Върни се горе

Въпрос: От тази година плащането на здравни вноски е за пет години назад. Имате ли данни дали от 1 януари се е увеличил броят на здравнонеосигурените лица?
Отговор: В последните месеци на миналата година има увеличение на хората, които са си платили здравните вноски и се върнаха в здравноосигурителната система. Около 57 млн.лв. са допълнителните средства, постъпили в НЗОК на базата на тази кампания, която доведе до увеличаване на изрядните платци. Това е ясно доказателство, че хората са се върнали към изискванията на закона.

Въпрос: Има ли данни колко са неосигурените лица?
Отговор: Според разчетите на НАП, на базата, на които ние започнахме промените и информационната кампания, неосигурените лица са около 250 хиляди души. Това са данни, в които не са включени хората, които не живеят в България. За неживеещите в България има различни казуси и всяка цифра би била спекулация.

Въпрос: Направи ли се диференциране на неосигурените лица по групи - някои могат да се осигуряват, но не искат, а други искат, но не могат?
Отговор: Диференциация е направена. В повечето анализи, които държавата досега е правила, се виждат групи, които са дефинирани като немотивирани, загубили мотивация, обезнадеждени и др.
От моя гледна точка не може да се правят подобни обобщения. Загубили мотивация или загубили надежда са литературни категории. Тук трябва да говорим за възможността процесът да се проследи. В процес сме НАП да направи активен регистър, в който гражданите ще могат дори да проверяват дали работодателя им е превел здравната вноска, за да може да е ясно още в първия момент при възникване на проблем. Държавата също трябва да е наясно с това.

Въпрос: Колко средства се спестиха след въвеждането на четци на лични карти при хоспитализация и дехоспитализация и с колко намаля броят на приетите в болница?
Отговор: Има намаляване на броя на хоспитализациите, имаме и отчетени спестени пари. В първия месец след въвеждането на четците се спестиха 1,6 млн.лв. Много са факторите, които започнаха да променят начина, по който се случват хоспитализациите - завишеният контрол на НЗОК, ясното отношение на държавата към мениджмънта на болници, които правиха този процес не винаги съобразно нуждите на пациента или реално съществуващи пациенти, а по-скоро от гледна точка на приходите на лечебното заведение.
Измамите с подобен род документация, в европейски мащаб са близо 5 на сто, а в България достигат 12-13 на сто, дори някои анализатори твърдят, че са 15 на сто. С въвеждането на персоналния идентификатор ние целим да приведем тези измами в средноевропейско ниво - около 5 процента. Това са измами с нашите пари, които не са били дадени за лечение, а е могло да бъдат дадени за това.

Въпрос: НЗОК преди дни обясни, че с четците продължават да се правят измами чрез копия на лични карти на пациенти.
Отговор: При идването си през ноември 2014 г. ние заварихме в НЗОК започналата процедура с четците. Персоналният електронен идентификатор ще бъде като надграждане на системата за сигурност, в рамките на която ние декларираме с валидното си присъствие, че разрешаваме на НЗОК да плаща.

Въпрос: Ако наистина няма да се пазят биометрични данни в паметта на устройството за пръстовия идентификатор, как даден човек ще може да купи лекарства на близък роднина?
Отговор: Структурата на пръста е уникална. При контакт със системата тя не генерира снимка на отпечатъка, а генерира на базата на уникалността на пръста - собствен уникален код. Този код, а не пръстовият отпечатък, се свързва с вашето ЕГН. Оттам нататък да се възпроизведе пръстовия отпечатък е невъзможно.
От пръстовия отпечатък следва уникалният код, но от кода не следва възможност за възстановяване на картинката или на снимката на пръстовия отпечатък. Никой няма право да събира подобна информация. Този код се свързва в системата с ЕГН на даден човек, а в ЕГН-системата има дърво на свързаност. През дървото на свързаност системата може да оторизира плащане. Всеки ще може да взема лекарства на децата си, на родителите си и на дядовците и бабите си. Ще се предвиди възможност в малките населени места кметът да може да взима лекарствата на възрастните хора, но той ще бъде оторизиран от системата.

Въпрос: Колко ще струва изработването на електронния идентификатор?
Отговор: Оценката, която НЗОК е направила за участие в обществената поръчка, е 400 хиляди лева с ДДС.

Въпрос: Имате ли сигнали, че членове на Надзорния съвет на НЗОК са свързани с фирмите, които ще се явят на обществената поръчка за пръстовия идентификатор?
Отговор: Не, категорично.

Въпрос: Кога ще бъде въведена системата?
Отговор: Самото изработване на софтуера от гледна точка на времевите изисквания на Закона за обществените поръчки, ако не се стигне до обжалване, ще трябва да е готова в началото на пролетта. Ако се обжалва - срокът ще се удължи с 45 дни. Ще има тестови период, в който системата ще бъде въвеждана на определени места. Целта е в рамките на тази година пръстовият идентификатор да бъде въведен в болниците и в аптеките.
      
Въпрос: Електронната платформа за търговете на лекарства трябваше да бъде готова през юни миналата година. Защо се забави?
Отговор: Приключихме с тестовия период на електронната платформа за търговия с медикаменти. Вече сме тествали платформата - как се случва търговията през търг в отделни болници, както и централизирана поръчка, която министерството може да прави от името на болници, които са пожелали. От следващия месец започват търговете на лекарства през електронната платформа.
Наистина има ред процедури, които трябва да бъдат извървявани. Понякога те са малко по-бавни, цялото ми желание и сили бяха хвърлени да се въведе по-рано. Процедурите, през които трябваше да се мине, очевидно бяха съпътствани от определени трудности.

Въпрос: Имаше ли съпротива от страна на фармацевтичната индустрия заради въвеждането на електронната платформа?
Отговор: Аз не мога да кажа, че е имало съпротива от фармацевтичната индустрия, но мога да кажа, че особена радост от въвеждането на процедурата и подкрепа за въвеждането й, не сме срещнали. Там, където е въведена такава система за търговия с лекарства - в Скандинавските държави, в Италия, лечебните заведения за същото количество и същото качество медикаменти, които досега по линията на отделни обществени поръчки са купували - успяват да добият около 20 процента по-ниска цена. 

Въпрос: Докъде стигна сигналът във варненската прокуратура за злоупотреба с лекарства, които е трябвало да бъдат прилагани за онкоболни пациенти, но са били продавани?   
Отговор: В прокуратурата е. Това, което е зависело от МЗ и НЗОК, е направено. Там има ясно доказани, включително и от службите, злоупотреби - това е нещо ужасно.

Въпрос: Кога ще започне да действа новият стандарт по спешна медицина?
Отговор: Първата стъпка е, че на базата на числеността и квалификацията на медицинския персонал, който трябва да работи в спешните приемни отделения на болниците по стандарт, ще бъдат осигурени за всеки един щат не по-малко от 1500 лв. на лекар и не по-малко от 900 лева на медицинска сестра за месец. Да се надяваме, че по този начин ще прекъснем текучеството в спешните приемни отделения.

Въпрос: Кога ще започне купуването на новите 400 линейки?
Отговор: Това е свързано със завършването на фазата на подготвяне на цялостния проект. Програма и финансирането са одобрени. Установили сме нуждите от ремонти и апаратура на спешните приемни отделения в болниците.

Въпрос: Готови са критериите, по които НЗОК ще сключва договори с лечебните заведения, но са изработени преди да е готова Националната здравна карта - какво следва от това?
Отговор: Там, където Националната здравна карта е констатирала излишък на болнична инфраструктура и по тези критерии, които са максимално обективни, а не административни, НЗОК ще определи с коя болница ще сключи договор. На ниво доболнична помощ картата констатира нужда от допълнителен количество специалисти на фона на досегашно. Рестрикции в доболничната помощ не се очакват, а ще търсим допълнително насищане със специалисти, особено в определени области.
Близо 3500 от 38-те хиляди активни болнични легла ще се прехвърлят като легла за продължително лечение и рехабилитация.
Болниците ще се разтоварят от определени дейности по линията на трите нови клинични пътеки за продължително лечение. Например болен с инсулт - не само пациентът е покосен от заболяването, но и близките му. Досега в клиничната пътека пишеше, че лечението е три дни, а след третия ден пациентът трябваше да си търси различни възможности за долекуване и рехабилитация. Вече  чрез новите клинични пътеки, пациентът ще отиде на рехабилитация, на продължаващо лечение, докато процесът на възстановяването му го изисква. Чрез въведени нови амбулаторни процедури някои пациенти няма да лежат в болницата три дни, а само един.

Въпрос: Частните болници обаче дадоха на съд методиката за изработване на областните здравни карти...
Отговор: Критериите за областните здравни карти отговарят на европейските. Трябва да има 4 активни легла на 1000 души население. Така работят системите на Франция, Германия, Италия. Ние имаме неефективна, хаотична и неотговаряща на потребностите на пациентите здравна система. Тя досега се е развивала заради порочна система на финансиране.

Въпрос: Новите критерии няма ли да доведат до фалит на общинските болници?
Отговор: Не. Критериите ще гарантират качествено, непрекъснато обслужване. 

Въпрос: Осигурено ли е комплексно лечение на децата с онкологични заболявания?
Отговор: Да, и не само на децата. Въвеждаме нова клинична процедура, която отключва план за лечение от - до на пациента, за да не остава пациентът сам със себе си, да не бъде предмет на игра на финансови взаимоотношения между различни институции. Ще бъдат гарантирани пътят и спокойствието на пациента.

Въпрос: Как ще бъде решен въпросът с ваксините за деца през следващата година?
Отговор: Имаме относителната гаранция, че подобни кризи няма да има. Вече има спечелени позиции за 4 - и 5 - валентна ваксина.
   
Въпрос: Това не е ли същата фирма, която не се яви на търга, обявен от Министерството на здравеопазването?
Отговор: Същата е, но сега вече са намерили начин. Да кажем, че вероятно е трябвало да минат през тежък процес на търсене на извънредни решения и сега вече се връщаме към нормалния процес, в който българските представители на тази фирма се явяват на търг.

Въпрос: Защо отново има проблеми в работата на Фонда за лечение на деца?
Отговор: Държавата е завишила двойно през тази година финансовия си ангажимент към лечението на децата в чужбина.
Има обаче ред тежки проблеми от гледна точка на отчетността. Има абсолютна невъзможност на административно ниво на това оперативно ръководство на фонда да осигури ясната връзка с НЗОК какво се лекува в България, какво не, кога се издава формулярът S2 за лечение в чужбина. Тези неща водят до невъзможност финансовия ресурс да бъде използван максимално ефективно. Ще направим нужните административни промени, както по отношение на отчетността на фонда, така и по отношение на връзката му с другите институции, за да бъде ясно, че всеки лев е изразходван по предназначение.

Въпрос: Имате ли някакви съмнения относно изразходването на ресурса?   
Отговор: Нямам съмнения, имам ясни данни за това. Цялата преписка в момента е в прокуратурата и не мога да говоря много за това, но не е възможно по закон тези формуляри да бъдат разписани от директора на фонда, а само от министъра и от управителя на касата, защото после те не са платими от касата. Държавата прави финансови гимнастики, за да гарантираме финансово лечението на децата. Гарантирам, че целият финансов ресурс за лечение на децата е осигурен и ще бъде осигурен, но всички трябва да бъдем сигурни, че парите наистина отиват за лечението на децата.

Сподели в: