Върни се горе

- Д-р Москов, вашият колега - финансовият министър Владислав Горанов нарече бюджета на държавата за догодина реалистичен и добър. А вие как ще определите този на НЗОК?

- Бюджетът на НЗОК за 2016 г., както ще го защитава правителството пред парламента и както е одобрен единодушно от целия Надзорен съвет на касата, е със 129 млн. лв. или с 4,2% повече спрямо тазгодишния. Новият бюджет е балансиран и е разчен така, че да не влиза в дефицит в края на годината, каквато бе практиката досега.

- Каква промяна ще усети в получаването на медицински грижи догодина болният българин?

- Ако системата продължаваше да работи както до настоящия момент, може би нямаше да усети много неща. Въпросът не е дали бюджетът е увеличен с 4,2% или 42%, които досега потъваха като в пясък и без реално отражение върху здравния ни статус, независимо че през последните 10 години средствата за здравеопазване се увеличиха 10 пъти. Оттук нататък вложеното от здравните осигуровки и държавата ще бъде контролирано, включително и като ефективност на резултатите от лечението през много и различни механизми. Знаете за всички мерки, които със закони и наредби правителството предприе по отношение на лекарствата. Става дума за задължителните отчисления от печалбите на фармацевтичните фирми, които се връщат обратно в бюджета на НЗОК, за въвеждането на много по-ясна ценова политика, която е ориентирана към 100% заплащане на референтните медикаменти във всяка група лекарства. Амбицията ни е през следващата година да има по един напълно платен медикамент за всяко едно кардиологично заболяване (примерно високо кръвно налягане, аритмия, стенокардия), за който в момента пациентите доплащат 25 или 50% от стойността му. Средносрочната политика на НЗОК е и при останалите социалнозначими заболявания поетапно и в годините да се осигури също по един напълно безплатен медикамент. Но да припомним, че и днес българите с диабет получават напълно покрита и то най-модерната в цялата Европа терапия. А удовлетвореността на пациента, който ще се превърне в реален контрольор на качеството на здравните грижи и въвеждането на индивидуалния идентификатор (б р. - пръстовият отпечатък, който ще се трансформира в няколкоцифрен код), ще разкриват какви пациенти влизат в болниците, какви дейности им се прилагат и как персоналът се държи с болния.

- Ако обаче лекарят принуди пациента да потвърди чрез пръстовия идентификатор, че е приет в болница, но после му каже да си отиде у дома, за да вземе само парите от клиничната пътека, какво да прави болният?

- Ако някой ви принуди да влезете в болница, това по-скоро е криминален проблем, а не на здравната система. Смисълът на електронния идентификатор е вие, с вашия уникален код, да разрешите плащане от НЗОК на ваше име и то само във ваше присъствие. А не винаги е така в момента.

- Над какви други наредби работите в момента?

- Следващата седмица ще поставим на публично обсъждане наредбата за диспансеризация. Държавата ще гарантира задължителния минимум от количеството направления за прегледи, необходими на диспансеризираните пациенти. Това ще бъде отразено и в съответното перо в бюджета на НЗОК. Много важна е и публикуваната вече наредба за определяне на пакета от дейности, плащани от НЗОК.

- Вие вярвате ли, както е записано в нея, че личният лекар ще ни вика за профилактика в точно определен ден и час? А и че ще обсъжда състоянието ни с лекуващия ни доктор в болницата? Звучи като хубава приказва.

- Вярвам, че неща, записани в закон и наредба, не са добра приказва, а че трябва да се изпълняват. НЗОК и БЛС трябва да посочат в рамковия договор санкциите за личните лекари, ако не се съобразяват с новите си задължения.

- Ама, много закони предвиждат какво ли не, но не се спазват.

- Да, защото е свързано с наличието или неналичието на контрол. А точно това ще се промени в НЗОК. Контролните механизми заедно с целия процес на електронизация на здравеопазването, свързани с всичко изброено дотук и електронните рецепта и направление, ще бъдат все по-изсветлени. Т.е. целта на всички мерки не е спестяване на средства, напротив - парите за здравеопазване ще се увеличават, тъй като модерната медицина го изисква. Но те трябва да се изразходват ефективно като се намалят злоупотребите и кражбите. В този случай парите наистина ще отиват само за пациента. Говорейки за наредбата за основния пакет, да кажем, че държавата за първи път ще налага определена политика в здравеопазването. Тя задава базови критерии, което не отменя правото на БЛС и НЗОК да преговарят допълнителни изисквания по рамковия договор.

- Какво имате предвид?

- Става дума за критериите за влизане и излизане от болница. А те са ясно и точно разписани! Да вземем например една от най-спекулативните диагнози днес - пневмония и по специално лечението й при пациенти над 18 г. Сега хоспитализацията става просто ей-така, защото някой има съмнения за нея - основателни или не. В самата наредба обаче са разписани огромно количество базови критерии, на които трябва да отговаря пациентът, за да бъде приет в болница. А в основния пакет са всички заболявания, които водят до тежки последици и инвалидизация, чието лечение ще се случва моментално, с пълната финансова и кадрова обезпеченост на системата. В допълнителния пакет пък са заболявания с хронично протичане и с възможност за амбулаторно проследяване на пациента. Просто казано - възможността едно хронично заболяване да бъде третирано сега, веднага и в болница, зависи именно от покриването на тези нови ясни и точни критерии, описани в проектонаредбата. Т.е. ако състоянието ви е тежко, ще се лекувате на мига в болница. Но ако то не отговаря на критериите, а е само желание на някой да напълни отделението си с пациенти с фалшива диагноза, то ще остане неудовлетворено.

- И ако въпреки това такива пациенти са отчетени, НЗОК няма да плаща за тях?

- Да.

- Да разбираме ли, че с така подготвените критерии, ще ликвидирате прогнозите на лекари, че за да се застрахова докторът от евентуално влошаване на пациента в следващите няколко седмици, ако той е записан за лечение по допълнителния пакет, болният ще бъде описван като неотложен и веднага ще му се организира хоспитализация?

- „Застраховката“ и на медика, и на пациента се съдържа в базовите критерии, които държавата дава като гаранция на болния, че ще се изпълняват общовалидни за целия свят изисквания за постъпване в болница. Това ще важи за лечението на всички заболявания. Ще ви дам още един пример - с лечението на тумори на кожата и лигавиците - злокачествени и доброкачествени новообразувания. Злокачествените образувания остават в основния пакет, на базата на хистология и останалите изследвания, болните ще се лекуват веднага. Но доброкачествените тумори са в допълнителния пакет, а планирането на приема ще е за не повече от 2 месеца. Това се отнася за всички страдания във втория пакет. А в наредбата за достъпа на пациента ще регламентираме нова национална публична листа с ясни номера, с кода на болницата, на клиниката и на пациента за плановия прием, който може да бъде осъществяван.

- Ще обясните ли по-подробно?

- В тази листа ще се отбелязва под кой номер, на коя дата и в коя болница ще бъде отложено до 2 месеца плановото лечение на заболяването на пациента. Това се прави, за да няма спекулации и за да не се стига до случаи, при които аз да си казвам „Мога ли по немедицински мотиви да предредя останалите?!“.

- Т.е. пациентът примерно със своето ЕГН ще може да влиза в тази листа и да вижда, че на еди коя си дата, ще му бъде извършена плановата операция, така ли?

- Точно така. Освен това няма да има възможност по субективни и немедицински мотиви да се получава пренареждане на списъка, ако някой осигури финансови стимули за системата.

- Значи, даже и болният да направи дарение на болницата, няма как да предреди друг, записан по-рано по официалния ред?

- Няма как моята или неговата дата за прием в болницата да се промени. Т.е. дори и аз, веднъж записан, няма да мога да правя корекции, което също гарантира правото ми на избор, а също не е допустимо и да се обикаля от болница на болница. Националната листа ще дава информация преди да се запишете в някоя болница, къде може да бъдете приет планово по-рано в други лечебни заведения. Междудругото в оповестената преди 2 дни наредба за удовлетвореността на пациента ясно е отбелязано да бъдете питан дали сте правили дарение на болницата и дали сте получили документ за това, дали сте платили за избор на екип и дали са ви дали документ за това, дали сте дали допълнителни пари на лекуващия ви лекар или клиниката и дали това е отбелязано някъде. Това е прозрачността на системата. Още нещо - прехвърляме 15 клинични пътеки в доболничната помощ, които ще могат да се изпълняват като амбулаторни процедури (в диагностичните блокове на болниците), за което вече не е нужно пациентът да лежи в болница по 3 дни. Гастроскопията е един типичен пример за извънболнично приложение. По този начин ще се направи ясно остойностяване на медикаментите, консумативите и труда на специалистите. Т.е. ще изчезне черната дупка клинична пътека, при която за сходни по тежест рискове в състоянието на болния и квалификацията на лекарите, в един случай тя излиза 5000 лв., а в друг - 500 лв. За целта започваме с въвеждането на амбулаторните процедури.

- От януари или от април догодина, когато ще влезе в сила новият рамков договор, ще заработи националната листа за планово лечение заедно с останалите обещани от вас - персонален набор от направления за всеки осигурен, е-рецепта и т. н.?

- Всичко това трябва да се внедрява паралелно. Ние имаме готовност, тъй като голяма част от необходимите нормативни уредби, свързани със Закона за здравното осигуряване и за лечебните заведения, са готови, а останалите ще се завършат до 2 седмици. А тъй като е направено предложение в надзора на НЗОК рамковите договори да важат от април до април (това е старо искане на БЛС), касата има готовност да приеме промяната в този тайминг.

- Докъде стигнахте с изработването на Националната здравна карта?

- Процесът по изработването й бе леко забавен, тъй като общините бяха заети с изборите. Според началните данни, които получих, около 6000 легла за активно лечение са в излишък на национално ниво (броят им ще се разпредели по области). 3000 от тях ще се превърнат в легла за продължително лечение и като такива за хосписи, но за останалите 3000 НЗОК няма да плаща от догодина. Изчисленията са направени на базата на европейските критерии. А отпусканите досега средства за тях ще се влагат там, където е нужно. И то ефективно.

Сподели в: