Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - БТВ, „Тази сутрин“ 


Водещ: Въпроси от Вас всичките към министър Москов за всичко, свързано със здравеопазването. Добро утро.

Д-р Петър Москов: Добро утро и на Вас и на Вашите зрители.

Водещ: Как сте, министър Москов?

Д-р Петър Москов: Добре, благодаря.

Водещ: Вчера Бойко Борисов Ви призова да оттеглите тази Ваша идея за продажба, приватизация на болници – какво Ви каза точно?

Д-р Петър Москов: Вчера сутринта заедно с премиера, с вицепремиера Калфин, имахме среща с ръководствата на всички парламентарни групи, обсъдихме приоритетите в двете сфери - в сферата на социалната политика и в сферата на здравеопазването. Потърсихме подкрепа от името на правителството във всички парламентарни групи, независимо дали са част от управляващото мнозинство и едно от решенията по същество, което предложихме, аз предложих беше това. Вижте, ако ме питате дали трябва или не трябва – има дни за война, има дни за мир. Решението на правителството, за да потърси максимална подкрепа около законодателството в сферата на здравеопазването е свързано с това, че за нас важните текстове в този закон, който имаме гаранцията, че ще мине през юли, са здравната карта, която е свързана с регулация на броя на болниците, законодателното уреждане на деинституционализацията на децата  - с пари по европейски проекти – текстове, които заедно с министър Калфин сме писали и процесите по акредитация на болниците и окончателното завършване на регулацията на лекарствата, това са важните текстове. Знам, че текстовете за приватизация ще им дойде времето. Очевидно, че общественото мнение в момента…

Водещ: Вие не сте се отказали от текстовете и от идеите?

Д-р Петър Москов: …Ние, и аз съм поел този ангажимент, ще изтеглим от обсъждането на този законопроект за лечебните заведения главата, която е свързана с приватизацията. Но не защото не съм убеден, че това е важно.

Водещ: Нали знаете, министър Москов, как звучи на хората приватизация на болници, нали осъзнавате какво свети в главата на всеки един, който чуе думата „приватизация“.

Д-р Петър Москов: Няколко думи по тази тема, въпреки че към момента пак казвам за нас това е затворен въпрос. За нас важното е основните принципни, залегнали в програмата на правителството, да минат.

Водещ: Въпросът е следният, опитва ли се министър Москов да се отърве от болници, за да се отърве от ангажимента, от неуправлението им?

Д-р Петър Москов: Не, по никакъв начин. Падането на забранителния списък върху 67 болници, какъвто има сега,… да бъдат приватизирани, беше и ще бъде, уверявам Ви, защото този разговор ще му дойде времето, възможност – това не е задължение, това е възможност. Ще Ви кажа каква възможност например – в момента, защото много се спекулираше, възможност за приватизиране на общинските болници има, законът не забранява. От всички тези общински болници, за които се казва, че са в най-тежко състояние, директорите на тези болници, кметове се оплакват, има само една единствена, която е минала през тази процедура. Това е общинската болница в Панагюрище, която е с частен собственик. Там частният собственик е инвестирал в последните няколко месеца 52 милиона лева. Това ще бъде една от най-модерните технологично и като начин на работа болници в цяла България, сравнима с тези в големите университетски центрове  - в Панагюрище. 52 милиона е общо вероятно фондът за капиталови разходи на здравното, просветното и социалното министерство. Ако трябва да увеличим, тоест държавата да може да финансира всички тези неща или пък община Панагюрище или пък друга община да трябва прави тези неща, вероятно ще кажете, че има начин, да дадем приоритет. Този приоритет означава да вземем от социалните помощи, да вземем от заплатите на полицаите, да вземем от заплатите на учителите и да ги дадем за инфраструктура. Така или иначе държавата, тоест нашите данъци могат да осигурят определено количество инвестиции. Тогава, когато се появи стратегически инвеститор, който спазва правилата на играта, каквито са както за държавни, така за частни, така и за общински, къде точно е проблемът? Но аз приемам, че в момента няма съгласие около тази тема и от името на правителството вчера декларирах пред председателите на групите, че оттегляме тази глава от конспекта…

Водещ: Бойко Борисов помоли ли Ви или Ви задължи?

Д-р Петър Москов: Не, не, то не става въпрос за молба и за задължение, а за общо разбиране кои наистина са стратегически важни текстове, свързани с определен тайминг. Ние трябва да сме готови…

Водещ: Да, но казахте, министър Москов, че ще му дойде времето?

Д-р Петър Москов: Разбира се, че ще му дойде времето.

Водещ: Няма ли да се случи така, че от болниците да бъдат приватизирани печелившите дейности и сградния фонд или земите около болниците и всичко да приключи до там, а от там нататък тежестите да останат за държавата?

Д-р Петър Москов: Не, въобще не става въпрос за това. Между другото слушах някакви коментатори, които каните в студиото. Хубаво, когато човек е десетина години директор на болница, да си познава нормативната база на базата, на която управлява болницата. Обособени части не значи клиниката по кардиология. Обособена част в закона значи следното – терен или сграда, която не се използва за медицинските нужди. В момента ние сме направили такъв списък от държавните болници, държавните болници, тези с над 51 % държавно участие, имат 350 такива имота, за които се плащат данъци, охрана, поддръжка и всичко останало. Тези пари идват от нашите здравни вноски, тоест това е част от разходите на болниците. Е къде точно е проблемът тези абсолютно неизползваеми и нямащи шанс да бъдат използвани за медицинска дейност терени, това значи обособени части, не една от клиниките, така пише в закона, не го казвам аз и е хубаво законите да се познават, особено, когато твърдиш, че си мениджър…

Водещ: Значи пак става дума за имоти, така разбирам?

Д-р Петър Москов: Ама, разбира се, че става думи за имоти. Става дума примерно за 2-ра база в Търновската болница, която е на центъра на града и е едно поле с трънаци. Вчера Министерски съвет е взел решение по предложение на две болници – на пловдивската и на плевенската болница  - за едни стърнища в огромните десетки декари дворове на тези болници, да бъдат отново освободени и болницата да може да ги продаде. Защото това или е разход за болницата, който не е свързан с медицинските им нужди, или може болницата срещу това да получи количество пари, които да вложи във Вашето лечение и да оправи дълговата си криза. Толкова е просто.

Водещ: Добре. Тъй като засега това е тема, която остава замразена,…

Д-р Петър Москов: Разбира се, наистина отново декларирам от името на правителството, вчера съм уверил представителите на всички парламентарни групи, че изтегляме тази част от закона и очакваме подкрепа за наистина, поне по твърдение досега от практически всички парламентарни групи, подкрепа за важните текстове в закона за лечебните заведение.

Водещ: Да разбирам, че сте ѝ сложили анестезия на тази тема и ще я съживите и върнете към живот по-нататък явно. По темите обаче от деня и това, което станахме свидетели – ВМА се оплакаха за това, че връщат пациенти заради лимитите в болниците. Дойде ли времето, когато тези лимити сега се оказаха неудобни за една голяма част от лечебните заведения?

Д-р Петър Москов: Вижте, лимитите не са удобни за никого. Но понеже аз следя Вашето предаване.

Водещ: Благодарим, за което.

Д-р Петър Москов: И видях, че във Вашето предаване повдигате тази тема, затова си позволих да направя следното. Доколкото ВМА, аз не съм ѝ началник, тя е към Министерство на отбраната и пратих официално писмо от гледна точка на ангажиментите ми към здравето, към професор Петров, директора на болницата  - да го питам дали е гарантиран приемът на спешни пациенти в болницата и има ли пациенти, при които решението за отложен планов прием в посочения срок от пет дена не е свързан с медицинските показания. Отговорът на генерал Петров е, че 330 пациенти са били планирани за прием и лечение след 1 юли, тоест между 24 юни и 1 юли е осъществен планиран прием за лечение след 1-ви на 330 пациента. Приети са 518 пациента по спешност, като 120 от тях са настанени за лечение. Не е върнат, ето трябва да отбележим, че въпреки корекцията на списъка за постъпващите за планов прием, във ВМА не е отказан преглед и хоспитализация на нито един пациент по спешност, както и на пациенти с онкологични заболявания. Тоест това, което се е случило е това, което трябва да случва. Казано като драма това звучи драматично, но иначе става въпрос за следното – Вашето заболяване е в планов порядък и Вие сте поканени, ако искате да осъществите лечението си в тази болница, да дойдете след пет дена за прием, тоест записан Ви е час за прием в болница след една седмица. Ето това е писмото на генерал Петров.

Водещ: Но ако в съседната болница също е изчерпан лимитът, в по-следващата също е изчерпан този лимит…

Д-р Петър Москов: Не, не, от това, което Ви чета, аз моля да се направи правилния извод. Всеки един пациент и това е гаранцията на високо уважаван специалист, който е имал нужда от моментална хоспитализация е хоспитализиран. А всеки един, чието лечение може да стане след седмица, две или три, той е планиран за прием в този времеви период – това се нарича медицинска необходимост.

Водещ: Тъй като, министър Москов, казахте, че следите предаването, следите гостите по здравната тематика, може би сте гледали едно участие на д-р Димитров, бивш шеф на „Св. Анна”. Нека си припомним.

Д-р Димитър Димитров: Ами вижте, още от месец септември миналата година, той е наш служител на УМБАЛ „Св.Анна”, ми се обаждаха колеги примерно от Плевен преди изборите, че на предизборни заседания той е казвал, че първата работа, която ще направи е да освободи шефа си д-р Димитров. Това мога да Ви кажа. Болницата е…

Водещ: Само да кажем на зрителите, че д-р Москов е бил Ваш служител, Вие сте му били шеф. От колко време го познавате?

Д-р Димитър Димитров: Ами от двадесет години.

Водещ: Имало ли е конфликти между Вас?

Д-р Димитър Димитров: Ами аз не мога да се сетя да е имало конфликти между мен и него, тъй като, както и в CV-то си го слага – най-различни специализации примерно в Испания, по мое време е ставало, тъй като аз имам договор, участвахме в един испански проект, след това за някои лични проблеми е пътувал до Германия, на които аз съм го изпращал и така нататък. Винаги е имало едно абсолютно съдействие като всички останали колеги.

Водещ: А как си обяснявате, че още от септември месец Ваши колеги Ви казват, че първото нещо, което ще направи министърът, е да Ви махне?

Д-р Димитър Димитров: Е не мога да Ви кажа, явно нещо, има си някакви лични причини.

Водещ: Ще се случат ли реформите на министър Москов?

Д-р Димитър Димитров: Кои реформи? От всичките изказвания, от всичките дебати аз не мога да кажа нещо повече, тоест ние не виждаме някаква здравна реформа, която се е случила към момента за жалост. Минаха вече седем - осем или девет месеца. През цялото време може би това е някаква болнична реформа, но не здравна реформа.

Водещ: Болнична реформа, но не и здравна реформа. Обвинения и на д-р Димитров и на д-р Дечо Дечев за това, че реформа в здравеопазването реална няма.

Д-р Петър Москов: А, това са обвинителите, така ли? Сега, първо да уточним, аз много дълго време считах, че няма нужда да отговарям на тези хора, просто защото наистина имам по-важна работа, за част от която говорихме досега.

Водещ: Ще имате възможност да им отговорите, но по лични причини ли уволнихте

д-р Димитров?

Д-р Петър Москов: Но сега вече наистина ще отговоря и оттук-нататък всеки един такъв човек ще знае, че ще получава отговор и той ще го получава не просто от мен, а и от прокуратурата. Защото да ходят някакви такива хора като пеперуди по телевизията и да обясняват какви прекрасни хора са и какъв е лош министърът… Аз нямам лични причини спрямо д-р Димитров, нямам нито една лична, имам около 7 милиона публични и те са свързани с парите на болницата, които безвъзвратно изчезнаха в КТБ. И сега тук Ви нося нещо, което днес съм подписал  - писмото до прокуратурата и ще искам тя да се произнесе по въпроса. Това е протокол от заседанието на ръководството на болницата на 24 март. Там точката, която внася председателят на съвета на директорите, е да се спази постановлението на Министерски съвет и да се разделят парите в различни банки. Минала е процедура по избор на такива четири или пет банки. Управителният съвет на болницата взима това решение като господин Димитров гласува против, защото казва, че ПМС не било над законите на Република България. Така или иначе това е взето решение по търговския закон. Изпълнителният член на ръководството трябва да го изпълни. Ето Ви този документ.

Водещ: И тази информация, давате я на прокуратурата, давате го на прокуратурата ли?

Д-р Петър Москов: Момент, освен, че не го изпълнява, тоест решение на органа, който го задължава като изпълнителен директор да извърши това и да спаси парите на болницата от КТБ, по-малко от месец преди формалния фалит на КТБ, на 27.05, господин Димитров влага нови 200 хиляди лева субсидии от Министерство на здравеопазването, с анекс към договора си в КТБ. Ето тези две неща. Така че практически с едни около 7 милиона, които са 7 милиона изработени от лекарите, сестрите, санитарите и всички, които работят в болницата. Тези пари са безвъзвратно загубени както за пациентите, така и за лекарите на „Св.Анна”. И когато ти си, хубаво… има много думи, когато ти си направил така, че 7 милиона, изработени от всички тези хора пари, всъщност са бастисани, да говориш по този начин по телевизиите, е най-малкото нагло. И затова аз ще попитам прокуратурата нарушен ли е търговският закон с неизпълнение на решението на съвета на директорите, ощетена ли е болницата, съответно фискът с тази сума и какво възнамерява да предприема прокуратурата по този въпрос.

Водещ: Сигнализирате прокуратурата за дейността на д-р Димитров?

Д-р Петър Москов: Да. Следващото нещо. Понеже имате и друг чест гост, бившия директор на болница „Св. Иван Рилски”, господин Дечо Дечев. Да кажем какво се случи в болница „Св. Иван Рилски” в двата месеца откакто той не е директор. Само две неща ще кажа. Първото нещо е свързано със следното, обявена от господин Дечев обществена поръчка за рентгенов апарат – китайски, с цялото ми уважение към китайците и е спечелена тази обществена поръчка на стойност близо 700 хиляди лева, като част от голямата обществена поръчка, която е свързана с наистина модерната апаратура, която държавата ще инвестира в болницата. Новото ръководство на болницата, 700 хиляди лева повтарям, новото ръководство на болницата е прекратило този договор и е договорило новия, най-модерен рентгенов апарат на една от големите световни фирми като безплатна прибавка, не за 700 хиляди и не китайски, а максимално модерен нов като безплатна прибавка… към другата голяма сделка. Интересното е, че част от тези неща са свързани с кредит, който болницата взима. Тоест тези 700 хиляди лева, които прекрасният мениджър беше договорил за китайски рентген, който на всичкото отгоре не може да бъде интегриран към наличната система за обмяна на данни в болницата, трябваше да бъдат изплатени от хората с парите…

Водещ: Какви ще са Вашите действия на това, за което ми казвате?

Д-р Петър Москов: Момент, да кажа и още нещо. И другото нещо, което се е случило в тези два месеца е свързано с това, че прекратява новото договаряне на храненето на пациентите в болницата. Всъщност спечелила е оферта, която е с 200 хиляди лева по-евтина отколкото сегашната. Тоест дотук имаме разходи, които трябваше да бъдат заплатени от работещите в болницата и от пациентите през качеството на лечението, което получават, на около 900 хиляди лева. Толкова по въпроса за мениджмънта. Има и още един невероятен юнак, бившият директор на благоевградската, с който прокуратурата вече – и той е уволнен, и той там се жалва от министъра, който нищо не правел, пък уволнявал директори. Защо не го поканите да го питате какво го е питала прокуратурата за това, какво значи да се приемат болни с химикалки и без химикалки.

Водещ: Аз помня, че…

Д-р Петър Москов: Ще Ви кажа и още нещо, драмата с тези хора е следната. Директор на болница в голяма част от случаите е висше политическо назначение. За да назначиш един…

Водещ: Това означава ли, че е висше политическо уволнение?

Д-р Петър Москов: Не, това означава, че системата трябва да се върне към нормалността, извън клаузите за изпълнение на програмата за управление на правителството. Договорът, който имам аз с мнозинството е, че ръководствата на болниците няма да бъдат политически назначения и това е нещо, от което няма да отстъпя.

Водещ: Д-р Димитров иска да Ви отговори на обвиненията и се включи по телефона. Добро утро, д-р Димитров.

Д-р Димитър Димитров: Добро утро.

Водещ: Чухте какви обвинения бяха отправени към Вас, ще се сезира прокуратурата по това, че са оставени в КТБ над 7 милиона лева и по този начин сте ощетили болницата. Как ще отговорите?

Д-р Димитър Димитров: Ами вижте аз просто вече няма какво да кажа, тъй като парите са 7 милиона, 8 милиона, парите са 6.4 милиона.

Водещ: Конкретно?

Д-р Димитър Димитров: Тъй като се цитира протокол номер 10 от  24 март 2014 година на съвета на директорите, но се цитира като дяволът евангелието. Д-р Москов не прочете точно и ясно и не знам дали Ви е дал, аз ще го дам на прокуратурата, щом д-р Москов я сезира, моето лично изказване на този етап защо гласувам против. Тъй като казвам, че не мога да нося отговорност за реализирани загуби на лечебно заведение от над 100 хиляди лева, тъй като собственикът в последните години не инвестира почти нищо – с тези средства компенсираме някои ремонти като медицински апаратури, парно, вода и така нататък. И казвам, това са ми мотивите, заради които гласувам против това решение и да бъде изпратено писмо на министъра на здравеопазването, тъй като по това време той все още не е информиран за проведената процедура и писмото е от входящ номер от 25.04.2014 година, извинявам се 31.03….

Водещ: Добре, за да не цитираме писма, точки и алинеи, защо не седнахте с министъра да си поговорите по всички тези неща?

Д-р Димитър Димитров: От 31.03.2014 година писмото е подписано от председателя на съвета на директорите доц. Божидар Финков и изпълнителния директор и казваме така: „уважаема госпожо министър, във връзка с гореизложеното и предвид финансовите загуби, които ще реализира лечебното заведение през 2014-та, моля да разрешите УМБАЛ „Св. Анна” да сключи договори с финансови институции с най-добри икономически показатели на база извършено класиране“. За господин Москов като министър, ако не е необходимо директорите непрекъснато да работят с принципала министър, да представят проведените процедури дали е по ПМС, дали е по обществени поръчки и да информират министерството, след което да вземат решение, остава негов проблем. Не може една лъжа да се повтаря сто пъти и тя да стане истина. Това исках да Ви кажа.

Водещ: Повтаряте ли лъжа? Благодаря Ви за това включване.

Д-р Димитър Димитров: И аз благодаря.

Д-р Петър Москов: Аз разбрах, че парите, аргументът е, че парите не са 7 милиона, а 6.4 милиона, моля да ме извините. Вижте, това е приключен случай. Само че казвам и както и другия, както и третия и все повече такива случаи ще бъдат приключвани. Това, което казвам е, че оттук-нататък подобни изстъпления няма да остават без последствия и държавата ще се върне на мястото си, за да охранява интереса на пациентите и интереса на работещите там. Защото това не са пари на директорите, защото директорите разходват парите, които хората са изработили – лекари, сестри и санитари и са вкарали в касата на болницата.

Водещ: Е да, но той каза, че е имало постоянна комуникация с министерството и затова се случват тези обърквания.

Д-р Петър Москов: Вижте, имате факт – тези пари са безвъзвратно загубени, изработените от хората. Оттам-нататък мениджмънтът, добрите хора, прекрасните хора отново да кажа, директор на болница в много от случаите беше до този момент политическо назначение, при което назначение партийният секретар води представители на фирма за строителство и представители на фармацевтичния бизнес, представители на нещо друго. Там се точат парите на българите.

Водещ: Сега така ли ще бъде?

Д-р Петър Москов: Сега вече това не е така, всеки един от директорите има нова клауза в договорите си, която е свързана със запазване на финансовото състояние на болницата. Болницата на месечна база всяка по 38 пера разчетени до най-ниски продукти и закупувания се отчита в министерството, говоря за държавните болници и това се следи буквално на дневна база.

Водещ: Министър Москов, към въпросите на хората.

Д-р Петър Москов: Тоест тези неща са приключени, аз спор с личности нямам, но всеки един от тези хора ще получи това, което заслужава.

Водещ: Ще падат ли други глави на болнични шефове?

Д-р Петър Москов: Тук не е въпрос за глави. Точният въпрос е, ще има ли ръководства на болниците, които могат да си позволяват да бастистват пари от здравни вноски, вместо те да влизат в лечение или заплати на лекарите.

Водещ: А за д-р Дечо Дечев и сигнала, който подадохте, какво ще направите?

Д-р Петър Москов: При д-р Дечо Дечев това едва ли е ангажимент на прокуратурата, тук става въпрос за възможност и невъзможност, тоест дали си достатъчно кадърен да договориш китайски рентген за 700 хиляди или си достатъчно кадърен да договориш модерен американски такъв без пари.

Водещ: Добре, за да не се налага и него да го включваме сега по телефона. Защо здравеопазването…

Д-р Петър Москов: Ама включвайте, който искате.

Водещ: …на България…

Д-р Петър Москов: Достатъчно ясно ли е това, което казвам, за Вас ясно ли е? Разликата между това 900 хиляди разходи, които хората в болницата трябва да изработят и не могат да бъдат вложени в лечението на хората и 900 хиляди лева сега, които ще бъдат вложени в лечението на хората и заплати на работещите. Нали е ясно това, което казвам?

Водещ: Въпроса е, че на 4-те милиарда и 8-те милиарда, за които Бойко Борисов каза, че изтичат и вътре потъват няколко магистрали…

Д-р Петър Москов: Ето там потъват, там потъват, виждате ли ги къде потъват? Аз Ви казвам къде потъват. Тези 6.4 милиона и тези 900 хиляди, те потъват там. Целта на реформата е те да се вкарат обратно и да се използват ефективно.

Водещ: Защо здравеопазването в България се превърна в търговия? И с осигуровки и без осигуровки човек все не може да се дореди до направление? – пита госпожа Радкова.

Д-р Петър Москов: Абсолютно е права. Целта в крайна сметка на реформата е от някакъв тип индустрия здравеопазването отново да се хуманизира и да върнем медицината в болниците. И правим това с всяка стъпка, аз ако имам достатъчно време мога да аргументирам как през отделните закони правим това.

Водещ: Господин Москов, докога хората, които ходят на хемодиализа в провинцията ще се намират в такива мизерни условия, със стара и вече бракувана апаратура? – пита госпожа Иванова.

Д-р Петър Москов: Това е реален проблем. Нека да кажем, че на три места тази година има нови хемодиализни центрове и този процес ще продължава. Моля нека да, знам, че когато това е проблем -  Ваш, мой, ежедневен -  всеки ден е от значение, за достъп до нова апаратура, за смислено лечение, това правителство прави това, което е по силите му. За толкова месеци сме направили толкова. Всеки ден ние сме готови да даваме отчет какво ново се е случило.

Водещ: Мариета Димитрова – да попитам министър Москов как хора безработни, грижещи се за болна майка, която взима 200 лева пенсия, да си платят здравните осигуровки. Кое да платят по-напред – лекарствата на бабата, тока или здравните осигуровки, господин Москов?

Д-р Петър Москов: Тук разказът е двояк. Веднъж това, което очаква въпросната баба, с 200 лева пенсия е, от началото на следващата година заради новия начин на планиране и заплащане на касата на лекарства, за основните си заболявания, защото вероятно става въпрос за нещо ендокринологично като диабет, високо кръвно, стенокардия, ей такива неща, стандартните неща, от които боледуват майките и бащите ни и всички ние, ще има осигурено на 100 % финансирано от касата медикаментозно лечение за тези заболявания. Ще започнем да заплащаме за лекарствено лечение на болестта, а не някакъв процент от стойността на някакъв медикамент, който фирмата е калкулирала в бизнес плана си. Това е едната част от въпроса. А другата част е свързана със следното, като говорим за здравна вноска, отново повтарям, говорим за 16.80 на месец. Много слушах реакции и коментари по въпроса за това, какво съм казал, че ако спрем да пием кафе и да пушим за два дена, ще получим сумата за това. Това наистина е така. Знаете ли, когато аз, вие и всеки един работещ плаща здравните си вноски, няма причина хора, които имат тази възможност, а те по оценките на НАП, на националната статистика са около 300 хиляди души, тези, които имат възможността да си платят здравните вноски, но не го правят, те всъщност крадат от нас. Ако Вие искате от министъра и от правителството да продължава да ги защитава със социални мотиви добре, но аз не вярвам Вие да искате това от мен. Искате ли го, господин Хекимян, да продължават да крадат от нас?

Водещ: Не, не искаме да крадат от нас.

Д-р Петър Москов: Да продължават да ощетяват възможността Вие като реален данъкоплатец да получите качествена помощ, добре финансирана.

Водещ: А Вие може ли да ми гарантирате, че ямата може да бъде запълнена и изобщо да спре изтичането?

Д-р Петър Москов: Аз мога да Ви гарантирам, че начинът, по който ще остойностяваме лечението в болниците и в доболничната помощ ще бъде ясен и прозрачен. Искате ли да кажа две думи за това, или ще минем на въпросите?

Водещ: Последно за осигуровките, тъй като сме на тази тема. Няма и стотинка да Ви дам  - първо, защото нямате нужната апаратура и второ, защото нямате необходимото ниво, за да парадирате за здравни и да искате здравни осигуровки. В системата, в която работя е Италия и бих се лекувал там, казва нашия зрител.

Д-р Петър Москов: Никой не пречи на Вашия зрител да се лекува в Италия. И там някак си той, няма да го питат дали ще даде или няма да даде една стотинка и дали е доволен или не – повярвайте ми, че и в Италия има недоволство от здравната система както във всяка една държава. Нито в една държава очакванията на хората не съвпадат докрай с реалността. Той не ми дава на мен стотинка, аз не си я прибирам в джоба – тя отива в националната каса, която от наше име вече по новото законодателство ще сключи договор само там, където е гарантиран резултата и комплекса на Вашето лечение. Така че разговорът „ще ти дам - няма да ти дам“, той не е смислен. Или участваш законопослушно и след това изискваш качество, изискваш резултат, изискваш от твоя представител здравната каса да постига най-добрия договор, или казваш „мен това не ме интересува, аз съм самостоятелен, оправям се сам за себе си“ – това е родовообщинно общество.

Водещ: Основен и допълнителен пакет, много критики получихте за това. Кога ще са готови тези социално значими и не толкова социално значими заболявания.

Д-р Петър Москов: Критиките, които съм получил за основния пакет са против това. Сегашната ситуация, в която, това е, което говорят Вашите зрители и което безспорно трябва да се промени, сегашната ситуация, която е свързана с доплащане от всеки един от нас, независимо дали сме богати или бедни, за каквото и да било в болници – независимо от това заболяване дали следва инвалидизиране, смърт или тежко страдание или е нещо леко. За каквото и да било системата нехуманно и нечувствително, просто заради начина на финансиране в момента Ви казват, че Вие трябва да доплатите. Има ей такива списъци пред болниците, нали така – заболявания, от които Вие, детето Ви, ще страдате и последиците за здравето Ви ще бъдат тежки. Договорът, който предлага правителството през законодателството за българските граждани, здравноосигурени е този – за тежките социално значими заболявания, тоест това, от което боледуваме, това е социално значимо, че всички, много хора от нас боледуват и последствията от това са лоши, ние ще остойностим дейностите, ще разтворим лимитите до много широки граници и българските граждани здравноосигурени ще ползват оптималната здравна услуга, гарантирана през целия комплекс на лечението от диагнозата до скъпата апаратура, единствено срещу Здравната си вноска, без да има нужда да доплащат. Допълнителният пакет и спешният пакет също не са платени, но те са различен начин на прием в болницата на база медицинска необходимост, а не на база бизнес план на едно или друго лечебно заведение. Обясних ли?

Водещ: Въпросът е дали наистина това ще се случва безплатно, защото изглежда някак си изключително имагинерно. Потвърждавате, че е така.

Д-р Петър Москов: Значи те са две неща, едното е ясно остойностяваш нещата, а другото, спираш ей тези разбойници да точат болницата.

Водещ: За много разбойници ни сигнализират хората, ще Ви изпратим сигналите им и до Вас.

Д-р Петър Москов: С удоволствие ще ги приема.

Водещ: Знаете ли, че по два пъти на месец карали хората с левкемия да ходят до болницата в „Дървеница” да си получат лекарствата от цялата страна?

Д-р Петър Москов: Има протоколи на работа, свързани с онкологичните заболявания, още веднъж да кажа, публичните мнения, че лекарствата, лекарствената терапия, което е сериозната част от лечението след евентуална хирургия, на онкологичните заболявания, те на 100 % и в абсолютната пълнота на изискванията на лекуващия лекар се заплащат от НЗОК. Нито един пациент с такова заболяване, нито ще бъде лишен и му е осигурено финансирането. Тези медикаменти са изтеглени от лимитите и бюджетите на болниците, са на централно управление на касата и се заплащат спрямо заявките на онкологичните центрове.

Водещ: Хората питат просто и ясно, защо тези хора, които наистина са болни страдат?

Д-р Петър Москов: Уверявам Ви, че не мога да отговоря, защо протоколите на работа на болницата изисква това нещо – ще го проверя и още утре сутринта ще може да обясните на Вашите зрители. Или ако ми дадете сигналите, ще направя нужното.

Водещ: Ще Ви дадем всичките сигнали. Кога ще има наказан лекар за лекарска грешка?

Д-р Петър Москов: През цялото време има наказани лекари за лекарска грешка. Друг е въпросът дали обществото вижда в това някакъв тип достатъчност. Знаете ли, идеята, че има добри пациенти или добро общество и лоши лекари, които нещо го лекуват лошо или му точат парите, тя не е истинска. Българските лекари са изключително качествени професионалисти – доказателство за това е, че който е тръгнал оттук, си е намерил работа в най-висококвалифицираните и най-високоплатени места. И българските лекари, и българските пациенти са жертви на ей тази система, в която милионите изтичат по обществени поръчки, вместо да влязат в техните заплати и в адекватно лечение.

Водещ: Кога лекарствата на трансплантираните ще станат напълно безплатни? Последен зрителски въпрос, другите ще Ви ги дадем.

Д-р Петър Москов: Лекарствата на трансплантираните в обема, в който изисква протоколът, наистина са безплатни, а това е част от новата политика, която е залегнала в законодателството. В момента за лекарства за хипертония и за лекарства за трансплантация, за важни неща, от които мрем, касата по нечие решение, някога в годините, заплаща примерно 25 % от стойността на нещо и 50 % от стойността на друг медикамент. Тоест както фирмата се е договорила с моментното ръководство на касата, съобразно бизнесплана и желанието на ръководството на касата. Гаранцията и ангажиментът е за тези социално значими заболявания – 100 % безплатен медикамент, съдържащ нужната доза активно вещество, за да може да бъде гарантирано Вашето лечение. Ще финансираме лекарствената терапия на заболяването, а не бизнесплана на фармацевтичната индустрия.

Водещ: Добре, благодаря Ви. Петър Москов…

Д-р Петър Москов: Аз Ви благодаря.

Водещ: Петър Москов, здравен министър. Щях да Ви питам и нещо друго, но не остана време.

Д-р Петър Москов: Питайте!

Водещ: С една дума може ли да отговорите?

Д-р Петър Москов: Не знам.

Водещ: Кой е последният загубен бас срещу Бойко Борисов и изпратихте ли му уиски?

Д-р Петър Москов: Не,.. то ще дойде Шампионска лига догодина и той ще страда.

Водещ: Добре, благодаря Ви за това участие.

 

Сподели в: