Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - Нова ТВ „Събуди се"


ВОДЕЩ: Министърът на здравеопазването – д-р Петър Москов. Добро утро!

ПЕТЪР МОСКОВ: Добро утро!

ВОДЕЩ: Днес се засмяхте, виждам, че Ви развесели Мая Манолова?

ПЕТЪР МОСКОВ: Не, не само Мая Манолова, знаете ли, извън първия господин народен представител, това са и тримата представители на БСП в парламента. Ако трябва да вземем повод от това, което дават и извън първия, който аз преди малко Ви казах – за мене е странно, няма пари на земята, за които аз бих могъл да правя това, което правеше тоя човек целия ден, той излизаше на всеки 30 секунди и искаше прегласуване, разбирате ли? Това е някакво важно занимание, а иначе - мога ли да попитам Вашите зрители…

ВОДЕЩ: Може би е някаква стратегия на левицата.

ПЕТЪР МОСКОВ: Добре, а когато можеш да свършиш една работа за три часа, а я вършиш за десет – това не е стратегия. Това е .... така... може и понеже аз се занимава с някаква реална работа през живота си – затова гледам така на губенето на време, като на особено опасен прецедент. Но пък господин Райнов, госпожа Манолова, аз да питам Вашите зрители – колко точно години Вие ги гледате тия хора в парламента – днеска ли дойдоха, вчера ли?

ВОДЕЩ: А Вие пък днеска ги забелязахте, господин Москов?!

ПЕТЪР МОСКОВ: Не, не, не. Аз не съм ги забелязал днес, аз просто казвам, че това са хора, които десет, петнайсет, трийсет години – някои от тях се занимават с това да обясняват на хората как, когато те правят нещо, то е добро, а когато някой друг го прави – то е лошо. От всичкото това в парламента аз разбрах следното, че в главите на тези хора здравеопазването изглежда така – сега нещата са си добре, обаче ако ги промениме, елате да видите колко зле ще стане. Аз за това им казах, ако излезете от Правителствена болница, където всичко е наред, добре, безплатно, лекуват навреме, чисто е, подредено и т.н. и отидете в една нормална болница или поликлиника, където аз, Вие, моята майка ходи да се лекува, ще разберете, че това, което говорите, не е така и че нуждата от промяна е не просто задължителна, тя отдавна е трябвало да се случи.

ВОДЕЩ: Мисля, че няма спор по този въпрос.

ПЕТЪР МОСКОВ: Ами има – очевидно, нали, спорът беше за това онзи ден в парламента.

ВОДЕЩ: Спорът в парламента е и за друго. В парламента, да Ви кажа аз какво чух от опозицията – Вие разделяте случаите на два пакета различните здравни казуси, които могат да се появят – базов и допълнителен - при базовия пакет получавам помощ веднага и безплатно, при допълнителния обаче, ако имам нещастието да имам проблем, който не е в основния пакет, или чакам, или плащам. Така ли е, господин Москов?

ПЕТЪР МОСКОВ: Имам три минути да обясня?

ВОДЕЩ: Да.

ПЕТЪР МОСКОВ: Разделянето на пакетите е свързано със следното – в момента практически всяка една дейност в болница или поликлиника има нужда от някакъв вид доплащане – нали и аз, и Вие, и операторите, и зрителите Ви го знаем. Независимо дали от това заболяване може да се инвалидизирате, детето Ви да се увреди тежко, или  нелекуването му навреме и качествено да доведе до смърт. Независимо от това има нужда от доплащания – те в голяма част от случаите са абсолютно легални – пред клиниките висят, нали, едни големи табелки, на които пише – това се плаща, това се плаща, това се плаща. Когато искаш да промениш начина, по който се движат здравните характеристики на нацията – т.е. моите, Вашите, на Вашите оператори, които оформят изключително лошото здравно ниво на България и като цяло, тогава трябва да атакуваш другите заболявания, които главно увреждат, инвалидизират, намаляват продължителността на живота, увеличават продължителността на живота и карат децата ни да бъдат по-болни от европейчетата, от другите европейчета. Това е целта на формирането на базовия пакет – за тези заболявания.  Това е договорът на правителството и на парламента с българските граждани, здравноосигурени - за тези заболявания, които формират 95% от причините за инвалидизация, смъртност и живот в болест. Българинът няма да има причина да доплаща, здравноосигуреният, да припомня, няма да има причина да доплаща каквото и да било, а ще бъде лекуван на едно добро, оптимално, европейско равнище  - от профилактичния преглед до високоспециализираната апаратура, само срещу здравната си осигуровка.

ВОДЕЩ: Другите, другите, другите?

ПЕТЪР МОСКОВ: Всичко останало нито ще започне да се плаща, нито някой ще страда от това.

ВОДЕЩ: Чакайте само...

ПЕТЪР МОСКОВ: Част от тези заболявания, чуйте ме да Ви кажа, т.е. първата логика е тази – така, т.е. казваме какво задължително сега и веднага, без значение от това дали сме богати или бедни, ще получим от здравната ни система абсолютно безплатно и това е правилно, нали не спорим? За останалите заболявания – те или са предмет на планов прием, или част от начините на тяхното лечение, които не са златен стандарт в съответната област, са нещо, което да е предмет на допълнително здравно осигуряване. Какво неясно, какво нехарактерно за която и да е било европейска държава има?

ВОДЕЩ: Сега аз идвам при Вас, не съм с инфаркт, не съм с някакво социално значимо заболяване, не съм в спешно състояние, но имам примерно гръбначно изкривявяане, искам да ми помогнете, докторе. Само че моето гръбначно изкривявяане го няма в основния пакет. За Вас това е някакво заболяване, с което аз мога да живея още шест месеца, но то може да ми пречи да работя и да влошава качеството ми на живот.

ПЕТЪР МОСКОВ: Защо, защо...

ВОДЕЩ:  Сега какво правя аз? Чакам ли?

ПЕТЪР МОСКОВ: Не, защо считате , че Вашето…

ВОДЕЩ: Не могат да ми помогнат...

ПЕТЪР МОСКОВ: Вашето гръбнано изкривяване, това е свързано с увреждане на коренчетата на нервите, това е свързано с други проблеми във Вас, няма да бъде третирано моментално, нека да кажа, че това са паралелни процеси. Първият е по разделянето на пакетите, нека да кажем, че ...

ВОДЕЩ: Ако ще бъде третирано моментално, защо имаме два пакета тогава? Обяснете това?

ПЕТЪР МОСКОВ: Защото има ред заболявания, за които така или иначе и в момента хората са предмет на отложен прием в болниците. Не искам да давам конкретни примери, но например, ако имате катаракта, за Вас това наистина е индивидуално тежко и с едното око вие имате проблем, но това нещо може да подлежи на отлагане във времето. Въпросът е колко е най-дългият период от време, в който Вие трябва да бъдете приета и да Ви бъде направено операцията или лечението, което Ви е нужно. И пак казвам, това не е извадено...

ВОДЕЩ: А мога ли в момента да направя операцията, като си платя?

ПЕТЪР МОСКОВ: Можете, но не като си платите – тоест, прекратяваме потока на кеш в болниците, между пациенти и болници.

ВОДЕЩ: Защото иначе не разбирам....

ПЕТЪР МОСКОВ: Можете да сключите договор, доброволен, с допълнителен фонд и да правите всичко, което искате веднага - лечението Ви да бъде позлатено или каквото поискате нататъка. Но за основните заболявания, които са масовите, които са бич за всеки втори български гражданин, от които мрем..

ВОДЕЩ: Защо казвате, че...

ПЕТЪР МОСКОВ: ...няма да се доплаща?

ВОДЕЩ: Ето, Вие казвате, допълнителен...

ПЕТЪР МОСКОВ: За разлика от сега.

ВОДЕЩ: Вие казвате, допълнителен фонд, да но има хората, които са си здравноосигурени. Те са изрядни платци към държавата и в един момент Вие им казвате „ами за катарактата няма“. Обаче допълнителен фонд...

ПЕТЪР МОСКОВ: Чуйте ме, здравноосигурените и изрядните платци в момента доплащат за всичко. Ние казваме на изрядните платци - за всичко, което касае живота ни, продължителността на  живота ни,продължителността и здравето на децата ни, тежките увреди на здравето ни, няма да има нужда да доплащате, независимо дали сте богати или бедни, защото в момента, ако си богат или беден има значение в българска болница, има значение, когато си болен от нещо, от което може да умреш след три месеца, има значение, съгласна ли сте с мене?

ВОДЕЩ: Естествено!

ПЕТЪР МОСКОВ: Това ще се промени, а за катарактата Ви и в момента доплащате цялата стойност на лещата си, така ли е? Така е.

ВОДЕЩ: Нямам представа, слава Богу!

ПЕТЪР МОСКОВ: Т.е. този, който казва, че сега нещата са добре, просто не е ходил на улицата, но нека да довърша – те са три паралелни процеса –единият е по разделянето на пакетите, вторият е свързан с изваждането на ред дейности от болничната в доболничната помощ. И третият процес, който е практически най-важният и предхожда първите два, е свързан с това за какво плащаме през касата. Ще ви дам конкретен пример, или айде да е абстрактен, една клинична пътека, по която се заплаща за операция, която трябва да ми бъде направена, струва да кажем 1000 лв. Никой на този бял свят не може да обясни защо това струва 1000 лв. Отговорите са - ами защото някой нататъка във времето е решил, толкова пари е имало и толкова се е дало. Преговорите в момента между Лекарския съюз, държавата и касата изглеждат като „хайде другата година да е 1200 лв.“, ама защо е 1000 лева и защо трябва да бъде 1200 лева следващата година, никой не знае, т.е. това е котка в чувал, с нашите пари. Това, което казвам аз - ясно ли е тези 1000 лв. дали гарантират моето и Вашето качество на лечение – отговорът е „не“, защото не е ясно какво е формулирано вътре, какво е съдържанието. Ясно ли е дали в тези 1000 лева е вписано доброто, достойно възнаграждение на лекарите, на сестрите, които ни лекуват? Не е! Ясно ли е каква част от тези 1000 лева отиват за режийни, битови, стопансик разходи, секретарки и т.н? Не е! Ясно ли е каква е реалната стойност на нашето лечение от марлята, кончето до антибиотика или скъпото лекарство? Не!

ВОДЕЩ: Не оспорвам, че има проблем и че трябва да има промяна. Въпросът е дали това е правилната промяна.

ПЕТЪР МОСКОВ: Ако никой не оспорва, т.е. коя да е правилната промяна, т.е. ясно да остойностиш това, което се случва, разговорът за това какво трябва да бъде среднто лекарско възнаграждение в страната във връзка с ниво болници, квалификация, моя или Ваша, защото аз може да съм учил повече от Вас, и това не означава, че трябва да взимаме еднакво, трябва да бъде отделен сегмент от преговора, ясното остойностяване на заболяванията какво включва реалното лечение на заболяванията трябва да бъде отделен сегмент и тогава аз и Вие ще знаем дали това нещо струва толкова, дали не плащаме евентуално повече отколкото струва и да е ясно при преговорите и при разговорите системата, недофинансирана, на какво се дължи това. Ако лекарското възнаграждение трябва да бъде увеличено с хикс процента, това да бъде политика на касата, на правителството, на обществото. Ако в лечението, адекватното на това заболяване, се включва нов медикамент, нова технология, която рязко подобрява каеството на излекуването Ви, тогава е ясно защо стойността на тази клинична пътека трябва да бъде различна следнащата година – т.е. това означава да изсветлим доходи, начин на харчене на пари и реално остойностяване на лечението Ви. Това са трите процеса. Когато направим това – остойностим на сто процента пълноценността на лечението от тежките заболявания, кардиологични, съдово-мозъчни, онкологични, белодробни, ендокринологични - това, от което всеки един в моето и във Вашето семейство има страдащ, нали, тогава нещата ще могат да бъдат ясни и видими. Проблемът в момента е следният – 53% от парите, които влагаме в здравеопазването, минават през касата и през държавния бюджет, т.е. са публични, 47%  вадим от джоба си. Верно ли ще продължават да ми говорят хора като Манолова, че в българското здравеопазване сега всичко било безплатно? Тези 47%, които ние така или иначе вадим от джобовете си сега и не знаем защо ги вадим, разбирате ли, трябва да минат на светло, трябва да могат да влезнат на светло в системата и да бъде ясно какво точно се финансира с тези 47%. Моят бонвивански начин на живот или реалното Ви лечение,…защото в момента това не е ясно.

ВОДЕЩ: Добре, Мая Манолова и другите от опозицията…

ПЕТЪР МОСКОВ: Не, оставете госпожа Манолова, да е жива и здрава, тя води политическа пропаганда за изборите, това е разбираемо.

ВОДЕЩ: Те питат конкретно - защо Вие толкова време не казвате кои ще бъдат заболяванията в основния пакет, кои в допълнителния. Вие споменахте котка в чувал, те казват, че искате от тях да подпишат един празен чек. Можете ли, без да използвате словосъчетанието „социалнозначими заболявания“, да кажете конкретно, за да си знаят хората.

ПЕТЪР МОСКОВ: Мога, мога.

ВОДЕЩ: За какво „да“, за какво по-късно?

ПЕТЪР МОСКОВ: Страданието инсулт - имате ли във фамилията си човек, който е покосен от това страдание?

ВОДЕЩ: Слава Богу, не, доктор Москов.

ПЕТЪР МОСКОВ: Ами Вие сте една от щастливите фамилии, защото в повечето български фамилии има един такъв човек, който е ивалидизиран. Това променя не само неговия живот, а и живота на всичките му близки. Има адекватно модерно лечение, което позволява един такъв човек, който има тромб в мозъка си, вследствие на което половината му тяло се парализира за остатъка на живота му, да бъде лекуван в рамките на 24 часа. Това ще бъде остойностено, заплатено, ще бъдат направени такива специфични строл-центрове, в цялата държава, където това да може да се случи - ето ви конкретен пример какво не е остойностено в момента, от какво нещо, от което страда всеки втори българин..

ВОДЕЩ: Тове не са ли онези златни часове, в които трябва да се реагира?

ПЕТЪР МОСКОВ: Златни часове, остойностяването...

ВОДЕЩ: А после?

ПЕТЪР МОСКОВ: Медикаментът, апаратурата, всичко това ще бъде гарантирано на българските граждани.

ВОДЕЩ: А после?

ПЕТЪР МОСКОВ: Това е ли нещо, за което не трябва да се доплаща. Е ли нещо, срещу което касата и държавата трябва да кажат „няма значение дали си беден или богат, въпросът е да си си платил здравната осигуровка, господине или госпожо и ти ще получиш това, както го получава средният европеец”. 

ВОДЕЩ: Трябва да го получаваме и в момента, това е спешна помощ, спешно състояние.

ПЕТЪР МОСКОВ: Ние не го получаваме, защото то не е остойностено. На входа на клиниките по неврология има списък, където пише – това лекарство струва толкова.

ВОДЕЩ: Дайте още примери.

ПЕТЪР МОСКОВ: Ако имате 1000 лева, оцелявате, ако не сте инвалид, и сте парализиран, това добре ли е? За Манолова  ли е добре, или за мене? Като си правят предизборната пропаганда, защо не мислят и за близките си!?

ВОДЕЩ: Кажете още примери, нека сме полезни за зрителите, а не за опозицията или който там Ви атакува.

ПЕТЪР МОСКОВ: Следващ пример, като говорим за отлагане във времето и за възможност за планов прием.  Показах онзи ден и в парламента как изглежда плановият пример във времето, след един, след два до три месеца, в страни като Швеция, като Холандия, като Англия. Нека да кажем - причината да правим всичко това, не е пестене, напротив, а реалното остойностяване. Това, за което Ви говорих, реално ще даде нуждата от допълнително финансиране в систематата, но то трябва да е ясно.

ВОДЕЩ: От началото на нашия разговор говорите за остойностяване и изведнъж казвате, не се прави, за да се пестят пари.

ПЕТЪР МОСКОВ: Разбира се, не се прави, за да се пестят пари, ама нека това да бъде абсолютно ясно – никакво пестене на пари. Просто в момента, в който Вие не знаете дали тази чаша струва десет лева, а Ви я продават за 20, това не е остойностяване, това е грабеж, нека е ясно, и то е грабеж на публични пари. Срещу лош резултат. Защото ако това, че за последните 10 години влагаме три пъти повече пари, три пъти, не 3%, три пъти повече....

ВОДЕЩ: Без да се повишава качеството...

ПЕТЪР МОСКОВ: ...без да се повишава качеството... Очевидно това не е пътят. Очевидно трябва да бъдат атакувани тези групи заболявания и тази структура на здравната система, която не е ефективна - толкова е просто. И когато говоря за това, че трябва да се търси резултат, аз казвам точно това - преставаме със следващия закон, който в момента е в парламента и има твърдия ангажимент на правителството и на председателя г-жа Цачева, че законът за лечебните заведения ще бъде гласуван и на второ четене преди почивката на парламента. Там ясно казваме – преставаме да финансираме структура – т.е. тази болничка, тази клиничка или нещо такова, а започваме да финансираме пътя на Вашето лечение, който трябва да бъде гарантиран. Т.е. ако тези две или три болници, които в момента спорят коя имала по-добър финансов резултат, което е нещо, което е, извинете, нещо, което няма общо с медицинския смисъл на това, какво е здравеопазването, те ако не могат да отговорят пред касата, че самостоятелно или заедно гарантират целия пасаж на Вашето лечение - от диагнозата, със всички специалисти, и цялата апаратура, те няма да получат договор с касата. Те ще бъдат принудени по финансови, икономически механизъм да работят заедно. А Вие да не се  въртите като футболна топка между една ,втора или трета болница. И мисля, че също и срещу това ще има разкази, не се притеснявайте. Социалистите и ДПС ще намерят причина да кажат, че се унищожава конкуренцията, второ или трето. Ако за Вас е по-важно да има нещо, което се нарича конкуренция, и води до това, Вие да се разкарвате като футболна топка между шест или седем лечебни заведения, за да бъде извършен пълният цикъл на заболяването Ви – моля, БСП и ДПС са Вашите хора. Ако искате това да спре, чуйте ме.

ВОДЕЩ: Добре, атаките обаче са много сериозни към Вас. И вие го знаете, вчера чух обвинение от страна и на уволнения от Вас директор, бивш вече, на „Света Ана“, който каза „това не е здравна реформа, това е някаква болнична реформа“. Какво става с доболничната помощ, какво става със спешната помощ. Излезе едно изследване - 70%, доктор Москов, от пациентите са поемани от половината от болниците, какво правят другите 30%?

ПЕТЪР МОСКОВ: Вие току-що разказахте цялата философия на Закона за лечебните заведения, който в момента е в парламента. Имаме ангажимента на мнозинството, че той ще бъде гласуван още юли месец. Да кажем какво се случва със спешната помощ в момента. От тази година заплащането на лекарите в спешната помощ е адекватно на това, което е в болниците или в доболничната помощ. Извинете, но помните ли, че Вашите новини години наред започваха, буквално започваха, със „Спешната помощ не дошла“. Прави ли Ви впечатление, че въобще…

ВОДЕЩ: Миналата седмица имаше случай между Хасково и Симеоновград, наложи се една родилка да бъде оставена, за да помогнат на...

ПЕТЪР МОСКОВ: Това не е случай, на базата на това, т.е. Вие отчитате това, че Вашите новини вече не започват или поне не започват толкова често, колкото и във всяка една друга европейска държава, вследствие на конкретна ситуация, с това, че нямало линейка, нямало спешна помощ, не било адекватно..

ВОДЕЩ: Това е нормалната ситуация, това не е някакъв успех.

ПЕТЪР МОСКОВ: Освен това, след като е нормалната ситуация, а преди това е била ненормална, някой, а този някой е това правителство, я е привел към нормалност, това не е истинската нормалност, която трябва да търсим, щото не се е случило изведнъж, не се е случило от само себе си. Не сме се  събудили изведнъж различни, с различен брой линейки, с различно заплащане на лекарите в спешната помощ. Това е бил ангажимент на това правителство и то си го е изпълнило в тази част, за тази година. Вече имаме 56 нови линейки от началото на мандата. Предстои в рамките на тригодишен период, за което имаме финансиране от Европейската комисия, да обновим целия автопарк с 600 линейки. Да избушим, да реновираме технически, инфраструктурно всички спешни приемни отделения.

ВОДЕЩ: Хората основно са проблемът, екипите, не машините.

ПЕТЪР МОСКОВ: Хората, както виждате, са в момента ангажимент на правителството – за достойни възнаграждения на хората, които работят в спешната помощ, защото  те са там изцяло на заплата, се спазват. 16 млн. бяха отделени тази година. Няма лекар в спешна помощ, който да взима по-малко от 1000 лева. Какво казахте, че още било казано, за спешното обясних ли какво се е случило, т.е. има ли реформа?

ВОДЕЩ: Къде е реформата?

ПЕТЪР МОСКОВ: Кажете, има ли го това, което казах?

ВОДЕЩ: Давайте нататък.

ПЕТЪР МОСКОВ: Що бе, кажете, не е хубаво да признаваме, когато се е случило нещо добро, трябва да си говорим само за лошо.

ВОДЕЩ: Не, просто не съм специалист и не мога да кажа, не съм в обувките на тези хора, които работят в спешната помощ и, доктор Москов, не съм аз фелдшерът, който е трябвало да прецени линейката дали да остане при бременната жена или да отиде да помага - не съм специалист и не мога да го...

ПЕТЪР МОСКОВ: Случаят в Хасково няма нищо общо със системните проблеми на спешна помощ. Не можеш…, това е откровена човешка глупост, не можеш да оставиш човек на пътя. Там е имало три линейки на същото логистично разстояние, които е можело да свършат...

ВОДЕЩ: Имало ли ги е?

ПЕТЪР МОСКОВ: Имало е, разбира се.

ВОДЕЩ: Имало е?

ПЕТЪР МОСКОВ: Самата директорка, Елка Димитрова, там на спешния център, след това се чуди как е възможно това нещо да се случи. Вижте, още нещо да кажа…

ВОДЕЩ: С това нещо отговарям на въпроса Ви има ли реформа, просто не съм в обувките на тези хора, не виждам отвътре системата.

ПЕТЪР МОСКОВ: Добре, надявам се, че Вашите зрители  виждат, че има промяна. Тя не е такава каквато ни се иска веднага да станем като Холандия, но има ясна стъпка. Сега, за доболничната помощ. Едното от нещата, които казах, и това е ясен ангажимент на правителството, а и препоръка, която имаме от всичките си европейски партньори - сериозна част от нещата, които се вършат в болниците, ще излязат в доболничната помощ. Т.е. и в момента имате ситуация с определени изследвания, например гастроентерологични, за които, за едно и също изследване в доболничната помощ, Касата заплаща 50 лв., за същото нещо плаща в болницата 600 лева. Това е добре за кого?

ВОДЕЩ: Риторичен въпрос ли е?

ПЕТЪР МОСКОВ: Да, но утре, когато това се промени, отново ще имате същите тези трима, заедно с още двама, които ще започнат да викат „Бият ни, убиват ни“. Тези шестотин лева не са на министъра, не са и на министър-председателя. Те са вашите пари в касата. И тези 600 лева трябва да бъдат изразходвани така, щото да бъдат заплащани резултати от Вашето лечение, а не структурата, която е решила, че трябва да бъде на печалба и има бизнес план. Това е разликата между мисленето на това правителство и тези хора, които гледахте досега.

ВОДЕЩ: Дайте обаче към хората без здравни осигуровки. С това ново изискване да се плащат за 5 години назад, а не за 3, както е в момента, не удряте ли най-бедните хора?

ПЕТЪР МОСКОВ: Не, по никакъв начин. Най-бедните хора, ако приемем, че най-бедните хора са пенсионерите, социалнослабите с право на помощ за отопление, разбира се, децата, които нямат доходи, независимо от доходите на родителите им, те така или иначе са осигурени през държавата. Т.е. да не спекулираме. А ако има други групи от хора ние, заедно със социалното министерство подготвяме...

ВОДЕЩ: Човек, който 15 години е без работа и ще се изправите ли и ще му повторите ли в очите онова, което казахте оня ден по телевизията -  да спре да пие си пие кафета и цигарите си за три дни?

ПЕТЪР МОСКОВ: Ето сега ще Ви го повторя. По Вашата теливизия гледах онази сутрин следния репортаж от Орландовци във връзка с протести, размирици и т.н. Вашият репортер, който искаше да разбере, аджеба, кво става, беше събрал местни. Сутринта, очевидно хора, които не ходят на работа, не е занимават с нищо, всеки един от тях, мъже, жени, дори и деца, държаха в ръцете си по едно кафе и по една цигара в устата. Извинете,  не искам да обобщавам, но искам да кажа, че говорим за сума от 16,80 лв. на месец. Мира, извинете, но не искам да продължавам да водя този разговор. Когато дневната ти доза на ракията струва повече от 16,80 лв., ти си избрал дали да пиеш ракия или дали да направиш здравната си осигуровка. Може да звуча грозно, грубо и знам какво ще последва във Вашите форуми от това, но това, е нещо, за което Вие трябва да ме подкрепите, защото ако аз и Вие не сме намерили по-добро приложение за парите си, от това да ги дадем за здравни осигуровки например, да купим нещо на децата си, вместо да го дадем за здравна осигуровка и след това да обясняваме, че системата е крива и ние затова не даваме. След като има хора, които законопослушно, нормално, с ясен смисъл за това, че тази система трябва да се финансира, за да може, когато имаме нужда от нея, да я ползваме, правят всичко това през тези 15 години, не може да има цели групи от населението, които да твърдят, че не могат, не трябва и не бива да плащат.

ВОДЕЩ: Какъв ефект очаквате при положение, че хората досега за три години досега не си плащаха, сега за пет как очаквате да плащат повече?

ПЕТЪР МОСКОВ: Ами, ще Ви кажа, че за първите три седмици на тази година, когато заедно с министър Горанов излезнахме в края на миналата година и казахме, че ще търсим през закона промяна на давността за това нещо, за първите три седмици на тази година бяха събрани около 17 млн. лв. повече.

ВОДЕЩ: Добре, ок. Последно...

ПЕТЪР МОСКОВ: Не знам дали е ок. Въпросът е ...

ВОДЕЩ: Последно, последно...

ПЕТЪР МОСКОВ: От една страна има ангажимент на правителството, че системата трябва да се променя. Слушах сутринта във Вашия преглед на печата , че Лекарският съюз не е доволен от това, че Вашата удовлетвореност на пациент ще бъде част от оценката...

ВОДЕЩ: Да, защото се притесняват...

ПЕТЪР МОСКОВ: ...на базата, на която касата да плаща.

ВОДЕЩ: Защото се притесняват какви са критериите и как това може да бъде винаги критерий.

ПЕТЪР МОСКОВ: Критериите са, за да отговоря на притесненията на Лекарския съюз, защото това наистина е важно. Критериите са такива, каквито са оценките за удовлетвореност във всяка една нормална европейска държава и аз мога да Ви ги покажа като конкретен списък, а освен това критериите са свързани с това, че ние в този закон, който приехме онзи ден в парламента, връщаме институцията на арбитража, т.е. Лекарският съюз и касата заедно с експерти арбитрира тази или онази ситуация, т.е. няма нужда от притеснения, има нужда от здрав разум, и това наистина, пациентът в болницита да не бъде нагрубяван, да има човешо отношение към него, да не му се искат пари за нещо, което не е регламентирано.

ВОДЕЩ: Първите две бяха чисто субективни, господин Министър, чисто субективни.

ПЕТЪР МОСКОВ: Субективно е дали, знаете ли...

ВОДЕЩ: Нагрубяването, отношението...

ПЕТЪР МОСКОВ: Огромният процент от оплаквания на хората не са свързани с това какво точно е качеството на Вашето лечение. Вие едва ли може да разберете какво точно е направил хирургът дълбоко в гърдите Ви. Но абсолютно добре знаете, че когато Ви е боляло, когато нещо Ви е било нужно или когато просто сте направили забеежка на някой, срещу това сте получиил грубо отношение. Това трябва да бъде част от протокола на работа на една болница, разбирате ли? Не заради мене или заради Вас, заради прниципа.

ВОДЕЩ: Последно изречение, понеже е тема от седмицата, а и четох, че в Столипиново ще стачкуват срещу Вас. Вие сте човекът, който пръв започна разговора...

ПЕТЪР МОСКОВ: Столипиново ще стачкува срещу мене?

ВОДЕЩ: Да, да, срещу Ваши ксенофобски изказвания, цитирам дословно.

ПЕТЪР МОСКОВ: Оу, че хубаво.

ВОДЕЩ: Този проблем, на тоя проблем с гетатата обаче, който като че ли се възпалява все повече.

ПЕТЪР МОСКОВ: Моля Ви обаче да са три изречения.

ВОДЕЩ: Едно изречение.

ПЕТЪР МОСКОВ: Моля Ви за три изречения.

ВОДЕЩ: Едно и половина и си стискаме ръцете.

ПЕТЪР МОСКОВ: Когато преди пет месеца казах, че преди да е влезнал закон в тези гета, няма начин там да влезе здравеопазването, образованието или социалната политика, тогава ДПС ме обявиха за фашист, рисуваха свастики по блоковете и не знам още какво. Е, сега, на кой точно го казват, след като има абсолютната яснота, че тогава съм бил прав. Моделът, оставете мен, моделът на т.нар. интеграция трябва да бъде обявен на държавно ниво за абсолютно погрешен и разбойнически. Парите, които се даваха в течение на тези години, при една изтеглила се от този проблем държава, давани на неправителствени организации, на фондации, които да решават вместо държавата този проблем, защото толкова било опасно да говорим за етноси, трябва да бъде обявен за погрешен и държавата трябва да влезне с това финансиране, което в момента изтича по разни фондации и неправетилствени организации, трябва да влезне в центъра на гетото, трябва да има полицейска служба, на гърба му трябва да има здравна и социална служба, това е държавата.

ВОДЕЩ:  Благодаря Ви.

ПЕТЪР МОСКОВ: Там, където имаше това нещо досега, не се случваха тези... Да кажа между другото, че съм изключително доволен от мерките, които, в персонален план, от мерките, които вътрешният министър и вътрешно министерство предприема в последните дни.

ВОДЕЩ: Добре.

ПЕТЪР МОСКОВ: Защото това е начинът.

ВОДЕЩ: С това завършвам.

ПЕТЪР МОСКОВ: И нека да се разбереме, че това не е фашизъм, а демокрация. Така работи демокрацията, всички имаме права, но и задължения.

ВОДЕЩ: Финалът! Благодаря Ви, доктор Москов.

ПЕТЪР МОСКОВ: И аз благодаря.

 

 

 

Сподели в: