Върни се горе

22 май 2011 г., Програма "Хоризонт", "Неделя 150"

Водещ Величко Конакчиев:
Добър ден казвам на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов.
Стефан Константинов:
Добър ден.
Водещ:
Министър Константинов, започваме с лекарствата. Лекарства от позитивния лекарствен списък липсват на пазара, мисля, че около 30 регистрирани лекарства, медикаменти, някои от тях са за лечение на онкологични заболявания, други са за трансплантирани пациенти. Няма ги и в болниците. Какво казват фирмите? Какво обясняват фирмите? С какво се оправдават те и какви мерки ще вземете?
Ст. Константинов:
Здравейте пак.
Водещ:
Здравейте.
Ст. Константинов:
Всъщност фирмите не се оправдават, но факт, на който се натъкнахме, е, че лекарства, които са регистрирани в България, т.е. фирмите са си направили труда да си подадат документите, определена им е цената, те са включени вече в списъка, по който касата ги заплаща, някои от тях 100 процента, в един момент се оказва, че няма внос. И поради тази причина ние казваме, че ги гарантираме на хората да ги получават, а те не могат да стигнат до пациента. В момента, да си кажем честно какво е простичкото обяснение...
Водещ:
Да, да, да...
Ст. Константинов:
...България е малък пазар, някои от тези медикаменти са за примерно няколко десетки или стотина души. Това ги прави неатрактивни. Когато се появи поръчка на по-голям пазар от нашия, естествено всичките усилия се насочват нататък. Но мисля, че това не е коректно към самите българи. И тъй като в момента глобите, които могат да получат, са сравнително ниски, 1000-3000 лв. за това нещо...
Водещ:
За тях това са ниски глоби, да.
Ст. Константинов:
...за тях това не са нищо, не предприемат действия по заличаването им, за да могат пък други фирми, тъй като ние се реферираме по най-ниските цени, но ако една фирма, да речем, няма интерес да го внася, по-добре е да каже, че го оттегля, че си го вади от списъка, и ние да търсим други решения. Но това, което всъщност можем да направим като промяна в закона и промяна в политиката, която трябва да имаме, предлагаме със законопроекта за промяна в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина. И там ни е казано, че когато едно лекарство е регистрирано, фирмата иска да го изтегли, трябва да ни уведоми една година и половина предварително, за да може да планираме ние всички тези дейности. Това е единствено с цел да гарантираме достъпа на хората до лекарства и да не се получават такива ситуации като сегашната.
Водещ:
Добре, с други думи, сомалийските пирати нямат нищо общо.
Ст. Константинов:
Сомалийските пирати нямат нищо общо, макар че учудващо е, тъй като се стигна дори до ситуации, при които аз съм разговарял с представители на много големи мултинационални компании и те да ми обясняват как, нали, камионът тръгнал, но някъде нещо се случило, нали, как щял да се забави. Малко, така, обяснения от типа на, когато бяхме в училище и закъснеем за час, и казваме, ами, часовникът спрял или нещо от този род. Разбира се, в новия закон предвиждаме и едно значително, десетократно, двадесеткратно увеличение на глобите при неспазване на ангажиментите на фирмите.
Водещ:
Бързо трябва да се вземат мерки, защото знам, че близки на болни...
Ст. Константинов:
Това е, разбира се...
Водещ:
...просят в интернет форумите хапчета от починали вече от рак.
Ст. Константинов:
Разбира се, искам все пак да кажа, нали, да не оставаме с впечатлението, че всичките проблеми на българското лекарствено снабдяване се дължат на една, две или три фирми. Има и много други неща. Но това е една частица от картината и от нещата, които искаме да променим.
Водещ:
Добре, сега вече има концепция за спешната помощ, нали така? Имаше и разисквания по нея, но отзвукът например във, къде, в Министерство на финансите, има ли отзвук в Министерство на финансите, където се съсредоточава все повече сила и мощ, за концепцията за спешна помощ?
Ст. Константинов:
Все още няма. Тази концепция миналата седмица, т.е. всъщност тази седмица сме я изпратили в писмен вид, с молба за писмени становища от всички заинтересовани институции, било то профсъюзи, било Министерство на финансите, било то съсловни организации. Ще ми е интересно да получа в писмена форма, защото нещо, което забелязвам, когато ние предприемем някакво предложение, действие, концепция, всички те я прочитат и казват да, ние ще си дадем отговорите и не дават нищо, нито казват това е хубаво, това е лошо, тук предлагаме това да се промени, тук предлагаме това да отпадне. В момента, в който започне реализацията, изведнъж скачат няколко човека и започват да обясняват как това е абсурдно да стане, как не може да се случи. Затова искам още когато е на ниво концепция, да последва едно обсъждане и да го видим. Конкретният въпрос за Министерство на финансите, не е трудно да се сети човек, че ако ние кажем да остане същата система и само да увеличим заплати или нещо друго, и то да бъде в много голям размер, аз изобщо няма да се учудя, ако Министерство на финансите каже, че това е неразумна политика. Обратно, ако ние докажем, че трябва да се направят определени промени и за тези промени трябват определени средства, но те ще доведат до определен ефект, мисля, че това е пътят, по който може Министерство на финансите да бъде убедено.
Водещ:
Добре, на 20 май, мисля, качихте на сайта на министерството предложение за промени в наредбата за профилактичните прегледи, нали така? С тези промени вече и болниците ще могат да правят скрининг с европари. По програмата, мисля, че програмата се казваше "Спри и се прегледай". Кога ще стане факт, за какви заболявания и какви резултати очаквате?
Ст. Константинов:
Програмата "Спри и се прегледай" предвижда 20 милиона лева да бъдат усвоени за създаване, за започване всъщност на един скрининг. Заболяванията в момента са три: рак на млечната жлеза, колоректален карцином и рак на маточната шийка. Промените, които всъщност трябваше да направим в наредбата, са в посока да регламентираме малко по-детайлно що е скрининг, защото се оказа, че цялата ни програма трябва да стъпи на много ясна нормативна база, каквато в момента ние нямахме. И по тази причина трябваше да бъдат поставени всички тези изменения, защото, както виждате, в момента ние говорим за профилактика от страна на здравната каса, но програмата "Спри и се прегледай" е принципно нещо ново. Ние там създаваме регистър, предвиждаме много значителна степен на електронизация. Самите участници, лекари, които ще го извършват, да се регистрират, самите пациенти също да се регистрират, да има автоматизиран електронен достъп до базата данни, до ЕГН-тата, да се известяват с есемеси участниците за техните резултати, да бъдат подканвани кога им идва време за профилактичен скринингов преглед. И от тази гледна точка... Ами, крайният срок на програмата трябва да е преди свършването на мандата на това правителство. Така че аз се надявам да може да се поздравим следващата година с добри резултати.
Водещ:
Неведнъж сме говорили за новото, а именно клиничните пътеки, които да отстъпят на диагностично... как беше точно, диагностично...
Ст. Константинов:
Диагностично свързани групи.
Водещ:
...свързаните групи, точно така. Знам, че има работна група на Министерството на здравеопазването и на здравната каса. Здравната каса даде ли си окончателното становище за тези диагностично свързани групи, или още не е?
Ст. Константинов:
Доколкото знам, последният протокол от срещата, защото това е среща на ниво работна група...
Водещ:
Да, да.
Ст. Константинов:
...експерти от каса, експерти от министерство, мисля, се и издирваха за подписване на протокола, поне при мен не е постъпвал, така, финализиран документ, в който да се казва да, ние сме за, или не, ние сме против, или предлагаме еди-какво си, което обаче съвсем не значи, че министерството е спряло да работи. Ние си финализираме условията по договора с австралийския съюз, изчистваме концептуални неща и приготвяме също административните структури и цялостната организация по въвеждането, кой ще я прави, как ще се случва във времето, т.е. ние работим по тоя въпрос.
Водещ:
Съдебните лекари, стигна се до някакво решение.
Ст. Константинов:
Съдебните лекари решението го има, решението се взе и решението...
Водещ:
Се изпълнява, нали така?
Ст. Константинов:
...отговаря на конкретните искания и на причините, поради което се наложи, така, в някои райони на страната те да протестират. След като го имаме обаче това решение, мисля да не се спрем дотук и да чакаме след 2-3 години отново някъде да спрат плащанията, отново да се появи проблем. Така че работим съвместно с двете други министерства, на правосъдието и на вътрешните работи, към трайно решение и най-вече работим заедно със самите съдебни лекари.
Водещ:
Как сте с усвояването на европарите? Мисля, че ставаше въпрос основно за едни 150 милиона.
Ст. Константинов:
Става въпрос за около 300 милиона...
Водещ:
Триста, да.
Ст. Константинов:
...заедно с всички програми, които в момента работи министерството. Работим много усилено. Дирекцията, която се занимава с тези пари, общо взето, дори изпитва недостиг на хора, така че съвсем в скоро време ще трябва да търсим и нови лица там да работят, тъй като задачата е много голяма. С такова нещо досега министерството никога не се е занимавало. Средствата са наистина огромни, но нещата се движат. Ето сега последно
акцентираме и на информационната система на здравеопазването. Там нещата също вървят добре. Така че мисля, че за момента...
Водещ:
Нямате големи притеснения, разбирам.
Ст. Константинов:
Имам големи притеснения, които обаче не са непреодолими. Притеснява ме капацитетът, който има. Все пак това е нова дейност за министерството, парите са страшно много, така че притесненията са налице, но трябва да се справим, защото иначе ще е грехота да има възможност да се усвоят европари и ние да не направим нищо. Там отговорник е заместник-министър Десислава Димитрова и изрично съм й казал, че всъщност на нея това й е основната работа в министерството и тя активно трябва да се занимава, и тя това го прави непрекъснато.
Водещ:
Надявам се, че го е разбрала, да.
Ст. Константинов:
Абсолютно го е разбрала и много разчитам на нейните компетентни действия.
Водещ:
Мисля, че, сега си спомних, от Българското научно дружество по акушерство и гинекология поискаха от вас, предполагам с писмо, по-високи цени за избор на екип в болниците.
Ст. Константинов:
Те всъщност поискаха не по-високи цени за избор на екип, а поискаха да не бъде обвързана цената на избора на екип с цената на клиничната пътека, за което изтъкват определени доводи. В целия контекст на дискусията, която имаме за клиничната пътека, това е всъщност едно потвърждение за нейните несъвършенства и ние сме по-скоро склонни да приемаме един такъв ред на мисли. В никакъв случай не става въпрос за увеличаване на цената на избор на екип, тоя пределен таван от 950 лева, който имаме.
Водещ:
Деветстотин лева беше, да.
Ст. Константинов:
Дори мисля, че може да бъде и малко намален. Но всяко разумно предложение, това го казах още когато го въведохме този регламент, когато поставихме все пак някаква нормативна рамка, би следвало да бъде разгледано и че след първоначалния мониторинг от 3-4 месеца на това как действа и къде са успехите и неблагополучията на предлаганата схема ще вземем решения. Така че тази седмица, която идва, с това ще се занимаем в сряда или четвъртък, доводите на колегите са разумни и логични.
Водещ:
Друг въпрос, по който сме говорили с вас, знаете, лекарският съюз, а и други казаха... какво казаха, че всеки ден един лекар напуска България. Вие контрирахте, вие опровергахте. Кажете сега да чуем намалява ли броят на лекарите така драстично в България? Изнасят ли се?
Ст. Константинов:
Знаете ли, на мене ми е... на мене... аз съм човек, който произлиза от лекарския съюз, от ръководството на лекарския съюз...
Водещ:
Знам, знам.
Ст. Константинов:
...и ми е, така, изключително неудобно да се създава впечатлението, че лекарският съюз е казал нещо и аз го опровергавам.
Водещ:
Разбирам, но...
Ст. Константинов:
Аз не опровергавам никого.
Водещ:
...важно е това много.
Ст. Константинов:
А казвам просто истината. Истината е следната - данните, които непрекъснато се изнасят за това как 1000 лекари напускат страната, те се базират на издаването на удостоверения, и то, ако сме издали сега за 10 дена удостоверения еди-колко си, ние можем да го екстраполираме това за цялата година и казваме вижте какво се случва. Аз имам малко по-различен подход. Виждаме ги тези числа, които между другото не са толкова и те стряскащи. Всъщност 2008 г. сме имали най-много издадени подобни
удостоверения за приравняване, признаване на дипломите. Тази година са съразмерими с миналогодишните. Въртят се някъде около петстотин на година. Това са дипломи на българи, това са дипломи на студенти, завършили... чужденци, завършили медицина в България, които си отиват по родните места или заминават за европейски държави. Но аз имам малко по-различен подход. Гледам Националният статистически институт какви данни ни дава за броя на лекарите. За да съм сигурен, че е все пак обективна информацията, поглеждам какво казва Световната здравна организация.
Водещ:
Мисля, че средно за Европейския съюз има, колкото и глупаво да звучи, 3,3 медици на 1000 души, а у нас, доколкото знам, са 3,6, така ли?
Ст. Константинов:
Точно така. Ние сме над средното за Европейския съюз по брой на лекарите и под нас има страшно много държави със страшно по-добро и уредено здравеопазване.
Водещ:
След нас мисля, че е и Германия, и Швеция, да.
Ст. Константинов:
Да, да.
Водещ:
Добре де, ама, министър Константинов, между броя лекари на глава от населението и качеството на медицинските услуги има ли някаква връзка? Няма.
Ст. Константинов:
Директна връзка няма. Директна връзка... Нали се твърдеше през социализма и затова трябваше да бълваме много медици и да казваме - ето вижте как се грижи партията и родината за населението, колко много лекари, и те работеха всичките на ниски заплати. Всъщност много по-важно е как е организирано здравеопазването. Например Гърция има най-висок брой лекари на глава от населението, а пък скандинавските страни сравнително по-нисък или, да речем, Ирландия и там пък здравеопазването определено има доста по-големи успехи, и функционира доста по-добре. Така че връзка тук също няма и това е пак в подкрепа на тезата ми, че ние трябва много внимателно да следим какво се случва с човешкия ресурс, с нашите кадри, кой изчезва, кой избяга, и да се фокусираме върху тези тенденции, отколкото да изнасяме тази... в началото на месеца са си подали толкова хора за...
Водещ:
Най-много се говори, че анестезиолозите са тръгнали.
Ст. Константинов:
Анестезиолози, патоанатоми.
Водещ:
Патоанатоми.
Ст. Константинов:
Ето например две специалности, които липсват. И те липсват защо? Защото всъщност трудът им беше сравнително подценяван. Примерно анестезиолозите, една дисциплина, която обслужва страшно много дисциплини други, но другите дисциплини си имаха клинични пътеки, на тях им се плащаше, получаваха бонуси. Анестезиолозите, къде с основание, къде без, винаги гледаха отстрани и казваха, а, не, ние сме недоволни, за нас нищо не стига. Ето ви пример как модел на финансиране в годините, за десетина години до какви ситуации може да води съвместно с множество други фактори, разбира се. Така че по-скоро ние трябва да се фокусираме върху дефицитните ни специалности и да мислим какво можем да направим там, и където има конкретни проблеми, да ги решаваме. А иначе броят на лекарите като цяло ни отрежда в сравнително добра светлина по европейските стандарти.
Водещ:
Добре подготвен ли е българският лекар?
Ст. Константинов:
Сега, на тоя въпрос естествено, че отговорът е добре е подготвен. Но в крайна сметка това е нещо толкова относително и разтегателно, важно е лекарят, който ви лекува вас конкретно, дали ще бъде добре подготвен и още по-важно е на какви...
Водещ:
Не, аз, ако се почувствам зле, страх ме е да отида в болница, защото няма да ги има онези медицински сестри, каквито съм виждал. Няма ги.
Ст. Константинов:
Не знам точно това какви, какво имахте предвид за тези медицински сестри...
Водещ:
Млади, хубави.
Ст. Константинов:
...млади и хубави. Да, наистина понякога дори обстановката и външният вид лекува...
Водещ:
Точно така.
Ст. Константинов:
За разлика от лекарите, където мисля, че се преекспонира проблемът с общия им брой, проблемът с броя на медицинските сестри е съвсем реален. Там ние пък сме на предпоследно място в Европа.
Водещ:
А така, ние ще станем и на последно, като слушам как се изнасят медицински... най-вече във Великобритания, в Англия, да.
Ст. Константинов:
Всичко зависи от заплащането.
Водещ:
От Симеон Дянков, знам си аз.
Ст. Константинов:
Не, знаете ли, Симеон Дянков, сега, много лесно можем да тръгнем и да скочим, ето, нали, колко неразумен човек е той и какво прави. Симеон Дянков иска да поддържа фискална дисциплина и държавата все пак да е в някакви рамки. И да се замислим, аз като българин, не сега като министър, не като лекар, като българин бих предпочел да живея в една стабилност, държавата ми, и заплатата ми, ако трябва днес да се увеличи с 20 или 30 лева, отколкото да ми се увеличи двойно заплатата, след което цените да скочат тройно и четворно - неща, които не е толкова далеч и си ги спомняме. Времето при Жан Виденов, спомняме си тия големи кризи, какво се случи, точно поради една неразумна финансова политика и икономическа. А между другото казвам го за 20-те и 30-те лева, защото вече научавам за болници, където не просто премиите от клинични пътеки, а основните заплати започват да се вдигат. Да, вярно, хората казват е, сега, само 30 лева. 30 лева, ама това все пак в условията на криза, която още не е напълно отминала, още не напълно съживена икономика, са си много сериозен показател, че нещата се успокояват. И ако успеем всъщност и структурните такива реформи да направим, и принципни, като електронното здравеопазване, като диагностично свързаните групи, аз мисля, че в следващите години наистина ще може да се гордеем с работата си.
Водещ:
И аз така мисля. Добре, благодаря ви. Идват празници, те почват вече, много хубави...
Ст. Константинов:
Почнаха, вчера прекрасен празник, Свети Константин и Елена, така че...
Водещ:
Идва и Св. Св. Кирил и Методий, идват абитуриентските балове.
Ст. Константинов:
Точно така.
Водещ:
Надявам се, че ако някой се почувства зле, ще може да си намери джипито или спешна помощ, нали?
Ст. Константинов:
Ще може да намери дежурния кабинет, спешната помощ е 24 часа на разположение 7 дни в седмицата. Болниците работят. Така че... аз пожелавам на хората да не им се налага да търсят тези услуги.
Водещ:
И аз това пожелавам, точно така.
Ст. Константинов:
Но така или иначе системата функционира.
Водещ:
Благодаря ви, приятни празници.
Ст. Константинов:
И на вас.
Водещ:
Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.
Сподели в: