато видим проблем, ние го решаваме...

Водещ:

Вие говорихте ли с финансовия министър, извинявайте, че ви прекъсвам, след като...

Водеща:

Трябва да свършваме, а и нямаме време да четем сайта.

Водещ:

...подозирате, че той е получавал информация предварително...

Ст. Константинов:

Не, аз нищо не подозирам. Аз казвам наистина, че той е...

Водещ:

Говорихте ли с него?

Ст. Константинов:

...че той е добре информиран, в смисъл аз съм го търсил и съм говорил какво правим. Ето, сега касата в момента няма...

Водещ:

Той какво ви каза? Този разговор с него водихте ли го, за Гергана Павлова?

Ст. Константинов:

За Гергана Павлова не сме дискутирали с него.

Водещ:

Защо?

Ст. Константинов:

Ами, какво точно да водя? Той, ако има нещо, може, той е ресорен министър, може да дойде и да го попита: абе, ти знаел ли си, не си ли? Той отива във вестника и казва...не, то не е във вестника, в телевизията е казал - и той няма начин да не знае, нали. Той произнася присъдата дали знам или не. Той е трябвало да попита: абе, ти знаеш ли, не знаеш? Както ме попита премиерът.

Водещ:

Защо не му се обадихте да му покажете тези документи?

Ст. Константинов:

Премиерът ме е попитал: абе, ти знаеше ли, кога научи, какво се случи.

Водеща:

Премиерът знае ли, че сте сезирали главния прокурор Борис Велчев за...

Ст. Константинов:

Не, не знае.

Водеща:

...за съмнения. Тоест днес ще го разбере евентуално сега като го информират, ако не гледа.

Ст. Константинов:

Аз съм...в крайна сметка съм и български гражданин и имам право да направя това, което науча и каквото знам, и каквото смятам, че е правилно. И това показва, след като аз съм информирал прокурора, за мен това показва, че нямам абсолютно никакво притеснение...

Водеща:

Знаете ли дали е започнала вече проверката?

Ст. Константинов:

...тъй като и мен ще ме питат вероятно и ще ме, ще проверяват кога кой какво ми е казал. Сигурно са започнали, не знам.

Водеща:

Процедурата не ви е известно да е започнала. Трябва да вървим към финал. Няма да мога да прочета част от коментарите. В края на предаването може и да го направим, а и за вас ще е полезно да прочетете как реагират хората в реално време...

Ст. Константинов:

Ами, хората реагират вероятно гневно, защото хората са чувствителни на тази тема, защото хората искат по-добро здравеопазване и това не може да ги радва.

Водеща:

Благодаря ви. Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, гост в предаването ни.
Сподели в: